Відкрити головне меню

Список картин і малюнків Тараса Шевченка

сторінка-список у проекті Вікімедіа
Переважна більшість художніх творів Шевченка зберігається в Національному музеї Тараса Шевченка

Збереглося 835 творів Тараса Григоровича Шевченка, що дійшли до нашого часу в оригіналах і частково в гравюрах на металі й дереві російських та граверів з інших країн, а також у копіях, що їх виконали художники ще за життя Шевченка. Уявлення про мистецьку спадщину Шевченка доповнюють відомості про понад 278 втрачених і досі не знайдених робіт.

Живописні й графічні твори за часом виконання датуються 18301861 роками й територіально пов'язані з Україною, Казахстаном і Росією. За жанрами — це портрети, композиційні та міфологічні, історичні та побутові теми, архітектурні пейзажі й краєвиди. Виконано їх у техніці олійного письма на полотні, а також аквареллю, сепією, тушшю, свинцевим олівцем та в техніці офорта на окремих аркушах білого, кольорового та тонованого паперу різних розмірів, а також у п'ятьох альбомах.

Значну частину мистецької спадщини Шевченка становлять завершені роботи, але не менш цінними для розуміння творчого шляху й розкриття творчого методу художника є й його численні ескізи, етюди, начерки та навчальні студії. З усіх творів лише незначна частина має авторські підписи, написи і ще менша — авторські дати.

У межах кожного розділу цього списку всі твори розміщено в порядку їх виконання. У назвах малюнків збережено шевченківські назви творів і вивірено інші назви, присвоєні за літературною традицією. У літературі значна частина непідписаних та недатованих робіт отримала різні датування. У результаті наукових досліджень хронологічні рамки окремих робіт були звужені до року, місяця, іноді навіть до дня їх написання. Розглядаючи твори Шевченка, вміщені в цьому списку в хронологічній послідовності, можна простежити той шлях, який пройшов Шевченко-художник від років юнацтва до першого заслання.

Більшість картин і малюнків зберігаються в Національному музеї Тараса Шевченка, інші місцезнаходження вказані в окремих коментарях.

Живопис, графіка 1830–1847Редагувати

Твори 1830—1847 років охоплюють доакадемічний і академічний період та час перебування Шевченка в Україні до першого арешту. В цілому творчий шлях Шевченка-художника за цей період був дуже багатий успіхами — від копій та наслідувань до творів в усіх жанрах з повним опануванням відомих на той час технічних прийомів рисунка, живопису та офорта. Шевченко своїми творами і академічного і післяакадемічного періодів ще до заслання заклав основи критичного реалізму в українському образотворчому мистецтві і відкрив перші сторінки його історії.[1]

Твори 1830–1847 роківРедагувати

Першу групу в мистецькій спадщині Шевченка становлять його твори, виконані в 1830—1838 pоки — у доакадемічний період. Основна їх частина — це малюнки на сюжети з античної історії, а також два малюнки з історії України (зокрема Київської Русі). В останні роки цього періоду Шевченко намалював серію акварельних портретів з натури.

Визволення з кріпацтва і вступ до Академії мистецтв (квітень 1838 року) — це початок нового етапу в житті Шевченка. Твори академічного періоду (квітень 1838 — березень 1845 pоку) становлять другу численну групу в мистецькій спадщині Шевченка. Зустріч з К. Брюлловим, робота під його керівництвом, знайомство з широким колом передових діячів літератури і мистецтва, нарешті, спільна праця з талановитою мистецькою молоддю — все це позначилося на художній творчості Шевченка цього періоду, дуже різноманітній за характером, жанрами та технікою виконання. В Академії Шевченко опанував техніку рисунка італійським олівцем і крейдою на сірому і коричневому папері, техніку офорта та олійного і акварельного живопису.

У творчості післяакадемічного періоду Шевченка 1845—1847 pоків переважає виконання портретів та пейзажів, причому провідне місце займає саме архітектурний пейзаж, що пов'язано з роботою Шевченка на посаді художника в Київській археографічній комісії, за завданням якої він виїздив на Полтавщину та на Волинь для малювання пам'яток старовини та мистецтва.[1]

Картина Назва Техніка Розміри
(см)
Дата Примітки
  Погруддя жінки Папір, італійський олівець 47,5 × 38 1830 [2]
  Портрет Павла Васильовича Енгельгардта Бристольський картон, акварель 10,3 × 8,4 1833 [3]
  Голова жінки Папір, акварель 11,6 × 9,1 1834 [4]
  Смерть Лукреції Папір, туш, перо 34,3 × 50,3 1835 [5]
  Смерть Олега, князя древлянського Папір, туш, перо, пензель 27,5 × 38,9 1836 [6]
  Александр Македонський виявляє довір'я своєму лікареві Філіппу Папір, акварель, туш, перо 26 × 35,7 1836 [7]
  Смерть Віргінії Папір, акварель, туш, перо 25,1 × 35,7 1836 [8]
  Смерть Богдана Хмельницького Папір, туш, пензель, перо 30,8 × 45,1 1836 — 1837 [9]
  Смерть Сократа Папір, туш, пензель, перо 24,5 × 32,3 1837 [10]
  Портрет Катерини Абази (?) Бристольський картон, акварель 22,5 × 18,1 1837 [11]
  Портрет Євгена Павловича Гребінки Бристольський картон, акварель 21,3 × 18,8 1837 [12]
  Портрет невідомого Бристольський картон, акварель 23,7 × 17,6 1837 — 1838 [13]
  Портрет дівчини з собакою Бристольський картон, акварель 24,6 × 19,4 1838 [14]
  Портрет Миколи Олександровича Луніна Бристольський картон, акварель 24,6 × 19,5 1838 [15]
  Козацький банкет Папір, олівець 23,3 × 34 25 грудня 1838 [16]
  Голова матері Олія 68 × 58 1838 — 1840 [17]
  Портрет Антона Івановича Лагоди Папір, акварель 25,2 × 19,5 1839 [18]
  Портрет Івана Андрійовича Крилова Папір, акварель 24,6 × 19,5 1839 — IV 1841 [19]
[n 1]
  Портрет Василя Андрійовича Жуковського Папір, акварель 27,3 × 21 1839 — 1844 [20]
  Перерване побачення Папір, акварель 23 × 18,5 1839 — 1840 [21]
  Сон бабусі і внучки Папір, акварель 21,9 × 27,6 1839 — 1840 [22]
  Жінка в ліжку Папір, акварель 23,1 × 19,1 1839 — 1840 [23]
  Портрет юнкера Бристольський картон, акварель 16,9 × 14 1840 [24]
  Натурщиця Папір, акварель, бронза 16,3 × 20,5 1840 [25]
  Марія. Малюнок за поемою О. С. Пушкіна «Полтава». Папір, акварель, бронза 24,7 × 20,1 1840 [26]
  Портрет невідомої в намисті Папір, акварель 21,5 × 17,7 1840 [27]
  Хлопчик з собакою в лісі Папір, сепія 23,1 × 18,3 1840 [28]
  Куток Смоленського кладовища в Петербурзі Олівець, сепія 17,8 × 26,5 Літо 1840 [29]
  Натурщик Картон, олія 57 × 70,5 IV 1840 — I 1842 [30]
  Натурщики Тонований папір, вугіль, крейда 76 × 57 VI 1840 — І 1841 [31]
  Автопортрет Полотно (овал), олія 43 × 35 Зима 1840–1841 [32]
  Натурщик в позі св. Себастіяна Полотно, олія 72 × 54,2 Зима 1840–1841 [33]
[n 2]
  Портрети невідомих Папір, олівець 27,8 × 37,7 1840 — 1843 [34]
[n 3]
  Католицький чернець
Ілюстрація до твору М. І. Надєждіна «Сила воли. Воспоминания путешественника».
Гравюра на сталі. 30.IV 1841 [35]
  Циганка-ворожка Папір, акварель 26,5 × 20,7 IX 1841 [36]
  Знахар
Ілюстрація до однойменного твору Г. Ф. Квітки-Основ'яненка.
Папір, олівець, туш, перо, пензель 21,4 × 15,9 10.Х 1841 [37]
  Знахар
Ілюстрація до однойменного твору Г. Ф. Квітки-Основ'яненка.
Гравюра на дереві. 10.Х 1841 [38]
  Зустріч Тараса Бульби з синами
Ілюстрація до повісті М. В. Гоголя
«Тарас Бульба».
Папір, сепія 23,1 × 30,2 1842 [39]
[n 4]
  Портрет Миколи Павловича Соколовського Бристольський папір, акварель 25 × 21,9 1842 [40]
  Портрет невідомої біля фортепіано Акварель 1842 [41]
  Катерина Полотно, олія 93 × 72,3 Літо 1842 [42]
  Сліпа з дочкою
Автоілюстрація до поеми «Слепая»
Папір, олівець, сепія 21,5 × 17,8 1842 [43]
  Король Лір
Композиція на тему однойменної трагедії Шекспіра.
Папір, гальванокаустика. 12,4 × 9,2;
15,8 × 11,7;
20,7 × 14,6
10.II 1843 [44]
  Портрет художника-баталіста Олександра Євстахійовича Коцебу Папір, акварель 27,9 × 22,5 1843 [45]
  В гаремі Бристольський папір, акварель 24,7 × 20 1843 [46]
  Селянська родина Полотно, олія 60 × 72,5 V 1843 [47]
  На пасіці Полотно, олія 53 × 41 V 1843 [48]
  «Сліпий» («Невольник») Папір, сепія 14 × 11,1 V 1843 [49]
  «Сліпий» («Невольник») Папір, сепія 14,5 × 10,5 V 1843 [50]
  Портрет Маєвської Полотно, олія 41,5 × 35,7 V 1843 [51]
[n 5]
  Портрет Родіона Івановича Лукомського Папір, олівець 18,5 × 14 V 1843 [52]
  Видубецький монастир Папір, олівець 17,6 × 26,1 X 1843 [53]
  Вдовина хата на Україні Папір, олівець 22,7 × 29,5 V — X 1843 [54]
  Портрет Пантелеймона Олександровича Куліша Полотно, олія 40,3 × 32,2 V 1843 — I 1847 [55]
  Портрет Миколи Григоровича Рєпніна Полотно, олія 63,6 × 50,5 X 1843 [56]
  Автопортрет Папір, туш, перо 22,7 x 18,4 23 — 26.ХІ 1843 [57]
[n 6]
  Портрет Віктора Олексійовича Закревського Папір, олівець 34,5 × 23,3 XII 1843 [58]
  Портрет Ганни Іванівни Закревської Полотно, олія 51 × 39,6 9 — 23.XII 1843 [59]
  Портрет Платона Олексійовича Закревського Полотно, олія 52 × 40,1 9 — 23.XII 1843 [60]
  Портрет дітей В. М. Рєпніна Полотно, олія 40 × 51,3 1 — 10.I 1844 [61]
  Натурщик Тонований папір, олівець, вугіль 67,9 × 44,5 1844 [62]
  Дари в Чигрині 1649 року
Малюнок до однойменного офорта
Папір, туш 19,7 × 27 III — IV 1844 [63]
  Старости Папір, олівець, сепія 18 × 26 III — XI 1844 [64]
[n 7]
  Портрет невідомої в коричневому вбранні Бристольський папір, акварель 28,3 × 22,3 1845 [65]
  Т. Г. Шевченко малює селянське подвір'я Папір, сепія 18,5 × 27 Весна 1845 [66]
  Портрет Йосипа Федоровича Рудзинського Полотно, олія 45 × 35,5 IV — V 1845 [67]
[n 5]
  Хата над водою Папір, олівець 15,9 × 24,3 IV — X 1845 [68]
  Селянське подвір'я Папір, акварель 16,1 × 24,6 IV — X 1845 [69]
  На Орелі (село) Папір, олівець 16,7 × 24,3 IV — X 1845 [70]
  Хутір на Україні Папір, олівець, акварель 16,7 × 24,7 IV 1845 — IV 1846 [71]
  На Орелі Папір, олівець 16,4 × 24,8 IV — X 1845 [72]
  Краєвид з кам'яними бабами Папір, олівець 17,1 × 25,7 IV — X 1845 [73]
  Воздвиженський монастир у Полтаві Папір, сепія, акварель, туш 19,1 × 27,1 VIII 1845 [74]
  Будинок І. П. Котляревського в Полтаві Папір, акварель 16,7 × 24,4 VIII 1845 [75]
  В Решетилівці Папір, туш, сепія, акварель 19 × 27,4 VIII 1845 [76]
  В Решетилівці Папір, туш, сепія, акварель 17,9 × 27,1 VIII 1845 [77]
  Портрет Гаврила Родзянка Папір, акварель 25,1 × 22,1 24.VII — 19.VIII 1845 [78]
  Автопортрет Папір, олівець 17 × 13,3 Кінець серпня 1845 [79]
  Кам'яний хрест св. Бориса Папір, акварель 17,5 × 26,2 VIII — IX 1845 [80]
  Портрет Олександра Андрійовича Лук'яновича Полотно, олія 67 × 53,5 X 1845 [81]
  Портрет невідомої в блакитному вбранні Папір, акварель. IV 1845 — IV 1846 [82]
  Портрет невідомої в бузковій сукні Папір, акварель 28,3 × 21,7 IV 1845–1846 [83]
  Портрет купця Бристольський папір, олівець, акварель 28,1 × 23 IV 1845–1846 [84]
  Дерево Папір, олівець 30,4 × 23,5 IV 1845 — осінь 1846 [85]
  Узлісся Папір, олівець, акварель 23,7 × 32,1 IV 1845 — III 1847 [86]
  Портрет Горленко Полотно, олія 44,8 × 37 1846 — 1847 [87]
[n 5]
  Портрет Андрія Івановича Лизогуба Папір, олівець 21,3 × 17 28.II — 30.IV 1846; III 1847 [88]
  Портрет Іллі Івановича Лизогуба Полотно, олія 65,5 × 53,5 28.II — 30.IV 1846; III 1847 [89]
  Коло Седнева Папір, туш, сепія, акварель 21,1 × 29,2 IV 1846 [90]
  Чумаки серед могил Папір, олівець, акварель 18,5 × 27 IV 1846 [91]
  В Седневі Папір, сепія 18,4 × 26,7 IV 1846 [92]
  Портрет Марії Федорівни Катеринич Папір, акварель 30 × 22 18.II — IV 1846 [93]
  Портрет Олександра Андрійовича Катеринича Папір, акварель 30 × 22,1 18.II — IV 1846 [94]
  Портрет Івана Андрійовича Катеринича Папір, акварель 30 × 22,1 18.II — IV 1846 [95]
  Портрет Тетяни Пантелеймонівни Катеринич Папір, акварель 30 × 22,3 18.II — IV 1846 [96]
  Портрет Олени Антонівни Афендик Папір, акварель 26,5 × 18,8 18.II — IV 1846 [97]
  Костьол у Києві Папір, акварель 25,5 × 34,6 IV — IX 1846 [98]
  Церква всіх святих у Києво-Печерській лаврі Папір, сепія 27,3 × 36,9 IV — IX 1846 [99]
[n 5]
  Аскольдова могила Сепія, акварель 26 × 37 IV — IX 1846 [100]
[n 8]
  Васильківський форт у Києві (?) Папір, олівець, сепія, туш 21,8 × 29,3 IV — IX 1846 [101]
  Синагога Папір, сепія 21,5 × 30 IX — X 1846 [102]
  Почаївська лавра з півдня Папір, акварель 28,9 × 37,8 X 1846 [103]
  Почаївська лавра з заходу Папір, акварель 28,2 × 37,8 X 1846 [104]
  Собор Почаївської лаври (внутрішній вигляд) Папір, акварель 37,6 × 28,4 X 1846 [105]
  Вид на околиці з тераси Почаївської лаври Папір, акварель 28,7 × 37,7 X 1846 [106]
  Портрет Юлії Григорівни Сребдольської Папір, олівець 25,8 × 19,7 I 1847 [107]
  Портрет Єлизавети Василівни Кейкуатової Полотно, олія 66,7 × 56,5 Кінець III — 4.IV 1847 [108]

Альбом 1839–1843 роківРедагувати

До альбома входять рисунки 1839—1842 pоків, виконані художником у Петербурзі (ескізи ілюстрацій до «Истории Суворова» М. О. Полевого, до поеми О. С. Пушкіна «Полтава», начерки на теми поетичних творів Т. Г. Шевченка та ін). Переважна ж більшість рисунків виконана в Україні під час першої подорожі 1843 року (краєвиди Києва, типи селян і численні ескізи, етюди та начерки до «Живописной Украины», «Селянської родини» тощо). Рисунки виконано олівцем, в окремих випадках — тушшю-пером.

Альбом має дві нумерації: одна, проставлена вгорі аркуша і зроблена чорним чорнилом, нумерує аркуші (враховуючи і форзаци), друга — на нижніх кутах аркуша, синім чорнилом нумерує сторінки (в цій нумерації є помилки, пропуски і повторення).

Згідно з верхньою нумерацією альбом має 28 аркушів. Розмір першого аркуша — 17,6 × 26,2, всіх останніх — 17,6 × 26,5. Між другим і третім аркушами є залишки аркуша, який був вирізаний до нумерації альбома. Місцезнаходження його не встановлено, і чи був на ньому рисунок, не відомо. До нумерації, крім того, між третім і четвертим аркушами був вирваний аркуш з рисунком «У Києві», який зберігається в Національному музеї Тараса Шевченка.[109]

Картина Назва Техніка Розміри
(см)
Дата Примітки
  Селяни
Начерк двох постатей
Кольоровий папір, олівець 17,6 × 26,2 V 1843 [110]
  «Слепая», «История Суворова», «Катерина» та інші ескізи і начерки Папір, олівець, туш, перо 17,6 × 26,5 1842 [111]
  «Панна Сотниківна»
Ескіз та інші начерки
Папір, олівець 17,6 × 26,5 1841 — 1842 [112]
  «История Суворова»
Ескізи та інші начерки
Папір, олівець, туш, перо 17,6 × 26,5 1842 [113]
  «Катерина», «История Суворова» та інші начерки Папір, олівець 17,6 × 26,5 1842 [114]
  Бур'яни
Начерки
Папір, олівець 17,6 × 26,5 Літо 1840 [115]
  У Києві
Етюд
Папір, олівець 17,6 × 26,5 V — IX 1843 [116]
  Жінка на підлозі
Ескіз композиції до невідомого твору
Папір, олівець 17,6 × 26,5 V 1843 [117]
  «История Суворова»
Ескіз та інші начерки
Папір, олівець 17,6 × 26,5 1842 — 1843 [118]
  Марія. Ескіз малюнка. Голова коня. Етюд до картини «Катерина». Папір, олівець 17,6 × 26,5 1840 — 1842 [119]
  Селянська родина
Начерк ескіза
Папір, олівець 17,6 × 26,5 V 1843 [120]
  У Києві
Етюд
Папір, олівець 17,6 × 26,5 V — IX 1843 [121]
  Гілка
Начерк
Папір, олівець 17,6 × 26,5 1839 — 1843 [122]
  Дерева
Етюд
Папір, олівець 17,6 × 26,5 V — IX 1843 [123]
  Курінь Стрючка Папір, олівець 17,6 × 26,5 V 1843 [124]
  Краєвид Києва Папір, олівець 17,6 × 26,5 V — IX 1843 [125]
  Селяни та інші начерки Папір, олівець 17,6 × 26,5 V 1843 [126]
  Біля столу
Начерк
Папір, олівець 17,6 × 26,5 1839 — 1843 [127]
  Дальні печери Києво-Печерської лаври
Начерк
Папір, олівець 17,6 × 26,5 V — IX 1843 [128]
  Постать селянина зі спини. Дерево.
Начерки
Папір, олівець 17,6 × 26,5 V 1843 [129]
  Київ з-за Дніпра та інші начерки Папір, олівець 17,6 × 26,5 V — IX 1843 [130]
  Хата біля річки Папір, олівець 17,6 × 26,5 V — X 1843 [131]
  Старости
Етюди
Папір, олівець 17,6 × 26,5 V 1843 [132]
  Старости
Етюди
Папір, олівець 17,6 × 26,5 V 1843 [133]
  Старости
Етюди до офорта і окремий начерк
Папір, олівець 17,6 × 26,5 V 1843 [134]
  Селянин. Селянка. Будівля з планом.
Начерки
Папір, олівець 17,6 × 26,5 V 1843 [135]
  Судня рада
Ескіз до офорта
Папір, олівець 17,6 × 26,5 V 1843 [136]
  Хата батьків Т. Г. Шевченка в с. Кирилівці Папір, олівець 17,6 × 26,5 IX 1843 [137]
  Композиція на історичну тему
Два ескізи та начерк
Папір, олівець 17,6 × 26,5 V 1843 [138]
  Композиція на історичну тему
Ескіз
Папір, олівець 17,6 × 26,5 V 1843 [139]
  Судня рада
Ескіз до офорта
Папір, олівець 17,6 × 26,5 V 1843 [140]
  Казка. Старости.
Етюди
Папір, олівець 17,6 × 26,5 V 1843 [141]
  Старости
Етюд
Папір, олівець 17,6 × 26,5 V 1843 [142]
  Старости
Етюди
Папір, олівець 17,6 × 26,5 V 1843 [143]
  Селянська родина
Етюд
Папір, олівець 17,6 × 26,5 V 1843 [144]
  Краєвид з церквою
Незакінчений начерк
Папір, олівець 17,6 × 26,5 V 1843 [145]
  Дерева
Начерк
Папір, олівець 17,6 × 26,5 V — IX 1843 [146]
  Жіночий портрет
Начерки композиції портрета та ін.
Папір, олівець 17,6 × 26,5 1839 — 1843 [147]
  На березі
Начерк
Папір, олівець 17,6 × 26,5 V 1843 [148]
  Судня рада
Ескіз
Папір, олівець 17,6 × 26,5 13.VI 1843 [149]
  Краєвид, начерки жіночої постаті та чоловічого профілю Папір, олівець 17,6 × 26,5 V 1843 [150]
  На лекції з анатомії
Начерки
Папір, олівець 17,6 × 26,5 І — VII 1841 [151]
  Натурщик
Начерки
Папір, олівець 17,6 × 26,5 1839 — 1842 [152]
  Селянська родина
Ескіз
Папір, олівець 17,6 × 26,5 V 1843 [153]
  Краєвид з річкою Папір, олівець 17,6 × 26,5 V — IX 1843 [154]
  Селянська родина. «Сліпий» («Невольник»)
Ескізи
Папір, олівець 17,6 × 26,5 V 1843 [155]
  Начерки Кольоровий папір, олівець 17,6 × 26,5 1839 — 1843 [156]

Ілюстрації до книги М. Полевого «История Суворова» 1842 рікРедагувати

Оригінали Шевченка, з яких було виконано гравюри для книги «История князя Италийского графа Суворова-Рымникского, генералиссимуса российских войск. Сочинение Н. А. Полевого» (1843), не знайдено. В альбомі 1839—1843 pоків та на окремих аркушах є кілька ескізів та начерків до них. Оригінали ілюстрацій були виконані у 1842 році. Кількість ілюстрацій, виконаних Шевченком до цього видання, різними авторами встановлюється неоднакова. Двадцять шість ілюстрацій, вміщених в книзі, підписано Шевченком. Крім них, Шевченкові належать ще шість ілюстрацій. Приналежність двох непідписних ілюстрацій Шевченкові підтверджується наявністю ескізів до них. Чотири непідписні ілюстрації в книзі цілком витримані в манері Шевченка, мають багато деталей, які повторюються в підписних ілюстраціях, та спільних рис з іншими малюнками Шевченка.[157]

Картина Назва Техніка Розміри
(см)
Дата Примітки
  Суворов на варті Гравюра 8,5 × 7,5 1842 [158]
  Конфедерати вимагають від краківського коменданта здати зброю Гравюра 11,1 × 9,5 1842 [159]
  Суворов у татарському наметі Гравюра 0,4 × 8,7 1842 [160]
  Арешт Пугачова Гравюра 9,5 × 10,1 1842 [161]
  Суворов відправляє Пугачова з Уральська до Симбірська Гравюра 6,5 × 10,7 1842 [162]
  Суворов у кримського хана Шагін-Гірея Гравюра 13 × 11,2 1842 [163]
  Суворов на святі в честь угоди з татарами Гравюра 9,5 × 11,2 1842 [164]
  Суворов у Муса-бея Гравюра 8,4 × 9,2 1842 [165]
  Зустріч Катерини з королем польським Станіславом у Каневі Гравюра 6,8 × 11 1842 [166]
  Поранений Суворов у Потьомкіна Гравюра 9,7 × 11 1842 [167]
  Принц Кобурзький вітає Суворова Гравюра 8,5 × 6,5 1842 [168]
  Гонець сповіщає візира турецького про несподіваний напад Суворова Гравюра 7,6 × 8,8 1842 [169]
  Смерть Потьомкіна Гравюра 7,2 × 11,2 1842 [170]
  Суворов приймає депутатів польського короля Станіслава Гравюра 7,5 × 8,6 1842 [171]
  Відречення від престолу польського короля Станіслава Гравюра 7,2 × 9,6 1842 [172]
  Суворов викладає Катерині II плани воєнних дій Гравюра 10,5 × 9,1 1842 [173]
  Прощання Суворова з солдатами в Тульчині Гравюра 6,3 × 9 1842 [174]
  Суворов читає «Апостола» в церкві с. Кончанське Гравюра 8,5 × 6,6 1842 [175]
  Суворов грає з селянськими дітьми в бабки Гравюра 8,7 × 8 1842 [176]
  Суворов одержує орден від Павла I перед походом в Італію Гравюра 9,2 × 8,5 1842 [177]
  Король Людовік XVIII вітає Суворова в Мітаві перед походом в Італію Гравюра 8,5 × 9,8 1842 [178]
  Суворов відмовляється розкрити свої оперативні плани австрійському прем'єр-міністру Тугуту Гравюра 8,8 × 8,6 1842 [179]
  Кардинали дякують Суворову за перемогу при Нові Гравюра 8,6 × 8 1842 [180]
  Суворов куштує солдатську їжу Гравюра 6,8 × 11,1 1842 [181]
  Суворов розмовляє з абатом Гравюра 6,7 × 9 1842 [182]
  Суворов у склепі перед труною австрійського генералісимуса Лаудона Гравюра 9,2 × 7,8 1842 [183]
  Суворов влаштовує в Празі розваги за російськими народними звичаями Гравюра 7 × 11 1842 [184]
  Художник І. Г. Шмідт малює портрет Суворова Гравюра 9,7 × 8,2 1842 [185]
  Суворов за дзвонаря Гравюра 8,5 × 6,8 1842 [186]
  Хворому Суворову передають орден від Людовіка XVIII Гравюра 8,5 × 6,3 1842 [187]
  Суворов в останні години життя Гравюра 6,6 × 9 1842 [188]
  Суворов у труні Гравюра 8,6 × 11,1 1842 [189]

Випуск офортів «Живописная Украина» 1844 рікРедагувати

Випуск складається з шести офортів: «У Києві», «Видубецький монастир», «Судня рада», «Старости», «Казка», «Дари в Чигрині 1649 року». В офортах всі підписи, дати і написи зроблені Шевченком. Роботу над підготовкою малюнків до задуманого видання Т. Г. Шевченко почав у 1843 році під час першої подорожі на Україну. З цих підготовчих робіт збереглися ескізи, етюди і начерки. Повернувшись до Петербурга в березні 1844 pоку, Шевченко почав працювати над підготовкою до видання «Живописной Украины».[190]

Картина Назва Техніка Розміри
(см)
Дата Примітки
  У Києві Папір, офорт 17,6 × 25,7;
22,3 × 30;
36 × 44,3
III — 6 — 7. VI 1844 [191]
  Судня рада Папір, офорт 19 × 26,1;
26,1 × 32,1;
42,5 × 63,5
III — 6 — 7.V 1844 [192]
  Дари в Чигрині 1649 року Папір, офорт 19,6 × 27,1 III — 6 — 7.V 1844 [193]
  Старости Папір, офорт 18 × 25,6;
23,8 × 29,9;
26,8 × 35,2
XI 1844 [194]
  Казка Папір, офорт 21,6 × 17,7;
25,4 × 20,2;
36,2 × 42
VIII 1844 [195]
  Видубецький монастир у Києві Папір, офорт 17,1 × 24,2;
20,1 × 26,5;
36,1 × 41
XI 1844 [196]

Ілюстрації до книги М. Полевого «Русские полководцы» 1844 рікРедагувати

Портрети Петра I, Б. П. Шереметєва, О. Д. Меншикова, Б. X. Мініха, П. О. Румянцева, Г. О. Потьомкіна, О. В. Суворова, М. І. Голенищева-Кутузова, М. Б. Барклая де Толлі, П. X. Вітгенштейна, І. І. Дибіча та І. Ф. Паскевича, виконані Шевченком у 1844 році для книги М. Полевого «Русские полководцы или жизнь и подвиги российских полководцев, от времен императора Петра Великого до царствования императора Николая I», виданої К. Жернаковим в Петербурзі 1845 року. Оригінали цих портретів роботи Шевченка не знайдені.[197]

Картина Назва Техніка Розміри
(см)
Дата Примітки
  Портрет Петра I Гравюра 14,5 × 12,3 1844 [198]
  Портрет Б. П. Шереметєва Гравюра 11,5 × 8,9 1844 [199]
  Портрет О. Д. Меншикова Гравюра 11,5 × 9,5 1844 [200]
  Портрет Б. X. Мініха Гравюра 11,5 × 9,3 1844 [201]
  Портрет П. О. Румянцева Гравюра 11,5 × 9,8 1844 [202]
  Портрет Г. О. Потьомкіна Гравюра 10,7 × 9,5 1844 [203]
  Портрет О. В. Суворова Гравюра 11,3 × 10,2 1844 [204]
  Портрет М. І. Голенищева-Кутузова Гравюра 11,5 × 10,8 1844 [205]
  Портрет М. Б. Барклая де Толлі Гравюра 10,5 × 11,5 1844 [206]
  Портрет П. X. Вітгенштейна Гравюра 11,1 × 9,8 1844 [207]
  Портрет І. І. Дибіча Гравюра 11,1 × 10 1844 [208]
  Портрет І. Ф. Паскевича Гравюра 13,7 × 12,3 1844 [209]

Альбом 1845 рокуРедагувати

В альбомі вміщені рисунки олівцем, акварелі та сепії, виконані Т. Шевченком під час подорожі на Полтавщину та в суміжних місцях Київщини в квітні — жовтні 1845 року. В цьому альбомі Шевченко зарисував пам’ятки старовини та мистецтва (головним чином архітектури), приділяючи разом з цим велику увагу зображенню сільського побуту, окремих типів, жанрових сцен та природи.

Альбом складається з 20 пронумерованих аркушів, розміром 17,5 × 26,9 кожен і містить 35 малюнків. Між першим і третім аркушами є залишки аркуша, вирваного до нумерації альбома; місцезнаходження його не встановлено, і чи був він з рисунком — невідомо.[210] Місце зберігання альбому — Інститут літератури імені Тараса Шевченка НАН України.[n 9]

Картина Назва Техніка Розміри
(см)
Дата Примітки
 
Жанрова сцена.
Ескіз.
Папір, олівець
17,5 × 26,9
IV 1845
[211]
 
Жанрова сцена.
Ескіз та начерки.
Папір, олівець 17,5 × 26,9
IV — IX 1845
[212]
 
Селянин.
Начерк
Папір, олівець
17,5 × 26,9
IV 1845 [213]
 
В Густині. Церква Петра і Павла.
Папір, акварель
17,5 × 26,9
IV — 20.VII 1845
[214]
 
Брама в Густині. Церква св. Ніколая.
Папір, акварель
17,5 × 26,9
IV — 20.VIІ 1845
[215]
 
Селянське подвір'я.
Начерк.
Папір, олівець
17,5 × 26,9
IV 1845
[216]
 
Михайлівська церква в Переяславі.
Папір, акварель
17,5 × 26,9
VIII — IX 1845
[217]
 
Вознесенський собор в Переяславі.
Папір, акварель 17,5 × 26,9 VIII — IX 1845 [218]
 
Косар.
Начерк.
Папір, сепія, туш 17,5 × 26,9
V — X 1845
[219]
 
Церква Покрови в Переяславі.
Папір, акварель 17,5 × 26,9
VIII — IX 1845
[220]
  Андруші. Папір, сепія 17,5 × 26,9 VIII — X 1845 [221]
  Андруші. Папір, сепія 17,5 × 26,9 VIII — X 1845 [222]
  Било. Папір, олівець 17,5 × 26,9 IV 1845 [223]
  Комора в Потоках. Папір, акварель 17,5 × 26,9 Кінець серпня 1845 [224]
  Кам'яні хрести в Суботові. Папір, сепія 17,5 × 26,9 IV — X 1845 [225]
  Сільське кладовище. Папір, акварель 17,5 × 26,9 IV 1845 [226]
  Портрет невідомого.
Начерк.
Папір, олівець 17,5 × 26,9 IV 1845 [227]
  Мотрин монастир. Папір, акварель 17,5 × 26,9 IV — X 1845 [228]
  Чигринський дівочий монастир. Папір, сепія 17,5 × 26,9 IV — X 1845 [229]
  Капличка. Папір, сепія 17,5 × 26,9 IV 1845 [230]
  Богданові руїни в Суботові Папір, акварель 17,5 × 26,9 IV — X 1845 [231]
  Богданова церква у Суботові. Папір, акварель 17,5 × 26,9 IV — X 1845 [232]
  Три постаті.
Начерки.
Папір, олівець 17,5 × 26,9 IV 1845 [233]
  Чигрин з Суботівського шляху. Папір, акварель 17,5 × 26,9 IV — X 1845 [234]
  Повідь. Папір, акварель 17,5 × 26,9 IV 1845 [235]
  Людська постать.
Начерк.
Папір, олівець 17,5 × 26,9 IV 1845 [236]
  У В'юнищі. Папір, сепія 17,5 × 26,9 VIII — X 1845 [237]
  В Густині. Трапезна церква. Папір, акварель 17,5 × 26,9 IV — 20.VIІ 1845 [238]
  Селянське подвір'я.
Начерк.
Папір, олівець 17,5 × 26,9 IV 1845 [239]
  На околиці. Папір, акварель 17,5 × 26,9 Літо 1845 [240]
  Кашовари.
Начерк.
Папір, олівець 17,5 × 26,9 1845 [241]
  У Василівці. Папір, акварель 17,5 × 26,9 X 1845 [242]
  Селяни. Постаті.
Начерки.
Папір, олівець 17,5 × 26,9 IV 1845 [243]
  Кобзар та інші начерки. Папір, олівець 17,5 × 26,9 IV 1845 [244]

Ескізи, етюди, начерки 1837–1847 роківРедагувати

Ескізи, етюди, начерки 1837–1847 років можна назвати «творчою лабораторією» художника, які, здавалося б, не мають самостійної мистецької цінності. Але саме ця «лабораторія» допомагає науковцям зрозуміти творчий метод художника. Серед ескізів, етюдів та начерків можна побачити багато рисунків, які свідчать про нездійснені задуми художника. Так, наприклад, деякі з них послужили матеріалом для офортів «Живописной Украины», а ще більше таких начерків залишилося незавершеними. Дуже можливо, що серед них є початок тих пейзажних творів, які загинули після арешту Шевченка. Детальне вивчення «творчої лабораторії» Шевченка, допомагає в розшукуванні та атрибутуванні незнайдених творів художника, які можуть бути виявлені і в приватних збірках і в державних сховищах, де є ще багато творів з невизначеною належністю тому чи іншому художникові.[1]

Картина Назва Техніка Розміри
(см)
Дата Примітки
  Рука
Етюд до портрета Є. П. Гребінки
Бристольський картон, олівець 21,3 × 18,8 1837 [245]
  Кінь
Начерк
Папір, олівець 23,3 × 34 25.XII 1838 [246]
  Тополя
Етюд
Кольоровий папір, олівець 25,7 × 20 1839 [247]
  Портрет А. І. Лагоди
Начерк
Папір, олівець 25,2 × 19,6 1839 [248]
  В натурному класі Академії мистецтв та інші ескізи й начерки Папір, олівець 21,7 × 28,7 1839 — 1842 [249]
  В натурному класі Академії мистецтв
Начерки
Папір, олівець 21,8 × 28,7 1839 — 1842 [250]
  Голова гіпсової скульптури дитини. Гіпсова рука. Натурщик Степан.
Начерки
Папір, олівець 21,8 × 28,7 1839 — 1842 [251]
  Натурщики та учні Академії мистецтв
Начерки
Папір, олівець 21,7 × 28,7 1839 — 1842 [252]
  Спляча жінка та інші начерки Папір, олівець 21,7 × 28,7 1839 — 1842 [253]
  Учень Академії мистецтв перед мольбертом та ескіз композиції Папір, олівець 17,8 × 26,3 1839 — 1842 [254]
  Натурщик і учень Академії мистецтв Папір, олівець 17,8 × 26,3 1839 — 1842 [255]
  Учні Академії мистецтв та інші начерки Папір, олівець 17,8 × 26,3 1839 — 1842 [256]
  В натурному класі Академії мистецтв
Начерки
Папір, олівець 17,8 × 26,3 1839-1842 [257]
  Жіночий портрет
Ескізи
Папір, олівець 13,3 × 9,7 1839 — 1843 [258]
  Портрет жінки з локонами Папір, олівець 13,8 × 10,2 1839 — 1843 [259]
  Жінка, що сидить
Ескіз
Папір, олівець 15 × 13 1839 — 1843 [260]
  Людина на березі
Ескіз
Папір, олівець 9 × 8,8 1839 — 1843 [261]
  Жанрова сцена
Ескіз
Папір, олівець 11,1 × 14 1840 — 1843 [262]
  «Утоплена». Хлопчик з собакою. Нарцис та інші ескізи і начерки Папір, олівець 17,8 × 26,5 1840 — 1841 [263]
 
 
Начерки на листі до брата, М. Г. Шевченка Папір, чорнило, перо 25 × 19,7 2.III 1840 [264]
[n 9]
  Гілля дуба
Начерки
Папір, олівець 21,5 × 17,8 1840 — 1842 [265]
  «Панна Сотниківна»
Ескіз
Папір, олівець 22,3 × 31 XII 1841 — XI 1842 [266]
  Рукави жіночої сорочки
Етюди
Папір, олівець 22,3 × 31 XII 1841 — XI 1842 [267]
  Жінка в сарафані, дід та інші начерки Папір, олівець 27,5 × 19,2 1841 — 1842 [268]
  Католицький чернець
Ескіз ілюстрації до твору М. І. Надєждіна «Сила воли»
Бристольський папір, олівець 14 × 11,3 30.IV 1841 [269]
  Начерки ілюстрацій до твору М. І. Надєждіна «Сила воли» Бристольський папір, олівець 14 × 11,3 30.IV 1841 [270]
  Біля хворого Папір, олівець 15,9 × 21,4 10.Х 1841 [271]
 
 
 
 
 
 
 
Начерки на полях рукопису поеми «Мар'яна-черниця» Папір, чорнило, перо 20,5 × 12,9,20,4 × 12,8,20,4 × 12,7,20,3 × 12,8
22.ХІ 1841 [272]
[n 9]
  Дід. Етюд до картини «Катерина» та інші етюди і начерки. Папір, олівець 26,4 × 36,5 XII 1841–1842 [273]
  Суворов в останні години життя та інші начерки Папір, олівець 18 × 26 1842 — 1843 [274]
  «Слепая», «История Суворова»
Ескізи та начерки
Папір, олівець, сепія, туш, перо 26,4 × 36,5 1842 [275]
  Оксана
Ескіз автоілюстрації до поеми «Слепая» (?)
Папір, туш, олівець 23,3 × 14,4 1842 [276]
  Оксана
Ескіз автоілюстрації до поеми «Слепая» (?)
Папір, червоний олівець 18,9×15,7 1842 [277]
  Допит полонених. Ілюстрація до поеми К. Ф. Рилєєва «Войнаровский».
Ескіз та начерки
Папір, олівець 18,2 × 26 3 1842 [278]
  Художник перед мольбертом та інші ескізи і начерки Папір, олівець 18,2 × 26,3 1842 [279]
  Анатомічний малюнок Папір, акварель 26,3 × 36,6 Зима 1842 [280]
  Смерть Богдана Хмельницького
Ескізи
Папір, олівець 26,3 × 36,6 1842 — 1843 [281]
  Смерть Богдана Хмельницького
Ескіз
Папір, олівець 25,6 × 33,7 1842 — 1843 [282]
  Смерть Богдана Хмельницького
Ескіз
Папір, олівець 25,6 × 33,7 1842 — 1843 [283]
  В гаремі
Ескіз
Папір, олівець 16,2 × 18 1843 [284]
  В гаремі
Ескіз
Папір, олівець 17,6 × 23,2 1843 [285]
  В гаремі
Ескіз акварелі та окремий начерк
Папір, олівець 17,6 × 23,2 V 1843 [286]
  Катерина
Начерк картини
Папір, олівець, чорнило, перо 25,2 × 20 25.I 1843 [287]
[n 9]
  Антон Головатий біля Неви
Ескіз
Папір, олівець 18,9 × 12,7 V 1843 [288]
  Композиція на історичну тему
Ескіз
Папір, олівець 5,5 × 4,7.
18,9 × 12,7
V 1843 [289]
  Композиція на історичну тему
Ескіз
Папір, олівець 33,3 × 23,1 V 1843 [290]
  Портрет юнака. Біля криниці. Біля ліжка.
Ескізи
Папір, олівець 23 × 16,3 1843 [291]
  Портрет юнака. Руки.
Ескіз та етюди
Папір, олівець 19,4 × 26,4 1843 [292]
  Рука з чохлом для ківера
Етюд
Папір, олівець 14,5 × 24 1843 [293]
  Київ з боку Дніпра Папір, олівець 27,7 × 38,3 V — IX 1843 [294]
  Архітектурний пейзаж
Начерк
Папір, олівець 27,7 × 38,3 V 1843 [295]
  Києво-Межигірський монастир Папір, олівець 28,4 × 40,1 VI 1843 [296]
  На пасіці. «Сліпий» («Невольник»). Біля криниці.
Ескізи
Папір, олівець 26,2 × 37,4 V 1843 [297]
  Постать. Голова старої людини.
Начерки
Папір, олівець 26,2 × 37,4 V 1843 [298]
  На пасіці
Етюди
Папір, олівець 14,8 × 11,9 V 1843 [299]
  Жінка на підлозі
Ескізи
Папір, олівець 14,5 × 23,5 V 1843 [300]
  Вакханка
Ескізи
Папір, олівець 10 × 19,4 V 1843 [301]
  Вакханка
Ескізи
Папір, олівець 15,7 × 16,2 V 1843 [302]
  Дари в Чигрині 1649 року
Ескізи
Папір, олівець 10 × 19,4 V 1843 — I 1844 [303]
  Судня рада
Етюд
Папір, олівець 15,7 × 16,2 V 1843 — I 1844 [304]
  «Сліпий» («Невольник»)
Ескіз
Папір, олівець 22,7 × 18,4 23 — 26.ХІ 1843 [305]
  У Києві Папір, олівець 18,3 × 27 III — IV 1844 [306]
  Пейзаж
Начерк
Папір, олівець 16,7 × 24,7 IV 1845 — IV 1846 [307]
  Подвір'я на селі Папір, олівець 12,7 × 20,9 Літо 1845 [308]
  Портрет літньої жінки з хлопчиком Папір, олівець 25 × 22 1845 — 1846 [309]
[n 10]
  Портрет невідомого Бристольський папір, акварель 22,6 × 22,8 IV 1845–1846 [310]
  Дві жінки. Дерева.
Начерки
Папір, олівець 24 × 29,7 IV 1845–1846 [311]
  Дерева
Начерк
Папір, олівець 24 × 29,7 IV 1845–1846 [312]
  Урочище Стінка Папір, олівець 17 × 24,2 V — X 1845 [313]
  Урочище Білик Папір, олівець 16,6 × 24,5 V — X 1845 [314]
  На Україні Папір, олівець
16,9 × 24
Літо 1845 [315]
  Жанрова сцена
Начерк
Папір, олівець 17,5 × 26,2 VIII — IX 1845 [316]
  Начерки на сторінках рукописної збірки «Три літа» Папір, олівець 32,3 × 21 Кінець 1845 — початок 1847 [317]
[n 9]
  Начерки на сторінках рукописної збірки «Три літа» Папір, олівець 32,3 × 21 Кінець 1845 — початок 1847 [318]
[n 9]
  Начерки на сторінках рукописної збірки «Три літа» Папір, олівець 32,3 × 21 Кінець 1845 — початок 1847 [319]
[n 9]
  Начерки на сторінках рукописної збірки «Три літа» Папір, олівець 32,3 × 21 Кінець 1845 — початок 1847 [320]
[n 9]
  Потір із церкви с. Мохнатин Папір, олівець 20 × 19,2 II — IV 1846 [321]
  Трапезна чаша Густинського монастиря Папір, олівець 20 × 18,9 II — IV 1846 [322]
  Енколпіон Папір, олівець 28 × 19,3 II — IV 1846 [323]
  Китаївська пустинь. Троїцька церква.
Начерк
Папір, олівець 19,8 × 28,6 IV — IX 1846 [324]
  Пейзаж
Начерк
Папір, олівець 19,8 × 28,6 IV — IX 1846 [325]
  Вишгород (?)
Начерк
Папір, олівець 27 × 39 IV — IX 1846 [326]
  Коло каші Папір, олівець 14,9 × 22,8 VII — VIII 1846 [327]
  Пейзаж
Начерк
Папір, олівець 14,9 × 22,8 VII — VIII 1846 [328]
  Парубок з люлькою, голова селянина та хлопець з граблями
Начерки
Папір, олівець 20,3 × 28 VII — VIII 1846 [329]
  Селянин у брилі
Начерк
Папір, олівець 20,3 × 28 VII — VIII 1846 [330]
  Постаті селян
Начерки
Папір, олівець 20,4 × 30,2 VII — VIII 1846 [331]
  Гурт селян та інші начерки Папір, олівець 24 × 31,8 VII — VIII 1846 [332]
  Сільські будівлі
Начерки
Папір, олівець 24 × 31,8 VII — VIII 1846 [333]
  Начерки на полях рукопису вірша «Русалка» Папір, олівець 22 × 17,7 9.VIII 1846 [334]
[n 9]
  Почаївська лавра з заходу
Начерк
Папір, олівець 28,9 × 37,8 X 1846 [335]
  Собор Почаївської лаври (внутрішній вигляд)
Ескіз
Папір, олівець 37,6 × 28,4 X 1846 [336]
  «Відьма». Рисунок за однойменною поемою Т. Шевченка Папір, олівець 9,4 × 7 III 1847 [337]
  Діти М. І. Кейкуатова Папір, олівець 24 × 24 Кінець III — 4.IV 1847 [338]
  Діти М. І. Кейкуатова
Начерк
Папір, олівець 24 × 24 Кінець III — 4.IV 1847 [339]

СумнівніРедагувати

Картина Назва Техніка Розміри
(см)
Дата Примітки
  Портрет батька Папір, туш, перо, пензель (13,8 × 5) 1829 — 1830 [340]
[n 11]
  Портрет К. П. Брюллова Папір, олівець 15,6 × 11,7 1835 [341]
  Хрестовий похід під проводом Петра Пустельника
Ескізи та начерки
Папір, олівець 23,1 × 32 1838 [342]
  Нарцис
Ескіз та етюд
Папір, олівець 17,8 × 26,3 1840 [343]
  Мати миє дитину. Жертвоприношення Авраама та багатофігурна композиція.
Ескізи
Папір, олівець, акварель 17,8 × 26,3 1840 [344]
  Дерево
Начерк
Папір, олівець 34,4 × 24,6 1839 — 1843 [345]
  Хлопчик з собакою в лісі
Ескіз
Папір, олівець 3,4 × 4,0
25 × 35,5
1840 [346]
  Портрети П. І. та Н. О. Сапожникових Папір, олівець 21,5 × 28 1840 — 1842 [347]
[n 12]
  Портрет О. О. Агіна Полотно, олія 37,7 × 29,4 1840 — 1844 [348]
  Гамалія Полотно, олія 30 × 28 1842 [349]
  Портрет П. Д. Дуніна-Борковського Полотно, олія 37,2 × 30,5 [350]

Незнайдені твориРедагувати

До списку незнайдених творів Т. Г. Шевченка належать ті, які згадуються в різних джерелах: в листах Шевченка і різних осіб до нього, у спогадах сучасників, в архівних джерелах та у літературних творах.

Незнайдені твори 1829-1847 
Назва Техніка Дата
Копії з картин суздальської школи. Папір, олівець 1829 — 1832
Портрет Платова. Копія. Папір, олівець. 6.XII 1829
Сатурн. Папір, олівець. 1835
Аполлон Бельведерський. Папір, олівець. 1835
Фракліт 1. Папір, олівець. 1835
Геракліт. Папір, олівець. 1835
Архітектурні барельєфи. Папір, олівець. 1835 — 1836
Маска Фортунати. Папір, олівець. 1835 — 1836
Портрети Івана Нечипоренка. Папір, акварель. 1835 — 1837
Жіночі портрети. 1835 — 1837
Кістяк. 1835 — 1837
Геркулес Фарнезький. 1836
Аполліно. Копія. 1836
Розпис Великого театру в Петербурзі. 1836
Маска Лаокоона. 1836 — 1837
Слідок з скульптурного твору Мікеланджело. 1836 — 1837
Голова Люція Вера. 1836 — 1837
Голова «Генія». 1836 — 1837
Анатомічні фігури. 1836 — 1837
Германік. 1836 — 1837
Фавн, що танцює. 1836 — 1837
Портрет нареченої Демидова. 1837
Анатомічна статуя Фішера. 1837 — 1838
Мідас, повішений Аполлоном. 1837 — 1838
Едіп, Антігона та Полінік. Рисунок на тему трагедії Озерова «Едіп в Афінах». Папір, олівець. 1837 — 1838
Ієзекіїль на полі, всіяному кістками. Ескіз. IX 1838 — XII 1839
Портрет І. А. Крилова. 1838 — 1840
Портрет Петра Івановича Мартоса. Папір, акварель. 1839
Рисунок з натури. 29. IV 1839
Портрет Солової. Осінь 1839
Натурщик Тарас Михайлович Малишев. Етюди. 1839 — 1842
Портрет С. С. Гулака-Артемовського. Папір, акварель. 1840
Береза. Ялини. Етюди. Літо 1840
Хлопчик-жебрак, що дає хліб собаці (олія) та ескіз до цієї картини. 27.IX 1840
Рисунки на листі до Г. Ф. Квітки-Основ'яненка. 1840 — 1841
Портрет Демського. Папір, олівець. 1841
Портрет Василя Петровича Апрелєва. 1841
Група сплячих жебрачок. Папір, акварель. 26.IX 1842
Картина Шевченка, яка належала Скобелєву. Олія 1842
«Панна Сотниківна». 1842
Король Лір. Малюнок на тему однойменної трагедії В. Шекспіра. Папір, сепія 10.II 1843
Портрети знайомих Шевченка. VI 1843–1844
Бал у Волховських. Папір, акварель. 29.VI 1843; 12.I 1844; 12.I 1846
Портрет О. Волховського. Олія. 29.VI 1843; 12.I 1844; 12.I 1846
Картина для Єзучевського. III 1845
Автопортрет Т. Г. Шевченка з свічкою. 1845
Портрет Марії Степанівни Козачковської. Папір, акварель VIII 1845
Будинок А. О. Козачковського в Переяславі. VIII — X 1845
Будинок Хмельницького в Суботові. 20.X 1845
Портрети членів родини Олександра Андрійовича Лук'яновича. X 1845
Автопортрет. XII 1845
Портрет Шостки Олександри Іванівни. Олія. 12.I 1846
Бал у Чернігові. Ілюстрація до вірша Чужбинського. Ескіз та рисунок. Папір, олівець. II 1846
Портрет О. С. Афанасьєва-Чужбинського. Папір, олівець. II — IV 1846
Три портрети членів родини Катериничів. Папір, акварель Весна 1846
Краєвиди Києва, роботи Т. Г. Шевченка, що знаходились у І. І. Фундуклея. IV — IX 1846
Київський сад. Олівець IV — IX 1846
Золоті ворота. Літо 1846
Печери Київської лаври. І 1846
Старці. IV — IX 1846
Портрет отамана старців. Літо 1846
Малюнки Т. Шевченка, що знаходились у М. М. Сажина. 9.I 1847
Портрет Віктора Миколайовича Забіли. Папір, олівець. Кінець січня — лютий 1847
Портрет сина К. І. Білозерського. Папір, олівець. І — II 1847
Портрет Ю. Г. Сребдольської. Папір, олівець. I 1847
Христос благословляє хліб. Св. Дмитро. Двобічна ікона на металі. Олія. Кінець III — 4.IV 1847

Живопис, графіка 1847–1850Редагувати

У важких умовах заслання 1847—1857 років Тарас Шевченко, незважаючи на царську заборону писати та малювати, виконав величезну кількість мистецьких творів, які ввійшли у скарбницю образотворчого мистецтва українського, російського і казахського народів.

Це стало можливим завдяки співчутливому ставленню до Шевченка з боку передових російських офіцерів, зокрема капітан-лейтенанта О. І. Бутакова, начальника експедиції по дослідженню Аральського моря та його берегів, «друга, товариша, командира», за висловом самого художника.[351]

Твори 1847–1850 роківРедагувати

Більшість творів 1847–1850 років становлять акварелі та рисунки, які виконав Шевченко як художник Аральської експедиції під час переходу з Орської кріпості до укріплення Раїм, в Раїмі, під час першого плавання по Аральському морю, зимівлі на Кос-Аралі, другого плавання по Аральському морю та в період перебування в Оренбурзі.[351]

Картина Назва Техніка Розміри
(см)
Дата Примітки
  Автопортрет Папір, олівець 12,7 × 9,9 23.VI — XII 1847 [352]
  Пожежа в степу Папір, акварель 21,4 × 29,6 12.V 1848 [353]
[n 13]
  Табір транспорту в степу Папір, акварель 13,9 × 22,5 11.V — 17.VI 1848 [354]
  Форт Кара-Бутак Папір, акварель 20,4 × 29,5 21.V 1848 — 15.I 1850 [355]
  Форт Кара-Бутак Папір, сепія 13,3 × 22,8 21.V 1848 — 15.I 1850 [356]
  Джангис-агач Папір, акварель 13,6 × 22,4 26.V 1848 [357]
  Дустанова могила Папір, акварель 13,5 × 22,7 27.V 1848 — 15.I 1850 [358]
  Укріплення Іргиз-Кала Папір, акварель 20 × 29,5 28 — 30.V 1848 — 15.I 1850 [359]
  Днювання експедиційного транспорту в степу Папір, акварель 13,8 × 22,8 V — VI 1848 [360]
  Укріплення Раїм. Вид з верфі на Сир-Дар'ї Папір, акварель 20,5 × 29,8 19.VI — 25.VII 1848 [361]
  Урочище Раїм з заходу Папір, акварель 13,6 × 22,7 19.VI — 25.VII 1848 [362]
  Укріплення Раїм. Внутрішній вигляд. Папір, сепія 15,8 × 31,3 19.VI — 25. VIІ 1848 [363]
  Т. Г. Шевченко малює товариша Папір, сепія 18,1 × 27,1 19.VI — 25.VII 1848 [364]
  Портрет невідомого з гітарою Папір, сепія 17,9 × 14 19.VI — 25.VII 1848; I–III 1849 [365]
  Казахи в юрті Папір, сепія ? 19.VI — 25.VII 1848; І — III 1849 [366]
  Пристань на Сир-Дарї в 1848 році Папір, акварель 13 × 22,8 20.VI — 25.VII 1848 [367]
  Шхуни «Константин» та «Михаил» Папір, сепія, білило 16,8 × 26,7 20 — 25.VIII 1848 [368]
  Спорядження шхун Тонований папір, сепія 15,9 × 30,5 19.VI — 25.VII 1848 [369]
  Спорядження шхун Тонований папір, сепія 15,6 × 30,2 19.VI — 25.VII 1848 [370]
  Острів Куг-Арал Тонований папір, акварель 13,9 × 22,9 1 — 2.VIII 1848; IX 1849 [371]
  Південний берег півострова Куланди Тонований папір, акварель 13,2 × 22,6 4 — 16.VIII, 10 — 11.IX 1848;
25 — 28.VII 1849
[372]
  Могила Мула-Доса-Мал на півострові Куланди Тонований папір, акварель 13,5 × 22,8 4 — 16.VIII, 10 — 11.IX 1848;
25 — 28.VII 1849
[373]
  Шатро експедиції на острові Барса-Кельмес Папір, акварель 13,3 × 22,9 7 — 13.VIII 1848 [374]
  Мис Бай-Губек Папір, акварель 13,6 × 22,8 20.VIII 1848 [375]
  Мис Бай-Губек Папір, акварель 13,8 × 22,7 20.VIII 1848 [376]
  Крутий берег Аральського моря Папір, акварель 16 × 28,5 VIII 1848 — IX 1849 [377]
  Гористий берег острова Ніколая Папір, акварель 15,6 × 29,1 12 — 21.IX 1848;
22 — 30.VIII 1849
[378]
  Берег острова Ніколая Папір, акварель 13,8 × 22,9 12 — 21.IX 1848;
22 — 30.VIII 1849
[379]
  Низький берег острова Ніколая Папір, акварель 15,3 × 28,7 12 — 21.IX 1848;
22 — 30.VIII 1849
[380]
  Берег острова Ніколая Папір, акварель 13,5 × 22,6 12 — 21.IX 1848;
22 — 30.VIII 1849
[381]
  Т. Г. Шевченко серед учасників експедиції на березі Аральського моря Папір, акварель 13,7 × 22,9 12 — 21.IX 1848;
22 — 30.VIII 1849
[382]
  На березі Аральського моря Папір, акварель 15,3 × 28,7 12 — 21.IX 1848;
22 — 30.VIII 1849
[383]
  Шхуни біля форту Кос-Арал Папір, акварель 20,6 × 30 6.Х 1848 — 6.V 1849 [384]
  Місячна ніч на Кос-Аралі Папір, акварель 15 × 29,2 6.Х 1848 — 6.V 1849 [385]
  Казахська стоянка на Кос-Аралі Папір, акварель 13,7 × 22,7 6.Х 1848 — 6.V 1849 [386]
  Укріплення Кос-Арал взимку Папір, сепія 15,9 × 30,2 6.Х 1848 — 2.IV 1849 [387]
  Укріплення Кос-Арал взимку Папір, сепія, білило 15,9 × 30,7 20.XI 1848 — 2.IV 1849 [388]
  Казахський хлопчик розпалює грубку Папір, сепія 24,7 × 18,3 6.Х 1848 — 2.IV 1849 [389]
  Казахський хлопчик дрімає біля грубки Папір, сепія 23,3 × 18,1 6.Х 1848 — 2.IV 1849 [390]
  Казахи біля вогню Папір, олівець, сепія 23 × 17,6 6.Х 1848 — 2.IV 1849 [391]
  Тигр Тонований папір, акварель 15,6 × 31 20.ХІ 1848 [392]
  О. Бутаков і фельдшер О. Істомін під час зимівлі на Кос-Аралі Папір, сепія 18 × 27,3 20.ХІ 1848 — 6.V 1849 [393]
  Казах на коні Папір, акварель 20,7 × 28 1848 — 1849 [394]
  Шхуна «Константан» на ремонті Папір, сепія 9,4 × 18,1 IV 1849 [395]
  Острів Чикита-Арал Папір, акварель ? 17.V 1849 [396]
[n 10]
  Острів Чекан-Арал Папір, акварель 14,9 × 28,6 17 — 19.V 1849 [397]
[n 14]
  Автопортрет Папір, сепія 24,3 × 18,1 29.ХІ 1849 [398]
  Автопортрет Папір, сепія 15,6 × 12,9 XI 1849 — IV 1850 [399]
[n 11]
  Портрет Хоми Вернера Папір, сепія 29,5 × 22,7 1849 [400]
[n 10]
  Портрет О. С. Бларамберг Тонований папір, акварель 27,9 × 22 XI 1849 — IV 1850 [401]
  Портрет невідомої Папір, акварель 26,5 × 9,5 XI 1849 — IV 1850 [402]
[n 15]
  Портрет братів Ф. М. та М. М. Лазаревських Папір, сепія 29 × 22 11.XII 1849 [403]
[n 3]
  Автопортрет Папір, сепія 16,2 × 13 29.XII 1849 [404]
  Портрет А. В. Племянникова Папір, акварель 29,5 × 22,3 І — IV 1850 [405]
  Портрет М. Ісаєва Папір, акварель 25,6 × 20,5 II 1850 [406]
  Розп'яття
Ескіз
Папір, сепія 19,6 × 11,8 III 1850 [407]

Альбоми 1846–1850 роківРедагувати

Альбоми були відібрані у Шевченка при першому арешті 5.IV 1847 pоку, однак за відсутністю компрометуючих матеріалів були йому повернуті і знаходились у нього під час його перебування в Орській кріпості та під час Аральської експедиції 1848 — 1849 pоків. Вдруге і вже безповоротно альбоми відібрано у Шевченка під час другого арешту 27.IV 1850 року.

Рисунки, начерки та ескізи композицій, що вміщені в першому альбомі, виконані частково в Україні під час розкопок могили Переп’ят, однак переважна їх частина відноситься до часу Аральської експедиції, а саме: зарисовки топографічних робіт, начерки з казахського народного побуту та ескізи до згодом завершених творів.

Більшість рисунків, начерків та ескізів другого альбома виконав Шевченко під час Аральської експедиції та в Оренбурзі. В альбомі є багато зарисовок гористих берегів Аральського моря, шхун і човнів під вітрилами та зимових будівель на Кос-Аралі. Тут є також начерки портретів та ескізи до кількох творів, що були завершені під час другого періоду заслання.[351]

Картина Назва Техніка Розміри
(см)
Дата Примітки
  Казах в юрті. Селянин.
Начерки
Папір, олівець 11,9 × 17,3 VII — VIII 1846;
VI–VII 1848;
І — III 1849
[408]
  Казах в юрті
Шаржі та інші начерки
Папір, олівець, чорнило, перо 11,9 × 17,3 1846 — 1850 [409]
  Могила Переп'ят та інші начерки Папір, олівець 11,9 × 17,3 1846 — 1850 [410]
  Казахи
Начерк композиції
Папір, олівець 11,9 × 17,3 6.Х 1848 — 2.IV 1849 [411]
  Церква з дзвіницею
Начерк
Папір, олівець 11,9 × 17,3 1846 [412]
  Казах у шапці Папір, олівець 11,9 × 17,3 6.Х 1848 — 2.IV 1849 [413]
  Жінка в кріслі. Начерки собаки. Папір, олівець 11,9 × 17,3 1846 — 1849 [414]
  Родинний портрет
Начерк композиції
Папір, олівець 11,9 × 17,3 1846 — 1849 [415]
  Експедиційний табір. Верблюди.
Начерки
Папір, олівець 11,9 × 17,3 11.V — 17.VI 1848 [416]
  Верблюд
Начерк
Папір, олівець 11,9 × 17,3 11.V — 17.VI 1848 [417]
  Навантажений верблюд
Начерк
Папір, олівець 11,9 × 17,3 11.V — 17.VI 1848 [418]
  Навантажені верблюди
Начерки
Папір, олівець 11,9 × 17,3 11.V — 17.VI 1848 [419]
  Постать огрядного казаха. Верблюди.
Начерки
Папір, олівець 11,9 × 17,3 11.V — 17.VI 1848 [420]
  Караван у степу
Начерк
Папір, олівець 11,9 × 17,3 11.V — 17.VI 1848 [421]
  Експедиційний табір у степу
Начерк
Папір, олівець 11,9 × 17,3 11.V — 17.VI 1848 [422]
  Намети експедиційного табору та інші начерки Папір, олівець 11,9 × 17,3 11.V — 17.VI 1848 [423]
  Казах на верблюді. Верблюд.
Начерки
Папір, олівець 11,9 × 17,3 V 1848 — X 1849 [424]
  Коні
Начерки
Папір, олівець 11,9 × 17,3 V 1848 — X 1849 [425]
  Казашка-ткаля
Начерк
Папір, олівець 11,9 × 17,3 6.Х 1848 — 5.V 1849 [426]
  Чоловік на палубі шхуни
Начерки
Папір, олівець 11,9 × 17,3 30.VIІ 1848 — 22.IX 1849 [427]
  Казахський хлопчик розпалює грубку
Начерки
Папір, олівець 11,9 × 17,3 6.X 1848 — 2.IV 1849 [428]
  Юдіф з головою Олоферна
Начерки композиції
Папір, чорнило, перо 11,9 × 17,3 1846 — 1850 [429]
  Берег Аральського моря
Начерк
Папір, олівець 11,9 × 17,3 VII, IX 1849 [430]
  На березі Аральського моря
Начерк
Папір, олівець 11,9 × 17,3 VII, IX 1849 [431]
  На березі Аральського моря
Начерк
Папір, олівець 11,9 × 17,3 VII, IX 1849 [432]
  Ак-Джулпас Папір, олівець 11,9 × 17,3 VII, IX 1849 [433]
  Верблюди. Кінь.
Начерки
Папір, олівець 11,9 × 17,3 V 1848 — X 1849 [434]
  Родинний портрет
Начерк композиції
Папір, олівець 11,9 × 17,3 1846 — 1849 [435]
  Казах-вершник та інші начерки Папір, олівець 11,9 × 17,3 V 1848 — X 1849 [436]
  Казах-вершник. Постать казаха.
Начерки
Папір, олівець 11,9 × 17,3 V 1848 — X 1849 [437]
  Експедиційний табір
Начерки
Папір, олівець 11,9 × 17,3 11.V — 17.VI 1848 [438]
  Портрет невідомого Папір, олівець 11,9 × 17,3 1846 — 1847 [439]
  Фасад церкви
Начерк
Папір, олівець 11,9 × 17,3 1846 — 1847 [440]
  Казахи та інші начерки Папір, олівець 11,9 × 17,3 V 1848 — X 1849 [441]
  Жіночі обличчя. Голова верблюда.
Начерки
Папір, олівець 11,9 × 17,3 1846 — 1850 [442]
  Жінка
Начерк
Папір, олівець 11,9 × 17,3 1848 [443]
  Жінка з піднятими руками. Жіночий одяг.
Начерки
Папір, олівець 11,9 × 17,3 1846 — 1848 [444]
  Селянський одяг
Начерки
Папір, олівець 11,9 × 17,3 1846 [445]
  Внутрішній вигляд Києво-Софійського собору
Начерк
Папір, олівець 11,9 × 17,3 1846 [446]
  Експедиційний табір
Начерк
Папір, олівець 11,9 × 17,3 11.V — 17.VI 1848 [447]
  Селяни. Чоловік на колоді.
Начерки
Папір, олівець 11,9 × 17,3 1846; 1848–1849 [448]
  Селянин з піднятою рукою. На палубі шхуни.
Начерки
Папір, олівець 11,9 × 17,3 1846 — 1850 [449]
  Селянин з ложкою. Селянський одяг.
Начерки
Папір, олівець 11,9 × 17,3 1846 [450]
  Селяни
Начерки
Папір, олівець 11,9 × 17,3 1846 [451]
  Селяни
Начерки
Папір, олівець 11,9 × 17,3 1846 [452]
  План центральнокупольної церкви
Начерк
Папір, олівець 11,9 × 17,3 1846 — IV 1847 [453]
  Сільський краєвид Папір, олівець 11,9 × 17,3 1846 [454]
  Селянин
Начерк
Папір, олівець 11,9 × 17,3 1846 [455]
  Голова чоловіка. Сільські музики.
Начерки
Папір, олівець 11,9 × 17,3 1846 — IV 1847 [456]
  Верблюд та начерк композиції Папір, олівець 11,9 × 17,3 1848 — 1850 [457]
  Селяни
Начерки
Папір, олівець 11,9 × 17,3 1846 [458]
  Будівля з планом, човни з вітрилами; берег Аральського моря та інші начерки Папір, олівець 11,9 × 17,3 1846 — IX 1849 [459]
[n 9]
  Селянин слухає бандуриста. Селена та Ендіміон.
Ескізи
Папір, олівець 11,9 × 17,3 1846 — IV 1850 [460]
[n 9]
  Селена та Ендіміон
Начерк
Папір, олівець 11,9 × 17,3 VI 1848–1849 [461]
[n 9]
  Селена та Ендіміон. Чоловік в мундирі.
Ескіз та начерк
Папір, олівець 11,9 × 17,3 VI 1848–1849 [462]
[n 9]
  Лот з дочками. Дочка хіоського гончаря.
Начерки ескізів
Папір, олівець 11,9 × 17,3 VI 1848–1849 [463]
[n 9]
  Латаття
Начерк
Папір, олівець 11,9 × 17,3 1846 — IV 1850 [464]
[n 9]
  Гористі береги Аральського моря
Начерки
Папір, олівець 11,9 × 17,3 VI 1848 — IX 1849 [465]
[n 9]
  Береги Аральського моря
Начерки
Папір, олівець 11,9 × 17,3 VI 1848 — IX 1849 [466]
[n 9]
  Хмари над берегом Аральського моря
Начерк
Папір, олівець 11,9 × 17,3 VI 1848 — IX 1849 [467]
[n 9]
  Краєвиди гористих берегів Аральського моря
Начерки
Папір, олівець 11,9 × 17,3 VI 1848 — IX 1849 [468]
[n 9]
  Гористі береги Аральського моря
Начерки
Папір, олівець 11,9 × 17,3 VI 1848 — IX 1849 [469]
[n 9]
  Жіночі погруддя
Начерки
Папір, олівець 11,9 × 17,3 1846 — IV 1850 [470]
[n 9]
  Танець на палубі шхуни
Начерк композиції
Папір, олівець 11,9 × 17,3 22.IX 1848; 22.IX 1849 [471]
[n 9]
  Гористий берег Аральського моря, човни
Начерки
Папір, олівець 11,9 × 17,3 VI 1848 — IX 1849 [472]
[n 9]
  Гористий берег Аральського моря. Човен з вітрилом. Шхуна.
Начерки
Папір, олівець 11,9 × 17,3 VI 1848 — IX 1849 [473]
[n 9]
  Шхуни та човни
Начерки
Папір, олівець 11,9 × 17,3 VI 1848 — IX 1849 [474]
[n 9]
  Автопортрет Папір, олівець 11 × 17,7 21.X 1848 [475]
[n 9]
  Група казахів та учасників експедиції на березі Аральського моря
Начерк
Папір, олівець 11,9 × 17,3 VI 1848 — IX 1849 [476]
[n 9]
  Родинний портрет. Автопортрет.
Начерки ескізів
Папір, олівець 11,9 × 17,3 1846 — IV 1850 [477]
[n 9]
  Казашка над ступою
Начерк ескізу
Папір, олівець 11,9 × 17,3 VI 1848–1849 [478]
[n 9]
  Зимові будівлі Аральської експедиції
Начерк
Папір, олівець 11,9 × 17,3 IX 1848 — IX 1849 [479]
[n 9]
  Родина біля будинку
Начерк ескізу
Папір, олівець 11,9 × 17,3 1846 — IV 1850 [480]
[n 9]
  Затока Аральського моря
Начерк
Папір, олівець 11,9 × 17,3 VI 1848 — IX 1849 [481]
[n 9]
  Сайгаки Папір, олівець 11,9 × 17,3 12 — 22.IX 1848 [482]
[n 9]
  Шхуна під вітрилами
Начерк
Папір, олівець 11,9 × 17,3 VI 1848 — IX 1849 [483]
[n 9]
  Берег Аральського моря. Вітрила.
Начерки
Папір, олівець 11,9 × 17,3 VI 1848 — IX 1849 [484]
[n 9]
  На палубі шхуни. Човен з вітрилом. Шхуни біля берега.
Начерки
Папір, олівець 11,9 × 17,3 VI 1848 — IX 1849 [485]
[n 9]
  Хмари
Начерки
Папір, олівець 11,9 × 17,3 1846 — IV 1850 [486]
[n 9]
  Родинний портрет. Сцена невідомого змісту.
Начерки ескізів
Папір, олівець 11,9 × 17,3 1846 — IV 1850 [487]
[n 9]
  На палубі шхуни. Дочка хіоського гончаря.
Начерк та ескіз
Папір, олівець 11,9 × 17,3 VI 1848 — IX 1849 [488]
[n 9]
  На березі Аральського моря
Начерки
Папір, олівець 11,9 × 17,3 VI 1848 — IX 1849 [489]
[n 9]
  Воли
Начерки
Папір, олівець 11,9 × 17,3 V 1848 — X 1849 [490]
[n 9]

Етюди, ескізи, начерки 1847–1850 роківРедагувати

Етюди, ескізи, начерки 1847–1850 років знайшли своє художнє завершення в творах, що відображають перехід з Орська до Раїма та окремі епізоди Аральської експедиції.[351]

Картина Назва Техніка Розміри
(см)
Дата Примітки
  Коло небіжчика
Начерк
Тонований папір, олівець 19,4 × 22,5 7.III 1848 — 12.VI 1856 [491]
  Селище серед степу. Кінь
Ескізні начерки
Папір, олівець 14,8 × 23 VI 1848 — X 1849 [492]
  Безводні піски Тонований папір, олівець 16 × 29 VIII 1848 — IX 1849 [493]
  Пожежа в степу
Начерк.
Папір, олівець 14,8 × 23,2 12.V 1848 [494]
  Форт Кара-Бутак Папір, олівець 15 × 23,4 21.V 1848 [495]
  Експедиційний табір у степу Папір, олівець 14,7 × 23,2 26.V — 1.VI 1848 [496]
  Дустанова могила Папір, олівець 15,1 × 23,2 27.V 1848 [497]
  Укріплення Іргиз-Кала Папір, олівець 14,7 × 23,2 28 — 30.V 1848 [498]
  Ак-Кудук Папір, олівець 14,7 × 23,1 V — VI 1848 [499]
  Ак-Кудук
Начерк.
Папір, олівець 14,7 × 23,1 V — VI 1848 [500]
  Укріплення Раїм Кольоровий папір, олівець 16,3 × 29,3 19.VI — 25.VII 1848 [501]
  Острів Куг-Арал Папір, олівець 15,2 × 23,2 1 — 2.VIII 1848; IX 1849 [502]
  Тюбе-Коран Папір, олівець 15 × 23,2 3.VIII 1848 [503]
  Ізеньди-Арал Тонований папір, олівець 15,9 × 29 4 — 16.VIII, 10 — 11.IX 1848;
25.VII 1849
[504]
  Мис Ізеньди-Арал Папір, олівець 15,1 × 23,3 4 — 16.VIII, 10 — 11.IX 1848;
25.VII 1849
[505]
  На півострові Куланди Тонований папір, олівець 15,7 × 29,4 4 — 16.VIII, 10 — 11.IX 1848;
25 — 28.VII 1849
[506]
  Барса-Кельмес Папір, олівець 15 × 23,3 7 — 13.VIII 1848 [507]
  Аджи-Бай Тонований папір, олівець 16 × 29,2 22.VIII 1848 [508]
  Ургун-Мурун Тонований папір, олівець 15,8 × 28,9 23.VIII 1848 [509]
  Гористий берег Аральського моря Тонований папір, олівець 15,8 × 29,4 30.VIІ — 23.IX 1848;
6.V — 22.IX 1849
[510]
  Скелястий берег Аральського моря Тонований папір, олівець 15,8 × 29,3 30.VII — 23.IX 1848;
6.V — 22.IX 1849
[511]
  Крутий берег Аральського моря Тонований папір, олівець 16 × 28,8 30.VII — 23.IX 1848;
6.V — 22.IX 1849
[512]
  Скелі Тонований папір, олівець 16,1 × 9,6 30.VIІ — 23.IX 1848;
6.V — 22.IX 1849
[513]
  Кизил-Джар Тонований папір, олівець 16,2 × 29,6 VIII 1848; IX 1849 [514]
  Кизил-Джар Тонований папір, олівець 16,1 × 29,7 VIII 1848; IX 1849 [515]
  Кизил-Джар Тонований папір, олівець 15,8 × 29,3 VIII 1848; IX 1849 [516]
  Західний берег півострова Куланди Папір, олівець 14,8 × 23 11.IX 1848 [517]
  Гористий берег острова Ніколая Тонований папір, олівець 15,7 × 28,9 12 — 21.IX 1848;
22 — 30.VIII 1849
[518]
  Куян-суюк Тонований папір, олівець 15,1 × 30,3 12 — 21.IX 1848;
22 — 30.VIII 1849
[519]
  Берег Аральського моря Тонований папір, олівець 13,3 × 23,4 12 — 21.IX 1848;
22 — 30.VIII 1849
[520]
  Острів Ніколая Папір, олівець 14 × 22,9 12 — 21.IX 1848;
22 — 30.VIII 1849
[521]
  Намети
Начерк
Папір, олівець 14 × 22,9 12 — 21.IX 1848;
22 — 30.VIII 1849
[522]
  Острів Ніколая Папір, олівець 14,1 × 22,9 12 — 21.IX 1848;
22 — 30.VIII 1849
[523]
  Бугри в степу Тонований папір, олівець 13,9 × 29,3 12 — 21.IX 1848;
22 — 30.VIII 1849
[524]
  Топограф на березі Аральського моря
Начерк
Папір, олівець 14,9 × 23,2 12 — 21.IX 1848;
22 — 30.VIII 1849
[525]
  Шхуни. Топографічні роботи на березі Кос-Аралу
Начерки
Тонований папір, олівець 12 × 20,8 6.Х 1848 — 6.V 1849 [526]
  Шхуни біля укріплення Кос-Арал Тонований папір, олівець 15,8 × 29,4 22.IX — 5.Х 1849 [527]
  Маяк на Кос-Аралі Тонований папір, олівець 15,8 × 23,3 6.Х 1848 — 6.V 1849 [528]
  Укріплення Кос-Арал та начерки голів Папір, олівець 15,9 × 30,7 20.ХІ 1848 — 2.IV 1849 [529]
  Казахський хлопчик розпалює грубку
Начерк
Папір, олівець 18 × 27,3 6.Х 1848 — 2.IV 1849 [530]
  На палубі шхуни Тонований папір, олівець 14,6 × 22,3 6.V — 22.IX 1849 [531]
  Острів Чекан-Арал Тонований папір, олівець 15,7 × 23,3 17 — 19.V 1849 [532]
  Півострів Бусай Тонований папір, олівець 15,7 × 23,3 20 — 21.V 1849 [533]
  Токпак-Атисе-Аульє Тонований папір, олівець 16 × 29,3 24.VII 1849 [534]
  Токпак-Атисе-Аульє Тонований папір, олівець 15,8 × 23,6 24.VII 1849 [535]
  Карзунди Тонований папір, олівець 16 × 29,3 28.VII 1849 [536]
  Кара-Тамак Тонований папір, олівець 15,9 × 29,3 1.VIII 1849 [537]
  Кизил-Булак Тонований папір, олівець 15,8 × 29,6 1 — 2.VIII 1849 [538]
  Каска-Джул Тонований папір, олівець 15,8 × 29,1 2.VIII 1849 [539]
  Ак-Тумсук Тонований папір, олівець 15,7 × 29,4 3.VIII 1849 [540]
  Мис Улькун-Тумсук Тонований папір, олівець 16 × 29,8 13 — 19.VIII 1849 [541]
  Биш-Кум Тонований папір, олівець 16 × 29,6 1 — 3.IX 1849 [542]
  Усь-Чека Тонований папір, олівець 16 × 29,4 18.IX 1849 [543]

СумнівніРедагувати

Картина Назва Техніка Розміри
(см)
Дата Примітки
  Автопортрет у білому кашкеті Папір, олія 26,1 × 20,1 XI 1849 — IV 1850 [544]
  Автопортрет у білому кашкеті Папір, олія 24,5 × 19,8 XI 1849 — IV 1850 [545]
  Автопортрет у чорному кашкеті Папір, олія 26,2 × 21,4 XI 1849 — IV 1850 [546]

Незнайдені твориРедагувати

До списку незнайдених творів Т. Г. Шевченка належать ті, які згадуються в різних джерелах: в листах Шевченка і різних осіб до нього, у спогадах сучасників, в архівних джерелах та у літературних творах.

Незнайдені твори 1847-1850 
Назва Техніка Дата
Карикатура на міністра освіти С. С. Уварова. VI — 20.XII 1847
Піщані бархани й коні на першому плані. 11.V — 17.VI 1848
Портрет Олексія Івановича Макшеєва. Папір, акварель 19.VI — 25.XII 1848
Карикатура на раїмських офіцерів. 19.VI — 25.VII 1848; 1.III 1849
Портрет прапорщика Ераста Васильовича Нудатова. Папір, туш. 19.VI — 25.VII 1848; 1.III 1849
Портрет прапорщика Ераста Васильовича Нудатова. 19.VI — 25.VII 1848
Острів Обручова. 7.IX 1848
Острів Ніколая. 12 — 21.IX 1848; 20 — 30.VIII 1849
Острів Ніколая. 12 — 21.IX 1848; 20 — 30.VIII 1849
Автопортрет. 6.Х 1848 — 6.V 1849
Казахський бакса. 23.ХІ 1848 — 29.XII 1849
Остров Меншикова. 22 — 23.V, 18 — 20.VI 1849
Портрет Матильди Петрівни Обручової. Олія XI 1849 — IV 1850
Портрет Карла Івановича Герна та його дружини. Олія X 1849 — IV 1850
Розп'яття. Олія 7.III — IV 1850
Портрет Федора Матвійовича Лазаревського. 12 — 27.IV 1850
Як бачите. VI 1847 — IV 1850
Малюнки в листах до А. І. Лизогуба. 20.ХІ 1847 — IV 1850

Живопис, графіка 1851–1857Редагувати

Творчість Тараса Шевченка другого періоду заслання (1851—1857 pоків) широко розкриває його багатогранний образ як художника-реаліста і демократа. Якщо протягом 1847—1850 pоків він в основному виконував завдання художника Аральської експедиції, то в другий період заслання, незважаючи на заборону, Шевченко завдяки допомозі друзів мав більшу можливість віддатись своїм творчим прагненням. В творах цього періоду виявились широкі мистецькі інтереси Шевченка, виразна соціальна спрямованість та висока професіональна майстерність. В них дістали дальший розвиток прогресивні традиції українського й російського реалістичного мистецтва.[547]

Твори 1851–1857 роківРедагувати

Художні твори Шевченка 1851–1857 представлені у вигляді акварелі, сепії та рисунки олівцем, виконані під час експедиції в гори Кара-Тау (21.V — 7.IX 1851 року) та в Новопетровському укріпленні (1851—1857 pоки). Твори цього періоду поділено на дві групи. До першої включено завершені краєвиди і жанрові малюнки, виконані в горах Кара-Тау, з яких окремі були закінчені в Новопетровському укріпленні. До другої групи увійшли малюнки створені у Новопетровському укріпленні у яких Шевченко багато працював у галузі портрета і побутового жанру.[547]

Картина Назва Техніка Розміри
(см)
Дата Примітки
  Ханга-Баба Кольоровий папір, акварель 17,8 × 28,7 22.V 1851 — VII 1857 [548]
  Долина на Хівінській дорозі Папір, акварель 12,3 × 30,5 23.V — 10.VII 1851 [549]
  Вид на Кара-Тау з долини Апазир Папір, акварель 15,6 × 28,4 1 — 20.VI 1851 [550]
  Аулья-Тау Папір, акварель 16,3 × 29,1 1.VI — VIII 1851 [551]
  Тріо Папір, сепія 18,3 × 25,4 VI — VIII 1851 [552]
  Місячна ніч серед гір Папір, акварель 13,8 × 31,8 1.VI 1851 — VII 1857 [553]
  Туркменські аби в Кара-Тау Папір, акварель 16 × 29,1 20.VI 1851 — 13.V 1857 [554]
  Чиркала-Тау Папір, акварель 25,8 × 16,7 VII — VIII 1851 [555]
  Чиркала-Тау Папір, акварель 12,9 × 32,2 VII 1851 — 13.V 1857 [556]
  Далісмен-Мула-Аульє Папір, акварель 17,5 × 22,2 VII — 8.VIII 1851 [557]
  Акмиш-Тау Папір, акварель 17,8 × 30,5 VII — 8.VIII 1851 [558]
  Акмиш-Тау Папір, акварель 16,8 × 29,3 VII — 8.VIII 1851 [559]
  Гора Кулаат Папір, акварель 12,8 × 31,9 VII 1851 — VII 1857 [560]
  Циган Папір, сепія 24,3 × 17,9 VII — VIII 1851 [561]
  Т. Г. Шевченко серед товаришів Кольоровий папір, сепія, китайське білило 26 × 19,3 VII — VIII 1851 [562]
  Автопортрет Тонований бристольський папір, італійський олівець, білило 22,1 × 17,7 VII — VIII 1851 [563]
  Туркменське кладовище в долині Долнапа Папір, акварель 16,5 × 22,5 VIII 1851 [564]
  Пісня молодого казаха Папір, сепія 25,2 × 17,5 VI 1851 — VII 1857 [565]
[n 6]
  Портрет підпоручика Володимира Петровича Воронцова. 1851 — 1852 [566]
  Мангишлацький сад Тонований папір, сепія, туш, білило 16,2 × 30,1 1851 — 1852 [567]
  Мангишлацький сад Кольоровий папір, туш, білило, акварель 35,7 × 41,5 1851 — 1852 [568]
  Мангишлацький сад Кольоровий папір, сепія, туш, перо, білило 14,6 × 23,6 1851 — 1852 [569]
  Мангишлацький сад Кольоровий папір, сепія, білило 14,7 × 23,5 1851 — 1852 [570]
  Мангишлацький сад Кольоровий папір, туш, перо, сепія 14,5 × 23,6 1851 — 1852 [571]
  Мангишлацький сад Тонований папір, туш, перо, сепія, білило 16,6 × 29,3 1851 — 1852 [572]
  Мангишлацький сад Кольоровий папір, сепія, білило 14,4 × 23,6 1851 — 1852 [573]
  Мангишлацький сад Тонований папір, олівець, сепія, туш, перо 16,4 × 29,4 1851 — 1852 [574]
  Мангишлацький сад Кольоровий папір, сепія, туш, білило 14,6 × 23,2 1851 — 1852 [575]
  Мангишлацький сад Кольоровий папір, сепія, туш, білило 18,7 × 29,1 1851 — 1852 [576]
  Мангишлацький сад Папір, сепія ? 1851 — 1852 [577]
[n 16]
  Затока біля Новопетровського укріплення Папір, акварель ? 1851 — 1853 [578]
[n 16]
  Портрет М. Ф. Савичева Кольоровий папір, італійський олівець, білило 22,5 × 21 VI 1852 [579]
[n 17]
  Скеля «Монах» Папір, акварель ? V — X 1853 [580]
  Молитва матері Папір, сепія ? Літо 1853 [581]
  Байгуші Папір, сепія 28,8 × 22 Восени 1853 [582]
[n 14]
  Сад біля Новопетровського укріплення Тонований папір, акварель 12,4 × 29,8 Осінь 1853 [583]
  Портрет А. О. Ускової
Овал
Папір, сепія 11,3 × 9,7 Літо 1853–1854 [584]
  Портрет А. О. Ускової Папір, сепія 26,9 × 19,2 Літо 1853–1854 [585]
  Портрет І. О. Ускова Тонований папір, італійський олівець, білило 32,4 × 21,3 Літо 1853 — VII 1857 [586]
  Автопортрет Папір, сепія ? 1851 — 1853 [587]
[n 10]
  Новопетровське укріплення з моря Папір, акварель 12,3 × 30,5 1853 — VII 1857 [588]
  Сад біля Новопетровського укріплення Тонований папір, акварель 17,1 × 29 Літо 1854 [589]
  Мангишлацький сад Кольоровий папір, акварель 18,7 × 27,3 Літо 1854 [590]
  Портрет А. О. Ускової з донькою Наташею Папір, сепія 27,6 × 21,2 1854 [591]
  Портрет К. А. та М. Є. Бажанових Папір, сепія 22,2 × 27,2 1854 [592]
  Портрет К. А. Бажанової Тонований папір, італійський олівець 27,5 × 17,8 1854 [593]
  Портрет офіцера Папір, сепія 20,6 × 16,3 1854 [594]
  Байгуші під вікном ("Державний кулак") Папір, сепія ? 10.VI 1855 — 21.IV 1856 [595]
[n 10]
  Телемак на острові Каліпсо Папір, сепія 25,3 × 20,5 Літо 1856 [596]
  Робінзон Крузо Папір, сепія, бістр 24,2 × 19,3 Літо 1856 [597]
  Благословіння дітей Бристольський папір, сепія 28,8 × 21,7 Літо 1856 [598]
  Самаритянка Папір, сепія 28,9 × 21,6 Літо 1856 [599]
  Казашка Папір, сепія 28,2 × 21,7 Літо 1856 [600]
  Мілон Кротонський Папір, сепія 27 × 20,7 Літо 1856 [601]
  Нарцис та німфа Ехо Бристольський папір, сепія 25,7 × 21,2 Літо 1856 [602]
  Св. Себастіян Бристольський папір, сепія, білило 25,4 × 21,5 Літо 1856 [603]
  Умираючий гладіатор Бристольський папір, сепія 24,9 × 19,4 Літо 1856 [604]
  Діоген Папір, сепія, бістр 23,1 × 20,3 Літо 1856 [605]
  Т. Г. Шевченко і казахський хлопчик, що грається з кішкою Бристольський папір, сепія (25,3 × 19,7) Літо 1856 — IV 1857 [606]
  Щасливий ловець Папір, сепія 21,6 × 21,6 1856 — 13.V 1857 [607]
  Новопетровське укріплення з моря Папір, акварель 12,3 × 30,6 1856 — 13.V 1857 [608]
  Новопетровське укріплення з Хівінського шляху Папір, акварель 12,2 × 32,1 1856 — 13.V 1857 [609]
  Мис Тюк-Карагай на півострові Мангишлак Папір, акварель, білило 12,1 × 31,5 1856 — 13.V 1857 [610]
  Казашка Катя Папір, сепія 27,6 × 21,5 1856 — VII 1857 [611]
  Програвся в карти Папір, туш, бістр 27,8 × 21,6 XI 1856 — 10.V 1857 [612]
  У шинку Папір, туш, бістр 27,8 × 21,8 XI 1856 — 10.V 1857 [613]
  У хліві Папір, туш, бістр 28,2 × 21,6 XI 1856 — 10.V 1857 [614]
  На кладовищі Папір, туш, бістр 28,2 × 21,6 XI 1856 — 10.V 1857 [615]
  Серед розбійників Папір, туш, бістр 28,3 × 21,7 XI 1856 — 10.V 1857 [616]
  Кара колодкою Папір, туш, бістр 28,2 × 21,7 XI 1856 — 10.V 1857 [617]
  Кара шпіцрутенами Папір, туш, бістр 28,8 × 21,5 XI 1856 — 10.V 1857 [618]
  У в'язниці Папір, туш, бістр ? XI 1856 — 10.Х 1857 [619]
  Казарма Папір, сепія ? 1856 — VII 1857 [620]
[n 10]

Ескізи, етюди, начерки 1851–1857 роківРедагувати

Перша частина ескізів, етюдів та начерків виконана під час експедиції в гори Кара-Тау, між 21.V та 7.IX 1851 pоку. Значна частина цих рисунків має написи, що визначають конкретну місцевість, де проходила експедиція, а також авторські порядкові номери.

Наявність назв і порядкової нумерації на окремих рисунках та порівняння їх з іншими рисунками Кара-тауської експедиції дало можливість визначити конкретні назви і безіменних краєвидів та поставити їх відповідно до маршруту експедиції в один ряд з малюнками, на яких назва позначена.

Рисунки, для яких конкретна місцевість залишилась не визначеною і які не мають авторських номерів, датовані часом всієї експедиції і поставлені безпосередньо за нумерованими рисунками.

Друга частина ескізів, етюдів та начерків виконана у Новопетровському укріпленні. Ескізи, етюди і начерки цього періоду розкривають творчу лабораторію художника. Деякі з них є підготовчим матеріалом до згодом завершених творів, як, наприклад, «Мілон Кротонський», «Самаритянка», «Св. Себастіян» та ін. Вони допомагають простежити творчий шлях художника від задуму до остаточно завершеного твору.[547]

Картина Назва Техніка Розміри
(см)
Дата Примітки
  Ханга-Баба Тонований папір, олівець 16 × 29,4 22 — 23.V 1851 [621]
  Кудук-Кштим Тонований папір, олівець 16 × 29,3 23 — 31.V 1851 [622]
  Долина Апазир Тонований папір, олівець 16,6 × 29,4 1 — 20.VI 1851 [623]
  Відроги Кара-Тау Тонований папір, олівець 15,9 × 29,3 VI 1851 [624]
  Відроги Кара-Тау Тонований папір, олівець 16,4 × 29,1 VI 1851 [625]
  Кладовище Агаспеяр Папір, олівець 17,2 × 30,5 20.VI — 10.VII 1851 [626]
  Вид на гори Ак-Тау з долини Агаспеяр Тонований папір, олівець 17,6 × 31,0 20.VI — 10.VIІ 1851 [627]
  Гори в долині Агаспеяр Тонований папір, олівець 17,9 × 31,3 20.VI — 10.VII 1851 [628]
  Гора в долині Агаспеяр Кольоровий папір, олівець 18 × 30,7 20.VI — 10.VIІ 1851 [629]
  Сюн-Кукх Папір, олівець 18 x 31,6 20.VI — 10.VII 1851 [630]
  Сюн-Кукх Кольоровий папір, олівець 16,4 × 29,3 20.VI — 10.VII 1851 [631]
  Сюн-Кукх Кольоровий папір, олівець 17,8 × 30,4 20.VI — 10.VII 1851 [632]
  Кайрак-Тау Тонований папір, олівець 16,5 × 29,5 VII — 8.VIII 1851 [633]
  Караван біля гір Чиркала-Тау та Кок-Суйру Тонований папір, олівець 15,8 × 28,6 VII — 8.VIII 1851 [634]
  Чиркала-Тау Тонований папір, олівець 17,6 × 26,7 VII — 8.VIII 1851 [635]
  Чиркала-Тау Тонований папір, олівець 17,3 × 26,7 VII — 8.VIII 1851 [636]
  Експедиційний табір Тонований папір, олівець 17,6 × 27,4 VII — 8.VIII 1851 [637]
  Далісмен-Мула-Аульє
Ескіз
Кольоровий папір, олівець 18,6 × 24,4 VI — 8.VIII 1851 [638]
  Гірське пасмо Ак-Тау Кольоровий папір, олівець 17,7 × 28,9 VII — 8.VIII 1851 [639]
  Усир-Тау Кольоровий папір, олівець 19,1 × 29,2 VII — 8.VIII 1851 [640]
  Долина Кугус Тонований папір, олівець 17,1 × 31,1 VII — 8.VIII 1851 [641]
  Кок-Суйру Тонований папір, олівець 17,7 × 30,7 VII — 8.VIII 1851 [642]
  Чиркала-Тау і Кок-Суйру Тонований папір, олівець, білило 16,3 × 29,8 VII — 8.VIII 1851 [643]
  Долина Турш Тонований папір, олівець 17,9 × 32,1 VII — 8.VIII 1851 [644]
  Гора Кулаат Тонований папір, олівець 18 × 32 VII — 8.VIII 1851 [645]
  Тарла Тонований папір, олівець 15,5 × 32,1 VIII 1851 [646]
  Долина в гірській місцевості Тонований папір, олівець, білило 17,1 × 32 VIII 1851 [647]
  Тарла Тонований папір, олівець, білило 16,9 × 31,7 VIII 1851 [648]
  Долина серед гір Тонований папір, олівець, білило 16,5 × 31,7 VIII 1851 [649]
  Кочак Тонований папір, олівець 16,6 × 31,4 VIII 1851 [650]
  Табір експедиції Тонований папір, олівець 16,5 × 29,7 VIII 1851 [651]
  Намети експедиції Тонований папір, олівець 17,4 × 24,8 VIII 1851 [652]
  Кочак Тонований папір, олівець 15,7 × 31,6 VIII 1851 [653]
  Тарла Тонований папір, олівець, білило 15,2 × 31,4 VIII 1851 [654]
  Туркменські аби Тонований папір, олівець 17,8 × 29,2 VIII — 6.IX 1851 [655]
  Ханга-Баба Кольоровий папір, олівець, білило 16,6 × 31,5 VIII — 6.IX 1851 [656]
  Гористий краєвид Папір, олівець 16,3 × 28,6 21.V — 6.IX 1851 [657]
  Голова корови. Теля. Голова верблюда
Начерки
Папір, олівець 13,2 × 24,4 21.V — 6.IX 1851 [658]
  Казах напуває верблюда та інші начерки Папір, олівець 13,2 × 24,4 21.V — 6.IX 1851 [659]
  Скелі Тонований папір, олівець 14,3 × 23,4 21.V — 6.IX 1851 [660]
  Постать чоловіка
Начерк.
Папір, олівець 14,3 × 23,4 21.V — 6.IX 1851 [661]
  Скелі Кольоровий папір, олівець, білило 14,7 × 22,5 21.V — 6.IX 1851 [662]
  Каміння Кольоровий папір, олівець 14,7 × 22,5 21.V — Н. п. 6.IX 1851 [663]
  Кущ серед скель Кольоровий папір, олівець 13,8 × 19,2 21.V — 6.IX 1851 [664]
  Кам'янистий горб Тонований папір, олівець 15,2 × 23,8 21.V — 6.IX 1851 [665]
  Скелі Кольоровий папір, олівець, білило 15,4 × 22,4 21.V — 6.IX 1851 [666]
  Скелі Кольоровий папір, олівець 15,3 × 22 21.V — 6.IX 1851 [667]
  Скелі Кольоровий папір, олівець 11,2 × 17,1 21.V — 6.IX 1851 [668]
  Скелі Кольоровий папір, олівець 11,2 × 17,1 21.V — 6.IX 1851 [669]
  Скелі Кольоровий папір, олівець 10,9 × 17,1 21.V — 6.IX 1851 [670]
  Скелі Кольоровий папір, олівець 11,1 × 17,1 21.V — 6.IX 1851 [671]
  Скелі Тонований папір, олівець 15,2 × 23,6 21.V — 6.IX 1851 [672]
  Апостол Петро
Ескіз
Кольоровий папір, сепія 15,1 × 10,3 VI — VIII 1851 [673]
  Апостол Петро
Начерк
Кольоровий папір, олівець 15,1 × 10,3 VI — VIII 1851 [674]
  Склепіння зруйнованої будівлі Папір, олівець 10,5 × 17,2 22.V 1851–1855 [675]
  Надгробок в Ханга-Баба Папір, олівець 17,3 × 10,7 22.V 1851–1855 [676]
  Надгробок Папір, олівець 17 × 10,6 22.V 1851–1855 [677]
  Надгробки в Ханга-Баба
Начерки
Тонований папір, олівець 11,6 × 28,8 22.V 1851–1855 [678]
  Туркменські аби Тонований папір, олівець 12,2 × 27,1 27.V 1851–1855 [679]
  Мангишлацький сад
Начерк
Папір, олівець, туш, перо, сепія 21,2 × 28,2 1851 — 1852 [680]
  Мангишлацький сад
Начерк
Папір, олівець, туш 16,0 × 22,4 1851 — 1852 [681]
  Казах. Дитина
Начерки
Папір, олівець 16,6 × 29,3 1851 — 1852 [682]
  Затока біля Новопетровського укріплення Тонований папір, олівець 16,5 × 29,4 1851 — VII 1853 [683]
  Надгробки на туркменському кладовищі Кольоровий папір, олівець 13,8 × 18,8 1851 — VII 1857 [684]
  В околицях Новопетровського укріплення
Начерк
Тонований папір, олівець 12,5 × 28,6 1851 — VII 1857 [685]
  В околицях Новопетровського укріплення Тонований папір, олівець 11,9 × 28,6 1851 — VII 1857 [686]
  Оселя в околицях Новопетровського укріплення Тонований папір, олівець 14,2 × 19,3 1851 — VII 1857 [687]
  Новопетровське укріплення. Батарея №2 Папір, олівець 13,2 × 24 1851 — VII 1857 [688]
  Службова споруда поблизу батареї №2 Тонований папір, олівець 12 × 14,3 1851 — VII 1857 [689]
  Верблюд. Голова верблюда
Начерки
Папір, олівець 12 × 14,3 1851 — VII 1857 [690]
  Новопетровське укріплення та вид на станицю Ніколаєвську Тонований папір, олівець 12,5 × 31,4 1851 — VII 1857 [691]
  Флагшток Новопетровського укріплення та вид на станицю Ніколаєвську Тонований папір, олівець 12,6 × 28,5 1851 — VII 1857 [692]
  Флагшток Новопетровського укріплення Тонований папір, олівець 16 × 29,3 1851 — VII 1857 [693]
  Флагшток Новопетровського укріплення Тонований папір, олівець 15,4 × 31,8 1851 — VII 1857 [694]
  Станиця Ніколаєвська Тонований папір, олівець 16,1 × 29,4 1851 — VII 1857 [695]
  Воєнний пост біля Новопетровського укріплення Папір, олівець 12,2 × 30,6 1851 — VII 1857 [696]
  Біля Новопетровського укріплення Тонований папір, олівець 12,6 × 31,6 1851 — VII 1857 [697]
  Скеля біля Новопетровського укріплення Тонований папір, олівець 13,9 × 34,3 1851 — VII 1857 [698]
  Скелястий берег біля Новопетровського укріплення Папір, олівець 14,5 × 32,4 1851 — VII 1857 [699]
  Новопетровське укріплення з боку гавані Папір, олівець 16 × 29,4 1851 — VII 1857 [700]
  Шхуни в гавані Новопетровського укріплення Тонований папір, олівець 13 × 7,2 1851 — VII 1857 [701]
  Воскресіння
Ескіз
Папір, сепія, олівець, туш 18,6 × 10,8 1852 [702]
  Місце майбутнього саду біля Новопетровського укріплення Тонований папір, олівець 12,1 × 32,5 Літо 1853 [703]
  Постать жінки, соняшник, гарбузиння та інше
Етюди і начерки
Тонований папір, олівець 12,9 × 34,3 Літо 1854 [704]
  Городні рослини
Етюди
Тонований папір, олівець 33,2 × 13,6 Літо 1854 [705]
  Рослина
Начерк
Папір, олівець 33,2 × 13,6 Літо 1854 [706]
  Декоративні рослини
Етюди
Тонований папір, олівець 30,3 × 12 Літо 1854 [707]
  Портрет А. О. Ускової з донькою Наташею
Начерк ескіза.
Папір, олівець 30,3 × 12 1854 [708]
  Сад біля Новопетровського укріплення Тонований папір, олівець 17,1 × 29 1854 — 1855 [709]
  Біля Новопетровського укріплення
Начерк
Тонований папір, олівець 11,4 × 28,7 1854 — VII 1857 [710]
  Надгробок на кладовищі Новопетровського укріплення Тонований папір, олівець 13,7 × 33,1 1854 — VII 1857 [711]
  Кладовище Новопетровського укріплення Тонований папір, олівець 11,6 × 28,6 1854 — VII 1857 [712]
  Байгуш. Солдати в госпіталі
Етюд та начерк
Папір, олівець 23,6 × 28,6 1855 — 1856 [713]
  Краєвид в околицях Новопетровського укріплення
Начерк.
Тонований папір, олівець 11,4 × 28,6 1855 — 1856 [714]
  Службова споруда поблизу батареї №2
Начерк
Тонований папір, олівець 12,9 × 28,7 1855 — VII 1857 [715]
  Рослини
Етюди
Тонований папір, олівець 14,3 × 24,3 Літо 1856 [716]
  Жук, водяні квіти, рослина
Етюди
Тонований папір, олівець 10,6 × 28,6 Літо 1856 [717]
  Мілон Кротонський. Селена та Ендіміон
Ескізи та начерки
Папір, олівець 10,6 × 28,6 1856 [718]
  Кажан, собака
Начерки
Тонований папір, олівець 11,2 × 14 1856 [719]
  Св. Себастіян
Ескіз
Папір, олівець 14 × 11,2 1856 [720]
  Будяк
Етюд
Тонований папір, олівець 14,3 × 24,3 1856 [721]
  Очерет
Етюд
Тонований папір, олівець 17,2 × 13,1 1856 [722]
  Казахське кочовище Тонований папір, олівець 11,3 × 28,3 1856 [723]
  Самаритянка. У хліві
Начерки ескізів
Папір, олівець ? 1856 [724]
  Новопетровське укріплення з Хівінського шляху Тонований папір, олівець, білило 12,3 × 33,5 1856 — 13.V 1857 [725]
  Новопетровське укріплення. Внутрішній вид Тонований папір, олівець 12 × 28 1856 — VII 1857 [726]

СумнівніРедагувати

Картина Назва Техніка Розміри
(см)
Дата Примітки
  Казахська юрта в степу Папір, акварель ? 1851 — 1857 [727]
[n 10]

Незнайдені твориРедагувати

До списку незнайдених творів Т. Г. Шевченка належать ті, які згадуються в різних джерелах: в листах Шевченка і різних осіб до нього, у спогадах сучасників, в архівних джерелах та у літературних творах.

Незнайдені твори 1851-1857 
Назва Техніка Дата
Малюнок у А. І. Лизогуба. Акварель або сепія. XI 1850 — I 1851
Портрет поручика Олександра Гавриловича Фролова. 1851 — 1852
Малюнки в Кара-Тау. VI — VIII 1851
Малюнок. 8.VI — VIII 1851
Малюнки. 8.VI — VIII 1851
Малюнки. 8.VI — VIII 1851
Малюнок. 8.VI — VIII 1851
Малюнки. 8.VI — VIII 1856
Малюнок. [8.VI — VIII 1851].
Циган. Папір, сепія. VI — VIII 1851
Апостол Петро. Папір, сепія. VI — VIII 1851
Пейзажі Кара-Тау та Новопетровського укріплення. Папір, акварель. VI 1851 — 13.V 1857
Кочак. Папір, акварель. 1851 — 13.V 1857
Піщаний буран в Мангишлацькій пустелі. Папір, акварель. 1851 — 1856
Портрети солдат і офіцерів. 1851 — VII 1857
Купці, що смажать яєшню. 1851 — VII 1857
Портрет Є. М. Косарєва. Папір, олівець. 1852 — VII 1857
Вид Астрабада (міраж). 1852 — II 1857
Скульптурні твори. 1853
Барельєф. Гіпс. 15.VI 1853
Пам'ятник на могилі сина Ускових. VI 1853
Тріо. Барельєф. 15.VI — 6.Х 1853
Бик і киргиз. Барельєф. 1853
Христос в терновому вінку. Барельєф. 1853 — 1854
Каспійське море з двома смерчами. 1853 — 1854
Скульптурна група. 1853 — 1856
Ніч. Папір, акварель. Літо 1854
Автопортрет. 3.XI 1854
Іоанн Хреститель. Барельєф. 1855
Два малюнки. 25.IX 1855 — 22.IV 1856
Спритний продавець. Папір, сепія. 1856 — 13.V 1857
Дочка хіоського гончаря. Папір, сепія. II — V 1857
Сцена в казармі. Папір, сепія. II — V 1857
Молитва по вмерлих. Папір. 13 — 20.V 1857
Молитва по вмерлих. Папір. 13 — 20.V 1857
Портрет М. Є. Бажанова. Папір, олівець. 15.VI 1857
Новопетровське укріплення. Батарея № 1. Олівець 29.VIІ 1857
Портрет Наташі Ускової. Папір, сепія VII 1857
Ніч на татарському кладовищі. Папір, акварель. 11.VI — VII 1857

Живопис, графіка 1857–1861Редагувати

Позбавлений можливості протягом всього заслання працювати в олійному живописі, Шевченко всю увагу віддав графіці і за десять років досяг у ній надзвичайних успіхів. Надалі в нових умовах художник передбачав дальше розвивати і поглиблювати мистецтво графіки. Перед виїздом з Новопетровського укріплення 26 червня 1857 року Шевченко записав у своєму щоденнику, що він вирішив:

«присвятити себе безроздільно гравюрі акватинта ... Бути хорошим гравером, значить бути розповсюджувачем прекрасного і повчально в суспільстві. Значить бути розповсюджувачем світла істини ... Найпрекрасніше, найшляхетніше покликання гравера. Скільки витончених творів, доступних тільки багатіям, коптилося б в похмурих галереях без твого чудотворного різця?»
Оригінальний текст (рос.)
«посвятить себя безраздельно гравюре акватинта... Быть хорошим гравером, значит быть распространителем прекрасного и поучительного в обществе. Значит быть распространителем света истины... Прекраснейшее, благороднейшее призвание гравера. Сколько изящнейших произведений, доступных только богачам, коптилось бы в мрачных галереях без твоего чудотворного резца?»[728]

У зв'язку з цим в мистецькій спадщині Шевченка після заслання створено лише два автопортрети та портрет В. Кочубея, виконані олійними фарбами. Цим пояснюється також і той факт, що серед малюнків Шевченка 1857—1861 років створено лише одну акварель. Всі інші його твори, починаючи від серпня 1857 pоку, виконані олівцем, сепією, тушшю, офортом і акватинтою.[728]

Твори 1857–1861 роківРедагувати

Твори Шевченка останнього періоду починаються циклом пейзажів, виконаних під час подорожі по Волзі від Астрахані до Нижнього Новгорода з серпня по вересень 1857 року. Вони рисовані олівцем на вузьких смужках тонованого або білого паперу. В Нижньому Новгороді Шевченко створив ряд пейзажів. Він змальовував серію архітектурних пам'ятників міста.

Під час плавання по Волзі та під час перебування у Нижньому Новгороді Шевченко виконав чимало портретів різних осіб та два автопортрети. Всі портрети виконані італійським олівцем та білилами на тонованому папері в більшості в один-два сеанси. Дуже важливо, що про всі ці портрети Шевченко зробив записи у своєму щоденнику. Також удосконалювалося виконання Шевченком портретів у техніці офорта протягом 1860 — початку 1861 років.

Проживаючи у Петербурзі з березня 1858 року та мандруючи востаннє по Україні з червня до серпня 1859 року, Шевченко продовжував працювати не тільки в портреті та над жанровими композиціями на власні сюжети, а й над пейзажами. Жанрові композиції в роки життя в Петербурзі займали менш помітне місце в творчості Шевченка, ніж в час його перебування в Новопетровському укріпленні.

З середини 1858 року Шевченко почав працювати у техніці офорт акватинта у якій створив жанрові сцени, пейзажі і портрети.[728]

Картина Назва Техніка Розміри
(см)
Дата Примітки
  В Астрахані Тонований папір, олівець 10,1 × 28,6 5 — 22.VIII 1857 [729]
  Камишин Тонований папір, олівець 12,7 × 28,6 29.VIII 1857 [730]
  Портрет К. Н. Козаченко Тонований папір, італійський та білий олівець 28,6 × 25,1 30.VIII 1857 [731]
  Поблизу Саратова Тонований папір, олівець 12,3 × 28,5 31.VIII — 1.IX 1857 [732]
  Саратов Тонований папір, олівець 10,7 × 28,6 31.VIII — 1.IX 1857 [733]
  Портрет Т. З. Єпіфанова Тонований папір, італійський та білий олівець 28,7 × 21,1 2.IX 1857 [734]
  Царів Курган Тонований папір, олівець 12,4 × 28,3 7.IX 1857 [735]
  Царів Курган Тонований папір, олівець 11,7 × 27,3 7.IX 1857 [736]
  Казань Тонований папір, олівець 11,7 × 28,6 14.IX 1857 [737]
  Проти Казані Тонований папір, олівець 12,5 × 28,7 14.IX 1857 [738]
  Портрет М. П. Комаровського (?) Тонований папір, італійський та білий олівець 31,8 × 25,5 15.IX 1857 [739]
  Портрет Є. О. Панченка (?) Тонований папір, італійський та білий олівець 28,6 × 25,2 16.IX 1857 [740]
  Благовіщенський собор у Нижньому Новгороді Тонований папір, сепія, білило 17 × 31 26.IX 1857 [741]
  Портрет Павла Абрамовича Овсянникова Тонований папір, італійський олівець 31,8 × 25,2 30.IX 1857 [742]
[n 2]
  Архангельський собор у Нижньому Новгороді Тонований папір, сепія, білило 16,6 × 31,2 11 — 12.Х 1857 [743]
  Портрет подружжя Якобі Тонований папір, італійський та білий олівець 35,7 × 27 8 — 9.XI 1857 [744]
  Автопортрет Тонований папір, італійський та білий олівець 31,4 × 24,6 28.XI 1857 [745]
  Автопортрет Тонований папір, італійський та білий олівець 25,5 × 21,2 4.I 1858 [746]
  Портрет К. А. Шрейдерса Тонований папір, італійський та білий олівець 34,6 × 28,3 10.I 1858 [747]
  Портрет поліцейського Папір, олівець 25 × 22 20.IX 1857 [748]
  Портрет А. К. Кадницького Тонований папір, італійський та білий олівець 34,3 × 27 12.II 1858 [749]
  Портрет М. А. Фреліха (?) Тонований папір, італійський та білий олівець 30 × 23,5 12.II — 7.III 1858 [750]
  Портрет дитини Тонований папір, італійський та білий олівець 35,6 × 28,5 1858 [751]
  Портрет М. С. Щепкіна Тонований папір, італійський та білий олівець 35,8 × 28,7 16.III 1858 [752]
  Портрет М. М. Лазаревського Тонований папір, італійський олівець, крейда 29,5 × 23 28.III 1858 [753]
  Портрет М. С. Кржисевич Тонований папір, італійський та білий олівець 33,7 × 26,2 6.V 1858 [754]
  Портрет Б. Суханова-Подколзіна Папір, олівець 21,3 × 15,7 21.V 1858 [755]
[n 10]
  Дві дівчини Папір, офорт, акватинта 14,6 × 10,7;
20,8 × 13;
31,6 × 21,6
V 1858 [756]
  Свята родина Папір, офорт, акватинта 22 × 16,5;
26,9 × 18,8;
42,5 × 32
V — 12.VII 1858 [757]
  Сама собі в своїй господі Папір, сепія 26,5 × 35,8 21.V 1858 [758]
  Притча про робітників на винограднику Папір, сепія 22 × 29,5 15.VIІ 1858 [759]
[n 6]
  Притча про робітників на винограднику Папір, офорт, акватинта 29 × 40;
36 × 44,5;
41 × 53
15.VII — 7.XI 1858 [760]
  Портрет Айри Олдріджа Кольоровий папір, італійський та білий олівець 35,6 × 28,3 25.XII 1858 [761]
  Портрет М. О. Сєверцова Кольоровий папір, італійський та білий олівець 29,8 × 28 27.III 1859 [762]
  Портрет В. Л. Кочубея Полотно (овал), олія 92 × 76,7 III — 25.V 1859 [763]
  Борис Суханов-Подколзін Тонований папір, італійський олівець, крейда 25,4 × 34,5 III 1859 [764]
  Русалки Папір, сепія, білило 30,3 × 45,4 І 1859 [765]
  Приятелі Папір, офорт, акватинта 14,2 × 20,2;
18 × 23;
31,2 × 35
15.III 1859 [766]
  Старець на кладовищі Папір, сепія 28,7 × 21,6 15.III 1859 [767]
  Старець на кладовищі Папір, офорт, акватинта 28,4 × 20,8;
32,2 × 29,9;
43,6 × 30,9
15.III 1859 [768]
  Вечір в Альбано поблизу Рима (Ліс) Папір, туш, перо, сепія 22,5 × 28,2 25.V 1859 [769]
[n 18]
  Вечір в Альбано поблизу Рима (Ліс) Папір, офорт, акватинта 22,5 × 28,2;
27,3 × 30,7;
29,3 × 37,2
25.V 1859 [770]
  Портрет М. О. Максимовича Тонований папір, італійський олівець, крейда 34 × 26,9 19.VI 1859