Відкрити головне меню
Елементарна комірка кристалічної структури алмазу

Структура алмазу — тип кристалічної ґратки, характерний для алмазу, кремнію, цинкової обманки тощо.

Кристалічна ґратка типу алмазу складається із двох кубічних гранецентрованих підґраток, вкладених одна в іншу із зміщенням на 1/4 вздовж діагоналі куба елементарної комірки.

Якщо дві підгратки займають атоми різного сорту, як наприклад, у цинкової обманки ZnS, або у арсеніду галію GaAs, таку структуру заведено називати структурою цинкової обманки.

Структура алмазу характерна для речовин, в яких відбувається sp3-гібридизація атомних орбіталей. Кожен атом утворює чотири зв'язки із сусідніми.

Просторова група структури алмазу — Fd3m.