Список державних стандартів України

1 - 999 Редагувати

 • ДСТУ 33.112:2008 Страховий фонд документації. Підготування та відправлення на мікрофільмування проектної документації на об'єкти будівництва. Технічні вимоги

2000 - 2999 Редагувати

 • ДСТУ 2093-92 Смоли епоксидні діанові неотверджені. Технічні умови
 • ДСТУ 2099-92 Конструкції зварні. Розряди точності. Граничні відхилення лінійних розмірів, допуски форми та розташування поверхонь
 • ДСТУ 2226-93 Автоматизовані системи. Терміни та визначення
 • ДСТУ 2255-93 Кутики сталеві гнуті нерівнополичні. Сортамент
 • ДСТУ 2498-94 Основні норми взаємозамінності. Допуски форми та розташування поверхонь. Терміни та визначення
 • ДСТУ 2500-94 Основні норми взаємозамінності. Єдина система допусків та посадок. Терміни та визначення. Позначення і загальні норми
 • ДСТУ 2708:2006 Метрологія. Повірка засобів вимірювальної техніки. Організація і порядок проведення .
 • ДСТУ 2732:2004 Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення понять
 • ДСТУ 2904-94 Кислота соляна синтетична технічна. Технічні умови
 • ДСТУ 2938-94 Системи оброблення інформації. Основні поняття. Терміни та визначення
 • ДСТУ 2960-94 Організація промислового виробництва. Основні поняття. Терміни та визначення

3000 - 3999 Редагувати

 • ДСТУ 3008-95 Структура і правила оформлення. Документація. Звіти у сфері науки і техніки[1]
 • ДСТУ 3017-95 Видання. Основні види. Терміни та визначення
 • ДСТУ 3057-95 Метанол технічний. Технічні умови
 • ДСТУ 3063-95 Насоси. Класифікація. Терміни та визначення
 • ДСТУ 3065-95 Компресори шестеренчасті. Загальні технічні умови
 • ДСТУ 3321:2003 Система конструкторської документації. Терміни та визначення основних понять
 • ДСТУ 3330-96 Інформаційні технології. Система стандартів з баз даних. Еталонна модель керування даними
 • ДСТУ 3400:2006 Метрологія. Державні випробування засобів вимірювальної техніки. Основні положення, організація, порядок проведення і розгляду результатів
 • ДСТУ 3431-96 Вагони вантажні. Терміни та визначення
 • ДСТУ 3582-97 Інформація та документація. Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила - замінений на ДСТУ 3585:2013
 • ДСТУ 3585:2013 Бібліографічний опис скорочення слів і словосполучень українською мовою
 • ДСТУ 3626-97 Базові програмно-технічні комплекси локального рівня для розосереджених автоматизованих систем керування технологічними процесами. Загальні вимоги
 • ДСТУ 3681-98 Сумісність технічних засобів електромагнітна. Стійкість до дії грозових розрядів. Технічні вимоги та методи випробувань
 • ДСТУ 3768-2010 Пшениця. Технічні умови[2]
 • ДСТУ 3818-98 Енергозбереження. Вторинні енергетичні ресурси. Терміни та визначення
 • ДСТУ 3853-99 Віброізолятори гумові для вибухозахищених вентиляторів. Загальні технічні умови
 • ДСТУ 3868-99 Паливо дизельне. Технічні умови
 • ДСТУ 3949-2000 Апарати теплообмінні пластинчасті розбірні. Параметри та основні розміри
 • ДСТУ 3957-2000 Система сертифікації УкрСЕПРО. Порядок обстеження виробництва під час проведення сертифікації продукції.
 • ДСТУ 3961-2000 Аптечка медична автомобільна[3]
 • ДСТУ 3966-2009 Термінологічна робота. Засади і правила розроблення стандартів на терміни та визначення понять.
 • ДСТУ 3973-2000 Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Правила виконання науково-дослідних робіт
 • ДСТУ 3974-2000 Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Правила виконання дослідно-конструкторських робіт. Загальні положення.
 • ДСТУ 3994-2000 Безпека в надзвичайних ситуаціях. Надзвичайні ситуації природні. Чинники фізичного походження. Терміни та визначення
 • ДСТУ 3997-2000 Автонавантажувачі та електронавантажувачі. Терміни та визначення основних понять

4000 — 4999 Редагувати

 • ДСТУ 4047-2001 Гази вуглеводневі скраплені паливні для комунально-побутового споживання. Технічні умови
 • ДСТУ 4056-2001 Гази вуглеводневі скраплені. Методи відбирання проб
 • ДСТУ 4068-2002 Документація. Звіт про геологічне вивчення надр. Загальні вимоги до побудови, оформлення та змісту
 • ДСТУ 4072-2002 Інформаційні технології. Мови програмування, їхні середовище і системний інтерфейс. Незалежний від мов виклик процедур (LIPC)
 • ДСТУ 4103-2002
 • ДСТУ 4108-2002 Контролери програмовні. Частина 2. Вимоги до обладнання та випробування
 • ДСТУ 4123-2006 Пристрій примусового зниження швидкості дорожньо-транспортної техніки на вулицях і дорогах
 • ДСТУ 4128-2002 Матеріали мастильні, оливи індустріальні та споріднені продукти (клас L). Класифікація
 • ДСТУ 4132-2002 Насоси відцентрові загальнопромислового застосування. Вимоги до проектування, виготовляння, постачання, монтажування та експлуатування. Звід правил
 • ДСТУ 4133-2002 Насоси відцентрові загальнопромислового застосування. Вимоги безпеки
 • ДСТУ 4145-2002 Інформаційні технології. Криптографічний захист інформації. Цифровий підпис, що ґрунтується на еліптичних кривих. Формування та перевірка
 • ДСТУ 4153-2003 Парафіни нафтові тверді. Технічні умови
 • ДСТУ 4160:2003 Нафтопродукти. Визначання тиску насиченої пари. Метод Рейда
 • ДСТУ 4163:2020 «Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів» [4]
  • Раніше ДСТУ 4163:2003 Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів[5]
 • ДСТУ 4276:2004 Система стандартів у галузі охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання ресурсів. Атмосфера. Норми і методи вимірювання димності відпрацьованих газів автомобілів з дизелями або газодизелями.
 • ДСТУ 4277:2004 Система стандартів у галузі охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання ресурсів. Атмосфера. Норми і методи вимірювання вмісту оксиду вуглецю та вуглеводнів у відпрацьованих газах автомобілів з двигунами, що працюють на бензині або газовому паливі
 • ДСТУ 4310:2004 Мастила. Номенклатура показників якості
 • ДСТУ 4311:2004 Система розробляння та поставлення продукції на виробництво продукція нафтопереробки та нафтохімії. Основні положення
 • ДСТУ 4317:2004 Нафтопродукти паливо (клас F). Класифікація. Частина 1. Категорії палива для суднових двигунів
 • ДСТУ 4319:2004 Повітряні фільтри для загального вентилювання. Визначання характеристик фільтрування
 • ДСТУ 4331:2004 Правила описування архівних документів
 • ДСТУ 4345:2004 Нафтопродукти. Палива рідкі. Номенклатура показників якості
 • ДСТУ 4399:2005 Масло вершкове. Технічні умови
 • ДСТУ 4403:2005 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювання об'ємної та масової витрати рідини й об'єму та маси рідини, що протікає по трубопроводу
 • ДСТУ 4421:2005 Сири тверді (український асортимент). Технічні умови (CODEX STAN С-1-1966—С-35-1978, NEQ)
 • ДСТУ 4454:2005 Нафта і нафтопродукти. Маркування, пакування, транспортування та зберігання
 • ДСТУ 4488:2005 Нафта і нафтопродукти. Методи відбирання проб
 • ДСТУ 4489:2005 Видання книжкові та журнальні. Вимоги до форматів
 • ДСТУ 4503:2005 Вироби сиркові. Загальні технічні умови
 • ДСТУ 4518:2008 Продукти харчові. Маркування для споживачів загальні правила
 • ДСТУ 4565:2006 Ряжанка та варенець
 • ДСТУ 4581-4:2006 Труби сталеві безшовні для роботи під тиском. Технічні умови постачання. Частина 4. Аустенітні нержавкі сталі
 • ДСТУ 4615:2006 Магістральні трубопроводи. Деталі сталеві приварні на PN ДО 10 МПа. Загальні технічні умови
 • ДСТУ 4616:2006 Магістральні трубопроводи. Деталі сталеві приварні на PN ДО 10 МПа. Типи, основні параметри та розміри
 • ДСТУ 4623:2006 Цукор білий. Технічні умови
 • ДСТУ 4669:2006 Сири напівтверді. Загальні технічні умови
 • ДСТУ 4700:2006 Коньяки України. Технічні умови
 • ДСТУ 4708:2006 Інформаційні технології. З'єднувачі інтерфейсу зв'язку, використовувані в локальних обчислювальних мережах
 • ДСТУ 4796:2007 Паливо авіаційне для газотурбінних двигунів ДЖЕТ А-1. Технічні умови
 • ДСТУ 4814:2007 Рейки вістрякові типів ОР 50 і ОР 65. Загальні технічні умови
 • ДСТУ 4839:2007 «Бензини автомобільні підвищеної якості. Технічні умови».
 • ДСТУ 4840:2007 «Паливо дизельне підвищеної якості. Технічні умови»

7000 — 7999 Редагувати

 • ДСТУ 7564:2014 Інформаційні технології. Криптографічний захист інформації. Функція хешування
 • ДСТУ 7624:2014 Інформаційні технології. Криптографічний захист інформації. Алгоритм симетричного блокового перетворення

ДСТУ EN Редагувати

 • ДСТУ EN 54 Серія стандартів «Системи пожежної сигналізації»
 • ДСТУ EN 161:2005 Клапани автоматичні відсічні для газових пальників і газових приладів
 • ДСТУ EN 472:2004 Манометри. Словник термінів (EN 472:1994, IDT)
 • ДСТУ EN 837 Манометри
  • ДСТУ EN 837-1:2004 Манометри. Частина 1. Манометри з трубкою Бурдона. Розміри, метрологічні характеристики, вимоги та випробування (EN 837-1:1996, IDT)
  • ДСТУ EN 837-2:2004 Манометри. Частина 2. Рекомендації щодо вибирання та встановлення манометрів (EN 837-2:1997, IDT)
  • ДСТУ EN 837-3:2004 Манометри. Частина 3. Манометри з мембраною та мембранною коробкою. Розміри, метрологічні характеристики, вимоги та випробування (EN 837-3:1996, IDT)
 • ДСТУ EN 1434 Теплолічильники.
  • ДСТУ EN 1434-1:2006 Теплолічильники. Частина 1. Загальні вимоги
  • ДСТУ EN 1434-2:2006 Теплолічильники. Частина 2. Вимоги до конструкції
  • ДСТУ EN 1434-3:2005 Теплолічильники. Частина 3. Обмін даними та інтерфейси
  • ДСТУ EN 1434-4:2005 Теплолічильники. Частина 4. Випробування для затвердження типу
  • ДСТУ EN 1434-5:2005 Теплолічильники. Частина 5. Первинна повірка
  • ДСТУ EN 1434-6:2005 Теплолічильники. Частина 6. Монтаж, уведення в експлуатацію, контроль в експлуатації й технічне обслуговування
 • ДСТУ EN 10210-2:2006 Профілі порожнисті гарячого формування з нелегованих і дрібнозернистих конструкційних сталей для металоконструкцій. Частина 2. Розміри, граничні відхили та характеристики профілів
 • ДСТУ EN 10216 Труби сталеві безшовні для роботи під тиском. Технічні умови постачання.
  • ДСТУ EN 10216-1:2006 Труби сталеві безшовні для роботи під тиском. Технічні умови постачання. Частина 1. Труби з нелегованих сталей з нормованими властивостями за кімнатної температури
  • ДСТУ EN 10216-2:2006 Труби сталеві безшовні для роботи під тиском. Технічні умови постачання. Частина 2. Труби з нелегованих і легованих сталей з нормованими властивостями за підвищених температур
 • ДСТУ EN 10219-2:2006 Профілі порожнисті зварні холодного формування з нелегованих і дрібнозернистих конструкційних сталей для металоконструкцій. Частина 2. Розміри, граничні відхили та характеристики профілів
 • ДСТУ EN 10269:2005 Сталі та нікелеві сплави для кріпильних виробів із заданими властивостями за високих та (або) низьких температур. Технічні умови
 • ДСТУ EN 12480:2006 Лічильники газу роторні. Загальні технічні умови.
 • ДСТУ EN 50148:2001 Таксометри електронні (EN 50148:1995, IDT)
 • ДСТУ EN 45501:2007 Прилади неавтоматичні зважувальні. Загальні технічні вимоги та методи випробувань (EN 45501:1992, IDT)

ДСТУ IEC/TR Редагувати

 • ДСТУ IEC/TR 60668:2005 Розміри фронтальних частин приладів вимірювання та керування в промислових процесах і вирізів у панелях для їх розташування

ДСТУ ISO Редагувати

 • ДСТУ ISO 10002:2007 Управління якістю. Задоволеність замовників. Настанови щодо розглядання скарг в організаціях
 • ДСТУ ISO 10005:2007 Системи управління якістю. Настанови щодо програм якості
 • ДСТУ ISO 10006:2005 Системи управління якістю. Настанови щодо управління якістю в проектах
 • ДСТУ ISO 1035.1-2001 Прокат сталевий гарячекатаний Частина 1. Прокат круглий. Розміри
 • ДСТУ ISO 1035.4-2001 Прокат сталевий гарячекатаний. Частина 4. Допуски
 • ДСТУ ISO 10571:2003 Шини для самохідних кранів та подібних спеціалізованих машин. Познаки, розміри, номінальні навантаги
 • ДСТУ ISO 11442-1:2004 Документація на технічну продукцію. Автоматизоване оброблення технічної інформації. Частина 1. Вимоги конфіденційності
 • ДСТУ ISO 11442-2:2004 Документація на технічну продукцію. Автоматизоване оброблення технічної інформації. Частина 2. Документація оригіналів
 • ДСТУ ISO 11442-3:2004 Документація на технічну продукцію. Автоматизоване оброблення технічної інформації. Частина 3. Стадії процесу проектування продукції
 • ДСТУ ISO 11442-4:2004 Документація на технічну продукцію. Автоматизоване оброблення технічної інформації. Частина 4. Системи керування та пошуку документів
 • ДСТУ ISO 128-20:2003 Кресленики технічні. Загальні принципи подавання. Частина 20. Основні положення про лінії
 • ДСТУ ISO 14731:2004 Координація зварювальних робіт. Завдання та відповідальність
 • ДСТУ ISO 16586:2005 Якість ґрунту. Визначення об'ємної вологості ґрунту за відомою щільністю складення на суху масу. Гравіметричний метод
 • ДСТУ ISO 209-1:2002 Алюміній та алюмінієві сплави здеформовні. Хімічний склад та види продукції. Частина 1. Марки
 • ДСТУ ISO 209-2:2002 Алюміній та алюмінієві сплави здеформовні. Хімічний склад та види продукції. Частина 2. Види продукції
 • ДСТУ ISO 2768-1-2001 Основні допуски. Частина 1. Допуски на лінійні та кутові розміри без спеціального позначення допусків
 • ДСТУ ISO 2768-2-2001 Основні допуски. Частина 2. Допуски геометричні для елементів без спеціального позначення допусків
 • ДСТУ ISO 286-1-2002 Допуски і посадки за системою ISO. Частина 1. Основи допусків, відхилів та посадок
 • ДСТУ ISO 286-2:2002 Допуски і посадки за системою ISO. Частина 2. Таблиці квалітетів стандартних допусків і граничних відхилів отворів і валів
 • ДСТУ ISO 3183-2:2006 Нафтогазова промисловість. Труби сталеві для трубопроводів. Технічні умови постачання. Частина 2. Труби класу вимог В.
 • ДСТУ ISO 3834.1-2001 Вимоги до якості зварювання. Зварювання плавленням металевих матеріалів. Частина 1. Настанови щодо вибирання та застосовування
 • ДСТУ ISO 3834.2-2001 Вимоги до якості зварювання. Зварювання плавленням металевих матеріалів. Частина 2. Всебічні вимоги до якості
 • ДСТУ ISO 3834.3-2001 Вимоги до якості зварювання. Зварювання плавленням металевих матеріалів. Частина 3. Типові вимоги до якості
 • ДСТУ ISO 3834.4-2001 Вимоги до якості зварювання. Зварювання плавленням металевих матеріалів. Частина 4. Елементарні вимоги до якості
 • ДСТУ ISO 4014-2001 Болти з шестигранною головкою. Класи точності А і В. Технічні умови
 • ДСТУ ISO 4200:2006 Труби сталеві з гладкими кінцями, зварні та безшовні. Загальні таблиці розмірів і мас на одиницю довжини
 • ДСТУ ISO 4759-3-2001 Допуски для кріпильних виробів. Частина 3. Шайби плоскі для болтів, гвинтів та гайок Класи точності А і С
 • ДСТУ ISO 5456-1:2006 Кресленики технічні. Методи проеціювання. Частина 1. Загальні положення
 • ДСТУ ISO 5456-3:2006 Кресленики технічні. Методи проеціювання. Частина 3. Аксонометричні зображення
 • ДСТУ ISO 6058:2003 Якість води. Визначання кальцію. Титрометричний метод із застосовуванням етилендіамінтетраоцтової кислоти
 • ДСТУ ISO 6059:2003 Якість води. Визначання сумарного вмісту кальцію та магнію. Титрометричний метод із застосовуванням етилендіамінтетраоцтової кислоти
 • ДСТУ ISO 6584:2003 Устатковання очисне для повітря та інших газів. Класифікація пиловловлювачів
 • ДСТУ ISO 65:2006 Труби з вуглецевої сталі, придатні для нарізування нарізі відповідно до ISO 7/1. Технічні умови
 • ДСТУ ISO 6743-1:2004 Матеріали мастильні, оливи індустрійні та споріднені продукти (клас L). Класифікація. Частина 1. Група А (відкриті системи змащування)
 • ДСТУ ISO 6743-2:2004 Матеріали мастильні, оливи індустрійні та споріднені продукти (клас L). Класифікація. Частина 2. Група F (шпинделі, вальниці та супряжені з ними з'єднання)
 • ДСТУ ISO 6743-3:2004 Матеріали мастильні, оливи індустрійні та споріднені продукти (клас L). Класифікація. Частина 3. Група D (компресори)
 • ДСТУ ISO 7000:2004 Графічні символи, що їх використовують на устаткованні. Покажчик та огляд
 • ДСТУ ISO 7005-1:2005 Металеві фланці. Частина 1. Сталеві фланці
 • ДСТУ ISO 7498-2:2004 Системи оброблення інформації. Взаємозв'язок відкритих систем базова еталонна модель. Частина 2. Архітектура захисту інформа
 • ДСТУ ISO 8216-99:2004 Нафтопродукти паливо (клас F). Класифікація. Частина 99. Загальна класифікація
 • ДСТУ ISO 8459-1:2005 Інформація і документація. Довідник бібліографічних елементів даних. Частина 1. Застосування міжбібліотечного абонемента
 • ДСТУ ISO 8459-2:2005 Інформація і документація. Довідник бібліографічних елементів даних. Частина 2. Опрацьовування замовлень
 • ДСТУ ISO 8459-3:2005 Інформація і документація. Довідник бібліографічних елементів даних. Частина 3. Пошук інформації за замовленням
 • ДСТУ ISO 9001:2009 Система управління якістю. Вимоги
 • ДСТУ ISO 9004-2-96 Управление качеством и элементы системы качества. Часть 2. Указания по услугам
 • ДСТУ ISO 9004-3-98 Управління якістю та елементи системи якості. Частина З. Настанови щодо перероблюваних матеріалів
 • ДСТУ ISO 9004-4-98 Управління якістю та елементи системи якості. Частина 4. Настанови щодо поліпшення якості

ДСТУ ISO/IEC Редагувати

 • ДСТУ ISO/IEC 10021-4:2002 Інформаційні технології. Системи опрацьовування повідомлень (MHS). Частина 4. Система передавання повідомлень: Означення абстрактної послуги і процедури
 • ДСТУ ISO/IEC 12119-2003 Інформаційні технології. Пакет програм. Тестування і вимоги до якості.
 • ДСТУ ISO/IEC 17011:2005 Оцінювання відповідності. Загальні вимоги до органів акредитації, що акредитують органи з оцінювання відповідності
 • ДСТУ ISO/IEC 17024:2005 Оцінювання відповідності. Загальні вимоги до органів, що здійснюють сертифікацію персоналу
 • ДСТУ ISO/IEC 17050-1:2006 Оцінювання відповідності. Декларація постачальника про відповідність. Частина 1. Загальні вимоги
 • ДСТУ ISO/IEC 17050-2:2006 Оцінювання відповідності. Декларація постачальника про відповідність. Частина 2. Підтверджувальна документація
 • ДСТУ ISO/IEC 2382-4:2005 Інформаційні технології. Словник термінів. Частина 4. Організація даних
 • ДСТУ ISO/IEC 2382-5:2005 Інформаційні технології. Словник термінів. Частина 5. Подання даних
 • ДСТУ ISO/IEC 2382-9:2005 Інформаційні технології. Словник термінів. Частина 9. Обмін даними
 • ДСТУ ISO/IEC 2382-14:2005 Інформаційні технології. Словник термінів. Частина 14. Безвідмовність, ремонтопридатність і готовність
 • ДСТУ ISO/IEC 2382-15:2005 Інформаційні технології. Словник термінів. Частина 15. Мови програмування
 • ДСТУ ISO/IEC 2382-17:2005 Інформаційні технології. Словник термінів. Частина 17. Бази даних
 • ДСТУ ISO/IEC 2382-18:2005 Інформаційні технології. Словник термінів. Частина 18. Розподілене оброблення даних
 • ДСТУ ISO/IEC 2382-29:2013 Інформаційні технології. Словник термінів. Частина 29. Штучний інтелект. Розпізнавання та синтезування мовлення
 • ДСТУ ISO/IEC 2382-32:2003 Інформаційні технології. Словник термінів. Частина 32. Електронна пошта
 • ДСТУ ISO/IEC 2382-34-2003 Інформаційні технології. Словник термінів. Частина 34. Штучний інтелект. Нейронні мережі
 • ДСТУ ISO/IEC 7480:2003 Інформаційні технології. Телекомунікації та інформаційний обмін між системами. Якість сигналів старт-стопного передавання даних на стиках DTE/DCE
 • ДСТУ ISO/IEC 7498-3:2003 Інформаційні технології. Взаємозв'язок відкритих систем. Базова еталонна модель. Частина 3. Найменування та адресація
 • ДСТУ ISO/IEC 9798-3:2002 Інформаційні технології. Методи захисту. Автентифікація суб'єктів. Частина 3. Механізми з використанням методу цифрового підпису

ДСТУ ISO/TR Редагувати

 • ДСТУ ISO/TR 11046-2001 Якість ґрунту. Визначання вмісту олив. Метод інфрачервоної спектрометрії і метод газової хроматографії

ДСТУ ГОСТ Редагувати

 • ДСТУ ГОСТ 1567:2006 Нафтопродукти. Бензини автомобільні та палива авіаційни. Метод визначення смол випарюванням струменем
 • ДСТУ ГОСТ 17380:2003 Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Общие технические условия
 • ДСТУ ГОСТ 2.601:2006 Єдина система конструкторської документації. Експлуатаційні документи
 • ДСТУ ГОСТ 2.610:2006 Єдина система конструкторської документації. Правила виконання експлуатаційних документів
 • ДСТУ ГОСТ 25371:2006 Нафтопродукти. Розрахунок індексу в'язкості за кінематичною в'язкістю.
 • ДСТУ ГОСТ 26167:2009 Взуття повсякденне. Загальні технічні умови
 • ДСТУ ГОСТ 28147:2009 Системы обработки информации. Защита криптографическая. Алгоритмы криптографического преобразования
 • ДСТУ ГОСТ 30830:2003 Трансформатори силові. Частина 1. Загальні положення
 • ДСТУ ГОСТ 31072:2006 Нафта і нафтопродукти. Метод визначення густини, відносної густини та густини в градусах АРІ ареометром
 • ДСТУ ГОСТ 33-2003 Нефтепродукты. Прозрачные и непрозрачные жидкости. Определение кинематической вязкости и расчет динамической вязкости.
 • ДСТУ ГОСТ 9.101:2004 Єдина система захисту від корозії та старіння. Основні положення
 • ДСТУ ГОСТ ИСО 8790:2003 Системи оброблення інформації. Символи й умовні познаки для схем конфігурації обчислювальної системи
 • ДСТУ ГОСТ 28653:2009 Зброя стрілецька. Терміни та визначення понять.

ДСТУ-Н Редагувати

 • ДСТУ-Н 4486:2005 Система конструкторської документації. Настанови щодо типової побудови технічних умов та прийняття рішень у галузевій сфері.

ДСТУ-П Редагувати

 • ДСТУ-П CEN/TS 15149-2:2009 Біопаливо тверде. Методи визначення гранулометричного складу. Частина 2. Метод з використанням вібраційного решета з отворами 3,15 мм і менше
 • ДСТУ-П CEN/TS 15149-3:2009 Біопаливо тверде. Методи визначення гранулометричного складу. Частина 3. Метод з використанням обертового решета
 • ДСТУ-П CEN/TS 15289:2009 Біопаливо тверде. Визначення вмісту загальних сірки та хлору (CEN/TS 15289:2006, IDT)
 • ДСТУ-П CEN/TS 15290:2009 Біопаливо тверде. Визначення основних елементів (CEN/TS 15290:2006, IDT)
 • ДСТУ-П CEN/TS 15296:2009 Біопаливо тверде. Обчислювання складу за різними базами

Наказ від 22.12.2008 року N 495 Про прийняття міждержавних стандартів як національні методом підтвердження та скасування відповідних міждержавних стандартів та певних умов якості

ОСТ Редагувати

 • ОСТ 26-02-2039-78 Бобишки, пробки, прокладки. Конструцкия размеры и технические требования.

Р Редагувати

 • Р 50-34.119-90 Рекомендации. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Архитектура локальных вычислительных сетей в системах промышленной автоматизации. Общие положения

РД Редагувати

 • РД 39-0147103-385-87 Правила технической эксплуатации резервуаров магистральных нефтепроводов. Руководящий документ
 • РД 50-613-86 Методические указания по внедрению и применению ГОСТ 6.10.4-84 «УСД. Придание юридической силы документам на машинном носителе и машинограмме, создаваемым средствами вычислительной техники. Основные положения»
 • РД 50-680-88 Руководящий документ по стандартизации. Методические указания. Автоматизированные системы. Основные положения

СОУ-Н МПЕ Редагувати

 • СОУ-Н МПЕ 40.1.20.510:2006 Методика визначення економічно доцільних обсягів компенсації реактивної енергії, яка перетікає між електричними мережами електропередавальної організації та споживачами (основного споживача та субспоживача)

Виноски Редагувати

 1. Архівована копія. Архів оригіналу за 19 лютого 2012. Процитовано 8 серпня 2011. 
 2. Архівована копія. Архів оригіналу за 15 лютого 2012. Процитовано 8 серпня 2011. 
 3. http://avtoif.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1159:----3961-2000----&catid=103:2010-03-03-14-18-01&Itemid=485[недоступне посилання з липня 2019]
 4. DSTU41632020v1.pdf
 5. Архівована копія. Архів оригіналу за 3 грудня 2008. Процитовано 19 січня 2011.