Відмінності між версіями «Генуезькі колонії у Північному Причорномор'ї»

* ''Гавриленко О.А.'' Правовий статус консулів генуезьких колоній у Криму (середина ХІІІ – друга половина ХV ст.) // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна. – №919. – Серія «Право». – 2010. – Вип. 7. – С. 152-156.
* ''Гавриленко О.А.'' Правове регулювання торговельних відносин у еллінських та генуезьких колоніях Північного Причорномор’я: діахронно-компаративне дослідження // Порівняльно-правові дослідження. Українсько-грецький міжнародний науковий юридичний журнал. – 2010. - №1. – С. 118-124.
* [http://www.twirpxnbuv.comgov.ua/fileportal/658305natural/vkhnu/Pravo/2011_945/lib/p49-53.pdf ''Гавриленко О.А.'' Судова система кримських колоній Генуї (друга половина ХІІІ – середина ХV ст.) // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна. – №945. – Серія «Право». – 2011. – С. 49-53.]
* [http://science.crimea.edu/zapiski/2011/law/24_2law/03_gavr.pdf ''Гавриленко О.А.'' Основні риси цивільного процесу в північнопричорноморських колоніях Генуї (друга половина ХІІІ – третя чверть ХV ст.) // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Сер. «Юридические науки». – Т. 24 (63). – 2011. – № 2. – С. 17-22.]
* ''Зевакин Е.С., Пенчко Н.А.'' Очерки по истории генуэзских колоний на Западном Кавказе в XI и XV веках// ИЗ. — T. 3.— М., 1938
107

редагувань