Стефан Баторій і дніпровські козаки

книга

«Стефан Баторій та дніпровські козаки» (повна назва: «Стефан Баторій та дніпровські козаки: дослідження, пам'ятники, документи та нотатки», рос. дореф. «Стефанъ Баторій и Днѣпровскіе козаки: ізслѣдования, памятники, документы и замѣтки») — історична монографія Андрія Стороженка. Видана в Києві 1904 року, відзначена 1909 року 48-ю Уваровською премією Петербурзької академії наук. Одна з найважливіших робіт історика, визнається фахівцями однією з найважливіших праць початку XX століття в галузі історії українсько-польських відносин [1][2].

Автор книги історик Андрій Стороженко, 1898 рік

Історія

ред.

Андрій Стороженко з 1880-х років планував присвятити себе викладанню в Київському університеті Святого Володимира. Він отримав 1879 року ступінь кандидата університету і готував магістерську роботу, але через смерть 1881 року свого наукового керівника Олександра Котляревського, який був його основним покровителем і просував його на професорське звання, Стороженко не зміг захистити магістерську дисертацію і отримати професорську кафедру.

Залишення університету не примусило Стороженко завершити наукову діяльність. Він надалі неодноразово публікувався на сторінках журналу «Кіевская старина». Основними тематиками його творів була давня історія України та українсько-польські відносини. У 1882-1899 він опублікував у цьому журналі близько 30 статей і заміток.

Окремі матеріали цих публікацій у «Кіевской старине» стали основою майбутньої фундаментальної монографії історика «Стефан Баторій та дніпровські козаки». Робота ця була написана на основі маловідомих раніше документів Варшавського головного архіву давніх актів, а також документів Київської археографічної комісії, в якій працював Стороженко і видана в Києві 1904 року.

1909 року книга була відзначена Петербурзькою академією наук та Андрію Стороженко за неї була присуджена 48-а Уваровська премія за внесок в історіографію і доведення неправильності версії козацько-старшинських і дворянських істориків XVIIXIX ст. про дарування польським королем шляхетських привілеїв запорізьким козакам.

Посилання

ред.

Примітки

ред.
  1. Леп'явко Сергій Анатолійович. Військово-політична діяльність українського козацтва в контексті міжнародних відносин (1561 – 1595). — Автореф. дис... д-ра іст. наук. — Київ : НАН України, Інститут історії України, 2000. — 35 с. Архівовано з джерела 1 січня 2014
  2. Винар Л. Огляд історичної літератури про початки української козаччини // Винар Л. Козацька Україна. Вибрані праці / Ред. В.Степанков. — К.; Львів; Нью-Йорк; Париж, 2003. — С.479.