Список корейських прізвищ

стаття-список у проєкті Вікімедіа

Це список корейських прізвищ, що записані на хангилі в алфавітному порядку.

Hangul, Hanja.png Ця стаття містить корейський текст.
Без правильної підтримки східно-азіатського написання ви можете бачити знаки питання, прямокутники або інші символи замість корейських символів (хангиль і ханчча).

Найпоширенішими корейськими прізвищами (зокрема, у Південній Кореї) є Кім, далі йдуть Лі та Пак. У купі ці три прізвища охоплюють приблизно половину корейської спільноти. В даний час використовується близько 250 корейських прізвищ.

Корейські прізвищаРедагувати

Хангиль Ханчча Концевич Нова
латинізація
Макк'юн-
Райшауер
Інші можливі транслітерації латинкою Кількість
носіїв (2000)[1]
Ка Ga Ka Kaa, Gaa, Kah, Gah, Gha, Kha 9090
Кан Gan Kan Kan, Khan 2429
Каль Gal Kal Kal, Garl, Gahl, Karl, Carl 3178
Кам Gam Kam Kam, Kahm, Karm 5998
姜 , 剛 , 康 , 強 , 彊 Кан Gang Kang Kang, Kahng, Kwang, Khang 1 169 805
강전 岡田 Канджон Gangjeon Kangjŏn Gangjun, Gangjon, Kangjun, Kangjeon, Kangjoun, Gangjoun 51
Ке Gae Kae Gay, Kay 86
堅 , 甄 Кьон Gyeon Kyŏn Kyun, Kyeon, Kyen, Kyoun, Kyon, Kwion 1670
慶 , 景 , 京 Кьон Gyeong Kyŏng Kyung, Kyoung, Kyeong, Kyong, Kung 15 784
Кє Gye Kye Kyeh, Kye, Kay, Kae, Gae, Keh, Kei 6282
Ко Go Ko Ko, Koh, Goh, Kho, Gho, Kor 435 839
Кок Gok Kok Kok, Gog 155
孔 , 公 , 龔 Кон Gong Kong Kong, Kohng, Koung, Goung, Khong 85 606
Квак Gwak Kwak Kwak, Kwag, Kwack, Gwag, Koak, Kuark 187 322
Кьо Gyo Kyo Kyoh, Gyoh 41
具 , 丘 , 邱 Ку Gu Ku Koo, Ku, Goo, Kou, Kuh, Khoo, Khu 1253
國 , 菊 , 鞠 Кук Guk Kuk Kook, Kuk, Gook, Kug, Gug, Cook 150
Кун Gun Kun Koon, Goon, Guhn, Kuhn 46
Кун Gung Kung Koong, Kung, Kwoong 562
Квок Gwok Kwŏk Kweag, Kwog, Gwog 248
Квон Gwon Kwŏn Kwon, Kweon, Kwun, Kwan 652 495
Кин Geun Kŭn Keun 242
琴 ,今 ,金 Ким Geum Kŭm Keum, Kum, Gum, Guem, Kuem 23 489
奇 , 箕 Кі Gi Ki Ki, Kee, Key, Gee, Ky, Khee, Kie 26 679
Кіль Gil Kil Kil, Gill, Khil, Kill, Keel, Kihl 32 418
Кім Gim Kim Kim, Kym, Geem, Keem 18 925 949
 
 
На Na  
Ra  
Na  
Ra  
Ra, Nah, La, Rha, Rah 172 022
 
 
Нан Nan  
Ran  
Nan  
Ran  
Nahn, Rahn, Nhan, Rhan 80
Нам Nam Nam Nahm, Nham, Narm 257 178
남궁 南宮 Намгун Namgung Namgung Namkung, Namgoong, Namkoong, Namkuhng, Namguhng 18 743
 
 
浪 ,郞 Нан Nang  
Rang  
Nang  
Rang  
Nahng, Lang 341
乃 , 奈 Не Nae Nae Na, Nay 440
 
 
盧 , 魯 , 路 Но No  
Ro  
No  
Ro  
Noh, Roh, Ro, Rho, Nho 290 434
 
 
雷 , 賴 Нве Noe  
Roe  
Noe  
Roe  
Roi, Noi 92
 
 
Ну Nu  
Ru  
Nu  
Ru  
24
Тан Dan Tan Dahn, Than 1585
Там Dam Tam Tham, Dham, Dahm, Tahm 57
Тан Dang Tang Tang, Dhang, Thang 1025
Те Dae Tae Dai, Dea, Day 606
道 , 都, 陶 То Do To Doh, Dho, To, Doe, Tho, Toh 54 779
독고 獨孤 Токко Dokgo Tokko Dokko, Toko, Tokko, Dockko, Dogko, Togko, Doko 807
Тон Don Ton Dohn, Tohn, Thon, Dhon 115
Тон Dong Tong Tong, Dhong, Tung, Thong 5564
동방 東方 Тонбан Dongbang Tongbang Tongpang, Dongpang 220
Ту Du Tu Doo, Tu, Do, Dou, Tou, To, Too 5958
Рю Ryu Ryu Ryu, Ryou, Ryoo 603 084
馬 , 麻 Ма Ma Ma Mah, Mar, Mha 36 094
Ман Man Man Mann, Mahn, Mhan 172
망절 網切 Манджоль Mangjeol Mangjŏl Mangjul, Mangjuhl, Mangjoul 10
Ме Mae Mae Mea, May 222
Мен Maeng Maeng Mang, Meang, Maing, Meng, Maeing 20 219
Мьон Myeong Myŏng Myung, Myoung, Myong 26 746
毛 , 牟 Мо Mo Mo Moh, Moe, Mho, Mao 19 834
睦 , 穆 , 木 Мок Mok Mok Mock, Mog, Muk, Mork 8191
Мьо Myo Myo Myoh, Myho 61
Мук Muk Muk Mook 179
門 , 文 Мун Mun Mun Moon, Muhn, Mhun 426 927
Мі Mi Mi Mee, Mih, Meeh 199
Мін Min Min Minn, Mihn, Mhin 159 054
Пак Bak Pak Park, Pak, Bark, Pack, Back, Bhak 3 895 121
班 , 潘 Пан Ban Pan Bahn, Pan, Pahn, Phan, Bhan, Van 26 171
方 , 房 , 邦 , 龐 Пан Bang Pang Pang, Bhang, Bahng, Pahng, Phang 119 703
Пе Bae Pae Bai, Bea, Pae, Pai, Bay, Pay, Pea 372 064
Пек Baek Paek Baik, Back, Paik, Paek, Beak 351 275
凡 , 范 Пом Beom Pŏm Bum, Bom, Poem, Pum 3472
卞 , 邊 Пьон Byeon Pyŏn Byun, Byon, Pyun, Byoun, Pyon, Pyoun, Pyeon 131 554
Пок Bok Pok Pok, Pock, Bog, Pog, Bock 8644
奉 , 鳳 Пон Bong Pong Bhong, Bohng, Phong, Pohng, Vong 11 819
夫 , 傅 Пу Bu Pu Boo, Pu, Bou, Poo, Booh, Buh, Pou, Pooh 9592
Пі Bi Pi Bee, Pee, Bih, Bhi, Pih, Phi 90
賓 , 彬 Пін Bin Pin Been, Bhin, Pihn, Phin, Bean, Bihn, Pean 5252
Пін Bing Ping 727
史 , 舍 , 謝 Са Sa Sa Sha 10 118
사공 司空 Сагон Sagong Sagong Sakong, Sagoung, Sakoung 4307
森 , 杉 Сам Sam Sam Sahm, Sham, Samm 51
Сан Sang Sang Shang, Sahng 2298
西 , 徐 Со Seo Suh, Su, Sur, So, Seu, Seoh 695 249
서문 西門 Сомун Seomun Sŏmun Suhmun, Suhmoon, Seomoon, Somoon 1861
昔, 石 Сок Seok Sŏk Suk, Sok, Suck, Seuk, Seak 54 610
Сон Seon Sŏn Sun, Son, Suhn, Sen 38 849
선우 鮮于 Сону Seonu Sŏnu Sunwoo, Seonwoo, Sonu, Sunoo, Sunwou, Seonwu, Sonwu 3560
薛 , 偰 Соль Seol Sŏl Sul, Seul, Sol, Sull 42 064
Соп Seop Sŏp Sup, Sub, Seob, Sob 450
成 , 星 Сон Seong Sŏng Sung, Soung, Seung, Song 185 363
蘇 , 邵 Со So So Soh, Sho, Soo 49 456
소봉 小峰 Собон Sobong Sobong Sohbong, Sopong, Shobong, Sohpong, Shopong 18
Сон Son Son Sohn, Shon, Soon, Soun, Sun 415 182
宋 , 松 Сон Song Song Soung, Shong, Sung 639 082
水 , 洙 Су Su Su Soo, Suh, Sooh 199
荀 , 舜 , 淳 , 順 Сун Sun Sun Soon 1296
昇 , 承 Син Seung Sŭng Sung, Seoung, Seong 3304
柴 , 施 Сі Si Si Shi, See, Sie, Sea 3928
申 , 辛 , 愼 Сін Sin Sin Shin, Shinn, Sheen, Chin, Seen, Sinn, Cynn 911 556
Сім Sim Sim Shim, Seem, Sheem, Shimn, Sihm 252 255
Сіп Sip Sip Ship, Sihp, Seep, Sib, Seeb, Sihb, Shib 82
А A A Ah, Aa 632
Ан An An Ahn, Ahne, Ann, Aan 637 786
Е Ae Ae Ay, Ai 123
Я Ya Ya Yah, Yha 180
 
  [2]
梁 , 楊 , 樑 , 襄 Ян Yang  
Ryang   [2]
Yang  
Ryang   [2]
Ryang, Yaung, Lyang 486 645
О Eo Ŏ Uh, Uhr, Eoh, Auh, Eu, Au 17 551
어금 魚金 Огим Eogeum Ŏgŭm Eokeum, Okeum, Okum, Ukeum, Ugeum, Ukum 51
Ом Eom Ŏm Um, Eum, Uhm, Aum, Oum, Ohm, Uam 132 990
 
  [3]
余 , 呂 , 汝 Йо Yeo  
Ryeo   [3]
 
Ryŏ   [3]
Yu, Yo, Yeu, Yuh, Yea 75 196
 
  [4]
連 , 燕 , 延 Йон Yeon  
Ryeon   [4]
Yŏn  
Ryŏn   [4]
Youn, Yun, Yon, Yeun, Yeoun 32 528
 
 
Йом Yeom  
Ryeom  
Yŏm  
Ryŏm  
Yum, Youm, Yeum, Yom, Yeoum 63 951
Йоп Yeop Yŏp Yeob, Youb, Yeop, Yub, Yup, Yob 127
永 , 榮 , 影 Йон Yeong Yŏng Young 259
芮 , 乂 Є Ye Ye Yea, Yae, Yeh, Yee 12 656
伍 , 吳 , 呉 О O O Oh, Oe, Au, Ou 706 908
Ок Ok Ok Ock, Ohk, Oak, Og, Ohg, Ocg, Oag 22 964
Он On On Ohn, Ohnn 5081
邕 , 雍 Он Ong Ong Ohng, Oung 964
王 ,汪 Ван Wang Wang Whang, Wong 23 447
Йо Yo Yo 198
 
 
Йон Yong  
Ryong  
Yong  
Ryong  
Young, Ryong, Yung, Lyong 14 067
於 , 禹 У U U Woo, Wu, Ou, Wo, Uh 180 141
雲 , 芸 Ун Un Un Woon, Whun, Wuhn 170
元 , 袁 , 苑 Вон Won Wŏn Weon, Woon, Wone, Wun, One 120 465
韋 , 魏 Ві Wi Wi Wee, We, Wie, Wei 30 496
 
  [5]
劉, 兪, 庾 Ю Yu  
Ryu   [5]
Yu  
Ryu   [5]
Yoo, You 437 900
 
 
Юк Yuk  
Ryuk  
Yuk  
Ryuk  
Yook, Youk, Yug, Ryuk, Yuck 21 545
Юн Yun Yun Yoon, Youn, Yune, Yeun 948 600
Ин Eun Ŭn Eun, Un, Uhan, Unn 15 657
Им Eum Ŭm Um, Em, Yeum 5936
 
  [6]
李 , 伊 , 異 Лі, Рі I  
Ri   [6]
Yi  
Ri   [6]
Lee, Yi, Rhee, Ree, Rey, Rhie 6 796 227
Ін In In Ihn, Yin, Inn, En, Lin 20 635
Ім Im Im Im, Yim 99 986
 
 
Лім Im  
Rim  
Im  
Rim  
Lim, Yim, Rim, Leem, Rhim 635 507
Ча Ja Cha 178
莊 , 章 , 張 , 蔣 Чан Jang Chang Chang, Jahng, Jhang, Gang, Zhang 943 257
장곡 長谷 Чангок Janggok Changgok 52
Чо Jeo Chŏ 48
全 , 田 , 錢 Чон Jeon Chŏn Jun, Chun, Chon, Jeun, Cheon 687 867
Чом Jeom Chŏm 516
丁 , 程 , 鄭 Чон Jeong Chŏng Chung, Jung, Joung, Chong, Cheong, Choung 2 230 611
Че Je Che Jae, Jea, Che, Jei, Jhe 29 968
제갈 諸葛 Чегаль Jegal Chegal Jaegal, Jekal, Jeagal, Chegal, Chekal 4444
趙 , 曺 Чо Jo Cho Cho, Cao, Joe, Joh, Jou 1 347 730
宗 , 鍾 Чон Jong Chong Chong 962
Чва Jwa Chwa Chwa, Joa, Choa, Jaw 3130
周 , 朱 Чу Ju Chu Joo, Chu, Choo, Jou, Zoo, Jew 215 010
Чун Jun Chun Juhn, Jhun, Choon, Joon, Chuhn 72
Чип Jeup Chŭp Jup, Jub, Jeub, Cheup, Chup, Cheub, Chub 4
增 , 曾 Чин Jeung Chŭng Zeng, Jung, Cheung, Chung 6
智 , 池 Чі Ji Chi Jee, Ch, Gi, Chee, Gee, Jhi 147 572
晉 , 眞 , 陳 , 秦 Чін Jin Chin Chin, Jean, Gin, Zhin, Chen 170 980
Чха Cha Ch'a Char, Chah, Tchah, Tcha 180 589
昌 , 倉 Чхан Chang Ch'ang Chiang, Chahng 1179
采 , 菜 , 蔡 Чхе Chae Ch'ae Chai, Che, Chea 119 251
天 , 千 Чхон Cheon Ch'ŏn Chun, Chon, Chen, Choun 112 227
楚 , 肖 Чхо Cho Ch'o Chu, Chou, Choh 351
Чхве Choe Ch'oe Choi, Che, Choy, Chey 2 169 704
秋 , 鄒 Чху Chu Ch'u Choo, Chou, Chyu 55 309
Тхак Tak T'ak Tark, Tag, Tack, Thak 19 395
Тхан Tan T'an Than, Than, Tann 155
Тхе Tae T'ae Tai, Tea, Te, Tay 8165
Пхан Pan P'an Pahn, Phan, Pann 290
Пхен Paeng P'aeng Pang, Paing, Peng, Pyeong, Pyeng 2825
Пхьон Pyeon P'yŏn Pyun, Pyon, Pyoun, Pyen, Pyeun 15 308
Пхьон Pyeong P'yŏng Pyung, Pyong, Pyoung, Pyeng 608
Пхо Po P'o Pho, Poh 129
Пхьо Pyo P'yo Phyo, Pio, Puo, Peo, Pyho 28 398
Пхун Pung P'ung Poong, Puhng, Poohng 586
Пхі Pi P'i Pee, Phee, Phi, Phy, Pih 6303
Пхіль Pil P'il Phil, Pihl, Peel 251
河 , 夏 Ха Ha Ha Hah, Har 213 758
Хак Hak Hak Hag, Hahk, Hahg 101
韓 , 漢 Хан Han Han Hahn, Hann 715 556
Хам Ham Ham Hahm, Harm, Hamm, Haam 75 955
Хе Hae Hae Hay, Hai 322
Хо Heo Hur, Huh, Her, Hu, Ho, Hoh, Heoh 300 448
Хьон Hyeon Hyŏn Hyun, Huynh, Hyon, Hyoun, Hyen 81 807
Хьон Hyeong Hyŏng Hyung, Hyoung, Hyong, Hyeung 6640
扈 , 胡 , 鎬 Хо Ho Ho Hoh, Hu 6106
Хон Hong Hong Houng, Hyong 518 635
Хва Hwa Hwa Howa, Hua 945
Хван Hwan Hwan Huan, Howan 157
Хван Hwang Hwang Whang, Hoang, Huang, Whong, Wong 644 294
황보 皇甫 Хванбо Hwangbo Hwangbo Hwangpo 9148
後 , 候 Ху Hu Hu Hoo, Hooh, Huh 114
Хин Heung Hŭng Huhng 462

Фонетичні особливостіРедагувати

На початку слова у північному варіанті корейської мови літера ㄹ (р), що стоїть попереду простих голосних читається як ㄴ(н), або взагалі не читається перед йотованими голосними.[7] Тому прізвища 라 (Ra), 로 (Ro) передаються як На та Но, а 량 (Ryang), 려 (Ryeo) — Ян і Йо. В південнокорейському варіанті літера ㄹ (р) не вживається на початку слова, тільки у випадку запозичень.


Традиції в написанні імен кирилицеюРедагувати

З традиційної передачі корейських прізвищ кирилицею зберігається тільки Лі та Лім, фонетично мало бути І та Ім відповідно, інші прізвища пишуться відповідно до їх звучанню в Кореї, тобто

 • Лян/Рян → Ян
 • Лю/Рю → Ю
 • Ло → Но.

Традиційні для радянських корейців написання імен приводяться до фонетичної передачі:

 • Се → Со
 • Шін → Сін
 • Югай → Ю
 • Хегай → Хо
 • Тюгай → Чу
 • Тен → Чон
 • Те → Чо
 • Цой → Чхве
 • Цін → Чін[8]

Див. такожРедагувати

ПриміткиРедагувати

 1. Цифри Корейського національного статистичного управління згідно з даними перепису населення 2000 року. Для 22-ох найпоширеніших прізвищ включені розрахункові дані по Північній Кореї, інформація про інші прізвища стосуються тільки Південної Кореї.
 2. а б в тільки щодо 梁 і 樑
 3. а б в тільки щодо 呂
 4. а б в тільки щодо 連
 5. а б в тільки щодо 劉
 6. а б в тільки щодо 李
 7. Новикова Т.А., Иващенко Н.В. Учебник корейского языка. Начальний курс. — М. : ИД "Муравей-Гайд", 2001. — С. 18. — ISBN 5-8463-0004-9.
 8. Концевич Л.Р. (2 вересня 2008). Правила передачі корейських імен (російською). Архів оригіналу за 21 липня 2013. Процитовано 6 березня 2012. 


ПосиланняРедагувати