Список магістратів-епонімів Римської республіки

стаття-список у проєкті Вікімедіа

Список містить імена і дати повноважень давньоримських магістратів-епонімів Римської республіки: консулів, децемвірів, військових трибунів з консульською владою (консулярних трибунів) та диктаторів. Епонімом у Римі, очевидно, були як диктатори — відомо чотири «диктаторських» роки в IV столітті до н. е., так і інтеррекси (з історичних джерел, однак, безпосередньо відомий тільки один такий випадок[1]). Про консулів епохи Імперії див. Список консулів Римської імперії.

Рік Перший консул Другий консул
509 Луцій Юній Брут
Lucius Iunius Brutus
Луцій Тарквіній Коллатін
Lucius Tarquinius Collatinus
суффекти Спурій Лукрецій Триципітін
Spurius Lucretius Tricipitinus
Публій Валерій Публікола
Publius Valerius Publicola
суффект Марк Горацій Пульвілл
Marcus Horatius Pulvillus
508 Публій Валерій Публікола (вдруге)
Publius Valerius Publicola
Тіт Лукрецій Триципітін
Titus Lucretius Tricipitinus
507 Публій Валерій Публікола (втретє)
Publius Valerius Publicola
Марк Горацій Пульвілл (вдруге)
Marcus Horatius Pulvillus
506 Спурій Ларцій Флав
Spurius Larcius Flavus
Тит Герміній Аквілін
Titus Herminius Aquilinus
505 Марк Валерій Волуз Максим
Marcus Valerius Volusus Maximus
Публій Постумій Туберт
Publius Postumius Tubertus
504 Публій Валерій Публікола (вчетверте)
Publius Valerius Publicola
Тіт Лукрецій Триципітін (вдруге)
Titus Lucretius Tricipitinus
503 Агріппа Мененій Ланат
Agrippa Menenius Lanatus
Публій Постумій Туберт (вдруге)
Publius Postumius Tubertus
502 Опітер Вергіній Трікост
Opiter Verginius Tricostus
Спурій Кассій Вісцелін
Spurius Cassius Viscellinus
501 Постум Коміній Аврунк
Postumus Cominius Auruncus
Тит Ларцій Флав
Titus Larcius Flavus
Рік Перший консул Другий консул
500 Сервій Сульпіцій Камерін Корнут
Servius Sulpicius Camerinus Cornutus
Маній Туллій Лонг
Manius Tullius Longus
499 Тіт Ебуцій Гельвій
Titus Aebutius Helva
Публій Ветурій Гемін Цікурін
Publius Veturius Geminus Cicurinus
498 Квінт Клелій Сікул
Quintus Cloelius Siculus
Тит Ларцій Флав (вдруге)
Titus Larcius Flavus
497 Авл Семпроній Атратін
Aulus Sempronius Atratinus
Марк Мінуцій Авгурін
Marcus Minucius Augurinus
496 Авл Постумій Альб Регіллен
Aulus Postumius Albus Regillensis
Тит Вергіній Трікост Целіомонтан
Titus Virginius Tricostus Caeliomontanus
495 Аппій Клавдій Сабін Інрегіллен
Appius Claudius Sabinus Inregillensis
Публій Сервілій Пріск Структ
Publius Servilius Priscus Structus
494 Авл Вергіній Трікост Целіомонтан
Aulus Virginius Tricostus Caeliomontanus
Тит Ветурій Гемін Цикурін
Titus Veturius Geminus Cicurinus
493 Постум Коміній Аврунк (вдруге)
Postumus Cominius Auruncus
Спурій Кассій Вісцелін (вдруге)
Spurius Cassius Viscellinus
492 Тит Геганій Мацерін
Titus Geganius Macerinus
Публій Мінуцій Авгурін
Publius Minucius Augurinus
491 Марк Мінуцій Авгурін (вдруге)
Marcus Minucius Augurinus
Авл Семпроній Атратін (вдруге)
Aulus Sempronius Atratinus
490 Квінт Сульпіцій Камерін Корнут
Quintus Sulpicius Camerinus Cornutus
Спурій Ларцій Флав (вдруге)
Spurius Larcius Flavus
489 Гай Юлій Юл
Gaius Iulius Iulus
Публій Пінарій Мамерцін Руф
Publius Pinarius Mamercinus Rufus
488 Спурій Навцій Рутил
Spurius Nautius Rutilus
Секст Фурій Медуллін Фуз
Sextus Furius Medullinus Fusus
487 Тит Сіциній Сабін
Titus Sicinius Sabinus
Гай Аквілій Туск
Gaius Aquillius Tuscus
486 Спурій Кассій Вісцелін (втретє)
Spurius Cassius Viscellinus
Прокул Вергіній Трікост Рутил
Proculus Virginius Tricostus Rutilus
485 Сервій Корнелій Малугінен Косс
Servius Cornelius Maluginensis Cossus
Квінт Фабій Вібулан
Quintus Fabius Vibulanus
484 Луцій Емілій Мамерк
Lucius Aemilius Mamercus
Цезон Фабій Вібулан
Kaeso Fabius Vibulanus
483 Марк Фабій Вібулан
Marcus Fabius Vibulanus
Луцій Валерій Потіт
Lucius Valerius Potitus
482 Квінт Фабій Вібулан (вдруге)
Quintus Fabius Vibulanus
Гай Юлій Юл
Gaius Iulius Iulus
481 Цезон Фабій Вібулан (вдруге)
Kaeso Fabius Vibulanus
Спурій Фурій Медуллін Фуз
Spurius Furius Medullinus Fusus
480 Марк Фабій Вібулан (вдруге)
Marcus Fabius Vibulanus
Гней Манлій Цинціннат
Gnaeus Manlius Cincinnatus
479 Цезон Фабій Вібулан (втретє)
Kaeso Fabius Vibulanus
Тит Вергіній Трікост Рутіл
Titus Verginius Tricostus Rutilus
478 Луцій Емілій Мамерк (вдруге)
Lucius Aemilius Mamercus
Гай Сервілій Структ Агала
Gaius Servilius Structus Ahala
суфект Опітер Вергіній Есквілін
Opiter Verginius Esquilinus
477 Гай Горацій Пульвілл
Gaius Horatius Pulvillus
Тит Мененій Ланат
Titus Menenius Lanatus
476 Авл Вергіній Трікост Рутил
Aulus Verginius Tricostus Rutilus
Спурій Сервілій Пріск
Spurius Servilius Priscus
475 Публій Валерій Публікола
Publius Valerius Publicola
Гай Навцій Рутіл
Gaius Nautius Rutilus
474 Луцій Фурій Медуллін
Lucius Furius Medullinus
Авл Манлій Вульсон
Aulus Manlius Vulso
473 Луцій Емілій Мамерк (втретє)
Lucius Aemilius Mamercus
Вопіск Юлій Юл
Vopiscus Iulius Iulus
472 Луцій Пінарій Мамерцін Руф
Lucius Pinarius Mamercinus Rufus
Публій Фурій Медуллін Фуз
Publius Furius Medullinus Fusus
471 Аппій Клавдій Красс Інрегіллен Сабін
Appius Claudius Crassus
Тит Квінкцій Капітолін Барбат
Titus Quinctius Capitolinus Barbatus
470 Луцій Валерій Потіт (вдруге)
Lucius Valerius Potitus
Тиберій Емілій Мамерк
Tiberius Aemilius Mamercus
469 Тит Нуміцій Пріск
Titus Numicius Priscus
Авл Вергіній Трікост Целіомонтан
Aulus Virginius Tricostus Caeliomontanus
468 Тит Квінкцій Капітолін Барбат (вдруге)
Titus Quinctius Capitolinus Barbatus
Квінт Сервілій Пріск Структ
Quintus Servilius Priscus Structus
467 Тиберій Емілій Мамерк (вдруге)
Tiberius Aemilius Mamercus
Квінт Фабій Вібулан
Quintus Fabius Vibulanus
466 Квінт Сервілій Пріск Структ (вдруге)
Quintus Servilius Priscus Structus
Спурій Постумій Альб Регіллен
Spurius Postumius Albus Regillensis
465 Квінт Фабій Вібулан (вдруге)
Quintus Fabius Vibulanus
Тит Квінкцій Капітолін Барбат (втретє)
Titus Quinctius Capitolinus Barbatus
464 Авл Постумій Альб Регіллен
Aulus Postumius Albus Regillensis
Спурій Фурій Медуллін Фуз
Spurius Furius Medulllinus Fusus
463 Публій Сервілій Пріск
Publius Servilius Priscus
Луцій Ебуцій Гельва
Lucius Aebutius Helva
462 Луцій Лукрецій Триципітін
Lucius Lucretius Tricipitinus
Тит Ветурій Гемін Цикурін
Titus Veturius Geminus Cicurinus
461 Публій Волумній Амінцін Галл
Publius Volumnius Amintinus Gallus
Сервій Сульпіцій Камерін Корнута
Servius Sulpicius Camerinus Cornutus
460 Публій Валерій Публікола
Publius Valerius Publicola
Гай Клавдій Сабін Регіллен
Gaius Claudius Sabinus Regillensis
суфект Луцій Квінкцій Цинціннат
Lucius Quinctius Cincinnatus
459 Квінт Фабій Вібулан (втретє)
Quintus Fabius Vibulanus
Луцій Корнелій Малугінен Урітін
Lucius Cornelius Maluginensis Uritinus
458[2] Гай Навцій Рутіл (вдруге)
Gaius Nautius Rutilus
Луцій Мінуцій Есквілін Авгурін
Lucius Minucius Esquilinus Augurinus
або [3] Гай Навцій Рутіл (вдруге)
Gaius Nautius Rutilus
Гай Карбетон
Carbeto
суфект Луцій Мінуцій Есквілін Авгурін
Lucius Minucius Esquilinus Augurinus
457 Гай Горацій Пульвілл (вдруге)
Gaius Horatius Pulvillus
Квінт Мінуцій Есквілін
Quintus Minucius Esquilinus
або [4] Луцій Квінкцій Цинціннат (вдруге)
Lucius Quinctius Cincinnatus
Марк Фабій Вібулан
Marcus Fabius Vibulanus
456 Марк Валерій Максим Лактука
Marcus Valerius Maximus Lactuca
Спурій Вергіній Трікост Целіомонтан
Spurius Verginius Tricostus Caeliomontanus
455 Тит Ромілій Рок Ватикан
Titus Romilius Rocus Vaticanus
Гай Ветурій Цікурін
Gaius Veturius Cicurinus
454 Спурій Тарпей Монтан Капітолін
Spurius Tarpeius Montanus Capitolinus
Авл Атерній Вар Фонцінал
Aulus Aternius Varus Fontinalis
453 Секст Квінкцілій Вар
Sextus Quinctilius Varus
Публій Куріацій Фіст Трігемін
Publius Curiatius Fistus Trigeminus
суфект Спурій Фурій Медуллін Фуз
Spurius Furius Medullinus Fusius
452 Тит Мененій Ланат
Titus Menenius Lanatus
Публій Сестій Капітолін Ватикан
Publius Sestius Capitolinus Vaticanus
451 Аппій Клавдій Красс Інрегіллен Сабін
Appius Claudius Crassus Inregillensis Sabinus
Тит Генуцій Авгурін
Titus Genucius Augurinus
451-450 Перша колегія децемвирів
Аппій Клавдій Красс Інрегіллен Сабін
Appius Claudius Crassus Inregillensis Sabinus
Авл Манлій Вульсон
Aulus Manlius Vulso
Тит Генуцій Авгурін
Titus Genucius Augurinus
Сервій Сульпіцій Камерін Корнут
Servius Sulpicius Camerinus Cornutus
Тит Ветурій Красс Цікурін
Titus Veturius Crassus Cicurinus
Публій Куріацій Фіст Трігемін
Publius Curiatius Fistus Trigeminus
Публій Сестій Капітолін Ватикан
Publius Sestius Capitolinus Vaticanus
Тит Ромілій Рок Ватикан
Titus Romilius Rocus Vaticanus
Гай Юлій Юл
Gaius Iulius Iulus
Спурій Постумій Альб Регіллен
Spurius Postumius Albus Regillensis
450-449 Друга колегія децемвирів
Аппій Клавдій Красс Інрегіллен Сабін
Appius Claudius Crassus Inregillensis Sabinus
Квінт Петілій Лібон Візол
Quintus Poetelius Libo Visolus
Марк Корнелій Малугінен
Marcus Cornelius Maluginensis
Тит Антоній Меренда
Titus Antonius Merenda
Марк Сергій Есквілін
Marcus Sergius Esquilinus
Цезон Дуіллій Лонг
Kaeso Duillius Longus
Луцій Мінуцій Есквілін Авгурін
Lucius Minucius Esquilinus Augurinus
Спурій Оппій Корніцен
Spurius Oppius Cornicen
Квінт Фабій Вібулан
Quintus Fabius Vibulanus
Маній Рабулей
Manius Rabuleius
449 Луцій Валерій Потіт
Lucius Valerius Potitus
Марк Горацій Барбат
Marcus Horatius Barbatus
448 Спурій Герміній Корітінезан Аквілін
Spurius Herminius Coritinesanus Aquilinus
Тит Віргіній Трікост Целіомонтан
Titus Virginius Tricostus Caeliomontanus
447 Марк Геганій Мацерін
Marcus Geganius Macerinus
Гай Юлій Юл
Gaius Iulius Iulus
446 Тит Квінкцій Капітолін Барбат (вчетверте)
Titus Quinctius Capitolinus Barbatus
Агріппа Фурій Фуз
Agrippa Furius Fusus
445 Марк Генуцій Авгурін
Marcus Genucius Augurinus
Гай Курцій Філон
Gaius Curtius Philo
444 Військові трибуни з консульською владою (консулярні трибуни)
Авл Семпроній Атратін
Aulus Sempronius Atratinus
Тит Клелій Сікул
Titus Cloelius Siculus
Луцій Атілій Луск
Lucius Atilius Luscus
444 Луцій Папірій Мугіллан
Lucius Papirius Mugillanus
Луцій Семпроній Атратін
Lucius Sempronius Atratinus
443 Марк Геганій Мацерін (вдруге)
Marcus Geganius Macerinus
Тит Квінкцій Капітолін Барбат (вп'яте)
Titus Quinctius Capitolinus Barbatus
442 Марк Фабій Вібулан
Marcus Fabius Vibulanus
Постум Ебуцій Гельва Корніцен
Postumius Aebutius Helva Cornicen
441 Гай Фурій Паціл Фуз
Gaius Furius Pacilus Fusus
Маній або Марк Папірій Красс
Manius / Markus Papirius Crassus
440 Прокул Геганій Мацерін
Proculus Geganius Macerinus
Ліціній або Луцій Мененій Ланат
Licinus / Lucius Menenius Lanatus
439 Агріппа Мененій Ланат
Agrippa Menenius Lanatus
Тит Квінкцій Капітолін Барбат (вшосте)
Titus Quinctius Capitolinus Barbatus
438 Військові трибуни з консульською владою
Мамерк Емілій Мамерцін
Mamercus Aemilius Mamercinus
Луцій Юлій Юл
Lucius Iulius Iulus
Луцій Квінкцій Цинціннат
Lucius Quinctius Cincinnatus
437 Марк Геганій Мацерін (втретє)
Marcus Geganius Macerinus
Луцій Сергій Фіденат
Lucius Sergius Fidenas
суфект Марк Валерій Лактука Максим
Marcus Valerius Lactuca Maximus
436 Луцій Папірій Красс
Lucius Papirius Crassus
Марк Корнелій Малугінен
Marcus Cornelius Maluginensis
435 Гай Юлій Юл (вдруге)
Gaius Iulius Iulus
Луцій Вергіній Трікост
Lucius Verginius Tricostus
434[5] Гай Юлій Юл (втретє)
Gaius Iulius Iulus
Луцій Вергіній Трікост (вдруге)
Lucius Verginius Tricostus
або [6] Марк Манлій Капітолін
Marcus Manlius Capitolinus
Квінт Сульпіцій Камерін Претекстат
Quintus Sulpicius Camerinus Praetextatus
або [7] Військові трибуни з консульською владою
Сервій Корнелій Косс
Servius Cornelius Cossus
Квінт Сульпіцій Камерін Претекстат
Quintus Sulpicius Camerinus Praetextatus
Марк Манлій Капітолін
Marcus Manlius Capitolinus
433 Військові трибуни з консульською владою
Марк Фабій Вібулан
Marcus Fabius Vibulanus
Луцій Сергій Фіденат
Lucius Sergius Fidenas
Марк Фолій Флакцінатор
Marcus Folius Flaccinator
432 Військові трибуни з консульською владою
Луцій Пінарій Мамерцін
Lucius Pinarius Mamercinus
Спурій Постумій Альб Регіллен
Spurius Postumius Albus Regillensis </ small >
Луцій Фурій Медуллін
Lucius Furius Medullinus
431 Тит Квінкцій Пен Цинціннат
Titus Quinctius Poenus Cincinnatus
Гней Юлій Ментон
Gnaeus Iulius Mento
430 Луцій Папір Красс (вдруге)
Lucius Papirius Crassus
Луцій Юлій Юл
Lucius Iulius Iulus
429 Гост Лукрецій Тріціпітін
Hostus Lucretius Tricipitinus
Луцій Сергій Фіденат (вдруге)
Lucius Sergius Fidenas
428 Авл Корнелій Косс
Aulus Cornelius Cossus
Тит Квінкцій Пен Цинціннат (вдруге)
Titus Quinctius Poenus Cincinnatus
або [8] Луцій Квінкцій Цинціннат
Lucius Quinctius Cincinnatus
Авл Семпроній Атратін
Aulus Sempronius Atratinus
427 Гай Сервілій Структ
Gaius Servilius Structus Ahala
Луцій Папірій Мугіллан
Lucius Papirius Mugillanus
426 Військові трибуни з консульською владою
Тит Квінкцій Пен Цинціннат
Titus Quinctius Poenus Cincinnat
Марк Постумій Альбін Регіллен
Marcus Postumius Albinus Regillensis
Гай Фурій Паціл Фуз
Gaius Furius Pacilus Fusus
Авл Корнелій Косс
Aulus Cornelius Cossus
425 Військові трибуни з консульською владою
Авл Семпроній Атратін
Aulus Sempronius Atratinus
Луцій Фурій Медуллін (вдруге)
Lucius Furius Medullinus
Луцій Квінкцій Цинціннат (вдруге)
Lucius Quinctius Cincinnatus
Луцій Горацій Барбат
Lucius Horatius Barbatus
424 Військові трибуни з консульською владою
Аппій Клавдій Красс Інрегіллен
Appius Claudius Crassus
Луцій Сергій Фіденат (вдруге)
Lucius Sergius Fidenas
Спурій Навцій Рутил
Spurius Nautius Rutilus
Секст Юлій Юл
Sextus Iulius Iulus
423 Гай Семпроній Атратін
Gaius Sempronius Atratinus
Квінт Фабій Вібулан Амбуст
Quintus Fabius Vibulanus Ambustus
422 Військові трибуни з консульською владою
Луцій Манлій Капітолін
Lucius Manlius Capitolinus
Луцій Папірій Мугіллан
Lucius Papirius Mugillanus
Квінт Антоній Меренда
Quintus Antonius Merenda
421 Нумерій Фабій Вібулан
Numerius Fabius Vibulanus
Тит Квінкцій Капітолін Барбат
Titus Quinctius Capitolinus Barbatus
420 Військові трибуни з консульською владою
Луцій Квінкцій Цинціннат (втретє)
Lucius Quinctius Cincinnatus
Марк Манлій Вульсон
Marcus Manlius Vulso
Луцій Фурій Медуллін (втретє)
Lucius Furius Medullinus
Авл Семпроній Атратін (вдруге)
Aulus Sempronius Atratinus
419 Військові трибуни з консульською владою
Агріппа Мененій Ланат
Agrippa Menenius Lanatus
Спурій Навцій Рутіл
Spurius Nautius Rutilus
Публій Лукрецій Триципітін
Publius Lucretius Tricipitinus
Гай Сервілій Аксіла
Gaius Servilius Axilla
418 Військові трибуни з консульською владою
Луцій Сергій Фіденат (втретє)
Lucius Sergius Fidenas
Гай Сервілій Аксіла (вдруге)
Gaius Servilius Axilla
Марк Папірій Мугіллан
Marcus Papirius Mugillanus
417 Військові трибуни з консульською владою
Публій Лукрецій Триципітін (вдруге)
Publius Lucretius Tricipitinus
Агріппа Мененій Ланат (вдруге)
Agrippa Menenius Lanatus
Спурій Рутілій Красс
Spurius Rutilius Crassus
Гай Сервілій Аксіла (втретє)
Gaius Servilius Axilla
416 Військові трибуни з консульською владою
Авл Семпроній Атратін (втретє)
Aulus Sempronius Atratinus
Квінт Фабій Вібулан Амбуст
Quintus Fabius Vibulanus Ambustus
Марк Папірій Мугіллан (вдруге)
Marcus Papirius Mugillanus
Спурій Навцій Рутіл (вдруге)
Spurius Nautius Rutilus
415 Військові трибуни з консульською владою
Публій Корнелій Косс
Publius Cornelius Cossus
Нумерій Фабій Вібулан
Numerius Fabius Vibulanus
Гай Валерій Потіт Волуз
Gaius Valerius Potitus Volusus
Квінт Квінкцій Цинціннат
Quintus Quinctius Cincinnatus
414 Військові трибуни з консульською владою
Гней Корнелій Косс
Gnaeus Cornelius Cossus
Квінт Фабій Вібулан Амбуст (вдруге)
Quintus Fabius Vibulanus Ambustus
Луцій Валерій Потіт
Lucius Valerius Potitus
Марк Постумій Регіллен
Marcus / Publius Postumius Albinus Regillensis
413 Авл Корнелій Косс
Aulus Cornelius Cossus
Луцій Фурій Медуллін
Lucius Furius Medullinus
412 Квінт Фабій Амбуст
Quintus Fabius Vibulanus Ambustus
Гай Фурій Паціл
Gaius Furius Pacilus
411 Марк Папірій Мугіллан
Marcus Papirius Mugillanus
Спурій Навцій Рутіл
Spurius Nautius Rutilus
410 Маній Емілій Мамерцін
Manius Aemilius Mamercinus
Гай Валерій Потіт Волуз
Gaius Valerius Potitus Volusus
409 Гней Корнелій Косс
Gnaeus Cornelius Cossus
Луцій Фурій Медуллін (вдруге)
Lucius Furius Medullinus
408 Військові трибуни з консульською владою
Гай Юлій Юл
Gaius Iulius Iulus
Гай Сервілій Структ Агала
Gaius Servilius Structus Ahala
Публій Корнелій Рутіл Косс
Publius Cornelius Rutilus Cossus
407 Військові трибуни з консульською владою
Луцій Фурій Медуллін
Lucius Furius Medullinus
Нумерій Фабій Вібулан (вдруге)
Numerius Fabius Vibulanus
Гай Валерій Потіт Волуз (вдруге)
Gaius Valerius Potitus Volusus
Гай Сервілій Структ Агала (вдруге)
Gaius Servilius Structus Ahala
406 Військові трибуни з консульською владою
Публій Корнелій Рутіл Косс (вдруге)
Publius Cornelius Rutilus Cossus
Нумерій Фабій Амбуст
Numerius Fabius Ambustus
Гней Корнелій Косс
Gnaeus Cornelius Cossus
Луцій Валерій Потіт (вдруге)
Lucius Valerius Potitus
405 Військові трибуни з консульською владою
Тит Квінкцій Капітолін Барбат
Titus Quinctius Capitolinus Barbatus </ small >
Авл Манлій Вульсон Капітолін
Aulus Manlius Vulso Capitolinus
Квінт Квінкцій Цинціннат (вдруге)
Quintus Quinctius Cincinnatus
Луцій Фурій Медуллін (вдруге)
Lucius Furius Medullinus
Гай Юлій Юл (вдруге)
Gaius Iulius Iulus
Маній Емілій Мамерцін
Manius Aemilius Mamercinus
404 Військові трибуни з консульською владою
Гай Валерій Потіт Волуз (втретє)
Gaius Valerius Potitus Volusus
Гней Корнелій Косс (вдруге)
Gnaeus Cornelius Cossus
Маній Сергій Фіденат
Manius Sergius Fidenas
Цезон Фабій Амбуст
Kaeso Fabius Ambustus
Публій Корнелій Малугінен
Publius Cornelius Maluginensis
Спурій Навцій Рутіл (втретє)
Spurius Nautius Rutilus
403 Військові трибуни з консульською владою
Маній Емілій Мамерцін (вдруге)
Manius Aemilius Mamercinus
Марк Квінтілій Вар
Marcus Quinctilius Varus
Луцій Валерій Потіт (втретє)
Lucius Valerius Potitus
Луцій Юлій Юл
Lucius Iulius Iulus
Аппій Клавдій Красс Інрегіллен
Appius Claudius Crassus Inregillensis
Марк Фурій Фуз
Marcus Furius Fusus
Марк Постумій Регіллен (вдруге)
Marcus Postumius Albinus Regillensis
402 Військові трибуни з консульською владою
Гай Сервілій Структ Агала (втретє)
Gaius Servilius Structus Ahala
Квінт Сульпіцій Камерін Корнут
Quintus Sulpicius Camerinus Cornutus
Квінт Сервілій Пріск Фіденат
Quintus Servilius Priscus Fidenas
Авл Манлій Вульсон Капітолін (вдруге)
Aulus Manlius Vulso Capitolinus
Луцій Вергіній Трікост Есквілін
Lucius Verginius Tricostus Esquilinus
Маній Сергій Фіденат (вдруге)
Manius Sergius Fidenas
401 Військові трибуни з консульською владою
Луцій Валерій Потіт (вчетверте)
Lucius Valerius Potitus
Гней Корнелій Косс (втретє)
Gnaeus Cornelius Cossus
Марк Фурій Камілл
Marcus Furius Camillus
Цезон Фабій Амбуст (вдруге)
Kaeso Fabius Ambustus
Маній Емілій Мамерцін (втретє)
Manius Aemilius Mamercinus
Луцій Юлій Юл
Lucius Iulius Iulus
Рік Перший консул Другий консул
400 Військові трибуни з консульською владою
Публій Ліциній Кальв Есквілін
Publius Licinius Calvus Esquilinus
Публій Мелій Капітолін
Publius Maelius Capitolinus
Публій Манлій Вульсон
Publius Manlius Vulso
Спурій Фурій Медуллін
Lucius Furius Medullinus
Луцій Тітіній Панса Сакк
Lucius Titinius Pansa Saccus
Луцій Публілій Філон Вульск
Lucius Publilius Voleronis Philo Vulscus
399 Військові трибуни з консульською владою
Гней Генуцій Авгурін
Gnaeus Genucius Augurinus
Гней Дуілій Лонг
Gnaeus Duilius Longus
Луцій Атілій Пріск
Lucius Atilius Priscus
Марк Ветурій Красс Цікурін
Marcus Veturius Crassus Cicurinus
Марк Помпоній Руф
Marcus Pomponius Rufus
Волерон Публілій Філон
Volero Publilius Philo
398 Військові трибуни з консульською владою
Луцій Валерій Потіт (вп'яте)
Lucius Valerius Potitus
Луцій Фурій Медуллін (втретє)
Lucius Furius Medullinus
Марк Валерій Лактуцін Максим
Marcus Valerius Lactucinus Maximus
Квінт Сервілій Пріск Фіденат
Quintus Servilius Priscus Fidenas
Марк Фурій Камілл (вдруге)
Marcus Furius Camillus
Квінт Сульпіцій Камерін Корнут (вдруге)
Quintus Sulpicius Camerinus Cornutus
397 Військові трибуни з консульською владою
Луцій Юлій Юл (вдруге)
Lucius Iulius Iulus
Авл Постумій Альбін Регіллен
Aulus Postumius Albinus Regillensis
Луцій Фурій Медуллін (вчетверте)
Lucius Furius Medullinus
Публій Корнелій Малугінен
Publius Cornelius Maluginensis
Луцій Сергій Фіденат
Lucius Sergius Fidenas
Авл Манлій Вульсон Капітолін (втретє)
Aulus Manlius Vulso Capitolinus
396 Військові трибуни з консульською владою
Луцій Тітіній Панса Сакк (вдруге)
Lucius Titinius Pansa Saccus
Публій Манлій Вульсон
Publius Manlius Vulso
Публій Ліциній Кальв Есквілін Молодший
Publius Licinius Calvus Esquilinus
Гней Генуцій Авгурін (вдруге)
Gnaeus Genucius Augurinus
Публій Мелій Капітолін (вдруге)
Publius Maelius Capitolinus
Луцій Атілій Пріск (вдруге)
Lucius Atilius Priscus
395 Військові трибуни з консульською владою
Публій Корнелій Малугінен Косс
Publius Cornelius Maluginensis Cossus
Луцій Фурій Медуллін (вп'яте)
Lucius Furius Medullinus
Публій Корнелій Сціпіон
Publius Cornelius Scipio
Квінт Сервілій Пріск Фіденат (вдруге)
Quintus Servilius Priscus Fidenas
Цезон Фабій Амбуст (втретє)
Kaeso Fabius Ambustus
Марк Валерій Лактуцін Максим (вдруге)
Marcus Valerius Lactucinus Maximus
394 Військові трибуни з консульською владою
Марк Фурій Камілл (втретє)
Marcus Furius Camillus
Луцій Валерій Публікола
Lucius Valerius Publicola
Луцій Фурій Медуллін (вшосте)
Lucius Furius Medullinus
Спурій Постумій Альбін Регіллен
Spurius Postumius Albinus Regillensis </ small >
Гай Емілій Мамерцін
Gaius Aemilius Mamercinus
Публій Корнелій Сціпіон (вдруге)
Publius Cornelius Scipio
393 Луцій Валерій Потіт
Lucius Valerius Potitus
Публій Корнелій Малугінен Косс
Publius Cornelius Maluginensis Cossus
суфекти Луцій Лукрецій Триципітін Флав
Lucius Lucretius Tricipitinus Flavus
Сервій Сульпіцій Камерін Руф
Servius Sulpicius Camerinus Rufus
392 Луцій Валерій Потіт
Lucius Valerius Potitus
Марк Манлій Капітолін
Marcus Manlius Capitolinus
391 Військові трибуни з консульською владою
Луцій Лукрецій Триципітін Флав
Lucius Lucretius Tricipitinus Flavus
Луцій Фурій Медуллін (всьоме)
Lucius Furius Medullinus
Сервій Сульпіцій Камерін Руф
Servius Sulpicius Camerinus Rufus
Агріппа Фурій Фуз
Agrippa Furius Fusus
Луцій Емілій Мамерцін
Lucius Aemilius Mamercinus
Гай Емілій Мамерцін (вдруге)
Gaius Aemilius Mamercinus
390 Військові трибуни з консульською владою
Квінт Фабій Амбуст
Quintus Fabius Ambustus
Квінт Сульпіцій Лонг
Quintus Sulpicius Longus
Цезон Фабій Амбуст
Kaeso Fabius Ambustus
Квінт Сервілій Пріск Фіденат (вчетверте)
Quintus Servilius Priscus Fidenas
Нумерій Фабій Амбуст
Numerius Fabius Ambustus
Публій Корнелій Малугінен (вдруге)
Publius Cornelius Maluginensis
389 Військові трибуни з консульською владою
Луцій Валерій Публікола (вдруге)
Lucius Valerius Publicola
Авл Манлій Капітолін
Aulus Manlius Capitolinus
Луцій Вергіній Трікост
Lucius Verginius Tricostus
Луцій Емілій Мамерцін (вдруге)
Lucius Aemilius Mamercinus
Публій Корнелій Publius Cornelius Луцій Постумій Альбін Регіллен
Lucius Postumius Albinus Regillensis
388 Військові трибуни з консульською владою
Тит Квінкцій Цинциннат Капітолін
Titus Quinctius Cincinnatus Capitolinus </ small >
Квінт Сервілій Пріск Фіденат (вп'яте)
Quintus Servilius Priscus Fidenas
Луцій Юлій Юл
Lucius Iulius Iulus
Луцій Аквілій Корв
Lucius Aquilius Corvus
Луцій Лукрецій Триципітін Флав (вдруге)
Lucius Lucretius Tricipitinus Flavus
Сервій Сульпіцій Руф
Servius Sulpicius Rufus
387 Військові трибуни з консульською владою
Луцій Папірій Курсор
Lucius Papirius Cursor
Гней Сергій Фіденат Коксон
Gaius / Gneus Sergius Fidenas Coxo
Луцій Емілій Мамерцін (втретє)
Lucius Aemilius Mamercinus
Ліціній Мененій Ланат
Licinus Menentius Lanatus
Луцій Валерій Публікола (втретє)
Lucius Valerius Publicola
386 Військові трибуни з консульською владою
Марк Фурій Камілл (вчетверте)
Marcus Furius Camillus
Сервій Корнелій Малугінен (вдруге)
Servius Cornelius Maluginensis
Квінт Сервілій Пріск Фіденат (вшосте)
Quintus Servilius Priscus Fidenas
Луцій Квінкцій Цинціннат
Lucius Quinctius Cincinnatus
Луцій Горацій Пульвілл
Lucius Horatius Pulvillus
Публій Валерій Потіт Публікола
Publius Valerius Potitus Publicola
385 Військові трибуни з консульською владою
Авл Манлій Капітолін (вдруге)
Aulus Manlius Capitolinus
Публій Корнелій (вдруге)
Publius Cornelius
Тит Квінкцій Цинциннат Капітолін (вдруге)
Titus Quinctius Cincinnatus Capitolinus
Луцій Папірій Курсор (вдруге)
Lucius Papirius Cursor
Луцій Квінкцій Цинціннат (вдруге)
Lucius Quinctius Cincinnatus
Гней Сергій Фіденат Коксон (вдруге)
Gaius / Gneus Sergius Fidenas Coxo
384 Військові трибуни з консульською владою
Сервій Корнелій Малугінен (у 3-й раз)
Servius Cornelius Maluginensis
Публій Валерій Потіт Публікола (вдруге)
Publius Valerius Potitus Publicola
Марк Фурій Камілл (вп'яте)
Marcus Furius Camillus
Сервій Сульпіцій Руф (вдруге)
Servius Sulpicius Rufus
Гай Папірій Красс
Gaius Papirius Crassus
Тит Квінкцій Цинциннат Капітолін (втретє)
Titus Quinctius Cincinnatus Capitolinus
383 Військові трибуни з консульською владою
Луцій Валерій Публікола (вчетверте)
Lucius Valerius Publicola
Авл Манлій Капітолін (втретє)
Aulus Manlius Capitolinus
Сервій Сульпіцій Руф (втретє)
Servius Sulpicius Rufus
Луцій Лукрецій Триципітін Флав (втретє)
Lucius Lucretius Tricipitinus Flavus
Луцій Емілій Мамерцін (вчетверте)
Lucius Aemilius Mamercinus
Марк Требоній
Marcus Trebonius
382 Військові трибуни з консульською владою
Спурій Папірій Красс
Spurius Papirius Crassus
Луцій Папірій Красс
Lucius Papirius Crassus
Сервій Корнелій Малугінен (втретє)
Servius Cornelius Maluginensis
Квінт Сервілій Фіденат
Quintus Servilius Fidenas
Гай Сульпіцій Камерін
Gaius Sulpicius Camerinus
Луцій Емілій Мамерцін (вп'яте)
Lucius Aemilius Mamercinus
381 Військові трибуни з консульською владою
Марк Фурій Камілл (вшосте)
Marcus Furius Camillus
Авл Постумій Альбін Регіллен
Aulus Postumius Albinus Regillensis
Луцій Постумій Альбін Регіллен (вдруге)
Lucius Postumius Albinus Regillensis
Луцій Фурій Медуллін
Lucius Furius Medullinus
Луцій Лукрецій Триципітін Флав (вчетверте)
Lucius Lucretius Tricipitinus Flavus
Марк Фабій Амбуст
Marcus Fabius Ambustus
380 Військові трибуни з консульською владою
Луцій Валерій Публікола (вп'яте)
Lucius Valerius Publicola
Публій Валерій Потіт Публікола (втретє)
Publius Valerius Potitus Publicola
Сервій Корнелій Малугінен (вчетверте)
Servius Cornelius Maluginensis
Ліціній Мененій Ланат (вдруге)
Licinus Menenius Lanatus
Гней Сергій Фіденат Коксон (втретє)
Gaius / Gneus Sergius Fidenas Coxo
Луцій Емілій Мамерцін (вшосте)
Lucius Aemilius Mamercinus
379 Військові трибуни з консульською владою
Публій Манлій Капітолін
Publius Manlius Capitolinus
Гай Манлій Вульсон
Gnaeus / Gaius Manlius Vulso
Луцій Юлій Юл (вдруге)
Lucius Iulius Iulus
Гай Секстілій
Gaius Sextilius
Марк Альбіній
Marcus Albinius
Луцій Антістій
Lucius Antistius
Публій Требоній
Publius Trebonius
Гай Еренуцій
Gaius Erenucius
378 Військові трибуни з консульською владою
Спурій Фурій Медуллін
Spurius Furius Medullinus
Квінт Сервілій Фіденат (вдруге)
Quintus Servilius Fidenas
Ліціній Мененій Ланат (втретє)
Licinus Menenius Lanatus
Публій Клелій Сікул
Publius Cloelius Siculus
Марк Горацій Пульвілл
Marcus Horatius Pulvillus
Луцій Геганій Мацерін
Lucius Geganius Macerinus
377 Військові трибуни з консульською владою
Луцій Емілій Мамерцін (всьоме)
Lucius Aemilius Mamercinus
Публій Валерій Потіт Публікола (вчетверте)
Publius Valerius Potitus Publicola
Гай Ветурій Красс Цікурін
Gaius Veturius Crassus Cicurinus
Сервій Сульпіцій Претекстат
Servius Sulpicius Praetextatus
Луцій Квінкцій Цинціннат (втретє)
Lucius Quinctius Cincinnatus
Гай Квінкцій Цинціннат
Gaius Quinctius Cincinnatus
376 Військові трибуни з консульською владою
Луцій Папірій Красс (вдруге)
Lucius Papirius Crassus
Ліціній Мененій Ланат (вчетверте)
Licinus Menenius Lanatus
Сервій Корнелій Малугінен (вп'яте)
Servius Cornelius Maluginensis
Сервій Сульпіцій Претекстат (вдруге)
Servius Sulpicius Praetextatus
375-371 Відсутність куріальних посадових осіб[9]
370 Військові трибуни з консульською владою
Авл Манлій Капітолін (вчетверте)
Aulus Manlius Capitolinus
Луцій Фурій Медуллін (вдруге)
Lucius Furius Medullinus
Сервій Сульпіцій Претекстат (втретє)
Servius Sulpicius Praetextatus
Сервій Корнелій Малугінен (вшосте)
Servius Cornelius Maluginensis
Гай Валерій Потіт
Gaius Valerius Potitus
Публій Валерій Потіт Публікола (вп'яте)
Publius Valerius Potitus Publicola
369 Військові трибуни з консульською владою
Квінт Сервілій Фіденат (втретє)
Quintus Servilius Fidenas
Гай Ветурій Красс Цікурін (вдруге)
Gaius Veturius Crassus Cicurinus
Авл Корнелій Косс
Aulus Cornelius Cossus
Марк Корнелій Малугінен (вперше)
Marcus Cornelius Maluginensis
Квінт Квінкцій Цинціннат
Quintus Quinctius Cincinnatus
Марк Фабій Амбуст (вдруге)
Marcus Fabius Ambustus
368 Військові трибуни з консульською владою
Сервій Корнелій Малугінен (всьоме)
Servius Cornelius Maluginensis
Сервій Сульпіцій Претекстат (вчетверте)
Servius Sulpicius Praetextatus
Спурій Сервілій Структ
Spurius Servilius Structus
Тит Квінкцій Цинциннат Капітолін
Titus Quinctius Cincinnatus Capitolinus </ small >
Луцій Папірій Красс
Lucius Papirius Crassus
Луцій Ветурій Красс Цікурін
Lucius Veturius Crassus Cicurinus
367 Військові трибуни з консульською владою
Авл Корнелій Косс (вдруге)
Aulus Cornelius Cossus
Марк Корнелій Малугінен (вдруге)
Marcus Cornelius Maluginensis
Марк Геганій Мацерін
Marcus Geganius Macerinus
Публій Манлій Капітолін (вдруге)
Publius Manlius Capitolinus
Луцій Ветурій Красс Цікурін (вдруге)
Lucius Veturius Crassus Cicurinus
Публій Валерій Потіт Публікола (вшосте)
Publius Valerius Potitus Publicola
366 Луцій Емілій Мамерцін
Lucius Aemilius Mamercinus
Луцій Секстій Латеран
Lucius Sextius Lateranus
365 Луцій Генуцій Авентіненс
Lucius Genucius Aventinensis
Квінт Сервілій Агала
Quintus Servilius Ahala
364 Гай Сульпіцій Петік
Gaius Sulpicius Peticus
Гай Ліциній Кальв
Gaius Licinius Calvus
363 Гней Генуцій Авентінс
Gnaeus Genucius Aventinensis
Луцій Емілій Мамерцін (вдруге)
Lucius Aemilius Mamercinus
362 Квінт Сервілій Агала (вдруге)
Quintus Servilius Ahala
Луцій Генуцій Авентіненс (вдруге)
Lucius Genucius Aventinensis
361 Гай Ліциній Кальв Столон
Gaius Licinius Calvus
Гай Сульпіцій Петік (вдруге)
Gaius Sulpicius Peticus
360 Марк Фабій Амбуст
Marcus Fabius Ambustus
Гай Петелій Лібон Візол
Gaius Poetelius Libo Visolus
359 Марк Попілій Ленат
Marcus Popillius Laenas
Гней Манлій Капітолін Імперіос
Gnaeus Manlius Capitolinus Imperiosus
358 Гай Фабій Амбуст
Gaius Fabius Ambustus
Гай Плавцій Прокул
Gaius Plautius Proculus
357 Гай Марцій Рутіл
Gaius Marcius Rutilus
Гней Манлій Капітолін Імперіос (вдруге)
Gnaeus Manlius Capitolinus Imperiosus
356 Марк Фабій Амбуст (вдруге)
Marcus Fabius Ambustus
Марк Попілій Ленат (вдруге)
Marcus Popillius Laenas
355 Гай Сульпіцій Петік (втретє)
Gaius Sulpicius Peticus
Марк Валерій Публікола
Marcus Valerius Publicola
354 Марк Фабій Амбуст (втретє)
Marcus Fabius Ambustus
Тит Квінкцій Пен Капітолін Криспін
Titus Quinctius Pennus Capitolinus Crispinus
353 Гай Сульпіцій Петік (вчетверте)
Gaius Sulpicius Peticus
Марк Валерій Публікола (вдруге)
Marcus Valerius Publicola
352 Публій Валерій Публікола
Publius Valerius Publicola
Гай Марцій Рутіл (вдруге)
Gaius Marcius Rutilus
351 Гай Сульпіцій Петік (вп'яте)
Gaius Sulpicius Peticus
Тит Квінкцій Пен Капітолін Криспін (вдруге)
Titus Quinctius Pennus Capitolinus Crispinus
350 Марк Попілій Ленат (втретє)
Marcus Popillius Laenas
Луцій Корнелій Сципіон
Lucius Cornelius Scipio
349 Луцій Фурій Камілл
Lucius Furius Camillus
Аппій Клавдій Красс Інрегілленс
Appius Claudius Crassus Inregillensis
або [10] Марк Емілій
Marcus Aemilius
Тіт Квінкцій
Titus Quinctius
348 Марк Валерій Максим Корв
Marcus Valerius Corvus
Марк Попіллій Ленат (вчетверте)
Marcus Popillius Laenas
347 Гай Плавцій Веннон
Gaius Plautius Venno
Тит Манлій Імперіос Торкват
Titus Manlius Imperiosus Torquatus
346 Марк Валерій Максим Корв (вдруге)
Marcus Valerius Corvus
Гай Петелій Лібон Візол
Gaius Poetelius Libo Visolus
345 Марк Фабій Дорсуон
Marcus Fabius Dorsuo
Сервій Сульпіцій Камерін Руф
Servius Sulpicius Camerinus Rufus
344 Гай Марцій Рутіл (втретє)
Gaius Marcius Rutilus
Тит Манлій Імперіос Торкват (вдруге)
Titus Manlius Imperiosus Torquatus
343 Марк Валерій Максим Корв (втретє)
Marcus Valerius Corvus
Авл Корнелій Косс Арвіна
Aulus Cornelius Cossus Arvina
342 Квінт Сервілій Агала
Quintus Servilius Ahala
Гай Марцій Рутіл (вчетверте)
Gaius Marcius Rutilus
341 Гай Плавцій Веннон (вдруге)
Gaius Plautius Venno
Луцій Емілій Мамерцін Привернат
Lucius Aemilius Mamercinus Privernas
340 Тит Манлій Імперіос Торкват (втретє)
Titus Manlius Imperiosus Torquatus
Публій Децій Мус
Publius Decius Mus
339 Тиберій Емілій Мамерцін
Tiberius Aemilius Mamercinus
Квінт Публілій Філон
Quintus Publilius Philo
338 Луцій Фурій Камілл
Lucius Furius Camillus
Гай Меній
Gaius Maenius
337 Гай Сульпіцій Лонг
Gaius Sulpicius Longus
Публій Елій Пет
Publius Aelius Paetus
336 Луцій Папірій Красс
Lucius Papirius Crassus
Цезон Дуілій
Kaeso Duillius
335 Марк Атілій Регул Кален
Marcus Atilius Regulus Calenus
Марк Валерій Максим Корв (вчетверте)
Marcus Valerius Corvus
334 Спурій Постум Альбін
Spurius Postumius Albinus
Тіт Ветурій Кальвін
Titus Veturius Calvinus
333 Диктатор: Публій Корнелій Руфін
Publius Cornelius Rufinus
332 Гней Доміцій Кальвін
Gnaeus Domitius Calvinus
Авл Корнелій Косс Арвіна (вдруге)
Aulus Cornelius Cossus Arvina
331 Гай Валерій Потіт
Gaius Valerius Potitus
Марк Клавдій Марцелл
Marcus Claudius Marcellus
330 Луцій Папірій Красс (вдруге)
Lucius Papirius Crassus
Луцій Плавцій Веннон
Lucius Plautius Venno
329 Луцій Емілій Мамерцін Привернат (вдруге)
Lucius Aemilius Mamercinus Privernas
Гай Плавцій Деціан
Gaius Plautius Decianus
328[11] Публій Плавцій Прокул
Publius Plautius Proculus
Публій Корнелій Скапула
Publius Cornelius Scapula
або [12] Гай Плавцій Деціан (вдруге)
Gaius Plautius Decianus
Публій Корнелій Сципіон Барбат
Publius Cornelius Scipio Barbatus
або [13] Публій Корнелій
Publius Cornelius
Авл Постумій
Aulus Postumius
327 Луцій Корнелій Лентул
Lucius Cornelius Lentulus
Квінт Публілій Філон (вдруге)
Quintus Publilius Philo
326 Гай Петелій Лібон Візол (вдруге)
Gaius Poetelius Libo Visolus
Луцій Папірій Курсор
Lucius Papirius Cursor
325 Луцій Фурій Камілл (вдруге)
Lucius Furius Camillus
Децим Юній Брут Сцева
Decimus Iunius Brutus Scaeva
324 Диктатор: Луцій Папірій Курсор
Lucius Papirius Cursor
323 Гай Сульпіцій Лонг (вдруге)
Gaius Sulpicius Longus
Квінт Авлій Церретан
Quintus Aulius Cerretanus
322 Квінт Фабій Максим Рулліан
Quintus Fabius Maximus Rullianus
Луцій Фульвій Курв
Lucius Fulvius Curvus
321 Спурій Постум Альбін (вдруге)
Spurius Postumius Albinus
Тіт Ветурій Кальвін (вдруге)
Titus Veturius Calvinus
320 Луцій Папірій Курсор (вдруге)
Lucius Papirius Cursor
Квінт Публілій Філон (втретє)
Quintus Publilius Philo
319 Луцій Папірій Курсор (втретє)
Lucius Papirius Cursor
Квінт Авлій Церретан (вдруге)
Quintus Aulius Cerretanus
318 Марк Фослій Флакцінатор
Marcus Foslius Flaccinator
Луцій Плавцій Веннон
Lucius Plautius Venno
317 Гай Юній Брут Бубульк
Gaius Iunius Bubulcus Brutus
Квінт Емілій Барбула
Quintus Aemilius Barbula
316 Спурій Навцій Рутіл
Spurius Nautius Rutilus
Марк Попіллій Ленат
Marcus Popillius Laenas
315 Луцій Папірій Курсор (вчетверте)
Lucius Papirius Cursor
Квінт Публілій Філон (вчетверте)
Quintus Publilius Philo
314 Марк Петелій Лібон
Marcus Poetelius Libo
Гай Сульпіцій Лонг (втретє)
Gaius Sulpicius Longus
313 Луцій Папірій Курсор (вп'яте)
Lucius Papirius Cursor
Гай Юній Брут Бубульк (вдруге)
Gaius Iunius Bubulcus Brutus
312 Марк Валерій Максим Корвін
Marcus Valerius Maximus Corvinus
Публій Децій Мус
Publius Decius Mus
311 Гай Юній Брут Бубульк (втретє)
Gaius Iunius Bubulcus Brutus
Квінт Емілій Барбула (вдруге)
Quintus Aemilius Barbula
310 Квінт Фабій Максим Рулліан (вдруге)
Quintus Fabius Maximus Rullianus
Гай Марцій Рутіл Цензорін
Gaius Marcius Rutilus Censorinus
309 Диктатор: Луцій Папірій Курсор
Lucius Papirius Cursor
308 Публій Децій Мус (вдруге)
Publius Decius Mus
Квінт Фабій Максим Рулліан (втретє)
Quintus Fabius Maximus Rullianus
307 Аппій Клавдій Цек
Appius Claudius Caecus
Луцій Волумній Фламма Віолент
Lucius Volumnius Flamma Violens
306 Квінт Марцій Тремул
Quintus Marcius Tremulus
Публій Корнелій Арвіна
Publius Cornelius Arvina
305 Луцій Постумій Мегелл
Lucius Postumius Megellus
Тиберій Мінуцій Авгурін
Tiberius Minucius Augurinus
суфект Марк Фульвій Курв Петін
Marcus Fulvius Curvus Paetinus
304 Публій Семпроній Соф
Publius Sempronius Sophus
Публій Сульпіцій Саверріон
Publius Sulpicius Saverrio
303 Сервій Корнелій Лентул
Servius Cornelius Lentulus
Луцій Генуцій Авентіненс
Lucius Genucius Aventinensis
302 Марк Лівій Дентер
Marcus Livius Denter
Марк Емілій Павло
Marcus Aemilius Paullus
301 Диктатор: Марк Валерій Максим Корв
Marcus Valerius Corvus
Рік Перший консул Другий консул
300 Марк Валерій Максим Корв (вп'яте)
Marcus Valerius Maximus Corvus
Квінт Аппулей Панса
Quintus Appuleius Pansa
299 Марк Фульвій Петін
Marcus Fulvius Paetinus
Тит Манлій Торкват Аттік
Titus Manlius Torquatus
суфект Марк Валерій Максим Корв (вшосте)
Marcus Valerius Corvus
298 Луцій Корнелій Сципіон Барбат
Lucius Cornelius Scipio Barbatus
Гней Фульвій Максим Центумал
Gnaeus Fulvius Maximus Centumalus
297 Квінт Фабій Максим Рулліан (вчетверте)
Quintus Fabius Maximus Rullianus
Публій Децій Мус (втретє)
Publius Decius Mus
296 Луцій Волумній Фламма Віолент (вдруге)
Lucius Volumnius Flamma Violens
Аппій Клавдій Цек (вдруге)
Appius Claudius Caecus
295 Квінт Фабій Максим Рулліан (вп'яте)
Quintus Fabius Maximus Rullianus
Публій Децій Мус (вчетверте)
Publius Decius Mus
294 Луцій Постумій Мегелл (вдруге)
Lucius Postumius Megellus
Марк Атілій Регул
Marcus Atilius Regulus
293 Луцій Папір Курсор
Lucius Papirius Cursor
Спурій Карвілій Максим
Spurius Carvilius Maximus
292 Квінт Фабій Максим Гург
Quintus Fabius Maximus Gurges
Децим Юній Брут Сцева
Decimus Iunius Brutus Scaeva
291 Луцій Постумій Мегелл (втретє)
Lucius Postumius Megellus
Гай Юній Брут Бубульк
Gaius Iunius Brutus Bubulcus
290 Публій Корнелій Руфін
Publius Cornelius Rufinus
Маній Курій Дентат
Manius Curius Dentatus
289 Марк Валерій Корвін Максим
Marcus Valerius Maximus Corvinus
Квінт Цедіцій Ноктуа
Quintus Caedicius Noctua
288 Квінт Марцій Тремул (вдруге)
Quintus Marcius Tremulus
Публій Корнелій Арвіна (вдруге)
Publius Cornelius Arvina
287 Марк Клавдій Марцелл
Marcus Claudius Marcellus
Гай Навцій Рутіл
Gaius Nautius Rutilus
286 Марк Валерій Максим Потіт
Marcus Valerius Maximus Potitus
Гай Елій Пет
Gaius Aelius Paetus
285 Гай Клавдій Каніна
Gaius Claudius Canina
Марк Емілій Лепід
Marcus Aemilius Lepidus
284 Гай Сервілій Тукка
Gaius Servilius Tucca
Луцій Цецилій Метелл Дентер
Lucius Caecilius Metellus Denter
суфект Маній Курій Дентат (вдруге)
Manius Curius Dentatus
283 Публій Корнелій Долабелла
Publius Cornelius Dolabella
Гней Доміцій Кальвін Максим
Gnaeus Domitius Calvinus Maximus
282 Гай Фабрицій Лусцін
Gaius Fabricius Luscinus
Квінт Емілій Пап
Quintus Aemilius Papus
281 Луцій Емілій Барбула
Lucius Aemilius Barbula
Квінт Марцій Філіп
Quintus Marcius Philippus
280 Публій Валерій Левін
Publius Valerius Laevinus
Тіберій Корунканій
Tiberius Coruncanius
279 Публій Сульпіцій Саверріон
Publius Sulpicius Saverrio
Публій Децій Мус
Publius Decius Mus
278 Гай Фабрицій Лусцін (вдруге)
Gaius Fabricius Luscinus
Квінт Емілій Пап (вдруге)
Quintus Aemilius Papus
277 Публій Корнелій Руфін (вдруге)
Publius Cornelius Rufinus
Гай Юній Брут Бубульк (вдруге)
Gaius Iunius Brutus Bubulcus
276 Квінт Фабій Максим Гург (вдруге)
Quintus Fabius Maximus Gurges
Гай Генуцій Клепсіна
Gaius Genucius Clepsina
275 Маній Курій Дентат (втретє)
Manius Curius Dentatus
Луцій Корнелій Лентул Кавдін
Lucius Cornelius Lentulus Caudinus
274 Маній Курій Дентат (вчетверте)
Manius Curius Dentatus
Сервій Корнелій Меренда
Servius Cornelius Merenda
273 Гай Фабій Дорсуон Ліцин
Gaius Fabius Licinus
Гай Клавдій Каніна (вдруге)
Gaius Claudius Canina
272 Луцій Папір Курсор (вдруге)
Lucius Papirius Cursor
Спурій Карвілій Максим (вдруге)
Spurius Carvilius Maximus
271 Цезон Квінкцій Клавд
Kaeso Quinctius Claudus
Луцій Генуцій Клепсіна
Lucius Genucius Clepsina
270 Гай Генуцій Клепсіна (вдруге)
Gaius Genucius Clepsina
Гней Корнелій Блазіон
Gnaeus Cornelius Blasio
269 Гай Фабій Піктор
Gaius Fabius Pictor
Квінт Огульній Галл
Quintus Ogulnius Gallus
268 Публій Семпроній Соф
Publius Sempronius Sophus
Аппій Клавдій Русс
Appius Claudius Russus
267 Марк Атілій Регул
Marcus Atilius Regulus
Луцій Юлій Лібон
Lucius Iulius Libo
266 Децим Юній Пера
Decimus Iunius Pera
Нумерій Фабій Піктор
Numerius Fabius Pictor
265 Квінт Фабій Максим Гург
Quintus Fabius Maximus Gurges
Луцій Мамілій Вітул
Lucius Mamilius Vitulus
264 Аппій Клавдій Кавдекс
Appius Claudius Caudex
Марк Фульвій Флакк
Marcus Fulvius Flaccus
263 Маній Валерій Максим Корвін Мессала
Manius Valerius Maximus Corvinus Messalla
Маній Отацилій Красс
Manius Otacilius Crassus
262 Луцій Постум Мегелл
Lucius Postumius Megellus
Квінт Мамілій Вітул
Quintus Mamilius Vitulus
261 Луцій Валерій Флакк
Lucius Valerius Flaccus
Тит Отацілій Красс
Titus Otacilius Crassus
260 Гней Корнелій Сципіон Азіна
Gnaeus Cornelius Scipio Asina
Гай Марк Дуілій
Gaius Marcus Duilius
259 Луцій Корнелій Сципіон
Lucius Cornelius Scipio
Гай Аквілій Флор
Gaius Aquillius Florus
258 Авл Атілій Калатін
Aulus Atilius Calatinus
Гай Сульпіцій Патеркул
Gaius Sulpicius Paterculus
257 Гай Атілій Регул Серран
Gaius Atilius Regulus
Гней Корнелій Блазіон (вдруге)
Gnaeus Cornelius Blasio
256 Луцій Манлій Вульсон Лонг
Lucius Manlius Vulso Longus
Квінт Цедіцій
Quintus Caedicius
суфект Марк Атілій Регул (вдруге)
Marcus Atilius Regulus
255 Сервій Фульвій Петін Нобіліор
Servius Fulvius Paetinus Nobilior
Марк Емілій Павло
Marcus Aemilius Paullus
254 Гней Корнелій Сципіон Азіна (вдруге)
Gnaeus Cornelius Scipio Asina
Авл Атілій Калатін (вдруге)
Aulus Atilius Calatinus
253 Гней Сервілій Цепіон
Gnaeus Servilius Caepio
Гай Семпроній Блез (вдруге)
Gaius Sempronius Blaesus
252 Гай Аврелій Котта (вдруге)
Gaius Aurelius Cotta </ ​​small>
Публій Сервілій Гемін
Publius Servilius Geminus
251 Луцій Цецилій Метелл
Lucius Caecilius Metellus
Гай Фурій Паціл
Gaius Furius Pacilus
250 Гай Атілій Регул Серран (вдруге)
Gaius Atilius Regulus
Луцій Манлій Вульсон Лонг (вдруге)
Lucius Manlius Vulso Longus
249 Публій Клавдій Пульхр
Publius Claudius Pulcher
Луцій Юній Пулл
Lucius Iunius Pullus
248 Гай Аврелій Котта (вдруге)
Gaius Aurelius Cotta </ ​​small>
Публій Сервілій Гемін (вдруге)
Publius Servilius Geminus
247 Луцій Цецилій Метелл (вдруге)
Lucius Caecilius Metellus
Нумерій Фабій Бутеон
Numerius Fabius Buteo
246 Маній Отацилій Красс (вдруге)
Manius Otacilius Crassus
Марк Фабій Ліцин
Marcus Fabius Licinus
245 Марк Фабій Бутеон
Marcus Fabius Buteo
Гай Атілій Бульб
Gaius Atilius Bulbus
244 Авл Манлій Торкват Аттік
Aulus Manlius Torquatus Atticus
Гай Семпроній Блез (вдруге)
Gaius Sempronius Blaesus
243 Гай Фунданій Фундул
Gaius Fundanius Fundulus
Гай Сульпіцій Галл
Gaius Sulpicius Gallus
242 Гай Лутацій Катул
Gaius Lutatius Catulus
Авл Постумій Альбін
Aulus Postumius Albinus
241 Авл Манлій Торкват Аттік (вдруге)
Aulus Manlius Torquatus Atticus
Квінт Лутацій Церкон
Quintus Lutatius Cerco
240 Гай Клавдій Центон
Gaius Claudius Centho
Марк Семпроній Тудітан
Marcus Sempronius Tuditanus
239 Гай Мамілій Туррін
Gaius Mamilius Turrinus
Квінт Валерій Фальтон
Quintus Valerius Falto
238 Тиберій Семпроній Гракх
Tiberius Sempronius Gracchus
Публій Валерій Фальтон
Publius Valerius Falto
237 Луцій Корнелій Лентул Кавдін
Lucius Cornelius Lentulus Caudinus
Квінт Фульвій Флакк
Quintus Fulvius Flaccus
236 Публій Корнелій Лентул Кавдін
Publius Cornelius Lentulus Caudinus
Гай Ліциній Вар
Gaius Licinius Varus
235 Тит Манлій Торкват
Titus Manlius Torquatus
Гай Атілій Бульб (вдруге)
Gaius Atilius Bulbus
234 Луцій Постумій Альбін
Lucius Postumius Albinus
Спурій Карвілій Максим Руга
Spurius Carvilius Maximus Ruga
233 Квінт Фабій Максим Веррукоз Кунктатор
Quintus Fabius Maximus Verrucosus
Маній Помпоній Матон
Manius Pomponius Matho
232 Марк Емілій Лепід
Marcus Aemilius Lepidus
Марк Публіцій Маллеол
Marcus Publicius Malleolus
231 Марк Помпоній Матон
Marcus Pomponius Matho
Гай Папірій Мазон
Gaius Papirius Maso
230 Марк Емілій Барбула
Marcus Aemilius Barbula
Марк Юній Пера
Marcus Iunius Pera
229 Луцій Постумій Альбін (вдруге)
Lucius Postumius Albinus
Гней Фульвій Центумал
Gnaeus Fulvius Centumalus
228 Спурій Карвілій Максим Руга (вдруге)
Spurius Carvilius Maximus Ruga
Квінт Фабій Максим Веррукоз Кунктатор (вдруге)
Quintus Fabius Maximus Verrucosus
227 Публій Валерій Флакк
Publius Valerius Flaccus
Марк Атілій Регул
Marcus Atilius Regulus
226 Марк Валерій Максим Мессала
Marcus Valerius Maximus Messalla
Луцій Апусцій Фуллон
Lucius Apustius Fullo
225 Луцій Емілій Пап
Lucius Aemilius Papus
Гай Атілій Регул
Gaius Atilius Regulus
224 Тит Манлій Торкват (вдруге)
Titus Manlius Torquatus
Квінт Фульвій Флакк (вдруге)
Quintus Fulvius Flaccus
223 Гай Фламіній
Gaius Flaminius
Публій Фурій Філ
Publius Furius Philus
222 Марк Клавдій Марцелл
Marcus Claudius Marcellus
Гней Корнелій Сципіон Кальв
Gnaeus Cornelius Scipio Calvus
221 Публій Корнелій Сципіон Азіна
Publius Cornelius Scipio Asina
Марк Мінуцій Руф
Marcus Minucius Rufus
суфект Марк Емілій Лепід
Marcus Aemilius Lepidus
220 Марк Валерій Левін
Marcus Valerius Laevinus
Квінт Муцій Сцевола
Quintus Mucius Scaevola
або Квінт Лутацій Катул
Quintus Lutatius Catulus
Луцій Ветурій Філон
Lucius Veturius Philo
219 Луцій Емілій Павло
Lucius Aemilius Paullus
Марк Лівій Салінатор
Marcus Livius Salinator
218 Публій Корнелій Сципіон
Publius Cornelius Scipio
Тиберій Семпроній Лонг
Tiberius Sempronius Longus
217 Гней Сервілій Гемін
Gnaeus Servilius Geminus
Гай Фламіній (вдруге)
Gaius Flaminius
суфект Марк Атілій Регул (вдруге)
Marcus Atilius Regulus
216 Гай Теренцій Варрон
Gaius Terentius Varro
Луцій Емілій Павло (вдруге)
Lucius Aemilius Paullus
215 Луцій Постум Альбін (втретє)
Lucius Postumius Albinus
Тиберій Семпроній Гракх
Tiberius Sempronius Gracchus
суфект Марк Клавдій Марцелл (вдруге)
Marcus Claudius Marcellus
суфект Квінт Фабій Максим Веррукоз Кунктатор (втретє)
Quintus Fabius Maximus Verrucosus
214 Квінт Фабій Максим Веррукоз Кунктатор (вчетверте)
Quintus Fabius Maximus Verrucosus
Марк Клавдій Марцелл (втретє)
Marcus Claudius Marcellus
213 Квінт Фабій Максим
Quintus Fabius Maximus
Тиберій Семпроній Гракх (вдруге)
Tiberius Sempronius Gracchus
212 Квінт Фульвій Флакк (втретє)
Quintus Fulvius Flaccus
Аппій Клавдій Пульхр
Appius Claudius Pulcher
211 Гней Фульвій Центумал
Gnaeus Fulvius Centumalus
Публій Сульпіцій Гальба Максим
Publius Sulpicius Galba Maximus
210 Марк Клавдій Марцелл (вчетверте)
Marcus Claudius Marcellus
Марк Валерій Левін (вдруге)
Marcus Valerius Laevinus
209 Квінт Фабій Максим Веррукоз Кунктатор (вп'яте)
Quintus Fabius Maximus Verrucosus
Квінт Фульвій Флакк (вчетверте)
Quintus Fulvius Flaccus
208 Марк Клавдій Марцелл (вп'яте)
Marcus Claudius Marcellus
Тит Квінкцій Криспін
Titus Quinctius Crispinus
207 Гай Клавдій Нерон
Gaius Claudius Nero
Марк Лівій Салінатор (вдруге)
Marcus Livius Salinator
206 Луцій Ветурій Філон
Lucius Veturius Philo
Квінт Цецилій Метелл
Quintus Caecilius Metellus
205 Публій Корнелій Сципіон Африканський
Publius Cornelius Scipio Africanus
Публій Ліциній Красс Дів
Publius Licinius Crassus Dives
204 Марк Корнелій Цетег
Marcus Cornelius Cethegus
Публій Семпроній Тудітан
Publius Sempronius Tuditanus
203 Гней Сервілій Цепіон
Gnaeus Servilius Caepio
Гай Сервілій Гемін
Gaius Servilius Geminus
202 Марк Сервілій Пулекс Гемін
Marcus Servilius Pulex Geminus
Тиберій Клавдій Нерон
Tiberius Claudius Nero
201 Гней Корнелій Лентул
Gnaeus Cornelius Lentulus
Публій Елій Пет
Publius Aelius Paetus
Рік Перший консул Другий консул
200 Публій Сульпіцій Гальба Максим (вдруге)
Publius Sulpicius Galba Maximus
Гай Аврелій Котта
Gaius Aurelius Cotta </​​small>
199 Луцій Корнелій Лентул
Lucius Cornelius Lentulus
Публій Віллій Таппул
Publius Villius Tappulus
198 Секст Елій Пет Кат
Sextus Aelius Paetus Catus
Тит Квінкцій Фламінін
Titus Quinctius Flamininus
197 Гай Корнелій Цетег
Gaius Cornelius Cethegus
Квінт Мінуцій Руф
Quintus Minucius Rufus
196 Луцій Фурій Пурпуріон
Lucius Furius Purpurio
Марк Клавдій Марцелл
Marcus Claudius Marcellus
195 Луцій Валерій Флакк
Lucius Valerius Flaccus
Марк Порцій Катон
Marcus Porcius Cato
194 Публій Корнелій Сципіон Африканський (вдруге)
Publius Cornelius Scipio Africanus
Тиберій Семпроній Лонг
Tiberius Sempronius Longus
193 Луцій Корнелій Мерула
Lucius Cornelius Merula
Квінт Мінуцій Ферм
192 Луцій Квінкцій Фламінін
Lucius Quinctius Flamininus
Гней Доміцій Агенобарб
Gnaeus Domitius Ahenobarbus
191 Публій Корнелій Сципіон Назіка
Publius Cornelius Scipio Nasica
Маній Ацилій Глабріон
Manius Acilius Glabrio
190 Луцій Корнелій Сципіон Азіатік
Lucius Cornelius Scipio Asiaticus
Гай Лелій
Gaius Laelius
189 Марк Фульвій Нобіліор
Marcus Fulvius Nobilior
Гней Манлій Вульсон
Gnaeus Manlius Vulso
188 Марк Валерій Мессала
Marcus Valerius Messalla
Гай Лівій Салінатор
Gaius Livius Salinator
187 Марк Емілій Лепід
Marcus Aemilius Lepidus
Гай Фламіній
Gaius Flaminius
186 Спурій Постумій Альбін
Spurius Postumius Albinus
Квінт Марцій Філіп
Quintus Marcius Philippus
185 Аппій Клавдій Пульхр
Appius Claudius Pulcher
Марк Семпроній Тудітан
Marcus Sempronius Tuditanus
184 Публій Клавдій Пульхр
Publius Claudius Pulcher
Луцій Порцій Ліцин
Lucius Porcius Licinus
183 Марк Клавдій Марцелл
Marcus Claudius Marcellus
Квінт Фабій Лабеон
Quintus Fabius Labeo
182 Гней Бебій Тамфіл
Gnaeus Baebius Tamphilus
Луцій Емілій Павло Македонський
Lucius Aemilius Paullus Macedonicus
181 Публій Корнелій Цетег
Publius Cornelius Cethegus
Марк Бебій Тамфіл
Marcus Baebius Tamphilus
180 Авл Постумій Альбін Луск
Aulus Postumius Albinus Luscus
Гай Кальпурній Пізон
Gaius Calpurnius Piso
суфект Квінт Фульвій Флакк
Quintus Fulvius Flaccus
179 Квінт Фульвій Флакк
Quintus Fulvius Flaccus
Луцій Манлій Ацидін Фульвіан
Lucius Manlius Acidinus Fulvianus
178 Марк Юній Брут
Marcus Iunius Brutus
Авл Манлій Вульсон
Aulus Manlius Vulso
177 Гай Клавдій Пульхр
Gaius Claudius Pulcher
Тиберій Семпроній Гракх
Tiberius Sempronius Gracchus
176 Гней Корнелій Сципіон Гіспалл
Gnaeus Cornelius Scipio Hispallus
Квінт Петіллій Спурін
Quintus Petillius Spurinus
суфект Гай Валерій Левін
Gaius Valerius Laevinus
175 Публій Муцій Сцевола
Publius Mucius Scaevola
Марк Емілій Лепід (вдруге)
Marcus Aemilius Lepidus
174 Спурій Постумій Альбін Павлул
Spurius Postumius Albinus Paullulus
Квінт Муцій Сцевола
Quintus Mucius Scaevola
173 Луцій Постумій Альбін
Lucius Postumius Albinus
Марк Попіллій Ленат
Marcus Popillius Laenas
172 Гай Попіллій Ленат
Gaius Popilius Laenas
Публій Елій Ліг
Publius Aelius Ligus
171 Публій Ліциній Красс
Publius Licinius Crassus
Гай Кассій Лонгін
Gaius Cassius Longinus
170 Авл Гостілій Манцін
Aulus Hostilius Mancinus
Авл Атілій Серран
Aulus Atilius Serranus
169 Квінт Марцій Філіп (вдруге)
Quintus Marcius Philippus
Гней Сервілій Цепіон
Gnaeus Servilius Caepio
168 Луцій Емілій Павло Македонський (вдруге)
Lucius Aemilius Paullus Macedonicus
Гай Ліциній Красс
Gaius Licinius Crassus
167 Квінт Елій Пет
Quintus Aelius Paetus
Марк Юній Пенн
Marcus Iunius Pennus
166 Марк Клавдій Марцелл
Marcus Claudius Marcellus
Гай Сульпіцій Галл
Gaius Sulpicius Galus
165 Тит Манлій Торкват
Titus Manlius Torquatus
Гней Октавій
Gnaeus Octavius ​​
164 Авл Манлій Торкват
Aulus Manlius Torquatus
Квінт Кассій Лонгін
Quintus Cassius Longinus
163 Тиберій Семпроній Гракх (вдруге)
Tiberius Sempronius Gracchus
Маній Ювенцій Тална
Marcus Iuventius Thalna
162 Публій Корнелій Сципіон Назіка Коркул
Publius Cornelius Scipio Nasica Corculum
Гай Марцій Фігул
Gaius Marcius Figulus
суфекти Публій Корнелій Лентул
Publius Cornelius Lentulus
Гней Доміцій Агенобарб
Gnaeus Domitius Ahenobarbus
161 Марк Валерій Мессала
Marcus Valerius Messalla
Гай Фанній Страбон
Gaius Fannius Strabo
160 Луцій Аніцій Галл
Lucius Anicius Gallus
Марк Корнелій Цетег
Marcus Cornelius Cethegus
159 Гней Корнелій Долабелла
Gnaeus Cornelius Dolabella
Марк Фульвій Нобіліор
Marcus Fulvius Nobilior
158 Марк Емілій Лепід
Marcus Aemilius Lepidus
Гай Попіллій Ленат (вдруге)
Gaius Popilius Laenas
157 Секст Юлій Цезар
Sextus Iulius Caesar
Луцій Аврелій Орест
Lucius Aurelius Orestes
156 Луцій Корнелій Лентул Луп
Lucius Cornelius Lentulus Lupus
Гай Марцій Фігул (вдруге)
Gaius Marcius Figulus
155 Публій Корнелій Сципіон Назіка Коркул (вдруге)
Publius Cornelius Scipio Nasica Corculum
Марк Клавдій Марцелл (вдруге)
Marcus Claudius Marcellus
154 Квінт Опімій
Quintus Opimius
Луцій Постумій Альбін
Lucius Postumius Albinus
суфект Маній Ацилій Глабріон
Manius Acilius Glabrio
153 Квінт Фульвій Нобіліор
Quintus Fulvius Nobilior
Тит Анній Луск
Tiberius Annius Luscus
152 Марк Клавдій Марцелл (втретє)
Marcus Claudius Marcellus
Луцій Валерій Флакк
Lucius Valerius Flaccus
151 Луцій Ліциній Лукулл
Lucius Licinius Lucullus
Авл Постумій Альбін
Aulus Postumius Albinus
150 Тит Квінкцій Фламінін
Tiberius Quinctius Flaminius
Маній Ацилій Бальб
Manius Acilius Balbus
149 Луцій Марцій Цензорін
Lucius Marcius Censorinus
Маній Манілій
Manius Manilius
148 Спурій Постумій Альбін Магн
Spurius Postumius Albinus Magnus
Луцій Кальпурній Пізон Цезонін
Lucius Calpurnius Piso Caesoninus
147 Публій Корнелій Сципіон Еміліан Африканський Молодший
Publius Cornelius Scipio Aemilianus Africanus
Гай Лівій Друз
Gaius Livius Drusus
146 Гней Корнелій Лентул
Gnaeus Cornelius Lentulus
Луцій Муммій
Lucius Mummius
145 Квінт Фабій Максим Еміліан
Quintus Fabius Maximus Aemilianus
Луцій Гостілій Манцін
Lucius Hostilius Mancinus
144 Сервій Сульпіцій Гальба
Servius Sulpicius Galba
Луцій Аврелій Котта
Lucius Aurelius Cotta </ ​​small>
143 Аппій Клавдій Пульхр
Appius Claudius Pulcher
Квінт Цецилій Метелл Македонський
Quintus Caecilius Metellus Macedonicus
142 Луцій Цецилій Метелл Кальв
Lucius Caecilius Metellus Calvus
Квінт Фабій Максим Сервіліан
Quintus Fabius Maximus Servilianus
141 Гней Сервілій Цепіон
Gnaeus Servilius Gaepio
Квінт Помпей
Quintus Pompeius
140 Гай Лелій
Gaius Laelius
Квінт Сервілій Цепіон
Quintus Servilius Caepio
139 Гней Кальпурний Пизон
Gnaeus Calpurnius Piso
Марк Попіллій Ленат
Marcus Popillius Laenas
138 Публій Корнелій Сципіон Назіка Серапіон
Publius Cornelius Scipio Nasica Serapio
Децим Юній Брут Каллаїк
Decimus Iunius Brutus Callaicus
137 Марк Емілій Лепід Порціна
Marcus Aemilius Lepidus Porcina
Гай Гостілій Манцін
Gaius Hostilius Mancinus
136 Луцій Фурій Філ
Lucius Furius Philus
Секст Атілій Серран
Sextus Atilius Serranus
135 Сервій Фульвій Флакк
Servius Fulvius Flaccus
Квінт Кальпурній Пізон
Quintus Calpurnius Piso
134 Публій Корнелій Сципіон Еміліан Африканський Молодший (вдруге)
Publius Cornelius Scipio Aemilianus Africanus
Гай Фульвій Флакк
Gaius Fulvius Flaccus
133 Публій Муцій Сцевола
Publius Mucius Scaevola
Луцій Кальпурній Пізон Фругі
Lucius Calpurnius Piso Frugi
132 Публій Попіллій Ленат
Publius Popillius Laenas
Публій Рупілій
Publius Rupilius
131 Публій Ліциній Красс Муціан
Publius Licinius Crassus Mucianus
Луцій Валерій Флакк
Lucius Valerius Flaccus
130 Луцій Корнелій Лентул
Lucius Cornelius Lentulus
Марк Перперна
Marcus Perperna
суфект Аппій Клавдій Пульхр
Appius Claudius Pulcher
129 Гай Семпроній Тудітан
Gaius Sempronius Tuditanus
Маній Аквілій
Manius Aquilius
128 Гней Октавій
Gnaeus Octavius ​​
Тит Анній Луск Руф
Titus Annius Rufus
127 Луцій Кассій Лонгін Равілла
Lucius Cassius Longinus Ravilla
Луцій Корнелій Цинна
Lucius Cornelius Cinna
126 Марк Емілій Лепід
Marcus Aemilius Lepidus
Луцій Аврелій Орест
Lucius Aurelius Orestes
125 Марк Плавцій Гіпсей
Marcus Plautius Hypsaeus
Марк Фульвій Флакк
Marcus Fulvius Flaccus
124 Гай Кассій Лонгін
Gaius Cassius Longinus
Гай Секстій Кальвін
Gaius Sextius Calvinus
123 Квінт Цецилій Метелл Балеарік
Quintus Caecilius Metellus Baliaricus
Тит Квінкцій Фламінін
Titus Quinctius Flaminius
122 Гней Доміцій Агенобарб
Gnaeus Domitius Ahenobarbus
Гай Фанній
Gaius Fannius
121 Луцій Опімій
Lucius Opimius
Квінт Фабій Максим
Quintus Fabius Maximus
120 Публій Манілій
Publius Manilius
Гай Папірій Карбон
Gaius Papirius Carbo
119 Луцій Цецилій Метелл Далматік
Lucius Caecilius Metellus Delmaticus
Луцій Аврелій Котта
Lucius Aurelius Cotta
118 Марк Порцій Катон
Marcus Porcius Cato
Квінт Марцій Рекс
Quintus Marcius Rex
117 Луцій Цецилій Метелл Діадемат
Lucius Caecilius Metellus Diadematus
Квінт Муцій Сцевола
Quintus Mucius Scaevola
116 Гай Ліциній Гета
Gaius Licinius Geta
Квінт Фабій Максим Ебурн
Quintus Fabius Maximus Eburnus
115 Марк Емілій Скавр
Marcus Aemilius Scaurus
Марк Цецилій Метелл
Marcus Caecilius Metellus
114 Маній Ацилій Бальб
Manius Acilius Balbus
Гай Порцій Катон
Gaius Porcius Cato
113 Гай Цецилій Метелл Капрарій
Gaius Caecilius Metellus Caprarius
Гней Папір Карбон
Gnaeus Papirius Carbo
112 Марк Лівій Друз
Marcus Livius Drusus
Луцій Кальпурній Пізон Цезонін
Lucius Calpurnius Piso Caesoninus
111 Публій Корнелій Сципіон Назіка Серапіон
Publius Cornelius Scipio Nasica Serapio
Луцій Кальпурній Бестія
Lucius Calpurnius Bestia
110 Марк Мінуцій Руф
Marcus Minucius Rufus
Спурій Постумій Альбін
Spurius Postumius Albinus
109 Квінт Цецилій Метелл Нумідійський
Quintus Caecilius Metellus Numidicus
Марк Юній Силан
Marcus Iunius Silanus
108 Сервій Сульпіцій Гальба
Servius Sulpicius Galba
Квінт Гортензій
Lucius Hortensius
суфект Марк Аврелій Скавр
Marcus Aurelius Scaurus
107 Луцій Кассій Лонгін
Lucius Cassius Longinus
Гай Марій
Gaius Marius
106 Квінт Сервілій Цепіон
Quintus Servilius Caepio
Гай Атілій Серран
Gaius Atilius Serranus
105 Публій Рутілій Руф
Publius Rutilius Rufus
Гней Маллій Максим
Gnaeus Mallius Maximus
104 Гай Марій (вдруге)
Gaius Marius
Гай Флавій Фімбрія
Gaius Flavius ​​Fimbria
103 Гай Марій (втретє)
Gaius Marius
Луцій Аврелій Орест
Lucius Aurelius Orestes
102 Гай Марій (вчетверте)
Gaius Marius
Квінт Лутацій Катул
Quintus Lutatius Catulus
101 Гай Марій (вп'яте)
Gaius Marius
Маній Аквілій
Manius Aquilius
Рік Перший консул Другий консул
100 Гай Марій (вшосте)
Gaius Marius
Луцій Валерій Флакк
Lucius Valerius Flaccus
99 Марк Антоній Оратор
Marcus Antonius Orator
Авл Постумій Альбін
Aulus Postumius Albinus
98 Квінт Цецилій Метелл Непот
Quintus Caecilius Metellus Nepos
Тит Дідій
Titus Didius
97 Гней Корнелій Лентул
Gnaeus Cornelius Lentulus
Публій Ліциній Красс
Publius Licinius Crassus
96 Гней Доміцій Агенобарб
Gnaeus Domitius Ahenobarbus
Гай Кассій Лонгін
Gaius Cassius Longinus
95 Луцій Ліциній Красс
Lucius Licinius Crassus
Квінт Муцій Сцевола
Quintus Mucius Scaevola
94 Гай Целій Кальд
Gaius Coelius Caldus
Луцій Доміцій Агенобарб
Lucius Domitius Ahenobarbus
93 Гай Валерій Флакк
Gaius Valerius Flaccus
Марк Геренній
Marcus Herennius
92 Гай Клавдій Пульхр
Gaius Claudius Pulcher
Марк Перперна
Marcus Perperna
91 Луцій Марцій Філіп
Lucius Marcius Philippus
Секст Юлій Цезар
Sextus Iulius Caesar
90 Луцій Юлій Цезар
Lucius Iulius Caesar
Публій Рутілій Луп
Publius Rutilius Lupus
89 Гней Помпей Страбон
Gnaeus Pompeius Strabo
Луцій Порцій Катон
Lucius Porcius Cato
88 Луцій Корнелій Сулла
Lucius Cornelius Sulla
Квінт Помпей Руф
Quintus Pompeius Rufus
87 Гней Октавій
Gnaeus Octavius ​​
Луцій Корнелій Цинна
Lucius Cornelius Cinna
суфект Луцій Корнелій Мерула
Lucius Cornelius Merula
86 Луцій Корнелій Цинна (вдруге)
Lucius Cornelius Cinna
Гай Марій (всьоме)
Gaius Marius
суфект Луцій Валерій Флакк
Lucius Valerius Flaccus
85 Луцій Корнелій Цинна (втретє)
Lucius Cornelius Cinna
Гней Папірій Карбон
Gnaeus Papirius Carbo
84 Гней Папірій Карбон (вдруге)
Gnaeus Papirius Carbo
Луцій Корнелій Цинна (вчетверте)
Lucius Cornelius Cinna
83 Луцій Корнелій Сципіон Азіатик
Lucius Cornelius Scipio Asiaticus
Гай Норбан
Gaius Norbanus
82 Гай Марій
Gaius Marius
Гней Папірій Карбон (втретє)
Gnaeus Papirius Carbo
81 Марк Туллій Декула
Marcus Tullius Decula
Гней Корнелій Долабелла
Gnaeus Cornelius Dolabella
80 Луцій Корнелій Сулла (вдруге)
Lucius Cornelius Sulla
Квінт Цецилій Метелл Пій
Quintus Caecilius Metellus Pius
79 Публій Сервілій Ватія Ісаврік
Publius Servilius Vatia Isauricus
Аппій Клавдій Пульхр
Appius Claudius Pulcher
78 Марк Емілій Лепід
Marcus Aemilius Lepidus
Квінт Лутацій Катул Капітолін
Quintus Lutatius Catulus Capitolinus
77 Децим Юній Брут
Decimus Iunius Brutus
Мамерк Емілій Лепід Лівіан
Mamercus Aemilius Lepidus Livianus
76 Гней Октавій
Gnaeus Octavius ​​
Гай Скрибоній Куріон
Gaius Scribonius Curio
75 Луцій Октавій
Lucius Octavius ​​
Гай Аврелій Котта
Gaius Aurelius Cotta
74 Луцій Ліциній Лукулл
Lucius Licinius Lucullus
Марк Аврелій Котта
Marcus Aurelius Cotta
73 Марк Теренцій Варрон Лукулл
Marcus Terentius Varro Lucullus
Гай Кассій Лонгін
Gaius Cassius Longinus
72 Луцій Геллій Поплікола
Lucius Gellius Publicola
Гней Корнелій Лентул Клодіан
Gnaeus Cornelius Lentulus Clodianus
71 Публій Корнелій Лентул Сура
Publius Cornelius Lentulus Sura
Гней Ауфідій Орест
Gnaeus Aufidius Orestes
70 Гней Помпей Великий
Gnaeus Pompeius Magnus
Марк Ліциній Красс
Marcus Licinius Crassus
69 Квінт Гортензій Гортал
Quintus Hortensius Hortalus
Квінт Цецилій Метелл Критський
Quintus Caecilius Metellus Creticus
68 Луцій Цецилії Метелл
Lucius Caecilius Metellus Caprarius
Квінт Марцій Рекс
Quintus Marcius Rex
суфект Сервілій Ватія
Servilius Vatia
67 Гай Кальпурній Пізон
Gaius Calpurnius Piso
Маній Ацилій Глабріон
Manius Acilius Glabrio
66 Маній Емілій Лепід
Manius Aemilius Lepidus
Луцій Волкацій Тулл
Lucius Volcacius Tullus
65 Луцій Аврелій Котта
Lucius Aurelius Cotta
Луцій Манлій Торкват
Lucius Manlius Torquatus
64 Луцій Юлій Цезар
Lucius Iulius Caesar
Гай Марцій Фігул
Gaius Marcius Figulus
63 Марк Тулій Цицерон
Marcus Tullius Cicero
Гай Антоній Гібрида
Gaius Antonius Hybrida
62 Децим Юній Сілан
Decimus Iunius Silanus
Луцій Ліциній Мурена
Lucius Licinius Murena
61 Марк Пупій Пізон Фругі Кальпурніан
Marcus Pupius Piso Frugi Calpurnianus
Марк Валерій Мессала Нігер
Marcus Valerius Messalla Niger
60 Квінт Цецилій Метелл Целер
Quintus Caecilius Metellus Celer
Луцій Афраній
Lucius Afranius
59 Гай Юлій Цезар
Gaius Iulius Caesar
Марк Кальпурній Бібул
Marcus Calpurnius Bibulus
58 Луцій Кальпурній Пізон Цезонін
Lucius Calpurnius Piso Caesoninus
Авл Габіній
Aulus Gabinius
57 Публій Корнелій Лентул Спінтер
Publius Cornelius Lentulus Spinther
Квінт Цецилій Метелл Непот
Quintus Caecilius Metellus Nepos
56 Гней Корнелій Лентул Марцеллін
Gnaeus Cornelius Lentulus Marcellinus
Луцій Марцій Філіп
Lucius Marcius Philippus
55 Гней Помпей Великий (вдруге)
Gnaeus Pompeius Magnus
Марк Ліциній Красс (вдруге)
Marcus Licinius Crassus
54 Луцій Доміцій Агенобарб
Lucius Domitius Ahenobarbus
Аппій Клавдій Пульхр
Appius Claudius Pulcher
53 Гней Доміцій Кальвін
Gnaeus Domitius Calvinus
Марк Валерій Мессала Руф
Marcus Valerius Messalla Rufus
52 Гней Помпей Великий (втретє)
Gnaeus Pompeius Magnus
Квінт Цецилій Метелл Пій Сципіон Назіка
Quintus Caecilius Metellus Pius Scipio Nasica
51 Сервій Сульпіцій Руф
Servius Sulpicius Rufus
Марк Клавдій Марцелл
Marcus Claudius Marcellus
50 Луцій Емілій Лепід Павло
Lucius Aemilius Lepidus Paullus
Гай Клавдій Марцелл
Gaius Claudius Marcellus
49 Гай Клавдій Марцелл
Gaius Claudius Marcellus
Луцій Корнелій Лентул Крус
Lucius Cornelius Lentulus Crus
48 Гай Юлій Цезар (вдруге)
Gaius Iulius Caesar
Публій Сервілій Ватія Ісаврік
Publius Servilius Vatia Isauricus
47 Квінт Фуфій Кален
Quintus Fufius Calenus
Публій Ватіній
Publius Vatinius
46 Гай Юлій Цезар (втретє)
Gaius Iulius Caesar
Марк Емілій Лепід
Marcus Aemilius Lepidus
45 Гай Юлій Цезар (вчетверте, без колеги до 1 жовтня)
Gaius Iulius Caesar
суфекти Квінт Фабій Максим
Quintus Fabius Maximus
Гай Требоній
Gaius Trebonius
суфект Гай Каніній Ребіл
Gaius Caninius Rebilus
44 Гай Юлій Цезар (вп'яте)
Gaius Iulius Caesar
Марк Антоній
Marcus Antonius
суфект Публій Корнелій Долабелла
Publius Cornelius Dolabella
43 Гай Вібій Панса Цетроніан
Gaius Vibius Pansa Caetronianus
Авл Гірцій
Aulus Hirtius
суфекти Гай Юлій Цезар Октавіан Август
Gaius Iulius Caesar Octavianus Augustus
Квінт Педій
Quintus Pedius
суфекти Гай Карріна
Gaius Carrinas
Публій Вентідій Басс
Publius Ventidius Bassus
42 Марк Емілій Лепід (вдруге)
Marcus Aemilius Lepidus
Луцій Мунацій Планк
Lucius Munatius Plancus
41 Луцій Антоній
Lucius Antonius
Публій Сервілій Ватія Ісаврік (вдруге)
Publius Servilius Vatia Isauricus
40 Гней Доміцій Кальвін (вдруге)
Gnaeus Domitius Calvinus
Гай Азіній Полліон
Gaius Asinius Pollio
суфекти Луцій Корнелій Бальб
Lucius Cornelius Balbus
Публій Канідій Красс
Publius Canidius Crassus
39 Луцій Марцій Цензорін
Lucius Marcius Censorinus
Гай Кальвізій Сабін
Gaius Calvisius Sabinus
суфекти Гай Кокцей Бальб
Gaius Cocceius Balbus
Публій Алфен Вар
Publius Alfenus Varus
38 Аппій Клавдій Пульхр
Appius Claudius Pulcher
Гай Норбан Флакк
Gaius Norbanus Flaccus
суфекти Луцій Корнелій Лентул
Lucius Cornelius Lentulus
Луцій Марцій Філіп
Lucius Marcius Philippus
37 Марк Віпсаній Агріппа
Marcus Vipsanius Agrippa
Луцій Каніній Галл
Lucius Caninius Gallus
суфект Тит Статілій Тавр
Titus Statilius Taurus
36 Луцій Геллій Поплікола
Lucius Gellius Publicola
Марк Кокцей Нерва
Marcus Cocceius Nerva
суфекти Луцій Ноній Аспренат
Lucius Nonius Asprenas
Квінт Марцій
Quintus Marcius
35 Секст Помпей
Sextus Pompeius
Луцій Корніфіцій
Lucius Cornificius
суфекти Публій Корнелій Долабелла
Publius Cornelius Dolabella
Тит Педуцей
Titus Peducaeus
34 Марк Антоній (вдруге)
Marcus Antonius
Луцій Скрибоній Лібон
Lucius Scribonius Libo
суфект Луцій Семпроній Атратін
Lucius Sempronius Atratinus
суфекти Павло Емілій Лепід
Paullus Aemilius Lepidus
Гай Меммій
Gaius Memmius
суфект Марк Геренній Піцен
Marcus Herennius Picens
33 Гай Юлій Цезар Октавіан Август (вдруге)
Gaius Iulius Caesar Octavianus Augustus
Луцій Волкацій Тулл
Lucius Volcacius Tullus
суфект Луцій Автроній Пет
Lucius Autronius Paetus
Луцій Флавій
Lucius Flavius ​​
суфекти Гай Фонтей Капітон
Gaius Fonteius Capito
Марк Ацилій Глабріон
Marcus Acilius Glabrio
суфекти Луцій Вініцій
Lucius Vinicius
Квінт Лароній
Quintus Laronius
32 Гней Доміцій Агенобарб
Gnaeus Domitius Ahenobarbus
Гай Сосій
Gaius Sosius
суфекти Луцій Корнелій Цинна
Lucius Cornelius Cinna
Марк Валерій Мессала
31 Марк Антоній (втретє)
Marcus Antonius
Гай Юлій Цезар Октавіан Август (втретє)
Gaius Iulius Caesar Octavianus Augustus
суфект Марк Валерій Корвін Мессала
Marcus Valerius Messalla Corvinus
суфект Марк Тіцій
Marcus Titius
суфект Гней Помпей
Gnaeus Pompeius
30 Гай Юлій Цезар Октавіан Август (вчетверте)
Gaius Iulius Caesar Octavianus Augustus
Марк Ліциній Красс
Marcus Licinius Crassus
суфект Гай Антістій Вет
Gaius Antistius Vetus
суфект Марк Тулій Цицерон
Marcus Tullius Cicero
суфект Луцій Сеній
Lucius Saenius
29 Гай Юлій Цезар Октавіан Август (вп'яте)
Gaius Iulius Caesar Octavianus Augustus
Секст Аппулей
Sextus Appuleius
суфекти Гай Клувій
Gaius Cluvius
Марк Валерій Мессала Потіт
Marcus Valerius Messalla Potitus
28 Гай Юлій Цезар Октавіан Август (вшосте)
Gaius Iulius Caesar Octavianus Augustus
Марк Віпсаній Агріппа (вдруге)
Marcus Vipsanius Agrippa

Див. також

ред.

Примітки

ред.
 1. Дементьєва В. В. Римське республіканське міжцарів'я як історичний інститут. — М., 1998. — С. 89.
 2. Тіт Лівій. Історія від заснування міста, III , 25: текст латинською та російською
 3. Згідно з Хронографом 354 року якийсь Карбетон був звичайним консулом спільно з Гаєм Навцієм. Він помер, перебуваючи на посаді, і був змінений Луцієм Мінуцієм.
 4. Діодор Сицилійський, Історична бібліотека, XII, 3
 5. Тіт Лівій. Історія від заснування міста, IV , 23: текст латинською та російською
 6. Згадуються у Ліцинія Макра, Валерія Анція і Елія Туберон
 7. Діодор Сицилійський, Історична бібліотека, XII, 53
 8. Діодор Сицилійський, Історична бібліотека, XII, 77
 9. Народні трибуни Гай Ліциній Кальв та Луцій Секстій Латеран висунули нові законопроєкти, які викликали опір патриціїв. Закони були відвернені застосуванням права вето інших народних трибунів. Кальв і Латеран у відповідь п'ять років блокували своїм правом вето обрання куріальних посадових осіб.
 10. Діодор Сицилійський, Історична бібліотека, XVI, 59
 11. Тіт Лівій. Історія від заснування міста, IX , 22: текст латинською та російською
 12. Хронограф 354 роки
 13. Діодор Сицилійський, Історична бібліотека, XVII, 87

Література

ред.
 • Broughton, Thomas Robert Shannon; Patterson, Marcia L. (Collaborator). The magistrates of the Roman republic. Philological Monograph No. 15. American Philological Association.
 • Smith, William; Anthon, Charles, eds (1886). Fasti Consulares. A dictionary of Greek and Roman antiquities (Third American Carefully Revised ed.). New York: Harper & Brothers, Publishers. pp. 1075-1092.