Відкрити головне меню

Сільськогосподарська преса України

(Перенаправлено з Сільськогосподарська преса)

Сільськогосподарська преса — періодичні видання, присвячені теоретичним і практичним питанням сіль. господарства. До часу, коли на укр. землях виникла С.-г. п. (також і згодом), в Україні були поширені с.-г. газети і журнали, які виходили за її межами. Чимало уваги с.-г. питанням присвячувала також заг. інформаційна преса як укр., так і чужомовна.

На Центр. і Сх. Землях до 1919 були розповсюджені журнали, що їх видавали рос. с.-г. товариства: «Труды Вольного Экономического Общества» (1765—1915) і журнал моск. товариства сіль. господарства (переважно місячник), що з'являвся 1821—1876 під різними назвами, серед ін. «Земледельческий Журнал» (з 1821), «Журнал сельского хозяйства и овцеводства» (1841–1859), «Русское Сельское Хозяйство» (1869–1876); переважно тижневик «Земледельческая Газета» (1834—1917), вид. Міністерства хліборобства і державного майна; місячник «Сельское Хозяйство и Лесоводство» (1865—1918; назви мінялися), що його видавало Міністерство державного майна й багато ін.

В Україні перші с.-г. журнали видавали С.-г. товариства: «Записки Императорского Общества Сельского Хозяйства Южной России», що виходили в Одесі у 1832—1915, переважно як місячник (див. також Товариство сіль. господарства Півд. Росії). Згодом свої журнали видавали товариства сіль. господарства і с.-г. промисловості — Київ.: «Труды» (1882–1884), пізніше тижневик «Земледелие» (1884–1904); Харківське — двотижневик «Хлібороб», популярний журнал для селян (укр. і рос. мовами; 1907—18) та ін. С.г. п. українською мовою з'явилася щойно на поч. 1910-х pp. і була дуже нечисленна: єдиними с.-г. журналами були двотижневик «Рілля» (1911—14 і 1917—18) та «Українське бджільництво» (1906–1910) і «Укр. Пасічництво» (1917–1918) обидва за ред. Є. Архипенка — всі в Києві.

Чимало місця с.-г. справам присвячувала періодична преса заг. характеру, що виходила в Україні, зокрема «Губернские Ведомости», що видавалися з 1837, і в своїй неофіційній частині друкували серед ін. відомості з сільського й домашнього господарства. Після скасування заборони українського друку 1905 майже вся українська преса приділяла увагу проблемам сільського господарства, зокрема та, яка була призначена для села, як «Світова зірниця» (з 1906), «Село» (1909-1911) і кооп. журнали — двотижневик «Наша Кооперація» (1913 — 14) та (деякою мірою) «Слово» (1907 — 09). Так само було у 1917-1920, з тим, що чимало уваги сіль. господарству присвячувала кооп. преса, зокрема двотижневик «Сільський Господар» (1918-1919).

Сільськогосподарська преса в УРСРРедагувати

В УРСР 1920-1941. Кількість періодичних видань з ділянки сільського господарства значно збільшилася у 1920-1930 pp., зокрема з 1922. За 1921-1940 в УРСР виходило бл. 360 назв цих видань, у тому ч. бл. 90 журналів; 1920 їх було ледве 9 (жодного журналу), 1925 — 44 (у тому ч. 12 журналів), 1930 — 74 (25), 1935 — 25 (8), 1940 — 33 (6). Найбільше зростання С.-г. п. припадає на час НЕП-у, воно зменшилося під час колективізації, щоб дещо збільшитися наприкінці 1930-х pp. С.-г. п. 1920-1930-х pp. (зокрема 1923 — 32) характеризує попри велику кількість — короткотривалість окремих вид., вони рідко виходили, часто міняли назви, їхній наклад був здебільша незадовільний; мова, за малими винятками, українська. Чимало С.-г. п. являло собою бюлетені, вісники, звіти. Наукове і науково-практичне значення мали вид. с.г. інститутів і технікумів, н.-д. інститутів та дослідних станцій; пересічний час цих вид. — 2, 3 роки, поява — 3,1 раза на рік. Найкращі умови мали вид. Наркомзему (або ним фінансовані) — вид. н.-д. станцій і С.-Г. Наук. Комітету України. Триваліші і важливіші з них (крім журналів): «Матеріали дослідження ґрунтів України» (1917-1931; 13 тт.), «Праці Поліської с.-г. дослідної станції». (1928 — 36; 61 випуск), «Труди Укр. н.-д. Інституту Зернового Господарства» (з 1935), «Труди Укр. н.-д. Інституту Садівництва» (за 1931 — 41 — 30 випусків), «Труди Наук. Інституту Свиноводства» (1930 — 40 — 30 випусків); рос. мовою «Труды….» Полтавської (за 1920-30-ті pp. — 73 випуски), Сумської (1920 — 31 — 30 випусків) та Миронівської (1924 — 31) с.-г. станцій.

Журнали, переважно місячники, мали різний характер: наук., наук.-виробничий, популярний; чимало з них були спеціального напряму. Важливіші: наук. «Аґроном» (вид. С.-Г. Наук. Комітету України, 1923 — 26; 20 випусків) і місячники «Вісник С.-Г. Науки» (1922 — 29), «Агротехніка» (1922 — 32) і «Бюлетень Харківської Крайової с.-г. станції» (1925 — 29); т. зв. гром.-проф. і наук. місячники: «Український Аґроном» і «Український Землевпорядник» (обидва у Харкові 1925 — 29) і замість них «Спеціаліст сіль. господарства України» (1930 — 32). Механізації сіль. господарства присвячені серед ін. популярні журнали: «Машина на селі» (у Харкові, 1930 — 34) і масовий місячник «За механізацію сіль. господарства» (у Києві, 1935 — 37). Популярними заг. с.-г. журналами були: двотижневик «Полтавський селянин» (1925 — 29), місячник «Зернове господарство» (у Києві, 1936 — 40) та ін. Техн. культурам були присвячені популярні місячники: «Колективні лани бурякосіяння» (у Харкові, 1930 — 34; назви мінялися) і «Буряківництво» (у Києві, 1936 — 38), «За радянську бавовну» (у Херсоні, 1931 — 33), «За техн. культуру» (у Харкові, 1931 — 33) і «Техн. культура» (1938 — 40); садівництву — наук. практичний місячник «Вісник садівництва, виноградництва та городництва» (1925 — 30, назви мінялися) і наук.-виробничий місячник «Сад та город» (у Києві, 1937 — 49); тваринництву — місячники: наук.-виробничий «Соціалістичне тваринництво» (назви мінялися), «Птахівництво України» (1930 — 34), «Колгоспне бджільництво» (1925 — 41, у Харкові, назви мінялися); мисливству і рибальству — місячник «Український Мисливець і Рибалка» (у Харкові, 1925 — 32).

Сільськогосподарська преса на Західних Українських Землях до 1944Редагувати

С.-г. п. у Галичині була поширена нім. і поль. фахова С.-г. п.; с.-г. проблеми весь час заторкувала укр. заг. інформаційна преса., (зокрема «Зоря Галицька» і «Наука», а згодом. ін.), ще більше орган товариства «Просвіти» — «Письмо з Просвіти», а у 20 ст. кооп. преса, особливо «Економіст». Фахову С.-г. п. розпочали двотижневик «Господар», редагований С. Шеховичем у Львові (1869 — 72) і «Господар и промышленник» (1879 — 87) у Станиславові й у Львові, що його видавав А. Ничай; перший у цілості, другий частково присвячував увагу сіль. господарству. Тричі на місяць у Львові виходив «Провідник рільничих кружків — рільнича часопись» (1886 — 1914), вид. гол. заряду гуртків рільничих, додаток до «Przewodnika Kółek Rolniczych» і двомовний (поль.-укр.) місячник Патронату Хліборобських Спілок «Часопис для Спілок Рільничих» (1904 — 14; 1915 — 21 — окреме укр. вид.). У Перемишлі о. І. Негребецький і Теофіл Кормош видавали хліборобський місячник «Господар» (1898 — 1913), а у Львові В. Король «Газету Господарську» (1901 — 02), які частково займалися і с.-г. проблемами. З 1910 найпоширенішим с.г. журналом був двотижневик «Господарський Часопис» (1910 — 18), орган товариства «Сіль. Господар». На Буковині інформації з галузі сіль. господарства подавали серед ін. «Сельський Господарь» (1878 — 79), «Вісник Союза Руских хліборобських спілок на Буковині» (додаток до «Руської Ради» 1903 — 08), його продовження «Народне Богатство» (1908 — 11) і зокрема періодичне вид. «Добри Рады» (1889 — 1914). Після 1918 °C.-г. п. в Галичині завмерла (відновлену 1920 «Господарську Часопись» перейменовано 1921 на «Госп.-Кооп. Часопис», яка лише побічно займалася с.-г. питаннями); її відновлено разом з розгортанням праці товариства «Сіль. Господар», органом якого був почитний двотижневик «Сільський господар» (1927 — 1944). Він також видавав і більш спеціальні журнали-місячники: «Український пасічник» (1928 — 1939 і 1941 — 1944), «Практичне садівництво» (1933 — 1938; редактор обох журналів Михайло Боровський), «Хліборобська Молодь» (1934 — 39; орган хліборобського вишколу молоді), «Сад і Город» (1939). Наук. характер мав квартальник «Укр. Аґрономічний Вісник» (1934 — 38). Поза журналами, що їх видавав «Сіль. Господар», за ред. Є. Архипенка виходив «Сільський Світ» (1923 — 32 у Перемишлі, Львові й Луцькому. На Закарпатті виходили місячники «Господар» (1923 — 25; ред. М. Тврридло), «Подкарпатське Пчолярство» й ін.

Порівняльна таблиця української та російської сільськогосподарської преси (на 1973 рік)Редагувати

С.-г. преса в УРСР, у дужках для порівняння РРФСР
× Кількість видань чисел на рік Річний наклад (у тис.) Сер. разовий наклад числа (у тис.)
Всі періодичні видання 52 (315) 231 (2 065) 2 275 (48 258) 9,8 (23,4)
у тому ч. журнали 6 (79) 66 (872) 222 (2 664) 33,6 (30,1)

С.-г. журнали в УРСР це місячники, які виходять у Києві — всі українською мовою. Серед них є один наук. «Вісник С.-Г. Науки», орган Міністерства Сіль. Господарства УРСР (до 1962 — Укр. Академії С.-Г. Наук), наклад 5100 (1973); популярний «Хлібороб України», наклад 55 800 (мало фактичних інформацій з сіль. господарства; переважно сов. пропаганда) та спеціальні: «Тваринництво України» (наклад 62 400), «Механізація сіль. господарства» (з 1950, орган об'єднання Ради Мін. УРСР, наклад 27 800; для порівняння — журнал «Сельский механизатор» у Москві має наклад понад 0,7 млн) і «Сільське Будівництво» (27 800). Серед ін. періодичних вид. переважають вид. с.-г. інститутів та н.-д. інститутів (серійні праці, тематичні зб., наук.-техн. бюлетені); їх періодичність незначна (пересічно 3,7 разів на рік), сер. наклад числа — 1 244.

Хоч кількість С.-г. п. та її наклад за останні десятиліття зросли (1950 всіх періодичних вид. з сіль. господарства було 24 з річним накладом 700 000), вона мало задовольняє потреби селян України. Найкраще про це свідчить (крім уже поданих чисел) таке порівняння: в УРСР одне періодичне вид. з сіль. господарства є на 137 000 осіб, що працюють у сіль. господарстві (1 журнал на 1 280 000), в РРФСР — на 39 000 (155 000), а на одну особу працюючу в сіль. господарстві припадає річно в УРСР 0,24 числа такого вид., в РРФСР — 0,52. І тому, що Україна більше хліборобська країна ніж Росія, вона примушена задовольняти потреби свого сіль. господарства рос. С.-г. п., тим більше, що ці вид. привабливіші, краще ілюстровані та їх можна легше купити.

Наукові збірникиРедагувати

 1. Аграрний вісник Причорномор'я. (Одеський сільськогосподарський інститут).
 2. Агроекологія і біотехнологія (Інститут агроекології та біотехнології УААН).
 3. Агрохімія і ґрунтознавство. (Інститут ґрунтознавства та агрохімії ім. О. Н. Соколовського УААН).
 4. Бюлетень Інституту зернового господарства.
 5. Виноградарство и виноделие. (Інститут винограду і вина \
 6. Виноградарство і виноробство (Інститут виноградарства і виноробства ім. В. Є. Таїрова УААН).
 7. Вівчарство. (Інститут тваринництва степових районів ім. М. Ф. Іванова \
 8. Вісник Білоцерківського державного аграрного університету (агрономія).
 9. Вісник Білоцерківського державного аграрного університету.
 10. Вісник Державного агроекологічного університету.
 11. Вісник Державної агроекологічної академії України.
 12. Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету.
 13. Вісник Львівського державного аграрного університету.
 14. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування МОН України.
 15. Вісник Полтавського державного сільськогосподарського інституту.
 16. Вісник Рівненського державного технічного університету.
 17. Вісник Сумського державного аграрного університету.
 18. Вісник Харківського державного аграрного університету.
 19. Вісник Черкаського інституту агропромислового виробництва (агрономія).
 20. Енергозберігаючі технології вирощування зернових культур у степу України. (Інститут зернового господарства УААН).
 21. Захист і карантин рослин. (Інститут захисту рослин УААН).
 22. Збірник наукових праць Вінницького державного аграрного університету.
 23. Збірник наукових праць Вінницького державного сільськогосподарського інституту.
 24. Збірник наукових праць Інституту землеробства УААН.
 25. Збірник наукових праць Інституту луб'яних культур УААН.
 26. Збірник наукових праць Інституту цукрових буряків УААН.
 27. Збірник наукових праць Луганського державного аграрного університету. Серія: сільськогосподарські науки.
 28. Збірник наукових праць Подільської державної аграрно-технічної академії Мінагрокомплексу України.
 29. Збірник наукових праць Селекційно-генетичного інституту УААН.
 30. Збірник наукових праць Уманської сільськогосподарської академії.
 31. Землеробство. (Інститут землеробства УААН).
 32. Зрошувальне землеробство (Інститут землеробства південного регіону УААН).
 33. Картоплярство. (Інститут картоплярства УААН).
 34. Лісівництво і агролісомеліорація. (Український науково-дослідний інститут лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького).
 35. Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна промисловість. (Український державний лісотехнічний університет).
 36. Меліорація і водне господарство. (Інститут гідротехніки і меліорації УААН).
 37. Молочне і м'ясне скотарство. (Інститут тваринництва УААН).
 38. Науковий вісник Львівської державної академії ветеринарної медицини ім. С. З. Гжицького.
 39. Науковий вісник Національного аграрного університету.
 40. Науковий вісник Українського державного лісотехнічного університету.
 41. Науково-технічний бюлетень Інституту олійних культур УААН.
 42. Науково-технічний бюлетень Інституту тваринництва УААН.
 43. Науково-технічний бюлетень Миронівського інституту пшениці ім. В. М. Ремесла.
 44. Научные труды Крымского государственного аграрного университета. Серия: сельскохозяйственные науки.
 45. Овочівництво і баштанництво. (Інститут овочівництва і баштанництва УААН).
 46. Передгірне та гірське землеробство і тваринництво (УААН, Інститут землеробства і тваринництва західного регіону УААН).
 47. Праці Наукового товариства імені Тараса Шевченка. Екологічний збірник. (м. Львів).
 48. Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини. (Харківський зооветеринарний інститут).
 49. Птахівництво. (Інститут птахівництва УААН).
 50. Рибне господарство. (Інститут рибного господарства УААН).
 51. Розведення і генетика тварин. (Інститут розведення і генетики тварин УААН).
 52. Садівництво. (Інститут садівництва УААН).
 53. Свинарство. (Інститут свинарства УААН).
 54. Селекція і насінництво. (Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр'єва УААН).
 55. Таврійський науковий вісник. (Херсонський державний аграрний університет).
 56. Шовківництво. (Інститут шовківництва УААН).

ЖурналиРедагувати

 1. Аграрна наука і освіта (Національний аграрний університет, Науково-методичний центр аграрної освіти Мінагрополітики України).
 2. Агроекологічний журнал (Інститут акроекології та біотехнології УААН, Інститут сільськогосподарської мікробіології УААН).
 3. Біологія тварин (Інтитут землеробства і біології тварин УААН).
 4. Бюлетень Інституту сільськогосподарської мікробіології УААН.
 5. Вісник аграрної науки Причономор'я (Миколаївський аграрний університет Міністерства аграрної політики України).
 6. Вісник аграрної науки Причорномор'я (Миколаївська державна аграрна академія Міністерства аграрної політики України).
 7. Вісник аграрної науки. (УААН).
 8. Вісник Полтавської державної аграрної академії.
 9. Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: агрономія і біологія.
 10. Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: тваринництво.
 11. Водне господарство України (м. Київ).
 12. Доповіді НАН України (Президія НАН України).
 13. Захист рослин. (Інститут захисту рослин УААН).
 14. Корми і кормовиробництво (Інститут кормів УААН).
 15. Мікробіологічний журнал (НАН України, Інститут мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України, Національний аграрний університет).
 16. Наукові записки Тернопільського педуніверситету ім. Володимира Гнатюка. Серія: біологія, (агрономія).
 17. Наукові праці. Серія: Екологія (Миколаївська філія Національного університету \
 18. Науково-технічний бюлетень (Інститут біології тварин УААН).
 19. Науково-технічний бюлетень Інституту землеробства і біології тварин УААН. Серія: землеробство і рослинництво.
 20. Сільський господар. (Львівська державна академія ветеринарної медицини ім. С. 3. Гжицького).
 21. Тваринництво України. (Мінагрополітики України).
 22. Український ботанічний журнал. (Інституту ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України).
 23. Физиология и биохимия культурных растений (Інституту фізіології рослин і генетики НАН України).
 24. Цитологія і генетика (НАН України, Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАН України).
 25. Цукрові буряки. (Інститут цукрових буряків УААН).

ЛітератураРедагувати