Студентські об'єднання

Студентські об'єднання - асоціації студентів, метою діяльності яких є надання допомоги студентській молоді, створення механізмів реалізації студентської ініціативи, захист соціальних, економічних та інших інтересів студентства. У більшості ВНЗ України сформовані самостійні студентські організації. Пріоритетною функцією студентського руху в Україні стала соціальна: розв'язання соціально-економічних проблем студентства, захист їхніх прав та інтересів. Час від часу студентство виявляє і високу політичну активність.

КласифікаціяРедагувати

У сучасному студентському русі функціонують кілька типів об'єднань:

  • Профспілки. їх першочерговими завданнями є розв'язання соціальних проблем студентства, захист інтересів молодих людей перед державою та адміністрацією ВНЗ (Перша українська студентська профспілка ПОСТУП, профспілка студентів "Пряма дія", Асоціація студентських профспілкових організацій України);
  • Органи студентського самоврядування. Створюються і функціонують з метою забезпечення виконання студентами своїх обов'язків і захисту їхніх прав, сприяння гармонійному розвитку особистості студента, формуванню в нього навичок майбутнього організатора, керівника. Вищим органом студентського самоврядування є загальні збори (конференція). Виконавчий орган студентського самоврядування може мати різноманітні форми: студентська спілка, сенат, парламент, старостат, студентська навчальна (наукова) частина, студентський деканат, рада тощо;
  • Фахові студентські організації та об'єднання за інтересами. Організації такого типу поширені в межах окремих ВНЗ та факультетів (наприклад, асоціації студентів-юристів, історичні студентські товариства тощо);
  • Громадські студентські організації. Цей тип об'єднань репрезентує насамперед громадсько-політичну ініціативу студентства та обстоює його права.
  • Братства. Передбачає більш тісне спілкування членів об'єднання, часто включає спільне проживання, проводження вільного часу.

Студентські об'єднання (братства) в США та КанадіРедагувати

В більшості своїй «організації, названі грецькими літерами» поділяються на чоловічі та жіночі, членство в цих організаціях передбачає активну діяльність тільки в період останніх років навчання у вищому навчальному закладі, хоча існують і виключення з даного правила. В більшості своїй названі грецькими літерами, наприклад ΑΔΠ (Альфа Дельта Пі). Більшість з них організації громадські, що позначають себе товариствами та допомагають своїм членам в соціальному аспекті та в процесі адаптації в соціумі після випуску з вищого навчального закладу.