Список лауреатів Премії імені Нобеля з економіки

сторінка-список у проекті Вікімедіа

Пре́мія Шве́дського центра́льного ба́нку з економі́чних нау́к па́м'яті Альфре́да Но́беля (швед. Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne), відома також як Нобелівська премія з економіки (швед. Nobelpriset i ekonomi) — найпрестижніша премія в сфері економічних наук, заснована Банком Швеції в 1968 році з нагоди свого 300-річчя[1]. Премію вперше було присуджено 1969 року.

Аверс медалі лауреата премії

Щороку в жовтні Шведська королівська академія наук оголошує ім'я лауреата премії, попередньо обравши його з-поміж кандидатур, представлених Комітетом присудження премії з економіки пам'яті Альфреда Нобеля[2]. Нагородження лауреата Премії з економіки відбувається разом з лауреатами в інших галузях в річницю смерті Альфреда Нобеля 10 грудня[3]. Кожному лауреату вручається медаль, диплом та грошова винагорода[3].

ЛауреатиРедагувати

 
Оголошення лауреата Премії з економіки пам'яті Альфреда Нобеля у 2008 році

Першими лауреатами Нобелівської премії з економіки стали Раґнар Фріш з Норвегії та Ян Тінберген з Нідерландів[4].

Загалом за період з 1969 премія присуджувалася 52 рази, а її лауреатами ставали 86 вчених[5]. Розбіжність між кількістю премій та її лауреатами зумовлена тим, що премія може присуджуватися одразу кільком особам. Так з 51 премії 25 разів її отримував один вчений, 19 разів — одразу двоє, 7 разів — одразу троє дослідників[5].

Середній вік лауреатів на момент здобуття премії становить 67 років[5]. Наймолодшим лауреатом є американо-французька економістка Естер Дюфло, яка стала лауреаткою премії з економіки 2019 року у віці 46 років; найстаршим є інший американець — Леонід Гурвич, який отримав премію 2007 року у віці 90 років[5].

З 86 лауреатів 84 є чоловіками. Жінки отримували премію з економіки у 2009 (Елінор Остром) та 2019 (Естер Дюфло) роках[5].

Список лауреатівРедагувати

1969–1970Редагувати

Рік Портрет Ім'я Країна Обґрунтування Примітка
1969   Раґнар Фріш
(1895–1973)
  Норвегія За створення і застосування динамічних моделей для аналізу економічних процесів
Оригінальний текст (англ.)
For having developed and applied dynamic models for the analysis of economic processes
[4]
  Ян Тінберген
(1903–1994)
  Нідерланди
1970   Пол Самуельсон
(1915–2009)
  США За наукову роботу, що розвинула статичну і динамічну економічну теорію та сприяла підвищенню рівня аналізу в економічній науці
Оригінальний текст (англ.)
For the scientific work through which he has developed static and dynamic economic theory and actively contributed to raising the level of analysis in economic science
[6]

1971–1980Редагувати

Рік Портрет Ім'я Країна Обґрунтування Примітка
1971   Саймон Кузнець
(1901–1985)
  США За емпірично обґрунтоване тлумачення економічного зростання, що призвело до нового, більш глибокого розуміння як економічної, так і соціальної структури, а також процесу розвитку
Оригінальний текст (англ.)
For his empirically founded interpretation of economic growth which has led to new and deepened insight into the economic and social structure and process of development
[7]
1972   Джон Хікс
(1904–1989)
  Велика Британія За новаторський внесок в загальну теорію рівноваги і теорію добробуту
Оригінальний текст (англ.)
For their pioneering contributions to general economic equilibrium theory and welfare theory
[8]
  Кеннет Ерроу
(нар. 1921)
  США
1973   Василь Леонтьєв
(1905–1999)
  США За розвиток методу «витрати-випуск» та за його застосування до важливих економічних проблем
Оригінальний текст (англ.)
For the development of the input-output method and for its application to important economic problems
[9]
1974   Гуннар Мюрдаль
(1898–1987)
  Швеція За новаторські праці з теорії грошей і економічних коливань та глибокий аналіз взаємозалежності економічних, соціальних та інституціональних явищ
Оригінальний текст (англ.)
For their pioneering work in the theory of money and economic fluctuations and for their penetrating analysis of the interdependence of economic, social and institutional phenomena
[10]
  Фрідріх фон Гаєк
(1899–1992)
  Австрія
1975   Леонід Канторович
(1912–1986)
  СРСР За внесок у теорію оптимального розподілу ресурсів
Оригінальний текст (англ.)
For their contributions to the theory of optimum allocation of resources
[11]
  Т'ялінг Купманс
(1910–1985)
  США
1976   Мілтон Фрідман
(1912–2006)
  США За досягнення у сфері аналізу споживання, історії та теорії грошового обігу, а також за практичну демонстрацію складності політики економічної стабілізації
Оригінальний текст (англ.)
For his achievements in the fields of consumption analysis, monetary history and theory and for his demonstration of the complexity of stabilization policy
[12]
1977   Бертіл Олін
(1899–1979)
  Швеція За внесок в теорію міжнародної торгівлі і міжнародного руху капіталу
Оригінальний текст (англ.)
For their path breaking contribution to the theory of international trade and international capital movements
[13]
  Джеймс Мід
(1907–1995)
  Велика Британія
1978   Герберт Саймон
(1916–2001)
  США За новаторські дослідження процесу прийняття рішень у межах економічних організацій
Оригінальний текст (англ.)
For his pioneering research into the decision-making process within economic organizations
[14]
1979   Теодор Шульц
(1902–1998)
  США За новаторські дослідження економічного розвитку з особливим урахуванням проблем країн, що розвиваються
Оригінальний текст (англ.)
For their pioneering research into economic development research with particular consideration of the problems of developing countries
[15]
  Артур Льюїс
(1915–1991)
  Сент-Люсія
  Велика Британія
1980   Лоуренс Клейн
(1920–2013)
  США За створення економетричних моделей та їхнє застосування до аналізу коливань економіки та економічної політики
Оригінальний текст (англ.)
Forthe creation of econometric models and the application to the analysis of economic fluctuations and economic policies
[16]

1981–1990Редагувати

Рік Портрет Ім'я Країна Обґрунтування Примітка
1981   Джеймс Тобін
(1918–2002)
  США За аналіз стану фінансових ринків та їхній вплив на політику прийняття рішень у сфері витрат, на становище з безробіттям, виробництвом і цінами
Оригінальний текст (англ.)
For his analysis of financial markets and their relations to expenditure decisions, employment, production and prices
[17]
1982   Джордж Стіглер
(1911–1991)
  США За новаторські дослідження промислових структур, функціонування ринків, причин та наслідків державного регулювання
Оригінальний текст (англ.)
For his seminal studies of industrial structures, functioning of markets and causes and effects of public regulation
[18]
1983   Жерар Дебре
(1921–2004)
  США За нові методи аналізу в економічній теорії та кардинальний перегляд теорії загальної рівноваги
Оригінальний текст (англ.)
For having incorporated new analytical methods into economic theory and for his rigorous reformulation of the theory of general equilibrium
[19]
1984   Річард Стоун
(1913–1991)
  Велика Британія За фундаметнтальний внесок у розвиток систем національних рахунків
Оригінальний текст (англ.)
For having made fundamental contributions to the development of systems of national accounts and hence greatly improved the basis for empirical economic analysis
[20]
1985   Франко Модільяні
(1918–2003)
  Італія За новаторський внесок в аналіз заощаджень та фінансових ринків
Оригінальний текст (англ.)
For his pioneering analyses of saving and of financial markets
[21]
1986   Джеймс Макґілл Б'юкенен
(1919–2013)
  США За розвиток договірних і конституційних основ теорії прийняття економічних і політичних рішень
Оригінальний текст (англ.)
For his development of the contractual and constitutional bases for the theory of economic and political decision-making
[22]
1987   Роберт Солоу
(нар. 1924)
  США За внесок до теорії економічного зростання
Оригінальний текст (англ.)
For his contributions to the theory of economic growth
[23]
1988   Моріс Алле
(1911–2010)
  Франція За новаторський внесок в теорію ринків та ефективного використання ресурсів
Оригінальний текст (англ.)
For his pioneering contributions to the theory of markets and efficient utilization of resources
[24]
1989   Трюґве Гаавельмо
(1911–1999)
  Норвегія За роз'яснення теорії ймовірностей, що заклала основи економетрики, та дослідження одночасних економічних структур
Оригінальний текст (англ.)
For his clarification of the probability theory foundations of econometrics and his analyses of simultaneous economic structures
[25]
1990   Гаррі Марковіц
(нар. 1927)
  США За піонерську роботу в теорії фінансової економіки
Оригінальний текст (англ.)
For their pioneering work in the theory of financial economics
[26]
  Мертон Міллер
(1923–2000)
  США
  Вільям Шарп
(нар. 1934)
  США

1991–2000Редагувати

Рік Портрет Ім'я Країна Обґрунтування Примітка
1991   Рональд Коуз
(1910–2013)
  Велика Британія За відкриття і пояснення сутності трансакційних витрат та майнових прав для інституціональної структури та функціювання економіки
Оригінальний текст (англ.)
For his discovery and clarification of the significance of transaction costs and property rights for the institutional structure and functioning of the economy
[27]
1992   Гері Беккер
(1930–2014)
  США За розширення сфери застосування мікроекономічного аналізу на широкий діапазон людської поведінки та взаємодії між індивідами
Оригінальний текст (англ.)
For having extended the domain of microeconomic analysis to a wide range of human behaviour and interaction, including nonmarket behaviour
[28]
1993   Роберт Фогель
(1926–2013)
  США За внесок в оновлення досліджень економічної історії з застосуванням економічної теорії та кількісних методів з метою пояснення економічних та інституціональних змін
Оригінальний текст (англ.)
For having renewed research in economic history by applying economic theory and quantitative methods in order to explain economic and institutional change
[29]
  Дуглас Норт
(1920–2015)
  США
1994   Джон Харсані
(1920–2000)
  США За аналіз рівноваги в теорії некооперативних ігор
Оригінальний текст (англ.)
For their pioneering analysis of equilibria in the theory of non-cooperative games
[30]
  Джон Неш
(1928–2015)
  США
  Райнгард Зелтен
(нар. 1930)
  Німеччина
1995   Роберт Лукас
(нар. 1937)
  США За розвиток і застосування гіпотези раціональних очікувань, трансформацію макроекономічного аналізу та поглиблення розуміння економічної політики
Оригінальний текст (англ.)
For having developed and applied the hypothesis of rational expectations, and thereby having transformed macroeconomic analysis and deepened our understanding of economic policy
[31]
1996   Джеймс Міррліс
(нар. 1936)
  Велика Британія За фундаментальний внесок в економічну теорію стимулів в умовах асиметричної інформації
Оригінальний текст (англ.)
For their fundamental contributions to the economic theory of incentives under asymmetric information
[32]
  Вільям Вікрі
(1914–1996)
  США
1997   Роберт Мертон
(нар. 1944)
  США За новий метод визначення вартості похідних фінансових інструментів
Оригінальний текст (англ.)
For a new method to determine the value of derivatives
[33]
  Майрон Шоулз
(нар. 1941)
  Канада
1998   Амартія Сен
(нар. 1933)
  Індія За внесок в економіку добробуту
Оригінальний текст (англ.)
For his contributions to welfare economics
[34]
1999   Роберт Манделл
(нар. 1932)
  Канада За аналіз монетарної і фіскальної політики за умов різних режимів валютних курсах та за аналіз оптимальних валютних зон
Оригінальний текст (англ.)
For his analysis of monetary and fiscal policy under different exchange rate regimes and his analysis of optimum currency areas
[35]
2000   Джеймс Хекман
(нар. 1944)
  США За розвиток теорії і методів аналізу селективних вибірок
Оригінальний текст (англ.)
For his development of theory and methods for analyzing selective samples
[36]
  Деніел Макфадден
(нар. 1937)
  США За розвиток теорії і методів аналізу дискретних вибірок
Оригінальний текст (англ.)
For his development of theory and methods for analyzing discrete choice

2001–2010Редагувати

Рік Портрет Ім'я Країна Обґрунтування Примітка
2001   Джордж Акерлоф
(нар. 1940)
  США За їх аналіз ринків з асиметричною інформацією
Оригінальний текст (англ.)
For their analyses of markets with asymmetric information
[37]
  Майкл Спенс
(нар. 1943)
  США
  Джозеф Стігліц
(нар. 1943)
  США
2002   Деніел Канеман
(нар. 1934)
  США
  Ізраїль
За розуміння комплексного підходу до психологічних досліджень в економіці, особливо відносно суджень та прийняття рішень в умовах невизначенності
Оригінальний текст (англ.)
For having integrated insights from psychological research into economic science, especially concerning human judgment and decision-making under uncertainty
[38]
  Вернон Сміт
(нар. 1927)
  США За створення лабораторних експериментів як інструменту емпіричного економічного аналізу, особливо при вивченні альтернативних ринкових механізмів
Оригінальний текст (англ.)
For having established laboratory experiments as a tool in empirical economic analysis, especially in the study of alternative market mechanisms
2003   Роберт Енґл
(нар. 1942)
  США За методи аналізу часових рядів з циклічними тенденціями (Авторегресивна умовна гетероскедастичність)
Оригінальний текст (англ.)
For methods of analyzing economic time series with time-varying volatility (ARCH)
[39]
  Клайв Гренджер
(1934–2009)
  Велика Британія За методи аналізу часових рядів з загальними тенденціями (коінтеграція)
Оригінальний текст (англ.)
For methods of analyzing economic time series with common trends (cointegration)
2004   Фінн Кідланд
(нар. 1943)
  Норвегія За внесок у вивчення впливу фактору часу на економічну політику та дослідження рушійних сил ділових циклів
Оригінальний текст (англ.)
For their contributions to dynamic macroeconomics: the time consistency of economic policy and the driving forces behind business cycles
[40]
  Едвард Прескотт
(нар. 1940)
  США
2005   Роберт Ауманн
(нар. 1930)
  США
  Ізраїль
За укріплення нашого розуміння конфлікту та співпраці на основі аналізу теорії ігор
Оригінальний текст (англ.)
For having enhanced our understanding of conflict and cooperation through game-theory analysis
[41]
  Томас Шеллінг
(нар. 1921)
  США
2006   Едмунд Фелпс
(нар. 1933)
  США За аналіз міжчасового обміну в макроекономічній політиці
Оригінальний текст (англ.)
For his analysis of intertemporal tradeoffs in macroeconomic policy
[42]
2007   Леонід Гурвич
(1917–2008)
  США За створення основ теорії оптимальних механізмів
Оригінальний текст (англ.)
For having laid the foundations of mechanism design theory
[43]
  Ерік Мескін
(нар. 1950)
  США
  Роджер Маєрсон
(нар. 1951)
  США
2008   Пол Кругман
(нар. 1953)
  США За аналіз торговельних моделей і місць розташування економічної активності
Оригінальний текст (англ.)
For his analysis of trade patterns and location of economic activity
[44]
2009   Елінор Остром
(1933–2012)
  США За роботу з аналізу економічного управління
Оригінальний текст (англ.)
For her analysis of economic governance, especially the commons
[45]
  Олівер Вільямсон
(нар. 1932)
  США За роботу з аналізу економічного управління
Оригінальний текст (англ.)
For his analysis of economic governance, especially the boundaries of the firm
2010   Пітер Даймонд
(нар. 1940)
  США За роботу з аналізу ринків з моделями пошуку
Оригінальний текст (англ.)
For their analysis of markets with search frictions
[46]
  Дейл Мортенсен
(1939–2014)
  США
  Крістофер Піссарідес
(нар. 1948)
  Кіпр
  Велика Британія

2011–2020Редагувати

Рік Портрет Ім'я Країна Обґрунтування Примітка
2011   Томас Сарджент
(нар. 1943)
  США За емпіричні дослідження причинно-наслідкових зв'язків у макроекономіці
Оригінальний текст (англ.)
For their empirical research on cause and effect in the macroeconomy
[47]
  Крістофер Сімс
(нар. 1942)
  США
2012   Елвін Рот
(нар. 1951)
  США За теорію стабільного розподілу та практику устрою ринку
Оригінальний текст (англ.)
For the theory of stable allocations and the practice of market design
[48]
  Ллойд Шеплі
(нар. 1923)
  США
2013   Юджин Фама
(нар. 1939)
  США За їхній емпіричний аналіз цін на активи
Оригінальний текст (англ.)
For their empirical analysis of asset prices
[49]
  Ларс Петер Гансен
(нар. 1952)
  США
  Роберт Шиллер
(нар. 1946)
  США
2014   Жан Тіроль
(нар. 1953)
  Франція За дослідження ринкової влади та регулювання
Оригінальний текст (англ.)
For his analysis of market power and regulation
[50]
2015   Ангус Дітон
(нар. 1945)
  Велика Британія За дослідження споживання, бідності та добробуту
Оригінальний текст (англ.)
For his analysis of consumption, poverty, and welfare
[51]
2016   Олівер Гарт
(нар. 1948)
  Велика Британія За їхній внесок у розвиток теорії контрактів
Оригінальний текст (англ.)
For their contributions to contract theory
[52]
  Бенгт Гольмстрем
(нар. 1949)
  Фінляндія
2017   Річард Тейлер
(нар. 1945)
  США За внесок до поведінкової економіки
Оригінальний текст (англ.)
For his contributions to behavioural economics
[53]
2018   Вільям Нордгауз
(нар. 1941)
  США За дослідження впливу кліматичних змін при довгостроковому макроекономічному аналізі
Оригінальний текст (англ.)
For integrating climate change into long-run macroeconomic analysis
[54]
  Пол Ромер
(нар. 1955)
  США За дослідження впливу технологічних інновацій при довгостроковому макроекономічному аналізі
Оригінальний текст (англ.)
For integrating technological innovations into long-run macroeconomic analysis
2019   Абхіджит Банерджі
(нар. 1961)
  США За експериментальний підхід до боротьби з бідністю
Оригінальний текст (англ.)
For their experimental approach to alleviating global poverty
[55]
  Естер Дюфло
(нар. 1972)
  Франція
  США
  Майкл Кремер
(нар. 1964)
  США
2020   Пол Мілгром
(нар. 1948)
  США За вдосконалення теорії аукціонів та винайдення нових форматів аукціону
Оригінальний текст (англ.)
For improvements to auction theory and inventions of new auction formats
[56]
  Роберт Вілсон
(нар. 1937)
  США

Кількість лауреатів за країнамиРедагувати

Нижче наведено рейтинг країн відповідно до кількості їхніх Нобелівських лауреатів з економіки. У випадку, коли вказувалася приналежність лауреата до двох країн одночасно, тоді у таблиці нижче його занесено у залік обох країн. Так, двоє лауреатів (Роберт Ауманн та Деніел Канеман) були одночасно громадянами США та Ізраїлю, Крістофер Піссарідес мав паспорти Великої Британії та Кіпру, а Естер Дюфло — Франції та США.

Країна Кількість
премій
  США 59
  Велика Британія 10
  Норвегія 3
  Франція 3
  Ізраїль 2
  Канада 2
  Швеція 2
  Австрія 1
  Індія 1
  Італія 1
  Кіпр 1
  Нідерланди 1
  Німеччина 1
  СРСР 1
  Фінляндія 1

ПриміткиРедагувати

 1. Премія Шведського центрального банку з економічних наук пам'яті Альфреда Нобеля. Nobelprize.org. Архів оригіналу за 21 червня 2013. Процитовано 11 жовтня 2012. (англ.)
 2. Номінація та вибір лауреатів премії з економічних наук. Nobelprize.org. Архів оригіналу за 21 червня 2013. Процитовано 11 жовтня 2012. (англ.)
 3. а б Нобелівська премія. Nobelprize.org. Архів оригіналу за 21 червня 2013. Процитовано 11 жовтня 2012. (англ.)
 4. а б Нобелівська премія з економіки 1969 року. Nobelprize.org. Архів оригіналу за 21 червня 2013. Процитовано 10 жовтня 2012. (англ.)
 5. а б в г д Факти про премію з економіки. Nobelprize.org. Архів оригіналу за 21 червня 2013. Процитовано 11 жовтня 2012. (англ.)
 6. Нобелівська премія з економіки 1970 року. Nobelprize.org. Архів оригіналу за 21 червня 2013. Процитовано 10 жовтня 2012. (англ.)
 7. Нобелівська премія з економіки 1971 року. Nobelprize.org. Архів оригіналу за 21 червня 2013. Процитовано 10 жовтня 2012. (англ.)
 8. Нобелівська премія з економіки 1972 року. Nobelprize.org. Архів оригіналу за 21 червня 2013. Процитовано 10 жовтня 2012. (англ.)
 9. Нобелівська премія з економіки 1973 року. Nobelprize.org. Архів оригіналу за 21 червня 2013. Процитовано 10 жовтня 2012. (англ.)
 10. Нобелівська премія з економіки 1974 року. Nobelprize.org. Архів оригіналу за 21 червня 2013. Процитовано 10 жовтня 2012. (англ.)
 11. Нобелівська премія з економіки 1975 року. Nobelprize.org. Архів оригіналу за 21 червня 2013. Процитовано 10 жовтня 2012. (англ.)
 12. Нобелівська премія з економіки 1976 року. Nobelprize.org. Архів оригіналу за 21 червня 2013. Процитовано 10 жовтня 2012. (англ.)
 13. Нобелівська премія з економіки 1977 року. Nobelprize.org. Архів оригіналу за 21 червня 2013. Процитовано 10 жовтня 2012. (англ.)
 14. Нобелівська премія з економіки 1978 року. Nobelprize.org. Архів оригіналу за 21 червня 2013. Процитовано 10 жовтня 2012. (англ.)
 15. Нобелівська премія з економіки 1979 року. Nobelprize.org. Архів оригіналу за 21 червня 2013. Процитовано 10 жовтня 2012. (англ.)
 16. Нобелівська премія з економіки 1980 року. Nobelprize.org. Архів оригіналу за 21 червня 2013. Процитовано 10 жовтня 2012. (англ.)
 17. Нобелівська премія з економіки 1981 року. Nobelprize.org. Архів оригіналу за 21 червня 2013. Процитовано 10 жовтня 2012. (англ.)
 18. Нобелівська премія з економіки 1982 року. Nobelprize.org. Архів оригіналу за 21 червня 2013. Процитовано 10 жовтня 2012. (англ.)
 19. Нобелівська премія з економіки 1983 року. Nobelprize.org. Архів оригіналу за 21 червня 2013. Процитовано 10 жовтня 2012. (англ.)
 20. Нобелівська премія з економіки 1984 року. Nobelprize.org. Архів оригіналу за 21 червня 2013. Процитовано 10 жовтня 2012. (англ.)
 21. Нобелівська премія з економіки 1985 року. Nobelprize.org. Архів оригіналу за 21 червня 2013. Процитовано 10 жовтня 2012. (англ.)
 22. Нобелівська премія з економіки 1986 року. Nobelprize.org. Архів оригіналу за 21 червня 2013. Процитовано 10 жовтня 2012. (англ.)
 23. Нобелівська премія з економіки 1987 року. Nobelprize.org. Архів оригіналу за 21 червня 2013. Процитовано 10 жовтня 2012. (англ.)
 24. Нобелівська премія з економіки 1988 року. Nobelprize.org. Архів оригіналу за 21 червня 2013. Процитовано 10 жовтня 2012. (англ.)
 25. Нобелівська премія з економіки 1989 року. Nobelprize.org. Архів оригіналу за 21 червня 2013. Процитовано 10 жовтня 2012. (англ.)
 26. Нобелівська премія з економіки 1990 року. Nobelprize.org. Архів оригіналу за 21 червня 2013. Процитовано 10 жовтня 2012. (англ.)
 27. Нобелівська премія з економіки 1991 року. Nobelprize.org. Архів оригіналу за 21 червня 2013. Процитовано 10 жовтня 2012. (англ.)
 28. Нобелівська премія з економіки 1992 року. Nobelprize.org. Архів оригіналу за 21 червня 2013. Процитовано 10 жовтня 2012. (англ.)
 29. Нобелівська премія з економіки 1993 року. Nobelprize.org. Архів оригіналу за 21 червня 2013. Процитовано 10 жовтня 2012. (англ.)
 30. Нобелівська премія з економіки 1994 року. Nobelprize.org. Архів оригіналу за 21 червня 2013. Процитовано 10 жовтня 2012. (англ.)
 31. Нобелівська премія з економіки 1995 року. Nobelprize.org. Архів оригіналу за 21 червня 2013. Процитовано 10 жовтня 2012. (англ.)
 32. Нобелівська премія з економіки 1996 року. Nobelprize.org. Архів оригіналу за 21 червня 2013. Процитовано 10 жовтня 2012. (англ.)
 33. Нобелівська премія з економіки 1997 року. Nobelprize.org. Архів оригіналу за 21 червня 2013. Процитовано 10 жовтня 2012. (англ.)
 34. Нобелівська премія з економіки 1998 року. Nobelprize.org. Архів оригіналу за 21 червня 2013. Процитовано 10 жовтня 2012. (англ.)
 35. Нобелівська премія з економіки 1999 року. Nobelprize.org. Архів оригіналу за 21 червня 2013. Процитовано 10 жовтня 2012. (англ.)
 36. Нобелівська премія з економіки 2000 року. Nobelprize.org. Архів оригіналу за 21 червня 2013. Процитовано 10 жовтня 2012. (англ.)
 37. Нобелівська премія з економіки 2001 року. Nobelprize.org. Архів оригіналу за 21 червня 2013. Процитовано 10 жовтня 2012. (англ.)
 38. Нобелівська премія з економіки 2002 року. Nobelprize.org. Архів оригіналу за 21 червня 2013. Процитовано 10 жовтня 2012. (англ.)
 39. Нобелівська премія з економіки 2003 року. Nobelprize.org. Архів оригіналу за 21 червня 2013. Процитовано 10 жовтня 2012. (англ.)
 40. Нобелівська премія з економіки 2004 року. Nobelprize.org. Архів оригіналу за 21 червня 2013. Процитовано 10 жовтня 2012. (англ.)
 41. Нобелівська премія з економіки 2005 року. Nobelprize.org. Архів оригіналу за 21 червня 2013. Процитовано 10 жовтня 2012. (англ.)
 42. Нобелівська премія з економіки 2006 року. Nobelprize.org. Архів оригіналу за 21 червня 2013. Процитовано 10 жовтня 2012. (англ.)
 43. Нобелівська премія з економіки 2007 року. Nobelprize.org. Архів оригіналу за 21 червня 2013. Процитовано 10 жовтня 2012. (англ.)
 44. Нобелівська премія з економіки 2008 року. Nobelprize.org. Архів оригіналу за 21 червня 2013. Процитовано 10 жовтня 2012. (англ.)
 45. Нобелівська премія з економіки 2009 року. Nobelprize.org. Архів оригіналу за 21 червня 2013. Процитовано 10 жовтня 2012. (англ.)
 46. Нобелівська премія з економіки 2010 року. Nobelprize.org. Архів оригіналу за 21 червня 2013. Процитовано 10 жовтня 2012. (англ.)
 47. Нобелівська премія з економіки 2011 року. Nobelprize.org. Архів оригіналу за 21 червня 2013. Процитовано 10 жовтня 2012. (англ.)
 48. Нобелівська премія з економіки 2012 року. Nobelprize.org. Архів оригіналу за 21 червня 2013. Процитовано 15 жовтня 2012. (англ.)
 49. Нобелівська премія з економіки 2013 року. Nobelprize.org. Архів оригіналу за 4 січня 2014. Процитовано 14 жовтня 2013. (англ.)
 50. Нобелівська премія з економіки 2014 року. Nobelprize.org. Процитовано 13 жовтня 2014. (англ.)
 51. Нобелівська премія з економіки 2015 року. Nobelprize.org. Процитовано 12 жовтня 2015. (англ.)
 52. Нобелівська премія з економіки 2016 року. Nobelprize.org. Процитовано 10 жовтня 2016. (англ.)
 53. Нобелівська премія з економіки 2017 року. Nobelprize.org. Процитовано 9 жовтня 2017. (англ.)
 54. Нобелівська премія з економіки 2018 року. Nobelprize.org. Процитовано 8 жовтня 2018. (англ.)
 55. Нобелівська премія з економіки 2019 року. Nobelprize.org. Процитовано 14 жовтня 2019. (англ.)
 56. Нобелівська премія з економіки 2020 року. Nobelprize.org. Процитовано 10 жовтня 2020. (англ.)

ПосиланняРедагувати

ЛітератураРедагувати