Список населених пунктів Лемківщини

стаття-список у проєкті Вікімедіа

Список складено на основі карти Лемківщини (Львів, 2002), укладеної спільно Світовою Федерацією Лемківських Українських Об'єднань та Географічною комісією НТШ, а також «Географічного списку лемківських місцевостей» (Юліян Тарнович, «Ілюстрована історія Лемківщини»). Крім того низка сіл списку виходять за межі вказаних джерел. Правопис назв у першому стовпчику подано відповідно до згаданої карти Лемківщини 2002 року. Міста та містечка виділено жирним шрифтом. Населені пункти, що не входять у межі поширення лемківських говірок, але культурно пов'язані з Лемківщиною, позначено зірочкою (*). Джерела карти вказано в кінці статті. Список може бути неповним, а також може містити помилки.

Карта Лемківщини з сучасними державними кордонами та головними містами

Список ред.

Назва Інші назви Сучасна офіційна назва[1] Держава Примітки
Адзідівці Adidovce   Слов. релігійно змішане село
Амбрушівці Ambrušovce   Слов. частина села Олейників
Андріївка Andrejovka   Слов. частина села Орлов
Андріївка Andrzejówka   Пол.
Андрійова Andrejová   Слов.
Андрушківці Jędruszkowce   Пол.
Баїровець Баєрівці Bajerovce   Слов.
Балигород Baligród   Пол.
Балутянка Bałucianka   Пол.
Бальниця Balnica   Пол. покинуте
Баниця Горлицька Banica   Пол. покинуте
Баниця Грибівська Banica   Пол.
Баня Baňa   Слов.
Барвінок Barwinek   Пол.
Бардіїв* Bardejov   Слов.
Бахлява Bachlawa   Пол.
Бегендяцька Пастіль   Укр.
Безмігова Горішня Bezmiechowa Górna   Пол.
Безмігова Долішня Bezmiechowa Dolna   Пол.
Белеївці Belejovce   Слов.
Белхівка Bełchówka   Пол. покинуте
Беньова Beniowa   Укр.
  Пол.
після 1944 поділена кордоном на дві частини; польська є покинутою
Бенядиківці Beňadikovce   Слов.
Бенятина Beňatina   Слов.
Береги Горішні Brzegi Górne   Пол.
Береги Долішні Brzegi Dolne   Пол.
Бережниця Вишня Bereżnica Wyżna   Пол.
Бережниця Нижня Bereżnica Niżna   Пол.
Березка Berezka   Пол.
Березничка Breznička   Слов.
Березова Brzezowa   Пол.
Березовець Brezovec   Слов.
Березовець Brzozowiec   Пол.
Берест Бересть Berest   Пол.
Бехерів Бохерів Becherov   Слов.
Бжани Bžany   Слов.
Биківці Bykowce   Пол.
Бистре Bystrá   Слов.
Бистре Bystre   Пол.
Бібрка Bóbrka   Пол.
Біла Збудська Біла Zbudská Belá   Слов.
Біла Вода Biała Woda   Пол.
Білична Bieliczna   Пол. покинуте
Біловежа Beloveža   Слов.
Більцарева Бинчарева Binczarowa   Пол.
Білянка Bielanka   Пол.
Блажів Blažov   Слов. покинуте; виселене у 1952-1955 роках через заснування військового полігону «Яворина»
Бліхнарка Блихнарка Blechnarka   Пол. покинуте
Боберка   Укр.
Боглярка Bogliarka   Слов.
Богуша Bogusza   Пол.
Бодаки Bodaki   Пол.
Боднарка Бондарка Bednarka   Пол.
Бодружаль Bodružal   Слов.
Бокша Bokša   Слов. з 1964 міська частина Стропкова
Бонарівка Bonarówka   Пол.
Борів Borov   Слов. міська частина Меджилабірців
Бортне Bartne   Пол.
Босько Besko   Пол.
Березниця Breznica   Слов.
Березівка Brezovka   Слов.
Бреликів Brelików   Пол.
Берестів Збудський Берестів-над-Лабірцем, Берестів над Лабірцем Brestov nad Laborcom   Слов.
Брунари Вижні Brunary Wyżne   Пол.
Брунари Нижні Brunary Niżne   Пол.
Брусниця Brusnica   Слов.
Бук Buk   Пол.
Буківсько Bukowsko   Пол.
Буківцеве Буківцьово   Укр.
Буковець Bukovce   Слов.
Буковець Bukowiec   Пол.
Буковець Bukowiec   Пол.
Вафка Вафка Wawrzka   Пол.
Вавринець Vavrinec   Слов.
Вагринець Vagrinec   Слов.
Валентівці Valentovce   Слов.
Вальків Valkov   Слов. затоплене при будівництві водосховища Велика Домаша
Вальківці Valkovce   Слов.
Ванівка Węglówka   Пол.
Ванькова Wańkowa   Пол.
Вапеник Vápeník   Слов.
Вапенне Wapienne   Пол.
Варадка Varadka   Слов.
Варихівці Варехівці Varechovce   Слов.
Велика Розтока Roztoka Wielka   Пол.
Великий Березний   Укр.
Великий Липник Veľký Lipník   Слов.
Великополе Wielopole   Пол.
Велькроп Veľkrop   Слов.
Венеція Venecia   Слов. з 1943 частина села Луків
Бережниця Вишня Bereżnica Wyżna   Пол.
Бережниця Нижня Bereżnica Niżna   Пол.
Веремінь Weremień   Пол.
Верховина Бистра Верховина-Бистра   Укр.
Верхомля Велика Велика Верховня Wierchomla Wielka   Пол.
Верхомля Мала Мала Верховня Wierchomla Mała   Пол.
Ветлина Wetlina   Пол.
Видрани Видрань Vydraň   Слов. міська частина Меджилабірців
Видрна Wydrna   Пол.
Вилаги Светлиці Svetlice   Слов. стара назва з угорської назви Világ, Világy
Вильшня Wilsznia   Пол. покинуте
Вирава Výrava   Слов.
Вислік Великий Wisłok Wielki   Пол.
Вислічок Wisłoczek   Пол.
Висова Wysowa-Zdrój   Пол.
Височани Wysoczany   Пол.
Вишеватка Wyszowatka   Пол. покинуте
Вишка   Укр.
Вишківці Vyškovce   Слов.
Вишній Комарник Vyšný Komárnik   Слов.
Вишній Мирошів Vyšný Mirošov   Слов.
Вишній Орлик Вишній Верліх, Вижний Орлик Vyšný Orlík   Слов.
Тваріжці Вишні Вижні Товарожці Vyšný Tvarožec   Слов.
Вишня Воля Vyšná Voľa   Слов.
Вишня Ольшава Vyšná Olšava   Слов.
Вишня Писана Vyšná Pisaná   Слов.
Вишня Полянка Vyšná Polianka   Слов.
Яблінка Вишня Vyšná Jablonka   Слов.
Вишня Ядлова Vyšná Jedľová   Слов.
Війське Wujskie   Пол.
Війтівці Vojtovce   Слов.
Вілька Wólka   Пол. покинуте
Вільхівці Olchowce   Пол.
Вільхова Olchowa   Пол.
Вільховець Olchowiec   Пол.
Вільшавка Oľšavka   Слов.
Вільшаниця Olszanica   Пол.
Вірхня Вірхне Wirchne Вірхня   Пол.
Вислава Vislava   Слов.
Висланка Vislanka   Слов.
Вишня Владича Vyšná Vladiča   Слов.
Нижня Владича Nižná Vladiča   Слов.
Влача Vlača   Слов.
Вовковия Wołkowyja   Пол.
Войкова Wojkowa   Пол.
Волиця Volica   Слов.
Волиця Wolica   Пол.
Воловець Воловец Wołowiec   Пол.
Волосате Wołosate   Пол. покинуте
Волоська Тирява Tyrawa Wołoska   Пол.
Волосянка   Укр.
Волтушова Wołtuszowa   Пол. покинуте
Воля Бартківська   Пол.
Воля Вижня Воля Вижня Wola Wyżna   Пол. покинуте
Воля Горянська Wola Górzańska   Пол.
Воля Матіяшова Wola Matiaszowa   Пол.
Воля Мигова Wola Michowa   Пол.
Воля Нижня Wola Niżna   Пол. покинуте
Воля Постолова Wola Postołowa   Пол.
Воля Цеклинська Цеклинська Воля Wola Cieklińska   Пол.
Вороблик Королівський Wróblik Królewski   Пол.
Вороблик Шляхотський Вороблик Шляхетський Wróblik Szlachecki   Пол.
Габківці Habkowce   Пол.
Габура Habura   Слов.
Гавай Havaj   Слов.
Гавранець Havranec   Слов.
Гайтівки Hajtovka   Слов.
Галигівці Haligovce   Слов.
Галбів Hałbów   Пол.
Ганчова Hańczowa   Пол.
Гвоздянка Гвоздянка Gwoździanka   Пол.
Гирова Chyrowa   Пол.
Гільське Hulskie   Пол. покинуте
Гічва Hoczew   Пол.
Гладишів Ґладышів Gładyszów   Пол.
Глинне Glinne   Пол.
Годемарк Стотинці Stotince   Слов. частина села Ігляни, Годемарк— старіша назва Стотинців
Горлиці* Gorlice   Пол.
Городисько Hradisko   Слов. частина села Терня
Городок Horodek   Пол.
Горянка Górzanka   Пол.
Гостовиця Гостовиці Hostovice   Слов.
Гоча Хотча Chotča   Слов. старіша назва
Граб Grab   Пол.
Грабівка Grabówka   Пол.
Грабова Ростівка Hrabová Roztoka   Слов.
Грабовець Руський Грабовець Ruský Hrabovec   Слов.
Грабовець Hrabovec nad Laborcom   Слов. словацьке село
Грабівчик Hrabovčík   Слов.
Грабське Hrabské   Слов.
Грибів* Gribov   Слов.
Грибів Grybów   Пол.
Громош Hromoš   Слов.
Гузелі Huzele   Пол.
Гуменне* Humenné   Слов.
Гуменська Збійня Гуменське Збійне, Нижнє Збійне Nižné Zbojné   Слов. частина села Збійне
Рокитів Гуменський Rokytov Pri Humennom   Слов.
Гунківці Hunkovce   Слов.
Гусний   Укр.
Гута Крампська Huta Krempska   Пол.
Гута Полянська Huta Polańska   Пол.
Гутка Hutka   Слов.
Ґералтів Geraltov   Слов.
Ґерлахів Gerlachov   Слов.
Ґіральтівці* Giraltovce   Слов.
Ґольцова Golcowa   Пол.
Ґранастів Граничне Hraničné   Слов. старіша назва
Дальова Daliowa   Пол.
Дара Dara (obec)   Слов. нині село не існує; затоплено при будівництві водосховища Starina[2]
Дарів Darów   Пол. покинуте
Дашівка Daszówka   Пол.
Дверник Dwernik   Пол.
Дедачівці Дедачів Dedačov   Слов.
Детрик Detrík   Слов.
Дзвиняч Горішній Dźwiniacz Górny   Укр. покинуте
Дзюрдзів Dziurdziów   Пол.
Дидьова Dydiowa   Укр. покинуте
Довгоня Dlhoňa   Слов.
Добра Шляхетська Dobra   Пол.
Доброслава Dobroslava   Слов.
Довге Długie   Пол. покинуте
Довжиця Dołżyca   Пол. покинуте
Довжиця Dołżyca   Пол.
Долина Blažovská Dolina   Слов. виселене у 1952-1955 роках через заснування військового полігону «Яворина»
Долина Dolina   Пол.
Домашин   Укр.
Доречне   Слов.
Дошниця Desznica   Пол.
Дошно Deszno   Пол.
Дрична Дрічна Driečna   Слов.
Дубне Dubne   Пол.
Дубрава Dúbrava   Слов.
Дубринич   Укр.
Дубрівка Dąbrówka   Пол. покинуте
Дуброва   Слов.
Дудинці Dudyńce   Пол.
Дукля* Dukla   Пол.
Дуплун Дуплин Duplín   Слов. словацьке село
Дурдош Дюрдьош, Дзурдьош Ďurďoš   Слов.
Душатин Duszatyn   Пол. покинуте
Жаківці Žakovce   Слов. нині у складі Ґералтова
Ждиня Zdynia   Пол.
Жеґестів Żegiestów   Пол.
Жерденка Żerdenka   Пол.
Жерниця Вишня Żernica Wyżna   Пол.
Жерниця Нижня Żernica Niżna   Пол.
Жидівське Żydowskie   Пол. покинуте
Жолобок Żłobek   Пол.
Жорнава   Укр.
Журавин Żurawin   Пол.
Заболотці Zabłotce   Пол.
Забріддя   Пол.
Забрідь   Укр.
Завада Závada   Слов.
Завадка Závadka   Слов.
Завадка Морохівська Zawadka Morochowska   Пол. покинуте
Завадка Риманівська Риманівська Завадка Zawadka Rymanowska   Пол.
Завіз Zawóz   Пол.
Завій Завой Zawój   Пол.
Завої Zawoje   Пол. покинуте
Завосина   Укр.
Загір'я Загірє, Старе Загір'я Zagórz   Пол.
Загорб   Укр.
Загочів'я Zahoczewie   Пол.
Загутинь Zahutyń   Пол.
Здвижень   Пол.
Залужжя Załuż   Пол.
Заршин Zarszyn   Пол.
Заслав'я Zasław   Пол.
Затварниця Zatwarnica   Пол.
Збійне Zbojné   Слов.
Збоїська Zboiska   Пол.
Збій Збой, Збуй Zboj   Слов.
Збудська Збійня Збудське Збійне, Вишнє Збійне Vyšné Zbojné   Слов. частина села Збійне
Звала   Слов. нині село не існує; затоплено при будівництві водосховища Starina[2]
Зиндранова Zyndranowa   Пол.
Злоцьке Złockie   Пол.
Зубенсько Zubeńsko   Пол. покинуте
Зубне Zubné   Слов.
Зубрик Жубрик Zubrzyk   Пол.
Зубряче Żubracze   Пол.
Ізби Izby   Пол.
Іздебки Izdebki   Пол.
Іновець Inovce   Слов.
Каленів   Слов.
Калинів Kalinov   Слов.
Кальна Kalná Roztoka   Слов.
Кальниця Kalnica   Пол.
Кальниця Kalnica   Пол.
Камінка Камінна Kamienka   Слов.
Кам'яна Kamianna   Пол.
Кам'яне Kamienne   Пол. покинуте
Кам'янка Kamionka   Пол. покинуте
Кам’янки   Пол.
Капишова Kapišová   Слов.
Карликів Karlików   Пол. покинуте
Квятонь Kwiatoń   Пол.
Кельчава Kielczawa   Пол.
Кечківці Кешківці Kečkovce   Слов.
Кінське Końskie   Пол.
Київ Kyjov   Слов.
Кленова Klenová   Слов.
Климківка Klimkówka   Пол. покинуте
Клопітниця Kłopotnica   Пол. покинуте
Княгиня   Укр.
Кобульниця Kobylnice   Слов.
Кожани Kožany   Слов.
Кожухівці Kožuchovce   Слов.
Козелець Kozelec   Слов. частина села Громош
Ковбасова Колбасов, Колбасів, Ковбасів Kolbasov   Слов.
Колбівці Kolbovce   Слов.
Колониця Kolonica   Слов.
Колоничі Kołonice   Пол.
Команча Команьча Komańcza   Пол.
Комлоша Chmeľová   Слов.
Конечна Konieczna   Пол.
Кореївці Korejovce   Слов.
Королева Руська Królowa Górna   Пол.
Королик Волоський Волоський Королик Królik Wołoski   Пол. покинуте
Королик Польський Królik Polski   Пол.
Костарівці Kostarowce   Пол.
Костева Пастіль   Укр.
Кострина   Укр.
Костринська Розтока   Укр.
Котань Kotań   Пол.
Котів Kotów   Пол.
Крайнє   Слов.
Крайнє Чорне Крайнянська Чорна Krajné Čierno   Слов.
Крайня Бистра Krajná Bystrá   Слов.
Крайня Поляна Krajná Poľana   Слов.
Крайня Порубка Krajná Porúbka   Слов.
Крампах   Слов.
Крампна Krempna   Пол.
Красна Krasna   Пол.
Красний Брід Krásny Brod   Слов.
Кремпах Кремна Kremná   Слов.
Крива Криве Krzywa   Пол.
Крива Олька Krivá Oľka   Слов. частина села Олька
Криве Krivé   Слов.
Криве Uličské Krivé   Слов.
Криве Krzywe   Пол.
Криве Krzywe   Пол.
Кривка Krywka   Пол.
Крижі Kríže   Слов.
Крижівка Krzyżówka   Пол.
Крижлівці Крішлівці Krišľovce   Слов.
Криниця Krynica-Zdrój   Пол.
Кросно* Krosno   Пол.
Кружлів Kružlov   Слов.
Кружльова Кружлівка Kružlová   Слов.
Кручів Kručov   Слов.
Крушинець Krušinec   Слов.
Куляшне Kulaszne   Пол.
Кунькова Kunkowa   Пол.
Куримка Kurimka   Слов.
Курів Kurov   Слов.
Кути Kąty   Пол.
Лабівець Łabowiec   Пол. покинуте
Лабова Łabowa   Пол.
Ладин Ladzin   Пол.
Ладомирка Ladomirov   Слов.
Ладомирова Ladomirová   Слов.
Леґнава Legnava   Слов.
Лелюхів Leluchów   Пол.
Ленартів Lenartov   Слов.
Липна Lipna   Пол. покинуте
Липова Lipová   Слов.
Липовець Lipowiec   Пол. покинуте
Лип'яни* Липани Lipany   Слов.
Литманова Літманова Litmanová   Слов.
Лішня Liszna   Пол.
Львів Лівів Lvov   Слов.
Львівська Гута Livovská Huta   Слов.
Липинки Lipinki   Пол.
Лісько Lesko   Пол.
Літовищі Lutowiska   Пол.
Лішна Liszna   Пол.
Ліщини Leszczyny   Пол.
Ліщовате Leszczowate   Пол.
Лобізва Łobozew Górny   Пол.
Локоть пол.Łokieć   Укр. покинуте
Лімне Lomné   Слов.
Лоп'янка Łopienka   Пол.
Лосє Łosie   Пол.
Лосє Łosie   Пол.
Лубне Łubne   Пол.
Лубня   Укр.
Луг Ług   Пол.
Лукавиця Łukawica   Пол.
Луків Lukov   Слов.
Лукове Łukowe   Пол.
Лупків Nowy Łupków   Пол. див. також Старий Лупків
Люботин Ľubotín   Слов.
Люта   Укр.
Люцина Лютина Ľutina   Слов.
Майдан Majdan   Слов. частина села Олейників
Маковець Makovce   Слов.
Мала Розтока Roztoka Mała   Пол.
Маластів Małastów   Пол.
Малий Березний   Укр.
Липник Малий Malý Lipník   Слов.
Мельців Malcov   Слов.
Манастирець Монастирець Manasterzec   Пол.
Манів Maniów   Пол.
Марківці Markowce   Пол.
Матисова Matysová   Слов.
Матівці Matovce   Слов.
Матієва Матиєва Maciejowa   Пол.
Матяшок Матяшка   Слов.
Мацина Велика Męcina Wielka   Пол.
Мацина Мала Męcina Mała   Пол.
Машківці Maškovce   Слов.
Медвеже Medvedie   Слов.
Межилабірці Межилаборці Medzilaborce   Слов.
Мергешка Нова Полянка Mergeška, Nová Polianka   Слов.
Местисько Mestisko   Слов.
Межибрід Międzybrodzie   Пол.
Миків Mików   Пол.
Микова Miková   Слов.
Милик Milik   Пол.
Мимонь Mymoń   Пол.
Минівці Miňovce   Слов.
Мироля Miroľa   Слов.
Мирча   Укр.
Мисцова Myscowa   Пол.
Михайлів Michajlov   Слов.
Мичків Myczków   Пол.
Мичківці Myczkowce   Пол.
Мільпош Мильпош Milpoš   Слов.
Млинар Mlynárovce   Слов.
Мнишок Мнішек над Попрадом Mníšek Nad Popradom   Слов.
Мокре Mokre   Пол.
Морохів Morochów   Пол.
Мохначка Вишня Mochnaczka Wyżna   Пол.
Мохначка Нижня Mochnaczka Niżna   Пол.
Мощанець Moszczaniec   Пол. покинуте
Мразівці Mrázovce   Слов.
Мушина Muszyna   Пол.
Мушинка Muszynka   Пол.
Мхава Mchawa   Пол.
Мшана Mszana   Пол.
Нагоряни Nagórzany   Пол.
Надоляни Nadolany   Пол.
Насічне Nasiczne   Пол.
Небещани Niebieszczany   Пол.
Незнайова Незнаєва Nieznajowa   Пол. покинуте
Ріпаші Нижні Nižné Repaše   Слов.
Нижній Комарник Nižný Komárnik   Слов.
Нижній Мирошів Nižný Mirošov   Слов.
Нижній Орлик Нижній Верліх, Нижний Орлик Nižný Orlík   Слов.
Тваріжці Нижні Нижні Товарожці Nižný Tvarožec   Слов.
Нижня Валя Nižná Voľa   Слов.
Нижня Ольшава Nižná Olšava   Слов.
Нижня Писана Nižná Pisaná   Слов.
Нижня Полянка Nižná Polianka   Слов.
Тернава Нижня Tarnawa Niżna   Пол.
Яблінка Нижня Nižná Jablonka   Слов.
Нижня Ядлова Nižná Jedľová   Слов.
Никльова Микулашова Mikulášová   Слов.
Нова Весь Nowa Wieś   Пол.
Новий Санч* Nowy Sącz   Пол.
Новиця Новици Nowica   Пол.
Новоселиця Nová Sedlica   Слов.
Новоселиця   Укр.
Новосілки Nowosiółki   Пол.
Новосільці Новосільці-Гнєвош Nowosielce   Пол.
Новотанець Nowotaniec   Пол.
Нагово Няґів, Нягів Ňagov   Слов.
Обручне Obručné   Слов.
Одрехова Odrzechowa   Пол.
Ожинна Оженча, Ожанна Ożenna   Пол. покинуте
Округле Okrúhle   Слов.
Олійник Олейників, Олеників Olejníkov   Слов.
Олька Oľka   Слов.
Ольшавиця Oľšavce   Слов.
Ольшинків Вишинків, Вільшинків Oľšinkov   Слов.
Ондавка Ondavka   Слов.
Опарівка Oparówka   Пол.
Орелець Orelec   Пол.
Орлів Orlov   Слов.
Ортутів Ortuťová   Слов.
Орябина Jarabina   Слов.
Ославиця Osławica   Пол.
Остріжниця Ostrožnica   Слов. нині село не існує; затоплено при будівництві водосховища Starina[2]
Остурня Osturňa   Слов.
Пакостів Pakostov   Слов.
Пакошівка Pakoszówka   Пол.
Палин Palín   Слов.
Панищів Paniszczów   Пол.
Пантна Pętna   Пол.
Паригузівці Паризівці Parihuzovce   Слов.
Пастілки   Укр.
Пелеїв   Слов.
Пельня Pielnia   Пол.
Перегонина   Пол.
Перегримка Переглимка Pielgrzymka   Пол.
Перунка Piorunka   Пол.
Петеївці Petejovce   Слов. затоплене при будівництві водосховища Велика Домаша
Петківці Petkovce   Слов.
Петрова Воля Воля Петрова Wola Piotrowa   Пол.
Петрушева Воля Pietrusza Wola   Пол.
Писарівці Pisarowce   Пол.
Пискорівці Piskorovce   Слов.
Пихне Пихні Pichne   Слов.
Північна* Piwniczna-Zdrój   Пол.
Петрова Петрова Petrová   Слов.
Плавеч Plaveč   Слов.
Побідно Pobiedno   Пол.
Поворазник Powroźnik   Пол.
Підгородь Podhoroď   Слов.
Палота Полата Palota   Слов.
Половці Płowce   Пол.
Полонна Płonna   Пол. покинуте
Поляна Polana   Пол.
Поляна Нехваль-Полянка, Нехваль Полянки Nechválova Polianka   Слов.
Поляна Malá Poľana   Слов.
Поляни Polany   Пол.
Поляни Суровичні Polany Surowiczne   Пол. покинуте
Полянки Polanki   Пол.
Полянчик Polańczyk   Пол.
Пораж Poraż   Пол.
Поруба Ruská Poruba   Слов.
Посада Яслиська Posada Jaśliska   Пол.
Постолів Postołów   Пол.
Потік Ruský Potok   Слов.
Потічки Potôčky   Слов.
Потоки Potoky   Слов.
Праврівці Pravrovce   Слов. частина села Репеїв
Прелуки Prełuki   Пол. покинуте
Прибишів Przybyszów   Пол. покинуте
Прикре Príkra   Слов.
Присліп Przysłup   Пол.
Присліп Przysłop   Пол.
Присліп Príslop   Слов.
Притуляни Prituľany   Слов.
Просяч Prosačov   Слов.
Протісне Procisne   Пол.
Прусік Prusiek   Пол.
Пстрина Pstriná   Слов.
Пстружне Pstrążne   Пол.
Пулави Puławy   Пол.
Пусте Поле Pusté Pole   Слов.
Пуцаківці Korunková   Слов.
Пчолине Pčoliné   Слов.
Радванський Горбок Нижня Радвань, Горбок-Радвань Nižná Radvaň   Слов. частина села Радвань
Радвань Збудська Вишня Радвань, Збудська Радвань Vyšná Radvaň   Слов. частина села Радвань
Радева Radziejowa   Пол. покинуте
Радома Cernina   Слов.
Радоцина Радощина Radocyna   Пол. покинуте
Радошиці Radoszyce   Пол.
Райське Райцьке Rajskie   Пол. покинуте
Раковець Rakovec Nad Ondavou   Слов.
Ратнавиця Ratnawica   Пол. покинуте
Реґетів Вишній Вижний Регетів, Реґєтів Regietów Wyżny   Пол. покинуте
Реґетів Нижній Нижний Регетів, Реґєтів Regietów Niżny   Пол.
Реґетів Regetovka   Слов.
Ременини Remeniny   Слов.
Реп'ядь Репедь Rzepedź   Пол.
Рибне Rybne   Пол.
Риманів Rymanów   Пол.
Рихвальд Rychwałd   Пол.
Рівне Rovné   Слов.
Ріпки Ropki   Пол.
Ріпник Rzepnik   Пол.
Рогожник Rohožník   Слов.
Розділля Rozdziele   Пол.
Розстайне Rozstajne   Пол. покинуте
Розтоки Roztoky   Слов.
Розтоки Stakčínska Roztoka   Слов.
Розтоки Долішні Roztoki Dolne   Пол.
Розтоцька Пастіль   Укр.
Рокитів Збудський Збудський Рокитів Zbudský Rokytov   Слов. частина села Рокитів коло Гуменного
Рокитівці Rokytovce   Слов.
Романова Воля Wola Romanowa   Пол.
Ропенка Ropienka   Пол.
Ропиця Руська Ropica Górna   Пол.
Роп'янка Ропянка Ropianka   Пол.
Росолин Rosolin   Пол. покинуте
Розсохате Rosochate   Пол.
Рошківці Roškovce   Слов.
Рудавка Риманівська Rudawka Rymanowska   Пол. покинуте
Рудавка Яслиська Rudawka Jaśliska   Пол.
Руденка Rudenka   Пол.
Рунина Runina   Слов.
Руська Ruská   Слов.
Бистра Ruská Bystrá   Слов.
Волове Ruská Volová   Слов.
Руська Воля Ruská Voľa   Слов.
Руська Воля Ruská Voľa Nad Popradom   Слов.
Руська Кайня Ruská Kajňa   Слов.
Руське Ruskie   Пол. покинуте
Руський Мочар   Укр.
Рябе Rabe   Пол.
Ряшів Rešov   Слов.
Сабинів* Sabinov   Слов.
Свидник Svidník   Слов.
Свиднички Svidnička   Слов.
Свіржова Руська Świerzowa Ruska   Пол. покинуте
Святкова Велика Святкова Świątkowa Wielka   Пол.
Святкова Мала Святківка Świątkowa Mała   Пол. покинуте
Сенькова Воля Воля Сенькова Wola Sękowa   Пол.
Середнє Велике Średnie Wielkie   Пол.
Середнє Мале Średnie Małe   Пол.
Середнє Село Średnia Wieś   Пол.
Середниця Serednica   Пол.
Синява Sieniawa   Пол.
Сировиця Surowica   Пол.
Сіль   Укр.
Сітник Ситник, Ситники Sitník   Слов. міська частина Стропкова
Скальник Skalnik   Пол.
Сквіртне Skwirtne   Пол.
Складисте Składziste   Пол. покинуте
Скородне Skorodne   Пол.
Смерек Smerek   Пол.
Смерекове   Укр.
Смерековець Smerekowiec   Пол.
Смеречне Smereczne   Пол. покинуте
Смільна Smilno   Слов.
Смільник Smolnik   Пол.
Смільник Smolnik   Пол.
Смільник Smolník   Слов. нині село не існує; затоплено при будівництві водосховища Starina[2]
Снаків Знаків Snakov   Слов.
Снина* Snina   Слов.
Снітниця Śnietnica   Пол.
Собош Soboš   Слов.
Соколє Sokole   Пол.
Соколики пол.Sokoliki   Укр.
Соколова Воля Sokołowa Wola   Пол. покинуте
Солина Solina   Пол.
Солинка Solinka   Пол.
Солотвини Słotwiny   Пол.
Сільник Soľník   Слов.
Сорочин Строчин Stročín   Слов.
Согорів Долішній Srogów Dolny   Пол.
Списька Біла* Spišská Belá   Слов.
Ставиша Stawisza   Пол.
Ставне   Укр.
Стара Любовня* Stará Ľubovňa   Слов.
Старий Лупків Stary Łupków   Пол.
Старий Санч* Stary Sącz   Пол.
Старина Starina   Слов.
Старина Starina   Слов. нині село не існує; затоплено при будівництві водосховища Starina[2]
Стешківці Staškovce   Слов.
Стакчин Стащин Stakčín   Слов.
Стебник Stebník   Слов.
Стебницька Гута Stebnícka Huta   Слов.
Стежниця Stężnica   Пол.
Стерхівці Стерківці Sterkovce   Слов. частина села Чабалівці
Стефкове Stefkowa   Пол.
Сторожі Великі Stróże Wielkie   Пол. покинуте
Сторожі Малі Stróże Małe   Пол. покинуте
Фільварки перейм. на Страняни Stráňany (Folvark)   Слов.
Стригівці Strihovce   Слов.
Стричава   Укр.
Стропків Stropkov   Слов.
Студене Studenne   Пол.
Стужиця   Укр.
Ступосяни Stuposiany   Пол.
Суків Sukov   Слов.
Суковате Sukowate   Пол. покинуте
Сулин Великий Veľký Sulín   Слов.
Сулин Малий Malý Sulín   Слов.
Сулин Sulín   Слов.
Суровиця Surowica   Пол. покинуте
Сухе Суха Suché, Suchá   Слов.
Сухий   Укр.
Сянок Sanok   Пол.
Сянічок Sanoczek   Пол.
Сянки   Укр.
Тарнава Вижня пол.Tarnawa Wyżna   Укр. покинуте
Тарнава Нижня   Укр. покинуте
Тернавка Tarnawka   Пол. покинуте
Творильне Tworylne   Пол.
Телепівці Осадне Osadné   Слов. стара назва угорською Telepócz
Телешниця Ошварова Teleśnica Oszwarowa   Пол.
Телешниця Сянна Teleśnica Sanna   Пол.
Терепча Трепча Trepcza   Пол.
Терка Terka   Пол.
Тернава Горішня Tarnawa Górna   Пол.
Тернава Долішня Tarnawa Dolna   Пол.
Терстяна Trzciana   Пол.
Тилич Tylicz   Пол.
Тилява Tylawa   Пол.
Тискова Tyskowa   Пол.
Тисовець Cisowiec   Пол.
Тиханя Ciechania   Пол. покинуте
Тихий   Укр.
Тишинець Tisinec   Слов.
Тісна Cisna   Пол.
Токаїк Tokajík   Слов.
Токарня Tokarnia   Пол.
Тополя Topoľa   Слов.
Ториськи Torysky   Слов.
Туряни Turany Nad Ondavou   Слов.
Туринське Туринсько Turzańsk   Пол.
Убля Ubľa   Слов.
Угерці Мінеральні Uherce Mineralne   Пол.
Угринь Uhryń   Пол. покинуте
Уяк Удол Údol   Слов.
Ужок   Укр.
Улич Ulič   Слов.
Улюч Ulucz   Пол.
Устріки Горішні Ustrzyki Górne   Пол.
Устріки Долішні* Ustrzyki Dolne   Пол.
Устя Руське Устє Руське Uście Gorlickie   Пол.
Устянова Ustjanowa Górna   Пол.
Устянова Дольна Ustjanowa Dolna   Пол.
Фіяш Fijaš   Слов.
Флоринка Фльоринка Florynka   Пол.
Фолюш Folusz   Пол.
Фричка Frička   Слов.
Хміль Chmiel   Пол.
Хотінь Choceń   Пол.
Хревть Chrewt   Пол.
Царинське Caryńskie   Пол.
Цигелка Цеголка Cigeľka   Слов.
Цигла Cigla   Слов.
Чабалівці Čabalovce   Слов.
Чабини Čabiny   Слов.
Вишні Чабини Vyšné Čabiny   Слов.
Нижні Чабини Nižné Čabiny   Слов.
Чашин Czaszyn   Пол.
Червона Вода Červená Voda   Слов.
Черемха Czeremcha   Пол. покинуте
Чернина Černina   Слов.
Чертіжне Čertižné   Слов. покинуте
Чертіж Чертеж Czerteż   Пол.
Чертеж Чертіж Čertež   Слов. покинуте; виселене через заснування військового полігону «Яворина»
Чертіжне Czertyżne   Пол. покинуте
Черче Czerce   Пол. Надсяння
Чорне Čierne Nad Topľou   Слов.
Чирна Czyrna   Пол.
Чирчи Čirč   Слов.
Чистогорб Czystogarb   Пол.
Чорна Czarna   Пол.
Чорна Czarna Górna   Пол.
Чорна Вода Czarna Woda   Пол.
Чорне Шариське Чорне Šarišské Čierne   Слов.
Чорне Czarne   Пол.
Чорноголова   Укр.
Чорноріки Czarnorzeki   Пол.
Чукалівці Čukalovce   Слов.
Шалинець Шапинець Šapinec   Слов. частина села Округле
Шамброн Šambron   Слов.
Шандаль Šandal   Слов.
Шандровець   Укр.
Шарбів Šarbov   Слов.
Ястряб Šarišské Jastrabie   Слов.
Шашова Šašová   Слов.
Шеметківці Šemetkovce   Слов.
Шимбарк Szymbark   Пол.
Шкляри Szklary   Пол. покинуте
Шляхтова Szlachtowa   Пол.
Шмигівці Шмиговець Šmigovec   Слов.
Шома Drienica   Слов.
Штельбах Тихий Потік   Слов.
Штефурів Štefurov   Слов.
Щавне Szczawne   Пол.
Щавник Шариський Щавник Šarišský Štiavnik   Слов.
Щавник Szczawnik   Пол.
Щавниця* Szczawnica   Пол.
Щербанівка Szczerbanówka   Пол. покинуте
Юркова Воля Jurkova Voľa   Слов.
Яблінки Jabłonki   Пол.
Яблониця Польська Jabłonica Polska   Пол.
Явірки Jaworki   Пол.
Явірник Jawornik   Пол. покинуте
Явір'я Jaworze   Пол.
Явірець Jaworzec   Пол. покинуте
Яківяни Яковяни, Яковани Jakovany   Слов.
Якуб'яна   Слов.
Якуб'яни Jakubany   Слов.
Якушівці Jakušovce   Слов.
Ялин Lalin   Пол.
Ялинка Jedlinka   Слов.
Ялова Jalová   Слов.
Янківці Jankowce   Пол.
Ясель Ясель Jasiel   Пол. покинуте
Ясінка Jasionka   Пол. покинуте
Ясінка Крива Jasionka   Пол. покинуте
Яслиська Jaśliska   Пол.
Ясло* Jasło   Пол.
Ястряб Шариське Ястраб'є, Шариський Ястреб Šarišské Jastrabie   Слов.
Ястрябик Jastrzębik   Пол.
Яшкова Jaszkowa   Пол. покинуте

Примітки ред.

  1. Вказано лише державною мовою країни, на території якої міститься населений пункт (тобто польською, словацькою або українською; останньою — лише у випадку, якщо сучасна офіційна назва відрізняється від вказаної в джерелі таблиці).
  2. а б в г д Starina a zaniknuté obce: Dara, Ostrožnica, Ruské, Smolník, Veľká Poľana, Zvala. Архів оригіналу за 28 березня 2016. Процитовано 28 березня 2016.

Джерела ред.

  • Лемківщина. Карта. — Світова федерація українських лемківських об'єднань; Львівська крайова організація товариства "Лемківщина"; Географічна комісія НТШ. — Львів, 2002.
  • Красовський І. Лемківщина. Втрачене багатство // Лемківський календар на 2000 рік. — Львів, 1999.
  • Кубійович В. Етнічні групи південнозахідньої України (Галичини) на 1.1.1939. — Вісбаден : Отто Гаррассовіц, 1983. — 175 с. — ISBN 3-447-02376-7.
  • Латта В. Атлас українських говорів Східної Словаччини. — Пряшів, 1991.
  • Стебельський І., Струмінський Б. Географія // Лемківщина. — Нью-Йорк, 1988. — ч.1.
  • Шевчик Т. Лемківщина. М 1:400 000. — Львів, 1958.
  • Юліян Тарнович. Ілюстрована історія Лемківщини. Поазбучний список місцевостей.

Посилання ред.