Відкрити головне меню

Список птахів Молдови

стаття-список у проекті Вікімедіа

Цей список є списком видів птахів, записаних на території Молдови. В Молдові зареєстровано 303 види птахів. Жоден з видів не є ендемічними.

Список птахів Молдови
MoldRelief.jpg
Молдова
Біорегіон
Біогеографічний екорегіон Палеарктика
Місцевість
Фауна більшого обсягу
За географією Молдова
За систематикою птахи
За екологією суходільна фауна
За біогеографією Фауна Землі
Геологічний вік сучасність
Особливості
Видовий обсяг 303

Наступні теги використовуються для виділення охоронного статусу кожного виду за оцінками МСОП:

EX Extinct Зниклий
CR Critically Endangered Знаходиться під критичною загрозою
EN Endangered Знаходиться під загрозою
VU Vulnerable Уразливий
NT Near Threatened Близький до загрозливого стану
LC Least Concern В найменшій загрозі
DD Data Deficient Відомості недостатні
NE Not Evaluated Види з недослідженим статусом

СписокРедагувати

Українська назва Латинська назва Автор таксона Статус МСОП Зображення
Ряд: Гагароподібні (Gaviiformes)
Родина: Гагарові (Gaviidae)
Гагара червоновола Gavia stellata
Гагара чорношия Gavia arctica
Ряд: Пірникозоподібні (Podicipediformes)
Родина: Пірникозові (Podicipedidae)
Пірникоза мала Tachybaptus ruficollis
Пірникоза сірощока Podiceps grisegena
Пірникоза велика Podiceps cristatus
Пірникоза червоношия Podiceps auritus
Пірникоза чорношия Podiceps nigricollis
Ряд: Буревісникоподібні (Procellariiformes)
Родина: Буревісникові (Hydrobatidae)
Буревісник звичайний Puffinus puffinus
Буревісник левантський Puffinus yelkouan VU
Ряд: Пеліканоподібні (Pelecaniformes)
Родина: Пеліканові (Pelecanidae)
Пелікан рожевий Pelecanus onocrotalus
Пелікан кучерявий Pelecanus crispus VU
Родина: Бакланові (Phalacrocoracidae)
Баклан великий Phalacrocorax carbo
Баклан чубатий Phalacrocorax aristotelis
Баклан малий Phalacrocorax pygmeus
Ряд: Лелекоподібні (Ciconiiformes)
Родина: Чаплеві (Ardeidae)
Чапля сіра Ardea cinerea
Чапля руда Ardea purpurea (A)
Чапля велика біла Ardea alba
Чапля жовта Ardeola ralloides
Мала біла чапля Egretta garzetta (A)
Квак Nycticorax nycticorax
Бугай Botaurus stellaris
Родина: Лелекові (Ciconiidae)
Лелека чорний Ciconia nigra VU
Лелека білий Ciconia ciconia
Родина: Ібісові (Threskiornithidae)
Коровайка Plegadis falcinellus
Косар Platalea leucorodia
Ряд: Гусеподібні (Anseriformes)
Родина: Качкові (Anatidae)
Лебідь-шипун Cygnus olor
Лебідь-кликун Cygnus cygnus
Гуска білолоба Anser albifrons
Гуска мала Anser erythropus
Гуска сіра Anser anser
Казарка червоновола Branta ruficollis
Огар Tadorna ferruginea
Галагаз звичайний Tadorna tadorna VU
Свищ Anas penelope
Нерозень Anas strepera Linnaeus, 1758 VU
Чирянка мала Anas crecca
Крижень Anas platyrhynchos
Шилохвіст Anas acuta Linnaeus, 1758 EN
Чирянка велика Anas querquedula
Широконіска Anas clypeata
Чернь червонодзьоба Netta rufina
Попелюх Aythya ferina
Чернь білоока Aythya nyroca Güldenstädt, 1770 EN
Чернь чубата Aythya fuligula
Гоголь Bucephala clangula
Крех малий Mergellus albellus
Крех середній Mergus serrator
Ряд: Соколоподібні (Falconiformes)
Родина: Скопові (Pandionidae)
Скопа Pandion haliaetus Linnaeus, 1758 VU
Родина: Яструбові (Accipitridae)
Осоїд Pernis apivorus
Шуліка рудий Milvus milvus Linnaeus, 1758 EN
Шуліка чорний Milvus migrans Boddaert, 1783 VU
Орлан-білохвіст Haliaeetus albicilla
Стерв'ятник Neophron percnopterus EN
Сип білоголовий Gyps fulvus
Гриф чорний Aegypius monachus NT
Змієїд Circaetus gallicus Gmelin, 1788 EX
Лунь очеретяний Circus aeruginosus
Лунь польовий Circus cyaneus
Лунь степовий Circus macrourus
Лунь лучний Circus pygargus VU
Яструб коротконогий Accipiter brevipes
Яструб малий Accipiter nisus
Яструб великий Accipiter gentilis
Канюк звичайний Buteo buteo
Канюк степовий Buteo rufinus
Зимняк Buteo lagopus
Підорлик малий Aquila pomarina
Підорлик великий Aquila clanga Pallas, 1811 EN
Орел-могильник Aquila heliaca
Орел степовий Aquila nipalensis
Беркут Aquila chrysaetos Linnaeus, 1758 EN
Яструбовий орел Aquila fasciatus
Орел-карлик Aquila pennatus
Родина: Соколові (Falconidae)
Боривітер степовий Falco naumanni
Боривітер звичайний Falco tinnunculus VU
Кібчик Falco vespertinus
Підсоколик малий Falco columbarius Linnaeus, 1758 EN
Підсоколик великий Falco subbuteo
Балобан Falco cherrug
Сапсан Falco peregrinus Tunstall, 1771 EN
Ряд: Сивкоподібні (Charadriiformes)
Родина: Кулики-сороки (Haematopodidae)
Кулик-сорока Haematopus ostralegus
Родина: Чоботарові (Recurvirostridae)
Кулик-довгоніг Himantopus himantopus
Чоботар Recurvirostra avosetta VU
Родина: Лежневі (Burhinidae)
Лежень Burhinus oedicnemus
Родина: Дерихвостові (Glareolidae)
Дерихвіст лучний Glareola pratincola
Дерихвіст степовий Glareola nordmanni
Родина: Сивкові (Charadriidae)
Чайка Vanellus vanellus
Сивка звичайна Pluvialis apricaria Linnaeus, 1758 VU
Пісочник малий Charadrius dubius
Пісочник морський Charadrius alexandrinus (A)
Родина: Баранцеві (Scolopacidae)
Слуква Scolopax rusticola
Баранець малий Lymnocryptes minimus
Баранець великий Gallinago media Latham, 1787 EN
Баранець звичайний Gallinago gallinago
Грицик великий Limosa limosa VU
Кульон тонкодзьобий Numenius tenuirostris
Кульон великий Numenius arquata Linnaeus, 1758 VU
Коловодник чорний Tringa erythropus
Коловодник звичайний Tringa totanus Linnaeus, 1758 VU
Коловодник ставковий Tringa stagnatilis
Коловодник великий Tringa nebularia
Коловодник лісовий Tringa ochropus
Коловодник болотяний Tringa glareola Linnaeus, 1758 VU
Мородунка Xenus cinereus
Набережник Actitis hypoleucos
Крем'яшник Arenaria interpres
Побережник білий Calidris alba
Побережник малий Calidris minuta
Побережник білохвостий Calidris temminckii
Побережник червоногрудий Calidris ferruginea
Побережник чорногрудий Calidris alpina Linnaeus, 1758 EN
Побережник болотяний Limicola falcinellus
Турухтан Philomachus pugnax Linnaeus, 1758 VU
Родина: Мартинові (Laridae)
Мартин сизий Larus canus
Мартин жовтоногий Larus cachinnans
Мартин чорнокрилий Larus fuscus
Мартин середземноморський Ichthyaetus melanocephalus
Мартин звичайний Chroicocephalus ridibundus
Мартин тонкодзьобий Chroicocephalus genei
Мартин малий Hydrocoloeus minutus
Родина: Крячкові (Sternidae)
Крячок каспійський Hydroprogne caspia
Крячок рябодзьобий Thalasseus sandvicensis
Крячок річковий Sterna hirundo
Крячок чорнодзьобий Sterna nilotica
Крячок малий Sternula albifrons Pallas, 1764 VU
Крячок білощокий Chlidonias hybrida
Крячок білокрилий Chlidonias leucopterus
Крячок чорний Chlidonias niger
Ряд: Куроподібні (Galliformes)
Родина: Фазанові (Phasianidae)
Куріпка сіра Perdix perdix
Перепілка звичайна Coturnix coturnix
Фазан звичайний Phasianus colchicus (I)
Ряд: Журавлеподібні (Gruiformes)
Родина: Gruidae
Журавель степовий Anthropoides virgo
Журавель сірий Grus grus
Родина: Пастушкові (Rallidae)
Пастушок Rallus aquaticus
Деркач Crex crex
Погонич малий Porzana parva
Погонич-крихітка Porzana pusilla
Погонич звичайний Porzana porzana
Курочка водяна Gallinula chloropus
Лиска Fulica atra
Родина: Дрохвові (Otididae)
Дрохва Otis tarda
Ряд: Голубоподібні (Columbiformes)
Родина: Голубові (Columbidae)
Голуб сизий Columba livia Gmelin, 1789
Голуб-синяк Columba oenas Linnaeus, 1758
Припутень Columba palumbus Linnaeus, 1758
Горлиця звичайна Streptopelia turtur Linnaeus, 1758
Горлиця садова Streptopelia decaocto Frivaldszky, 1838


Ряд: Зозулеподібні (Cuculiformes)
Родина: Зозулеві (Cuculidae)
Зозуля чубата Cuculus glandarius
Зозуля звичайна Cuculus canorus Linnaeus, 1758
Ряд: Совоподібні (Strigiformes)
Родина: Сипухові (Tytonidae)
Сипуха Tyto alba
Родина: Совові (Strigidae)
Совка Otus scops (A)
Пугач звичайний Bubo bubo Linnaeus, 1758 EN
Сова сіра Strix aluco
Сова довгохвоста Strix uralensis
Сич хатній Athene noctua
Сова вухата Asio otus
Сова болотяна Asio flammeus Pontoppidan, 1763 VU
Ряд: Дрімлюгоподібні (Caprimulgiformes)
Родина: Дрімлюгові (Caprimulgidae)
Дрімлюга Caprimulgus europaeus
Ряд: Серпокрильцеподібні (Apodiformes)
Родина: Серпокрильцеві (Apodidae)
Серпокрилець білочеревий Apus melba
Серпокрилець чорний Apus apus


Ряд: Сиворакшеподібні (Coraciiformes)
Родина: Рибалочкові (Alcedinidae)
Рибалочка Alcedo atthis Linnaeus, 1758
Родина: Бджолоїдкові (Meropidae)
Бджолоїдка звичайна Merops apiaster Linnaeus, 1758
Родина: Сиворакшеві (Coraciidae)
Сиворакша Coracias garrulus Pallas, 1764 EN
Родина: Одудові (Upupidae)
Одуд Upupa epops Linnaeus, 1758
Ряд: Дятлоподібні (Piciformes)
Родина: Дятлові (Picidae)
Крутиголовка Jynx torquilla
Дятел малий строкатий Dendrocopos minor
Дятел середній Dendrocopos medius
Дятел сирійський Dendrocopos syriacus
Дятел білоспинний Dendrocopos leucotos
Дятел звичайний Dendrocopos major
Жовна чорна Dryocopus martius
Жовна зелена Picus viridis
Жовна сива Picus canus


Ряд: Горобцеподібні (Passeriformes)
Родина: Alaudidae
Жайворонок степовий Melanocorypha calandra NT
Жайворонок чорний Melanocorypha yeltoniensis NT
Жайворонок малий Calandrella brachydactyla
Жайворонок сірий Calandrella rufescens
Chersophilus duponti Chersophilus duponti
Посмітюха Galerida cristata Linnaeus, 1758 EX
Жайворонок лісовий Lullula arborea
Жайворонок польовий Alauda arvensis
Жайворонок рогатий Eremophila alpestris
Родина: Ластівкові (Hirundinidae)
Ластівка берегова Riparia riparia
Ластівка сільська Hirundo rustica
Ластівка міська Delichon urbicum
Ластівка скельна Ptyonoprogne rupestris
Ластівка даурська Cecropis daurica
Родина: Плискові (Motacillidae)
Плиска біла Motacilla alba
Плиска жовта Motacilla flava
Плиска гірська Motacilla cinerea
Щеврик польовий Anthus campestris
Щеврик лісовий Anthus trivialis
Щеврик лучний Anthus pratensis
Щеврик гірський Anthus spinoletta
Родина: Золотомушкові (Regulidae)
Золотомушка жовточуба Regulus regulus Linnaeus, 1758
Золотомушка червоночуба Regulus ignicapillus Temminck, 1820
Родина: Омелюхові (Bombycillidae)
Омелюх звичайний Bombycilla garrulus Linnaeus, 1758
Родина: Пронуркові (Cinclidae)
Пронурок Cinclus cinclus Linnaeus, 1758
Родина: Воловоочкові (Troglodytidae)
Волове очко Troglodytes troglodytes Linnaeus, 1758
Родина: Тинівкові (Prunellidae)
Тинівка лісова Prunella modularis
Родина: Дроздові (Turdidae)
Скеляр строкатий Monticola saxatilis
Скеляр синій Monticola solitarius
Дрізд чорний Turdus merula
Чикотень Turdus pilaris
Дрізд білобровий Turdus iliacus
Дрізд співочий Turdus philomelos
Дрізд-омелюх Turdus viscivorus
Родина: Cisticolidae
Cisticola juncidis Cisticola juncidis
Родина: Cettiidae
Очеретянка середземноморська Cettia cetti
Родина: Locustellidae
Кобилочка-цвіркун Locustella naevia
Кобилочка плямиста Locustella lanceolata
Кобилочка річкова Locustella fluviatilis
Кобилочка солов'їна Locustella luscinioides
Родина: Acrocephalidae
Очеретянка тонкодзьоба Acrocephalus melanopogon
Очеретянка прудка Acrocephalus paludicola VU
Очеретянка лучна Acrocephalus schoenobaenus
Очеретянка ставкова Acrocephalus scirpaceus
Очеретянка чагарникова Acrocephalus palustris
Очеретянка велика Acrocephalus arundinaceus
Берестянка звичайна Hippolais icterina
Берестянка бліда Iduna pallida
Берестянка оливкова Hippolais olivetorum
Родина: Phylloscopidae
Вівчарик весняний Phylloscopus trochilus
Вівчарик-ковалик Phylloscopus collybita
Вівчарик жовтобровий Phylloscopus sibilatrix
Родина: Кропив'янкові (Sylviidae)
Кропив'янка чорноголова Sylvia atricapilla
Кропив'янка садова Sylvia borin
Кропив'янка сіра Sylvia communis
Кропив'янка прудка Sylvia curruca
Кропив'янка рябогруда Sylvia nisoria
Кропив'янка червоновола Sylvia cantillans
Кропив'янка середземноморська Sylvia melanocephala
Родина: Мухоловкові (Muscicapidae)
Мухоловка сіра Muscicapa striata
Мухоловка строката Ficedula hypoleuca
Мухоловка білошия Ficedula albicollis
Мухоловка мала Ficedula parva
Вільшанка Erithacus rubecula
Соловейко східний Luscinia luscinia
Соловейко західний Luscinia megarhynchos
Синьошийка Luscinia svecica
Горихвістка чорна Phoenicurus ochruros
Горихвістка звичайна Phoenicurus phoenicurus
Трав'янка лучна Saxicola rubetra
Трав'янка європейська Saxicola rubicola
Кам'янка звичайна Oenanthe oenanthe
Кам'янка лиса Oenanthe pleschanka
Кам'янка іспанська Oenanthe hispanica
Oenanthe isabellina Oenanthe isabellina
Родина: Panuridae
Синиця вусата Panurus biarmicus Carolus Linnaeus, 1758
Родина: Довгохвостосиницеві (Aegithalidae)
Синиця довгохвоста Aegithalos caudatus Linnaeus, 1758)
Родина: Синицеві (Paridae)
Гаїчка середземноморська Poecile lugubris Linnaeus, 1758
Гаїчка болотяна Poecile palustris Linnaeus, 1758
Гаїчка-пухляк Poecile montana Conrad von Baldenstein, 1827
Синиця чорна Periparus ater Linnaeus, 1758
Синиця чубата Lophophanes cristatus Linnaeus, 1758
Синиця велика Parus major Linnaeus, 1758
Синиця блакитна Cyanistes caeruleus Linnaeus, 1758
Родина: Повзикові (Sittidae)
Повзик звичайний Sitta europaea Linnaeus, 1758
Sitta neumayer Sitta neumayer
Стінолаз Tichodroma muraria
Родина: Підкоришникові (Certhiidae)
Підкоришник звичайний Certhia familiaris Linnaeus, 1758
Підкоришник короткопалий Certhia brachydactyla Brehm, 1820
Родина: Ремезові (Remizidae)
Ремез Remiz pendulinus Linnaeus, 1758
Родина: Вивільгові (Oriolidae)
Вивільга звичайна Oriolus oriolus Linnaeus, 1758
Родина: Сорокопудові (Laniidae)
Сорокопуд терновий Lanius collurio
Сорокопуд сірий Lanius excubitor
Сорокопуд чорнолобий Lanius minor
Сорокопуд білолобий Lanius nubicus
Сорокопуд червоноголовий Lanius senator
Родина: Воронові (Corvidae)
Сойка Garrulus glandarius
Сорока звичайна Pica pica
Горіхівка Nucifraga caryocatactes
Галка Corvus monedula
Грак Corvus frugilegus
Ворона чорна Corvus corone
Крук Corvus corax
Ворона сіра Corvus cornix
Родина: Шпакові (Sturnidae)
Шпак рожевий Pastor roseus
Шпак звичайний Sturnus vulgaris
Родина: Вівсянкові (Emberizidae)
Вівсянка звичайна Emberiza citrinella
Вівсянка городня Emberiza cirlus
Вівсянка гірська Emberiza cia
Вівсянка садова Emberiza hortulana
Вівсянка чорноголова Emberiza melanocephala
Вівсянка очеретяна Emberiza schoeniclus
Просянка Emberiza calandra
Родина: В'юркові (Fringillidae)
Зяблик Fringilla coelebs
В'юрок Fringilla montifringilla
Шишкар ялиновий Loxia curvirostra
Зеленяк Chloris chloris
Чечітка звичайна Acanthis flammea
Чиж Spinus spinus
Щиглик Carduelis carduelis
Коноплянка Linaria cannabina
Щедрик Serinus serinus
Снігур Pyrrhula pyrrhula
Костогриз Coccothraustes coccothraustes
Родина: Горобцеві (Passeridae)
Горобець хатній Passer domesticus Linnaeus, 1758
Горобець іспанський Passer hispaniolensis
Горобець польовий Passer montanus Linnaeus, 1758
Горобець короткопалий Carpospiza brachydactyla

ДжерелаРедагувати

  • Складений за допомогою розширеного пошуку на веб-сайті МСОП
  • Lepage, Denis. Checklist of birds of Lithuania. Bird Checklists of the World. Avibase. Процитовано 26 April 2007. 
  • Clements, James F. (2000). Birds of the World: a Checklist. Cornell University Press. с. 880. ISBN 0-934797-16-1.