Відкрити головне меню

Список риб Польщі

стаття-список у проекті Вікімедіа

Цей список є списком видів риб, спостережених на території Польщі.

Список риб Польщі
Europe location POL.png
Біорегіон
Фауністичне царство Біосфера
Біогеографічний екорегіон Палеарктика
Місцевість
Країна Польща Польща
Фауна більшого обсягу
За географією Європа
За систематикою риби
За екологією морська фауна, прісноводна фауна
За біогеографією Фауна Землі
Геологічний вік сучасність
Особливості

Теги, що використовуються для виділення охоронного статусу кожного виду за оцінками МСОП:

 EX  Extinct Зниклий
 CR  Critically Endangered Перебуває під критичною загрозою
 EN  Endangered Перебуває під загрозою
 VU  Vulnerable Уразливий
 NT  Near Threatened Близький до загрозливого стану
 LC  Least Concern У найменшій загрозі
 DD  Data Deficient Відомості недостатні
 NE  Not Evaluated Види з недослідженим статусом

Кісткові риби (Osteichthyes)Редагувати

Ряд Осетроподібні (Acipenseriformes)Редагувати

Українська назва Польська назва Латинська назва Автор таксона Статус МСОП Поширення у Польщі Зображення
Ряд: Осетроподібні (Acipenseriformes)
Родина: Осетрові (Acipenseridae)
Осетер сибірський Jesiotr syberyjski Acipenser baerii Brandt, 1869  EN  інтродукований у 1985 році  
Осетер руський Jesiotr rosyjski Acipenser gueldenstaedtii J. F. Brandt & Ratzeburg, 1833  CR  інтродукований у 1985 році; у 2000 році спіймано 2 особини у Балтійському морі  
Осетер атлантичний Jesiotr ostronosy Acipenser oxyrinchus Mitchell, 1815  NT  рідкісний у Балтійському морі; проводяться спроби відворення популяції  
Стерлядь Sterlet Acipenser ruthenus Linnaeus, 1758  VU  інтродукований  
Родина: Веслоносові (Polyodontidae)
Веслоніс американський Wiosłonos amerykański Polyodon spathula Walbaum, 1792  VU  інтродукований у 1990-х роках  

Ряд Вугроподібні (Anguilliformes)Редагувати

Українська назва Польська назва Латинська назва Автор таксона Статус МСОП Поширення у Польщі Зображення
Ряд: Вугроподібні (Anguilliformes)
Родина: Вугрові (Anguillidae)
Вугор європейський Węgorz europejski Anguilla anguilla Linnaeus, 1758  CR  рідкісний по всій країні  

Ряд Оселедцеподібні (Clupeiformes)Редагувати

Українська назва Польська назва Латинська назва Автор таксона Статус МСОП Поширення у Польщі Зображення
Ряд: Оселедцеподібні (Clupeiformes)
Родина: Оселедцеві (Clupeidae)
Алоза Aloza Alosa alosa Linnaeus, 1758  LC  Балтійське море  
Фінта Parposz Alosa fallax Lacépède, 1800  LC  Балтійське море  
Оселедець атлантичний Śledź oceaniczny Clupea harengus Linnaeus, 1758  LC  Балтійське море  
Сардина європейська Sardynka europejska Sardina pilchardus Walbaum, 1792  LC  Балтійське море  
Шпрот європейський Szprot Sprattus sprattus Linnaeus, 1758  LC  Балтійське море  
Родина: Анчоусові (Engraulidae)
Анчоус європейський Sardela europejska Engraulis encrasicolus Linnaeus, 1758  LC  Балтійське море  

Ряд Коропоподібні (Cypriniformes)Редагувати

Українська назва Польська назва Латинська назва Автор таксона Статус МСОП Поширення у Польщі Зображення
Ряд: Коропоподібні (Cypriniformes)
Родина: Баліторові (Balitoridae)
Слиж європейський Śliz pospolity Barbatula barbatula Linnaeus, 1758  LC  Звичайний у гірських річках  
Родина: Чукучанові (Catostomidae)
Буфало чорний Buffalo czarny Ictiobus niger Rafinesque, 1819  LC  Інтродукований у 1989 році  
Родина: В'юнові (Cobitidae)
Щипавка дунайська Koza dunajska Cobitis elongatoides Bacescu & Maier, 1969  LC  У Польщі цей вид був виявлений у центральному басейні Одри
Щипавка звичайна Koza pospolita Cobitis taenia Linnaeus, 1758  LC  по всій країні, за винятком гірських районів.  
В'юн звичайний Piskorz Misgurnus fossilis Linnaeus, 1758  LC  по всій країні  
Щипавка золотиста Koza złotawa Sabanejewia aurata De Filippi, 1863  LC  по всій країні у швидкоплинних річках  
Родина: Коропові (Cyprinidae)
Синець звичайний Rozpiór Abramis ballerus Linnaeus, 1758  LC  мозаїчно у прісних водоймах  
Лящ Leszcz Abramis brama Linnaeus, 1758  LC  Спорадично у прісних водоймах  
Білоочка Sapa Abramis sapa Pallas, 1814  LC  Західний Буг  
Бистрянка звичайна Piekielnica Alburnoides bipunctatus Bloch, 1782  LC  Мозаїчно  
Верховодка звичайна Ukleja pospolita Alburnus alburnus Linnaeus, 1758  LC  Досить поширений  
Товстолобик строкатий Tołpyga pstra Hypophthalmichthys nobilis Richardson, 1845  DD  Досить поширений, інтродукований у 1965 року  
Марена звичайна Brzana pospolita Barbus barbus Linnaeus, 1758  LC  Досить поширений у річках  
Марена карпатська Brzanka Barbus carpathicus Kotlík, Tsigenopoulos, Ráb & Berrebi, 2002  LC  На півдні країни
Марена Валецького Brzana karpacka Barbus waleckii Rolik, 1970  LC  На південному сході країни
Плоскирка Krąp Blicca bjoerkna Linnaeus, 1758  LC  На південному сході країни  
Карась китайський Karaś chiński Carassius auratus Linnaeus, 1758  LC  Повсюдно, інтродукований  
Карась звичайний Karaś chiński Carassius carassius Linnaeus, 1758  LC  Повсюдно  
Карась сріблястий Karaś chiński Carassius gibelio Bloch, 1782  LC  Повсюдно, інтродукований у 1930-х роках  
Підуст звичайний Świnka pospolita Chondrostoma nasus Linnaeus, 1758  LC  Повсюдно у річках  
Амур білий Amur biały Ctenopharyngodon idella Valenciennes, 1844  DD  Досить поширений, інтродукований у 1964 році  
Короп звичайний Karp Cyprinus carpio Linnaeus, 1758  VU  Повсюдно  
Мересниця озерна Strzebla błotna Rhynchocypris percnurus Pallas, 1814  LC  басейн Одри і Вісли  
Пічкур звичайний Kiełb pospolity Gobio gobio Linnaeus, 1758  LC  Досить поширений  
Товстолобик білий Tołpyga biała Hypophthalmichthys molitrix Valenciennes, 1844  NT  Досить поширений, інтродукований у 1965  
Вівсянка Słonecznica pospolita Leucaspius delineatus Linnaeus, 1758  LC  По всій країні  
Білизна звичайна Boleń pospolity Leuciscus aspius Linnaeus, 1758  LC  Досить поширений  
Головень європейський Kleń Leuciscus cephalus Linnaeus, 1758  LC  Досить поширений  
В'язь Jaź Leuciscus idus Linnaeus, 1758  LC  Досить поширений  
Ялець звичайний Jelec pospolity Leuciscus leuciscus Linnaeus, 1758  LC  Досить поширений  
Чехоня Ciosa Pelecus cultratus Linnaeus, 1758  LC  Поширений локально у басейні Вісли  
Мересниця річкова Strzebla potokowa Phoxinus phoxinus Linnaeus, 1758  LC  У гірських швидкоплинних річках  
Чебачок амурський Czebaczek amurski Pseudorasbora parva Temminck & Schlegel, 1846  LC  Досить поширений, інтродукований у 1990 році  
Гірчак європейський Różanka pospolita Pseudorasbora amarus Bloch, 1782  LC  Досить поширений  
Пічкур білоперий Kiełb białopłetwy Romanogobio albipinnatus Lukasch, 1933  LC  У Польщі поширена в басейні Вісли і Одри  
Плітка звичайна Płoć Rutilus rutilus Linnaeus, 1758  LC  По всій країні  
Краснопірка звичайна Wzdręga, krasnopiórka Scardinius erythrophthalmus Linnaeus, 1758  LC  По всій країні  
Лин Lin Tinca tinca Linnaeus, 1758  LC  По всій країні  
Пічкур-білопер дністровський Kiełb Kesslera Romanogobio kesslerii Dybowski, 1862  LC  Басейн верхньої Вісли  
Рибець звичайний Certa Vimba vimba Linnaeus, 1758  LC  Поширений  

Ряд Сомоподібні (Siluriformes)Редагувати

Українська назва Польська назва Латинська назва Автор таксона Статус МСОП Поширення у Польщі Зображення
Ряд: Сомоподібні (Siluriformes)
Родина: Кларієві (Clariidae)
Кларій нільський Tawada Clarias gariepinus Burchell, 1822  DD  У рибгосподарствах, інтродукований у 1990 році  
Родина: Ікталурові (Ictaluridae)
Сомик чорний Sumik czarny Ameiurus melas Rafinesque, 1820  LC  Спроба інтродукації у 1950 році. У 2007 році спіймано 10 особин у водосховищі міста Кельце  
Сомик коричневий Sumik karłowaty Ameiurus nebulosus Lesueur, 1819  LC  Досить поширений, інтродукований у 1885 році  
Родина: Лорікарієві (Loricariidae)
Птеригопліхт парчевий Zbrojnik lamparci Pterygoplichthys gibbiceps Kner, 1854  DD  Завезений, спійманий у 2006 році у річці Брда  
Родина: Акулячі соми (Pangasiidae)
Пангасіанодон великоокий Sum rekini Pangasianodon hypophthalmus Sauvage, 1878  EN  Завезений, спійманий у 2005 році  
Родина: Сомові (Siluridae)
Сом звичайний Sum pospolity Silurus glanis Linnaeus, 1758  LC  Досить поширений  

Ряд Харациноподібні (Characiformes)Редагувати

Українська назва Польська назва Латинська назва Автор таксона Статус МСОП Поширення у Польщі Зображення
Ряд: Харациноподібні (Characiformes)
Родина: Харацинові (Characidae)
Паку червоний Pirapitinga Piaractus brachypomus Cuvier, 1817  NE  Завезений, періодично виловлюється у каналізаційних каналах великих міст  

Ряд Щукоподібні (Esociformes)Редагувати

Українська назва Польська назва Латинська назва Автор таксона Статус МСОП Поширення у Польщі Зображення
Ряд: Щукоподібні (Esociformes)
Родина: Щукові (Esocidae)
Щука звичайна Szczupak pospolity Esox lucius Linnaeus, 1758  LC  По всій країні  
Родина: Умброві (Umbridae)
Умбра європейська Muławka bałkańska Umbra krameri Walbaum, 1792  VU  Чужорідний вид, у 20 ст. впійманий двічі поблизу Ольштина  
Умбра карликова Muławka wschodnioamerykańska Umbra pygmaea DeKay, 1842  LC  Чужорідний вид, у 1995 році спійманий в басейні річки Мала-Панев  

Ряд Корюшкоподібні (Osmeriformes)Редагувати

Українська назва Польська назва Латинська назва Автор таксона Статус МСОП Поширення у Польщі Зображення
Ряд: Корюшкоподібні (Osmeriformes)
Родина: Корюшкові (Osmeridae)
Корюшка європейська Stynka Osmerus eperlanus Linnaeus, 1758  LC  Вздовж Балтійського узбережжя  

Ряд Лососеподібні (Salmoniformes)Редагувати

Українська назва Польська назва Латинська назва Автор таксона Статус МСОП Поширення у Польщі Зображення
Ряд: Лососеподібні (Salmoniformes)
Родина: Лососеві (Salmonidae)
Ряпушка Sielawa europejska Coregonus albula Linnaeus, 1758  LC  У холодних і чистих водоймах по всій країні  
Сиг європейський Sielawa pospolita Coregonus lavaretus Linnaeus, 1758  VU  Озера у Померанії  
Муксун Muksun Coregonus muksun Pallas, 1814  LC  Інтродукований у 1984 році у Віслі та Одрі  
Пелядь Peluga Coregonus peled Gmelin, 1789  LC  Інтродукований у 1966 році, досить поширений в озерах на півночі країни
Лосось дунайський Głowacica Hucho hucho Linnaeus, 1758  EN  У гірських річках на півдні країни  
Пструг райдужний Pstrąg tęczowy Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792  NE  Інтродукований у 1880-х роках, у невеликих кількостях поширений у багатьох водоймах  
Лосось атлантичний Łosoś szlachetny Salmo salar Linnaeus, 1758  LC  Балтійське море  
Пструг струмковий Pstrąg Salmo trutta Linnaeus, 1758  LC  Досить поширений  
Палія арктична Golec zwyczajny Salvelinus alpinus Linnaeus, 1758  LC  Спроби інтродукції після 2000 року  
Палія американська Pstrąg źródlany Salvelinus fontinalis Mitchill, 1814  LC  Інтродукований у 1890 році, рідкісний у гірських річках  
Харіус байкальський Lipień bajkalski Thymallus baicalensis Dybowski, 1874  LC  У 1973 році як інвазійний вид з'явився у річці Ниса-Клодзька, проте згодом вимер  
Харіус європейський Lipień pospolity Thymallus thymallus Linnaeus, 1758  LC  Досить поширений у гірських річках  

Ряд Авлопоподібні (Aulopiformes)Редагувати

Українська назва Польська назва Латинська назва Автор таксона Статус МСОП Поширення у Польщі Зображення
Ряд: Авлопоподібні (Aulopiformes)
Родина: Паралепісові (Paralepididae)
Магнісудіс атлантичний Magnisudis atlantica Krøyer, 1868  NE  Балтійське море  

Ряд Тріскоподібні (Gadiformes)Редагувати

Українська назва Польська назва Латинська назва Автор таксона Статус МСОП Поширення у Польщі Зображення
Ряд: Тріскоподібні (Gadiformes)
Родина: Тріскові (Gadidae)
Motela Enchelyopus cimbrius Linnaeus, 1766  NE  Балтійське море  
Тріска атлантична Dorsz atlantycki Gadus morhua Linnaeus, 1758  VU  Балтійське море  
Минь річковий Miętus pospolity Lota lota Linnaeus, 1758  LC  По всій країні  
Пікша Plamiak Melanogrammus aeglefinus Linnaeus, 1758  VU  Балтійське море  
Мерланг Witlinek Merlangius merlangus Linnaeus, 1758  LC  Балтійське море  
Сайда Czarniak Pollachius virens Linnaeus, 1758  LC  Балтійське море  
Сайда срібляста Rdzawiec Pollachius pollachius Linnaeus, 1758  LC  Балтійське море, рідкісний  
Жабоголов Żabogłów Raniceps raninus Linnaeus, 1758  LC  Балтійське море, рідкісний  
Трісочка Есмарка Okowiel Trisopterus esmarkii Nilsson, 1855  LC  Балтійське море, рідкісний
Трісочка середземноморська Karlik Trisopterus minutus Linnaeus, 1758  LC  Балтійське море, рідкісний  

Ряд Сарганоподібні (Beloniformes)Редагувати

Українська назва Польська назва Латинська назва Автор таксона Статус МСОП Поширення у Польщі Зображення
Ряд: Сарганоподібні (Beloniformes)
Родина: Сарганові (Belonidae)
Сарган звичайний Belona Belone belone Linnaeus, 1761  NE  Балтійське море  
Родина: Макрелещукові (Scomberesocidae)
Сайра атлантична Makrelosz Scomberesox saurus Walbaum, 1792  NE  Балтійське море  

Ряд Колючкоподібні (Gasterosteiformes)Редагувати

Українська назва Польська назва Латинська назва Автор таксона Статус МСОП Поширення у Польщі Зображення
Ряд: Колючкоподібні (Gasterosteiformes)
Родина: Колючкові (Gasterosteidae)
Колючка триголкова Ciernik Gasterosteus aculeatus Linnaeus, 1758  LC  Досить поширений  
Колючка дев'ятиголкова Cierniczek północny Pungitius pungitius Linnaeus, 1758  LC  Досить поширений  
Морська колючка п'ятнадцятиголкова Pocierniec Spinachia spinachia Linnaeus, 1758  LC  Балтійське море  

Ряд Кефалеподібні (Mugiliformes)Редагувати

Українська назва Польська назва Латинська назва Автор таксона Статус МСОП Поширення у Польщі Зображення
Ряд: Кефалеподібні (Mugiliformes)
Родина: Кефалеві (Mugilidae)
Сингіль Cefal złocisty Liza aurata Risso, 1810  LC  Балтійське море  
Стрибка Tępogłów grubowargi Chelon labrosus Risso, 1827  LC  Балтійське море  
Кефаль-головач Cefal cienkowargi Liza ramada Risso, 1827  LC  Балтійське море  

Ряд Окунеподібні (Perciformes)Редагувати

Українська назва Польська назва Латинська назва Автор таксона Статус МСОП Поширення у Польщі Зображення
Ряд: Окунеподібні (Perciformes)
Родина: Окуневі (Percidae)
Йорж звичайний Jazgarz Gymnocephalus cernua Linnaeus, 1758  LC  По всій країні  
Окунь звичайний Okoń pospolity Perca fluviatilis Linnaeus, 1758  LC  По всій країні  
Судак звичайний Sandacz pospolity Sander lucioperca Linnaeus, 1758  LC  Досить поширений  
Родина: Брамові (Bramidae)
Taractichthys longipinnis R. T. Lowe, 1843  NE  Балтійське море  
Родина: Ставридові (Carangidae)
Ставрида атлантична Ostrobok pospolity Trachurus trachurus Linnaeus, 1758  VU  Балтійське море, зрідка  
Родина: Центрархові (Centrarchidae)
Окунь великоротий Bass wielkogębowy Micropterus salmoides Lacepède, 1802  LC  Інтродукований у 1912 році, не спостерігався з 1970-х років  
Царьок Bass słoneczny Lepomis gibbosus Linnaeus, 1758  LC  Інтродукований у 1927 році, поширений у басейні Одри  
Родина: Моронові (Moronidae)
Лаврак Labraks Dicentrarchus labrax Linnaeus, 1758  LC  Балтійське море, зрідка  
Родина: Барабулеві (Mullidae)
Барабуля смугаста Barwena Mullus surmuletus Linnaeus, 1758  LC  Балтійське море  
Родина: Цихлові (Cichlidae)
Тиляпія нільська Tilapia nilowa Oreochromis niloticus Linnaeus, 1758  NE  Інтродукований у 1990 роках у деяких водоймах  
Родина: Губаневі (Labridae)
Губань райдужний Wargacz kniazik Labrus bergylta Ascanius, 1767  LC  Балтійське море  
Родина: Маслюкові (Pholidae)
Маслюк звичайний Ostropłetwiec Pholis gunnellus Linnaeus, 1758  NE  Балтійське море  
Родина: Стіхеєві (Stichaeidae)
Taśmiak długi Lumpenus lampretaeformis Walbaum, 1792  NE  Балтійське море  
Родина: Бельдюгові (Zoarcidae)
Бельдюга європейська Węgorzyca Zoarces viviparus Linnaeus, 1758  NE  Балтійське море  
Родина: Зубаткові (Anarhichadidae)
Зубатка смугаста Zębacz pasiasty Anarhichas lupus Linnaeus, 1758  NE  Балтійське море  
Родина: Піщанкові (Ammodytidae)
Dobijak niebieski Ammodytes marinus Raitt, 1934  NE  Балтійське море  
Tobiasz Ammodytes tobianus Linnaeus, 1758  DD  Балтійське море  
Dobijak Hyperoplus lanceolatus Le Sauvage, 1824  LC  Балтійське море  
Родина: Дракончикові (Trachinidae)
Дракончик великий Ostrosz Trachinus draco Linnaeus, 1758  LC  Балтійське море  
Родина: Бичкові (Gobiidae)
Бичок прозорий Babka przezroczysta Aphia minuta Risso, 1810  NE  Балтійське море  
Бичок чорний Babka czarna Gobius niger Linnaeus, 1758  LC  Балтійське море  
Бичок чорноплямий Babka czarnoplamka Gobiusculus flavescens Fabricius, 1779  LC  Балтійське море  
Бичок-бабка Babka rzeczna Neogobius fluviatilis Pallas, 1814  LC  Інвазійний вид, поширився у 1997 році у Західному Бузі та Віслі  
Бичок-гонець Babka łysa Babka gymnotrachelus Kessler, 1857  LC  Інвазійний вид, поширився у 1995 році у Західному Бузі та Віслі  
Бичок-кругляк Babka śniadogłowa Neogobius melanostomus Pallas, 1814  LC  Інвазійний вид, поширився у 1990 році вздовж узбережжя Балтійського моря  
Лисун звичайний Babka piaskowa Pomatoschistus microps Krøyer, 1838  LC  Пуцька затока  
Лисун малий Babka mała Pomatoschistus minutus Pallas, 1770  LC  Балтійське море  
Бичок-цуцик морський Babka marmurkowata Proterorhinus marmoratus Pallas, 1814  LC  Інвазійний, виявлений у 2008 році у Балтійському морі  
Бичок-цуцик західний Babka rurkonosa Proterorhinus semilunaris Heckel, 1837  LC  Інвазійний, виявлений у 2008 році у Західному Бузі та Віслі  
Родина: Головешкові (Odontobutidae)
Ротань-головешка Trawianka Perccottus glenii Dybowski, 1877  NE  Інвазійний, поширився у річках з 1993 року  
Родина: Скумбрієві (Scombridae)
Скумбрія атлантична Makrela atlantycka Scomber scombrus Linnaeus, 1758  LC  Балтійське море  
Тунець блакитний Tuńczyk pospolity Scomber scombrus Linnaeus, 1758  EN  Балтійське море, рідкісний  
Родина: Мечорилі (Xiphiidae)
Риба-меч Włócznik Xiphias gladius Linnaeus, 1758  LC  Балтійське море, зрідка  

Ряд Камбалоподібні (Pleuronectiformes)Редагувати

Українська назва Польська назва Латинська назва Автор таксона Статус МСОП Поширення у Польщі Зображення
Ряд: Камбалоподібні (Pleuronectiformes)
Родина: Камбалові (Pleuronectidae)
Niegładzica Hippoglossoides platessoides Fabricius, 1780  NE  Спорадично у Балтійському морі  
Камбала-ліманда Zimnica Limanda limanda Linnaeus, 1758  LC  Балтійське море  
Глось Stornia Platichthys flesus Linnaeus, 1758  LC  Балтійське море  
Камбала європейська Gładzica Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758  LC  Балтійське море  
Родина: Калканові (Scophthalmidae)
Калкан гладенький Nagład Scophthalmus rhombus Linnaeus, 1758  LC  Балтійське море  
Калкан великий Skarp Scophthalmus maximus Linnaeus, 1758  LC  Балтійське море  
Родина: Язикові (Soleidae)
Солія звичайна Sola zwyczajna Solea solea Linnaeus, 1758  LC  Балтійське море  

Ряд Скорпеноподібні (Scorpaeniformes)Редагувати

Українська назва Польська назва Латинська назва Автор таксона Статус МСОП Поширення у Польщі Зображення
Ряд: Скорпеноподібні (Scorpaeniformes)
Родина: Агонові (Agonidae)
Lisica Agonus cataphractus Linnaeus, 1758  LC  Балтійське море  
Родина: Бабцеві (Cottidae)
Бабець європейський Głowacz białopłetwy Cottus gobio Linnaeus, 1758  LC  По всій країні  
Бабець строкатоплавцевий Głowacz pręgopłetwy Cottus poecilopus Heckel, 1837  LC  У гірських річках басейнів Вісли та Одри  
Рогатка чотирирога Kur rogacz Myoxocephalus quadricornis Linnaeus, 1758  LC  Балтійське море  
Рогатка північна Kur diabeł Myoxocephalus scorpius Linnaeus, 1758  LC  Балтійське море  
Бичок-буйвіл Kur głowacz Taurulus bubalis Euphrasen, 1786  LC  Балтійське море  
Родина: Пінагорові (Cyclopteridae)
Пінагор Tasza Cyclopterus lumpus Linnaeus, 1758  NE  Балтійське море  
Родина: Ліпарисові (Liparidae)
Dennik Liparis liparis Linnaeus, 1766  NE  Балтійське море  
Родина: Триглові (Triglidae)
Морський півень сірий Kurek szary Eutrigla gurnardus Linnaeus, 1758  NE  Балтійське море  
Морський півень жовтий Kurek czerwony Chelidonichthys lucerna Linnaeus, 1758  LC  Балтійське море  

Ряд Іглицеподібні (Syngnathiformes)Редагувати

Українська назва Польська назва Латинська назва Автор таксона Статус МСОП Поширення у Польщі Зображення
Ряд: Іглицеподібні (Syngnathiformes)
Родина: Іглицеві (Syngnathidae)
Wężyna Entelurus aequoreus Linnaeus, 1758  LC  Балтійське море  
Морське шило Wężynka Nerophis ophidion Linnaeus, 1758  LC  Балтійське море  
Іглиця мала Igliczka Syngnathus rostellatus Nilsson, 1855  LC  Балтійське море  
Трубкорот Iglicznia Syngnathus typhle Linnaeus, 1758  LC  Балтійське море  

Ряд Скелезубоподібні (Tetraodontiformes)Редагувати

Українська назва Польська назва Латинська назва Автор таксона Статус МСОП Поширення у Польщі Зображення
Ряд: Скелезубоподібні (Tetraodontiformes)
Родина: Місяць-риби (Molidae)
Риба-місяць Samogłów Mola mola Linnaeus, 1758  LC  Балтійське море  

Хрящові риби (Chondrichthyes)Редагувати

Ряд Риби-пилки (Pristiformes)Редагувати

Українська назва Польська назва Латинська назва Автор таксона Статус МСОП Поширення у Польщі Зображення
Ряд: Риби-пилки (Pristiformes)
Родина: Риби-пилки (Pristidae)
Пилорил звичайний Piła drobnozębna Pristis pectinata Latham, 1794  CR  Спорадично у Балтійському морі  

Ряд Скатоподібні (Rajiformes)Редагувати

Українська назва Польська назва Латинська назва Автор таксона Статус МСОП Поширення у Польщі Зображення
Ряд: Скатоподібні (Rajiformes)
Родина: Ромбові скати (Rajidae)
Скат колючий Płaszczka gwiaździsta Amblyraja radiata Donovan, 1808  VU  Балтійське море  

Ряд Катраноподібні (Squaliformes)Редагувати

Українська назва Польська назва Латинська назва Автор таксона Статус МСОП Поширення у Польщі Зображення
Ряд: Катраноподібні (Squaliformes)
Родина: Ліхтарні акули (Etmopteridae)
Ліхтарна акула колюча Kolczak czarny Etmopterus spinax Linnaeus, 1758  LC  Балтійське море, єдине спостереження у 2016 році  
Родина: Катранові (Squalidae)
Катран звичайний Koleń pospolity Squalus acanthias Linnaeus, 1758  VU  Балтійське море  

Безщелепні риби (Agnatha)Редагувати

Ряд Міногоподібні (Petromyzontiformes)Редагувати

Українська назва Польська назва Латинська назва Автор таксона Статус МСОП Поширення у Польщі Зображення
Ряд: Міногоподібні (Petromyzontiformes)
Родина: Міногові (Petromyzontidae)
Мінога українська Minóg ukraiński Eudontomyzon mariae Berg, 1931  LC  Досить поширений у річках  
Мінога Владикова Minóg Władykowa Eudontomyzon vladykovi Oliva & Zanandrea, 1959  LC  Річка Чорна Орава
Мінога річкова Minóg rzeczny Lampetra fluviatilis Linnaeus, 1758  LC  Вісла та її притоки  
Мінога струмкова Minóg strumieniowy Lampetra planeri Bloch, 1784  LC  Притоки Вісли  
Мінога морська Minóg morski Petromyzon marinus Linnaeus, 1758  LC  Балтійське море  

ПосиланняРедагувати