Сто́ксів зсу́в, або Зсу́в Сто́кса — зменшення частоти (збільшення довжини хвилі) випромінювання тіла в порівнянні з частотою поглинутого світла. Зсув спектра люмінесценції в область довших хвиль відносно відповідного спектра поглинання. Звичайно вимірюється в одиницях частоти як різниця між положенням на спектрі максимума поглинання та люмінесценції, що виникають при одному й тому ж електронному переході. Переважно довжина хвилі люмінесценції є більшою, ніж довжина хвиль, що поглинаються. У випадку, коли спостерігається обернена залежність, зсув називають антистоксівським.

Stokes shift uk.png

Стоксів зсув спостерігається при люмінесценції, коли між процесами поглинання світла та випромінювання відбувається релаксація збудження люмінофора. Стоксів зсув виникає також при комбінаційному й брілюенівському розсіюванні світла, коли частина енергії фотона віддається коливанням молекули чи кристалу.

При комбінаційному й брілюенівському розсіюванні спостерігається також антистоксів зсув: збільшення частоти фотона за рахунок поглинання кванта коливання в середовищі.

Термін зобов'язаний своїм походженням ірландському математику й фізику Джорджу Стоксу.

ЛітератураРедагувати

ПриміткиРедагувати