Список міжнародно-правових документів у галузі інтелектуальної власності

Міжнародні угоди у сфері інтелектуальної власності наведені нижче. Цей список не є вичерпним.

Дата підписання Дата набуття чинності Назва українською мовою Оригінальна назва Місто Підгалузь
188320 березня 188320 березня Паризька конвенція про охорону промислової власності Paris Convention for the Protection of Industrial Property Париж Загальні питання
18869 вересня 18869 вересня Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works Берн Авторське право
189114 квітня 189114 квітня Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks Мадрид Засоби індивідуалізації
189114 квітня 189114 квітня Мадридська угода про припинення неправдивих або оманливих вказівок походження товарів Madrid Agreement for the Repression of False or Deceptive Indications of Source on Goods Мадрид Засоби індивідуалізації
19104 травня 19104 травня Угода про придушення обігу соромітливих публікацій Agreement for the Suppression of the Circulation of Obscene Publications Париж Суміжні права
191011 квітня 191011 квітня Конвенція про авторське право на літературні та художні твори (Буенос-Айреська конвенція) Buenos Aires Convention (Convention on Literary and Artistic Copyrights) Буенос-Айрес Авторське право
192312 вересня 19247 серпня Конвенція про придушення обігу та продажу соромітливих публікацій Convention for the Suppression of the Circulation and Traffle in Obscene Publications Женева Суміжні права
19256 листопада 19256 листопада Гаазька угода про міжнародне депонування промислових зразків Hague Agreement Concerning the International Deposit of Industrial Designs Гааґа Патентне право
19526 вересня 19526 вересня Всесвітня конвенція про авторське право (Женевська конвенція) Universal Copyright Convention Женева Авторське право
195715 червня 195715 червня Ніццька угода про Міжнародну класифікацію товарів та послуг для цілей реєстрації знаків Nice Agreement Concerning the International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks Ніцца Засоби індивідуалізації
195831 жовтня 195831 жовтня Лісабонська угода про найменування місць походження та їх міжнародну реєстрацію Lisbon Agreement for the Protection of Appelations of Origin and their International Registration Лісабон Засоби індивідуалізації
196126 жовтня 196418 травня Міжнародна конвенція про охорону інтересів виконавців, виробників фонограм і організацій мовлення (Римська конвенція) International Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organizations (Rome Convention) Рим Суміжні права
19612 грудня 19612 грудня Міжнародна конвенція з охорони нових сортів рослин International Convention for the Protection of New Varieties of Plants Женева Нетрадиційні об'єкти
19688 жовтня 19688 жовтня Локарнська угода про встановлення Міжнародної класифікації промислових зразків Locarno Agreement Establishing an International Classification for Industrial Designs Локарно Патентне право
197019 червня 197019 червня Договір про патентну кооперацію Patent Cooperation Treaty (PCT) Вашингтон Патентне право
197124 березня 197124 березня Страсбурзька угода про міжнародну патентну класифікацію Strasbourg Agreement Concerning the International Patent Classification Страсбург Патентне право
197129 жовтня 197129 жовтня Конвенція про охорону виробників фонограм від несанкціонованого тиражування їх фонограм (Женевська конвенція) Convention for the Protection of Producers of Phonograms Against Unauthorized Duplication of Their Phonograms (Geneva Convention) Женева Суміжні права
197312 червня 197312 червня Віденська угода про встановлення міжнародної класифікації зображувальних елементів знаків Vienna Agreement Establishing an International Classification of the Figurative Element of Marks Відень Засоби індивідуалізації
19735 жовтня 19735 жовтня Конвенція про видачу європейських патентів (Європейська патентна конвенція)[en] Convention on the Grant of European Patents (European Patent Convention) Мюнхен Патентне право
197421 травня 197925 серпня Конвенція про поширення сигналів, що несуть програми, які передаються супутниками (Брюссельська конвенція про супутники) Convention Relating to the Distribution of Programme-Carrying Signals Transmitted by Satellites (Brussels Satellite Convention) Брюссель Суміжні права
197515 грудня 197515 грудня Конвенція про європейський патент для спільного ринку (Конвенція про патенти європейського співтовариства) Convention on the European Patent for the Common Market Люксембург Патентне право
1977, 28 квітня 1977, 28 квітня Будапештський договір про міжнародне визнання депонування мікроорганізмів для цілей патентної процедури[en] Budapest Treaty on the International Recognition of the Deposit of Microorganisms for the Purposes of Patent Procedure Будапешт Патентне право
197913 грудня 197913 грудня Багатостороння конвенція з уникнення подвійного оподаткування роялті на об'єкти авторського права Multilateral Convention for the Avoidance of Double Taxation of Copyright Royalties Мадрид Авторське право
198126 вересня 198126 вересня Найробський договір про охорону олімпійського символу Nairobi Treaty on the Protection of the Olympic Symbol Найробі Авторське право
198918 квітня 198918 квітня Договір про міжнародну реєстрацію аудіовізуальних творів Treaty on the International Registration of Audiovisual Works Женева Авторське право
198928 червня 198928 червня Протокол до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks Мадрид Засоби індивідуалізації
198926 травня 198926 травня Вашингтонський договір про інтелектуальну власність щодо інтегральних схем Washington Treaty on Intellectual Property in Respect of Integrated Circuits Вашингтон Нетрадиційні об'єкти
199415 квітня 199415 квітня Угода щодо торговельних аспектів прав інтелектуальної власності (ТРІПС) Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) Маракеш Загальні питання
19949 вересня 19949 вересня Євразійська патентна конвенція Евразийская патентная конвенция Москва Патентне право
199428 жовтня 199428 жовтня Договір про закони щодо торговельних марок Trademark Law Treaty Женева Засоби індивідуалізації
199620 грудня 199620 грудня Договір ВОІВ про авторське право WIPO Copyright Treaty Женева Авторське право
199620 грудня 199620 грудня Договір ВОІВ про виконання і фонограми WIPO Performances and Phonograms Treaty Женева Суміжні права
20001 червня 200528 квітня Договір про патентне право Patent Law Treaty Женева Патентне право