Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського НАН України – Інші мови