Відмінності між версіями «Генуезькі колонії у Північному Причорномор'ї»

* ''Гавриленко О.А.'' Правове регулювання торговельних відносин у еллінських та генуезьких колоніях Північного Причорномор’я: діахронно-компаративне дослідження // Порівняльно-правові дослідження. Українсько-грецький міжнародний науковий юридичний журнал. – 2010. - №1. – С. 118-124.
* [http://www.twirpx.com/file/658305/ ''Гавриленко О.А.'' Судова система кримських колоній Генуї (друга половина ХІІІ – середина ХV ст.) // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна. – №945. – Серія «Право». – 2011. – С. 49-53.]
* [http://science.crimea.edu/zapiski/2011/law/24_2law/03_gavr.pdf ''Гавриленко О.А.'' Основні риси цивільного процесу в північнопричорноморських колоніях Генуї (друга половина ХІІІ – третя чверть ХV ст.) // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Сер. «Юридические науки». – Т. 24 (63). – 2011. – № 2. – С. 17-22.]
* ''Зевакин Е.С., Пенчко Н.А.'' Очерки по истории генуэзских колоний на Западном Кавказе в XI и XV веках// ИЗ. — T. 3.— М., 1938
* ''Мазуркевич М.'' Генуэзские консулы города Кафы // Записки Одесск. общества истории и древностей. — Т. ІІІ. — Одесса: Гор. типография, 1853. — С. 352—355.
107

редагувань