Відмінності між версіями «Медична географія»

==Принципи і методи медичної географії==
(за Ключко Л.В., 2011 р.)
 
'''Принципи''':
* цілеспрямованості;
* внутрішнього взаємозв'язку;
* функціональності.
 
'''Методи''':
* медико-географічного опису;
* медико-географічне районування;
* статистико-математичні;
* картографічні;
* соціологічні.
 
==Складові медичної географії==
 
'''Медичне ландшафтознавство''' вивчає вплив природної складової територіальних систем захворюваності на стан здоров'я населення, що може бути основою вироблення підходів до оздоровлення певних територій.
'''Медичне країнознавство''' має своїм завданням вивчити медико-географічні особливості окремих держав, їх територіальних одиниць, інших регіонів і представляти відповідні результати у будь-якій формі (медико-географічні атласи, медико-географічні описи тощо).
'''Нозогеографія''' досліджує просторове поширення окремих хвороб, інтенсивність їх прояву та співвідношення різних їх видів в залежності від географічного положення території. Напрацьований матеріал є основою для визначення головних особливостей територіальної організації цього явища.
'''Ландшафтна епідеміологія''' головним завданням має визначення природних умов утворення та закономірностей функціонування ареалів інфекційних хвороб, які передаються від тварин до людей (природних осередків хвороб).
'''Географія медичного обслуговування''' вивчаю мережу медичних закладів, її відповідність проблемам населення з метою складання рекомендацій по підвищенню ефективності її роботи в залежності від існуючих показників захворюваності
 
==Література==
441

редагування