Суберляк Олег Володимирович

Суберляк Олег Володимирович (2 січня 1947 року, с. Кобиловолоки на Тернопільщині — 30 квітня 2021 р.) — доктор хімічних наук, професор, завідувач кафедри хімічної технології переробки пластмас, Інституту хімії та хімічних технологій, Національного університету «Львівська політехніка», академік технологічної Академії України.

Суберляк Олег Володимирович
Suberliak Oleg Volodymyrovych.jpg
Народився 2 січня 1947 року
Помер 30 квітня 2021(2021-04-30)
Країна Україна Україна
Діяльність дослідник
Заклад Кафедра хімічної технології переробки пластмас, Інститут хімії та хімічних технологій, Національний університет «Львівська політехніка»
Посада д.х.н., зав.кафедри НУ «Львівська політехніка»
Вчене звання професор
Науковий ступінь доктор хімічних наук (1992 р.)
Нагороди «Заслужений діяч науки та техніки України»

Загальна інформаціяРедагувати

Дата народження: 2 січня 1947 року.

У 1965 році вступив на денне навчання на хіміко-технологічний факультет Львівського політехнічного інституту. Після закінчення навчання здобув освіту інженера-хіміка технолога за спеціальністю “Технологія пластичних мас”, отримав диплом з відзнакою і був скерований на роботу на кафедрі “Хімічної технологія та переробки пластичних мас” на посаду асистента. У подальшому обіймав посади старшого інженера, старшого наукового співробітника, доцента і професора.

Освіта:

Тема докторської дисертації —Высокогидрофильные сополимеры метакрилатов и водорастворимыхпреполимеров [Текст]: дис…д-ра хим.наук:02.00.06 / Суберляк ОлегВладимирович ; Львовский политехнический ин-т. — Львов, 1992. — 351 л. — Длясл.пользования

Професійний досвід

з 1970 р. займається науковою та педагогічною роботою.

Професійна діяльність

Проводить педагогічну роботу зі студентами, підготовку наукових кадрів (випущено 2 доктори наук, 14 кандидатів наук, керує науковою роботою 5 аспірантів), є членом спеціалізованих рад з захисту докторських та кандидатських дисертацій Д 35. 052. 01 та Д 35. 052. 09,

членом наукової Ради Національного університету «Львівська політехніка», членом Редколегії академічного журналу «Полімерний журнал» (м. Київ) та вісника Львівської політехніки «Хімія, технологія речовин та їх застосування», членом науково-координаційного комітету України «Полімерні матеріали», членом НМК МОН України за напрямком «Хімтехнологія та інженерія», академіком технологічної Академії України, керує науковими проектами за державними програмами Міносвіти та науки та спільними проектами в рамках міжнародної угоди між Україною і Польщею.

Нагороди та відзнакиРедагувати

  «Заслужений діяч науки та техніки України» (2014 р.).

Указ Президента України № 900/2014 від 1.12.2014 р.


Файл:RTEmagicC Pochesna gramota MONU.JPG.JPG Почесна Грамота Міністерства освіти інауки України (2007 р.),

Навчально-методична роботаРедагувати

Перелік лекційних курсів

 • «Спеціальні технології формування виробів з пластмас і композитів»,
 • «Основи хімії полімерів».

Основні наукові інтересиРедагувати

Наукові дослідження концентруються на розробці технологій одержання і переробки полімерів спеціального призначення, а саме:

 • розроблено наукові основи синтезу гетероциклічних термостійких полімерів, які легко переробляються поширеними методами; підтверджено придатність цих полімерів для виробництва скляних ламінатів, електроізоляційних виробів тощо;
 • розроблено наукові основи координаційно-радикальної матричної полімеризації на полівінілпіролідоні з метою отримання полімерних гідрогелевих матеріалів; розроблено методи формування біомедичних виробів, як наприклад: контактні лінзи, мембрани з селективною проникністю, стоматологічні матеріали (відбиткові маси), оболонки для капсульованих ліків;
 • проводяться дослідження в напрямку створення технологічних полімерних сумішей та формування конструкційних виробів з функціональною активністю і високими експлуатаційними властивостями;
 • робляються наукові основи (з використанням термогравіметрії) керування властивостями полімервмісних рідин, які застосовують як технологічні середовища при різанні металів та інших твердих тіл;
 • проводяться дослідження в області модифікації епоксидних і ненасичених поліестерних смол з метою отримання композитів (в тому числі композитів з використанням відходів), а також лаків і клеїв.

Вибрані публікаціїРедагувати

Опубліковано понад 350 праць, одержано 35 авторських свідоцтв та патентів, видано підручник, 4 навчальних посібники для студентів вищих учбових закладів за фахом. Серед них:

 1. Технологія виробництва виробів із пластмас і композитів: навчальний посібник для вузів / Олег Володимирович Суберляк, Петро Іванович Баштанник. — Київ: Б.и., 1995 . — 163 с. — Ін-т систем.досліджень освіти, Держ. ун-т «Львів.політехніка».
 2. Технологія формування виробів з пластмас [Текст]: навч.посібник для студ. спец. «Технологія переробки пластмас та еластомерів» / О. В. Суберляк, П. І. Баштанник. — К.: Державний ун-т «Львівська політехніка», Український держ. хіміко-технологічний ун-т. Ч.2 : Технологія формування погонажних виробів. — [Б. м.]: [б.в.], 1996. — 84 с. — ISBN 5-7763-9577-1
 3. Технологія переробки полімерних та композиційних матеріалів[Текст]: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / О. В. Суберляк, П. І. Баштанник; Ін-т інновац. технологій і змісту освіти М-ва освіти і науки України. — Л.: Растр-7, 2007. — 376 с.: рис., табл. — Бібліогр.: с. 358—362. — ISBN978-966-2004-01-4
 4. Основи хімії полімерів [Текст]: навч. посібник для студ.дистанційної форми навчання / О. В. Суберляк, Є. І. Сембай ; Національний ун-т «Львівська політехніка». Інститут дистанційного навчання. — Л.: Видавництво Національного ун-ту «Львівська політехніка», 2004. — 240 с.: рис. — (Серія «Дистанційне навчання»; № 24). — Бібліогр.: с. 238—239. — ISBN 966-553-405-Х
 5. Технологічні і конструкторські аспекти екструзії та литтяпід тиском термопластичних полімерних композитів і нанокомпозитів [Текст]: монографія / за ред. проф. Януша В. Сікори, проф. Олега В. Суберляка; Нац. ун-т «Львів. політехніка» [та ін.]. — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2013. —200 с. : рис., табл. — Назва обкл., дод. тит. арк.: Technological and designaspects of extrusion and injection moulding of termoplastic polymer compositesand nanocomposites. — Текст англ. — Бібліогр. в кінці розд. — ISBN978-617-607-372-7
 6. Вивчення реологічної поведінки сумішей на основі надвисокомолекулярного поліетилену / В. М. Земке, О. В. Суберляк // VНаук.-техн. конф. «Поступ в нафто­газопереробній та нафтохімічній промисловості»: зб. тез доп., Львів, 9-12 черв. 2009 р. — Л., 2009. — С.236-237.
 7. Вплив кополімерів полівінілпіролідону на властивостікомпозитів на основі полістиролу і оксидів металів / А. М. Шибанова, О. В. Суберляк, В. Є. Левицький // Хімія, технологія речовин та їх застосування: [зб. наук. пр.] / відп. ред. Й. Й. Ятчишин. — Л.: Вид-во Нац. ун-ту «Львів.політехніка», 2009. — С. 302—305. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ;№ 644). — Бібліогр.: 7 назв.
 8. Вплив хімічної модифікації полівінілпіролідоном нафізико-механічні властивості фенолоформальдегідної смоли / О. В. Суберляк, В. В. Красінський, В. В. Кочубей, Й. М. Шаповал // Доп. НАН України. Сер. Математика. Природознавство. Технічні науки. — 2009. — № 2. — С. 148—153. — Бібліогр.: 7 назв.
 9. Гетерофазна полімеризація метилметакрилату в присутностіполімерної матриці / У. В. Хром'як, Ю. Я. Когут, В. Є. Левицький, О. В. Суберляк // Хімія, технологія речовин та їх застосування: [зб. наук. пр.] /відп. ред. Й. Й. Ятчишин. — Л.: Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2009. — С. 305—309. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка»; № 644). — Бібліогр.: 6 назв.
 10. Гідрогелеві мембрани на основі кополімерівполівінілпіролідону. Особливості і технології формування / Ю. Я. Мельник, О. З. Галишин, В. Й. Скорохода, О. В. Суберляк // Хім. пром-сть України. — 2009. — № 4. — С. 26-31. — Бібліогр.: 13 назв.
 11. Дослідження полімеризації полівінілпіролідон-(мет)акрилатних композицій у присутності дрібнодисперсних порошків металів / О. В. Суберляк, Х. Я. Гіщак, О. М. Гриценко, О. І. Остапчук // Хімія, технологія речовинта їх застосування: [зб. наук. пр.] / відп. ред. Й. Й. Ятчишин. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2009. — С. 283—288. -(Вісник / Нац. ун-т «Львів.політехніка»; № 644). — Бібліогр.: 6 назв.
 12. Спосіб одержання гідрофільних кополімерів/ Номер патенту: 87567 | Автори: Гнатчук Наталя Михайлівна, Гриценко Олександр Миколайович, Суберляк Олег Володимирович, Гіщак Христина Ярославівна | Опубліковано: 10.02.2014| МПК: C08F 2/00, C08L 33/10
 13. Спосіб утилізації відходів поліетилентерефталату/ Номерпатенту: 104551 | Автори: Сікора Януш Роберт, Суберляк Олег Володимирович, Моравський Володимир Степанович | Опубліковано: 10.02.2014 | МПК: B29B 9/00, B29B 17/02, C08J 11/00.
 14. Спосіб одержання кополімерів полівінілпіролідону/ Номерпатенту: 85755 | Автори: Дзяман Ірина Зеновіївна, Дудок Галина Дмитрівна, Суберляк Олег Володимирович, Скорохода Володимир Йосипович | Опубліковано: 25.11.2013 | МПК: C08F 2/18, C08L 33/12, C08F 20/00.
 15. Спосіб одержання осаджених силікатів/ Номер патенту: 96380 | Автори: Суберляк Олег Володимирович, Левицький Володимир Євстахович, Ганчо Андрій Володимирович | Мітки: одержання, силікатів, осаджених, спосіб |Опубліковано: 25.10.2011 | МПК: C01B 33/12, C01B 33/142, C08K 3/34.

ДжерелаРедагувати

ПосиланняРедагувати