Відкрити головне меню

Список ссавців Сербії

стаття-список у проекті Вікімедіа

Список ссавців Сербії містить перелік видів, зареєстрованих на території Сербії (у тому числі Косово) (південна Європа) згідно з МСОП. Список не містить свійських та забрідлих тварин. Список налічує 18 видів ряду Хижі (Carnivora), 4 — ряду Cetartiodactyla, 32 — Рукокрилі (Chiroptera), 11 — Комахоїдні (Eulipotyphla), 1 — Зайцеподібні (Lagomorpha) і 30 видів з ряду Гризуни (Rodentia).

ссавці Сербії
Serbien topo.png
Сербія
Біорегіон
Біогеографічний екорегіон Голарктика
Екозона Палеарктика
Біом степ, ліс помірної зони, альпійські луки, прісні води
Місцевість
Континент Європа
Країна Сербія
Територія Південна Європа
Фауна більшого обсягу
За географією фауна Європи
За систематикою ссавці, фауна Сербії
За екологією суходільна фауна
За біогеографією теріофауна Європи
Геологічний вік сучасність
Особливості
Видовий обсяг 96
Чужорідні види Neovison vison, Nyctereutes procyonoides, Procyon lotor, Rattus rattus

Природоохоронні статусиРедагувати

Із 96 зазначених в таблиці видів, 1 перебуває на межі зникнення, 5 є уразливими, 7 — близькі до загрозливого стану.

Природоохоронні статуси за оцінками МСОП, позначено так:

CR Critically Endangered Види на межі зникнення
VU Vulnerable Уразливі види
NT Near Threatened Види, близькі до загрозливого стану
LC Least Concern Найменший ризик
DD Data Deficient Даних недостатньо

СписокРедагувати

Українська назва Латинська назва Автор таксона Статус МСОП Зображення
Ряд: Carnivora
Родина: Canidae
Вовк Canis lupus Linnaeus, 1758 LC  
Єнот усурійський Nyctereutes procyonoides Gray, 1834 LC  
Лисиця руда Vulpes vulpes Linnaeus, 1758 LC  
Родина: Felidae
Кіт лісовий Felis silvestris Schreber, 1777 LC  
Рись євразійська Lynx lynx Linnaeus, 1758 LC  
Родина: Mustelidae
Видра річкова Lutra lutra Linnaeus, 1758 NT  
Куна кам'яна Martes foina Erxleben, 1777 LC  
Куна лісова Martes martes Linnaeus, 1758 LC  
Борсук європейський Meles meles Linnaeus, 1758 LC  
Горностай Mustela erminea Linnaeus, 1758 LC  
Тхір степовий Mustela eversmanii Lesson, 1827 LC  
Норка європейська Mustela lutreola Linnaeus, 1761 CR  
Ласка мала Mustela nivalis Linnaeus, 1766 LC  
Тхір лісовий Mustela putorius Linnaeus, 1758 LC  
Візон звичайний Neovison vison Schreber, 1777 LC  
Перегузня звичайна Vormela peregusna Güldenstädt, 1770 VU  
Родина: Procyonidae
Ракун звичайний Procyon lotor Linnaeus, 1758 LC  
Родина: Ursidae
Ведмідь бурий Ursus arctos Linnaeus, 1758 LC  
Ряд: Cetartiodactyla
Родина: Bovidae
Козиця звичайна Rupicapra rupicapra Linnaeus, 1758 LC  
Родина: Cervidae
Сарна європейська Capreolus capreolus Linnaeus, 1758 LC  
Олень благородний Cervus elaphus Linnaeus, 1758 LC  
Родина: Suidae
Свиня дика Sus scrofa Linnaeus, 1758 LC  
Ряд: Chiroptera
Родина: Miniopteridae
Довгокрил звичайний Miniopterus schreibersii Kuhl, 1817 NT  
Родина: Molossidae
Складчатогуб європейський Tadarida teniotis Rafinesque, 1814 LC  
Родина: Rhinolophidae
Підковик Блазюса Rhinolophus blasii Peters, 1866 LC
Підковик південний Rhinolophus euryale Blasius, 1853 NT  
Підковик великий Rhinolophus ferrumequinum Schreber, 1774 LC  
Підковик малий Rhinolophus hipposideros Bechstein, 1800 LC  
Підковик Мегея Rhinolophus mehelyi Matschie, 1901 VU  
Родина: Vespertilionidae
Широковух звичайний Barbastella barbastellus Schreber, 1774 NT  
Пергач північний Eptesicus nilssonii Keyserling & Blasius, 1839 LC  
Гіпсуг Саві Hypsugo savii Bonaparte, 1837 LC  
Нічниця мініада Myotis alcathoe von Helversen & Heller, 2001 DD
Нічниця довговуха Myotis bechsteinii Kuhl, 1817 NT  
Нічниця гостровуха Myotis blythii Tomes, 1857 LC  
Нічниця Брандта Myotis brandtii Eversmann, 1845 LC  
Нічниця довгопала Myotis capaccinii Bonaparte, 1837 VU  
Нічниця ставкова Myotis dasycneme Boie, 1825 NT  
Нічниця водяна Myotis daubentonii Kuhl, 1817 LC  
Нічниця триколірна Myotis emarginatus É. Geoffroy, 1806 LC  
Нічниця велика Myotis myotis Borkhausen, 1797 LC  
Нічниця вусата Myotis mystacinus Kuhl, 1817 LC  
Нічниця війчаста Myotis nattereri Kuhl, 1817 LC  
Вечірниця мала Nyctalus leisleri Kuhl, 1817 LC  
Вечірниця дозірна Nyctalus noctula Schreber, 1780 LC  
Нетопир білосмугий Pipistrellus kuhlii Khul, 1817 LC  
Нетопир лісовий Pipistrellus nathusii Keyserling & Blasius, 1839 LC  
Нетопир карлик Pipistrellus pipistrellus Schreber, 1774 LC  
Нетопир пігмей Pipistrellus pygmaeus Leach, 1825 LC  
Вухань бурий Plecotus auritus Linnaeus, 1758 LC  
Вухань австрійський Plecotus austriacus Fischer, 1829 LC  
Вухань середземноморський Plecotus kolombatovici Dulic, 1980 LC  
Вухань альпійський Plecotus macrobullaris Kuzjakin, 1965 LC  
Лилик двоколірний Vespertilio murinus Linnaeus, 1758 LC  
Ряд: Eulipotyphla
Родина: Erinaceidae
Їжак білочеревий Erinaceus roumanicus Barrett-Hamilton, 1900 LC  
Родина: Soricidae
Білозубка білочерева Crocidura leucodon Hermann, 1780 LC  
Білозубка мала Crocidura suaveolens Pallas, 1811 LC  
Рясоніжка мала Neomys anomalus Cabrera, 1907 LC  
Рясоніжка велика Neomys fodiens Pennant, 1771 LC  
Мідиця альпійська Sorex alpinus Schinz, 1837 NT  
Мідиця звичайна Sorex araneus Linnaeus, 1758 LC  
Мідиця мала Sorex minutus Linnaeus, 1766 LC  
Родина: Talpidae
Кріт сліпий Talpa caeca Savi, 1822 LC  
Кріт європейський Talpa europaea Linnaeus, 1758 LC  
Кріт балканський Talpa stankovici V. Martino & E. Martino, 1931 LC
Ряд: Lagomorpha
Родина: Leporidae
Заєць європейський Lepus europaeus Pallas, 1778 LC  
Ряд: Rodentia
Родина: Castoridae
Бобер Castor fiber Linnaeus, 1758 LC  
Родина: Cricetidae
Щур водяний Arvicola amphibius Linnaeus, 1758 LC  
Снігурка звичайна Chionomys nivalis Martins, 1842 LC  
Динароміс Dinaromys bogdanovi Martino, 1922 VU
Полівка північна Microtus agrestis Linnaeus, 1761 LC  
Полівка звичайна Microtus arvalis Pallas, 1778 LC  
Полівка Фелтена Microtus felteni Malec & Storch, 1963 DD
Полівка Ґюнтера Microtus guentheri Danford & Alston, 1880 LC  
Полівка лучна Microtus levis Miller, 1908 LC
Полівка Ліхтенштайна Microtus liechtensteini Wettstein, 1927 LC
Полівка підземна Microtus subterraneus de Selys-Longchamps, 1836 LC  
Нориця руда Myodes glareolus Schreber, 1780 LC  
Родина: Dipodidae
Мишівка степова Sicista subtilis Pallas, 1773 LC  
Родина: Gliridae
Соня лісова Dryomys nitedula Pallas, 1778 LC  
Вовчок сірий Glis glis Linnaeus, 1766 LC  
Ліскулька Muscardinus avellanarius Linnaeus, 1758 LC  
Родина: Muridae
Аподемус польовий Apodemus agrarius Pallas, 1771 LC  
Аподемус західний широкозубий Apodemus epimelas Nehring, 1902 LC
Аподемус жовтошиїй Apodemus flavicollis Melchior, 1834 LC  
Аподемус вусатий Apodemus mystacinus Danford & Alston, 1877 LC  
Аподемус лісовий Apodemus sylvaticus Linnaeus, 1758 LC  
Аподемус пігмей Apodemus uralensis Pallas, 1811 LC  
Мишка лучна Micromys minutus Pallas, 1771 LC  
Миша македонська Mus macedonicus Petrov & Ruzic, 1983 LC
Миша хатня Mus musculus Linnaeus, 1758 LC  
Миша курганцева Mus spicilegus Petényi, 1882 LC
Пацюк чорний Rattus rattus Linnaeus, 1758 LC  
Родина: Sciuridae
Вивірка звичайна Sciurus vulgaris Linnaeus, 1758 LC  
Ховрах європейський Spermophilus citellus Linnaeus, 1766 VU  
Родина: Spalacidae
Сліпець понтичний Spalax leucodon Nordmann, 1840 DD  

ДжерелаРедагувати

  • Складений за допомогою розширеного пошуку на веб-сайті МСОП