Відмінності між версіями «Пірко Василь Олексійович»

нема опису редагування
{{Картка:Особа
'''Василь Олексійович Пірко''' (* [[24 лютого]] [[1935]], село [[Волошиново]] Старосамбірського повіту на Дрогобиччині) - український [[історик]]. Доктор історичних наук. Професор. Дійсний член [[НТШ]].
| ім'я =Василь Олексійович Пірко
| зображення =
| розмір_зображення =
| підпис_зображення =
| дата_народження = [[24 лютого]] [[1935]]
| місце_народження =[[Волошиново]]
| дата_смерті =
| місце_смерті =
| відомий_(відома) =
| рід_діяльності =
| титул =
}}
 
'''ВасильВаси́ль ОлексійовичОлексі́йович ПіркоПірко́''' (* [[24 лютого]] [[1935]], село [[Волошиново]] Старосамбірського повіту на Дрогобиччині) - — український [[історик]]. Доктор історичних наук. Професор. Дійсний член [[НТШ]].
 
[[Доктор історичних наук]]. [[Професор]]. Дійсний член [[НТШ]].
 
== Біографія ==
== Наукові праці ==
 
* Деякі питання вивчення суспільствознавства в школі // Радянське Прикарпаття. - — 1963. - — 12 серпня.
* Економічна руїна в Перемишльській землі на початку ХУІІI ст. // Вісник Львівського університету. - — 1965. - — Серія 1. - — Випуск 3.
* Зв'язок фільварків Перемишльської землі з ринком на початку ХУШ ст. // 40-а наукова конференція професорсько-викладацького складу ЛДУ. - — 1966.
* Ревізії - — важливе джерело для вивчення соціально-економічної історії //Архіви України. - — 1966. - —  6.
* Вопросы аграрного строя Западной Украины ХVI-ХVIII вв. в советской историографии //Материалы научной конференции ДонГУ. - — Донецк, 1968.
* Помісне господарство Галицького Прикарпаття у першій половині ХVIII ст. //УІЖ. - — 1969. - —  1.
* Про розвиток помісного господарства в Галицькому Прикарпатті у першій половині ХVIII ст. //Питання історії народів СРСР. - — 1969. - — Вип.8.
* Ясинувата //Історія міст і сіл УРСР. Донецька обл. - — К., 1970 (1,5 а., співавт. М.Продан).
* Ревізія 1692  р. як джерело до вивчення аграрних відносин в західноукраїнських землях наприкінці ХVII ст. //Істор. джерела та їх використання. - — К., 1972. - — Вип..8 (0,8 а.).
* Велике свято культури (до 400-річчя книгодрукування на Україні //Рад. Донеччина, 1974. - — 14 кв. (0,2 а.).
* К вопросу о пустующих крестьянских наделах в Галицком Прикарпатье в конце ХVII - — нач. ХVIII в. //Тезисы докладов и сообщений 15-го симпозиума по аграрной истории.- М., 1974. (0,2 л.).
* Ясиноватая //История городов и сел УССР. Донецкая обл. - — 1976. (1,5 л., соавт. М.Продан).
* Славянск //Там же. - — (2,5 л., в соавт.).
* Город смотрит в будущее (Славянску 300 лет)// Комсомол. Донбасса. - — 1976, 26 сент. (0.6 л., в соавт.).
* О пустующих крестьянских наделах в Галицком Прикарпатье в конце ХVII- нач. ХVIII вв. //Материалы ХV симпозиума по аграрной истории. - — Вологда: ВГПИ, 1976 (1,0 л.).
* Ревізія 1711  р. Засяння як джерело до соціально-економічної історії Польщі: Проблеми слов'янознавства. - — 1976. - — В.14 (0,6 а.).
* До питання про заснування міста Слов'янська //УІЖ. - — 1976. - —  9 (0,6 а.).
* В помощь студенту-практиканту. Литература об изучении истории в школе. - — Донецк: ДонГУ. - — 1977 (0,5 л. в соавт.).
* Ревізії кінця ХVII - — початку ХVIII ст. як джерело соціально-економічної історії міст Прикарпаття //Арх.. України. - — 1977. - —  2 (0,6 а.).
* К вопросу о расслоении крестьян Галицкого Прикарпатья во 2-й пол. ХVII - — 1-й пол. ХVIII вв. //Советская историография аграрной истории СССР. - — Кишинев, 1978 г. (0,3 л.).
* 8-а Всесоюзна конференція істориків-славістів // УІЖ. - — 1978. - —  4 (0,5 а., співав. М.Турівненко).
* 8-я Всесоюзная конференция историков-славистов//Советское славяноведение. - — 1978. - —  5 (1,0 л. в соавт. с Н.Туривненко).
* История крестьянства западно-украинских земель в советской историографии //Проблемы историографии и источниковедения. Сб.ст. - — Днепропетровск, 1979 (0,5 л.).
* Техника и технология солеварения в Торе и Бахмуте в ХVII-ХVIII вв. - — Донецк, 1979: Рукоп. Деп. в Укр. НДИНТ.1979. - —  16-23 (1,5 л.).
* Совершенствование подготовки учителей-историков в университете //Совершенствование учебного процесса в вузе и в школе. - — Даугавпилс. - — 1980 (0,2 л., в соавт. А.Сайко).
* Тематика семинарских занятий по источниковедению истории СССР. - — Донецк: ДонГУ, 1980 (1,0 л.).
* Источники об отношении крестьян к государственной власти XVII-ХVIII вв. //Социально-политический и культурный облик деревни в его историческом развитии. ХVIII сес. симпозиума по аграрной истории. Тезисы докладов и сообщений. - — М., 1980 (0,2 л.).
* Підготовка істориків-краєзнавців на історичному факультеті Донецьк. ун-ту //І-а республ. конференц. з іст. краєзнавства. Тези доповідей та повідомлень . - — К., 1980 (0,3 а., в співав.).
* Значение научного наследия Д. Л. Похилевича в изучении аграрной истории Польши ХVI-ХVIII вв. //Рукоп. деп. в ИНИОН СССР. - — 1980. - —  12 (1,0 л.).
* Топографические описания Харьковского наместничества //Рукоп. деп. в ИНИОН СССР. - — 1981. - —  12 (1,0 л., в соавт. Н.Волик).
* Донецкий предпролетариат // История рабочих Донбасса. - — К., 1981 (1,5 л., соавт. А.Лисянский).
* Довідник наукового працівника /Рец. // Арх.. України. - — 1981. - —  2 (0,3 а., співавт. Є.Стуканов).
* Проблемы аграрной истории Украины, Белоруссии и Литвы ХVI-ХVIII вв. в трудах Д. Л. Похилевича //Актуальные проблемы аграрной истории УССР. Сб. научн. трудов. - — Днепропетровск, 1981 (0,5 л.).
* История крестьян Речи Посполитой ХVI-ХVIII вв. в трудах Д. Л. Похилевича //Узловые вопросы советского славяноведения. Тезисы 9-й всесоюзной конференции историков-славистов. - — Ужгород, 1982 (0,2 л.).
* Краеведческие сведения в описаниях к атласам губерний // 2-а Респ. конференція з істор. краєзнавства. - — К., 1982 (0,2 а.).
* Торская засечная черта //Рукоп. деп. в ИНИОН СССР. - — 1982 . - —  9 (0,8 л.).
* Проблемы аграрной истории Речи Посполитой в трудах Д. Л. Похилевича //Аграрная история эпохи феодализма. Сб. научн. ст. - — Ижевск, 1983 (0,5 л.).
* Методические указания к курсу источниковедения истории СССР. - — Донецк: ДонГУ, 1983 (1,0 л.).
* Топографическое описание Харьковского наместничества 1785 г. //Проблемы исторической географии России. Сб. ст. - — М., 1983 (0,8 л.).
* Зародження робітничого класу в Україні (ХVIII- перша пол. ХІХ ст.). Рец.// УІЖ. - — 1984. - —  1 (0,3 а.).
* Соляной пласт //Донбасс. - — 1984. - —  3 (0,5 л., соавт. А. Сабина).
* Роль народных миграций в заселении и освоении Северного Приазовья (конец ХVI- нач. ХVIII вв.) // Социально-демографические аспекты развития производительных сил в деревне. 20-я сессия Всесоюзн. симпозиума по изучению проблем аграрной истории. - — Тезисы докладов и сообщений. - — М., 1984 (0,2 л.).
* Описи намісництв України як джерело з краєзнавства //3-я Респ. конфенц. з істор. краєзнавства. Тези доповідей і повідомлень - — К., 1984 (0,2 а.).
* Методические указания к курсу вспомогательных исторических дисциплин. - — Донецк: ДонГУ, 1984 (2,0 л., соавт. Е. Стуканов ).
45. Украинская линия. - — 1985. Рукоп. деп. в ИНИОН СССР, 1985. - —  20 966 (6,0 л.).
* Описания наместничеств Украины как исторический источник (проблемы типологии и информационных возможностей) // Историограф. и источниковед. проблемы отечеств. истории. Сб. ст. - — Днепропетровск, 1985 (0,5 л.).
* До питання про розвиток техніки в соляній промисловості України в ХVII-ХVIII ст. //Нариси з історії природознавства і техніки. - — К., 1985. - — В. 31. (0,4 а.).
* Методические указания к проведению уроков по теме "«Наш край"» в 7-8 классах общеобразовательной школы. - — Донецк: ДонГУ, 1985 (1,7 л.).
* Донецкая область с начала ХХ в. до 80-х годов. - — Учебно-методические рекомендации в помощь учителям истории. - — Донецк, 1985 (4,6 л., в соавт.).
* Торская укрепленная линия //Вопр. ист. - — 1986. - —  1 (0,5 л.).
* 250-річчя з часу спорудження Української лінії // УІЖ, 1986. - —  5 (0,4 а.).
* Роль народных миграций в заселении Северного Приазовья (ХVІ- нач. ХVIII вв.) /Материалы Всесоюзн. симпозиума по изучению проблем аграрной истории. - — Таллин, 1986. - — Вып.1 (0,7 л.).
* Предсказано Ломоносовым // Донбасс. - — 1986. - —  5 (0,4 л.).
* Топографические описания наместничеств как источник по истории культуры крестьян России ХVIII в. Итоги и задачи изучения аграрной истории СССР в свете решений ХXVII съезда КПСС. ХХІ сессия Всесоюзн. сим- поз. по изучению аграрной истории. Тезисы докладов и сообщ. - — М., 1986. (0,2 л.).
* Методические указания к проведению уроков по теме "«Наш край"» в ІХ-Х кл. общеобразовательной школы (для студентов-практикантов и стажеров). - — Донецк: ДонГУ, 1987 (3,0 л., соавт. Р. Д. Лях, Н. П. Троян).
* Роль музея этнографии ДонГУ в пропаганде дружбы и сотрудничества между народами СССР и других стран //Роль этнографии в идеологической работе и в ускорении социально-экономического развития общества. Всесоюзн. научн. конфер. - — Омск, - — 1987 (0,2 л. ).
* А. М. Панкратова о формировании предпро-летариата в Донбассе //Рабочий класс СССР - — ведущая революционная и созидательная сила советского общества. Тезисы докладов и сообщений республикан. конференции, посвящен. 90-летию акад. Панкратовой А. М. (и член редколлегии). - — Донецк, 1987 (0,3 л.).
* Картографические материалы как источник по истории городов и сел южных областей Украины //Всесоюзная конференция по истор. краеведению. Тезисы докладов и сообщений. - — К., 1987 (0,2 л.).
* Методические указания по написанию курсовых и дипломных работ по специальным историческим дисциплинам. - — Донецк: ДонГУ, 1987 (2,2 л., соавт. Р. Д. Лях, Н. П. Троян).
* Численность и социальная структура населения Прикарпатья на рубеже ХVII-ХVIII вв. //Проблемы истор. демограф. СССР. Сборник науч. трудов. - — К., 1988 (0,3 л.).
* Особенности воспроизводства населения на юге Украины во второй половине ХVIII в.//Проблемы взаимодействия социальной структуры и воспроизводства населения в России и СССР. Тезисы докладов и сообщ. VІ Всесоюзной конференции по исторической демографи. - — М., 1988 (0,2 л.).
* Оборонительные сооружения и их роль в освоении Северного Приазовья в ХVII-ХVIII вв. - — Донецк, 1988 //Рукопись деп.. в ИНИОН СССР. - — 1988. - —  35900 (1,5 л.).
* Описи України ХVIII ст. //Українська археографія: сучасний стан та перспективи розвитку. Тези доповідей республ. наради. - — К., 1988 (0,2 а.).
* Методические рекомендации к проведению уроков по теме "«Наш край"» в VII-VIIIVII—VIII кл. общеобразоват. школы (для студентов-практикантов и стажеров). - — Донецк: ДонГУ, 1988 (2,2 л.).
* Методические рекомендации к проведению уроков по теме "«Наш край"» в VII-VIIIVII—VIII кл. общеобразоват. школы (для учителей истории). - — Донецк: Пед. об-во, 1988 (2,25 л.).
* Географія збуту донецької солі //Історико-географічне вивчення природних та соціальних процесів на Україні. Зб. науков. праць. - — К., 1988 (0,5 а.).
* Донецкие сторожи //Донбасс. - — 1988. - —  6 (0,5).
* К вопросу о духовном облике крестьян Речи Посполитой ХVII-ХVIII вв. //ХІ- Всесоюзная конферен. историков-славистов. Тезисы докладов и сообщ. - — Минск: БГУ, 1988 (0,2 а.).
* Северное Приазовье в ХVІ-ХVIII вв. - — К., УМК ВО, 1988. (8,45 л.).
* К вопросу о роли Северного Причерноморья в укреплении торговых связей между Восточной и Западной Европой //Международные связи в средневековой Европе. Тезисы докладов и сообщений научно-практического семинара. - — Запорожье: ЗГУ.- 1988 (0,2 л.).
* Особенности градостроительства в Северном Приазовье в ХVІІ-ХVIII вв. //2-ая Всесоюзн. конференц. по истор. краевед. Тезисы докладов и сообщ. - — Пенза: ПГПИ, 1989 (0,2 л.).
* Методические указания и материалы к семинарским заняттям по источниковед. истории СССР. Тема "«Экономико-стиатистические описания второй пол. ХVIII в."» Донецк: ДонГУ, 1989 (2,0 л.).
* Днепровская укрепленная линия //Вопросы истории СССР. Межведом. сб. - — Харьков: ХГУ, 1989. -Вып. 34(0,5 л.).
* Советская историография истории промы-шленности и рабочих Донбасса. - — Донецк, 1989 //Рукопись деп.. в ИНИОН СССР. - — 1989. - —  37743 (7,0 л., в соавтор.).
* История фабрик и заводов Донбасса в советской историографии. - — Донецк, 1989 //Рукопись деп. в ИНИОН СССР. - — 1989. - —  38843 (5,2 л., в соавт.).
* Законодавчі акти Російської держави як джерело до історії півдня України ХVІІІ ст. // ІV Республіканська наук. конференц. з істор. краєзнавства. Тези доповід. та повідом. - — К., 1989.
* У истоков просвещения Донетчины //Народное образование Донецкой области: история и современность ( К 200-летию открытия первой школы в Донбассе). - — Тезисы докладов. - — Донецк: Пед. об-во, 1990 (0,2 л.).
* Не про пень и старшего брата - — об истории края //Донбасс. - — 1990. - —  6 (0,5 л.).
* Оборонні споруди та їх значення в заселенні Південно-Східної України //Географічний фактор в історичному процесі. Збірник наук. праць. - — К., 1990 (1,1 а.).
* Про формування багатоетнічного складу - — населення Північного Приазов'я в ХVІ-ХVIII ст. //Здійснення ленінської національної політики на Донеччині. - — Донецьк, 1990 (0,2 а.).
* К вопросу об основних этапах заселения Донбасса в эпоху феодализма. Тезисы докладов и сообщ. VII Всесоюзн. конферен. по истор. демографии. - — Донецк, 1991. - — Ч.2 (и член редкол.) (0,2 л.).
* К вопросу о направлениях миграции населения на Украине во второй половине ХVII- нач. ХVIII в. //Проблемы истор. демографии СССР и Западной Европы (период феодализма и капитализма). Сб. статей. - — Кишинев, 1991 (0,5 л.).
* Щоденник подорожі акад. Гільденштедта як джерело до вивчення культури півдня України //Регіональна науков. конферен. "Культура Придніпровського регіону в контексті загальноукраїнської культури.- Дніпропетровськ: ДДУ, 1991 (0,2 а.).
* Русская палеография. Учеб. пособие. - — К., УМК ВО, 1991 (10,33 а.).
* Сколько же лет Артемовску? //Донбасс. - — 1991. - —  6 (0,3 л.).
* Зарубіжні українці (рец. на книгу) //Донбас літературний, 1991. - —  3 (0,3 а.).
* Про час заснування м. Артемівська //V Всеукраїнська конференція з істор. краєзнавства. Тези доповідей та повідомлень. - — К., 1991 (0,2 а.).
* О роли межэтнических связей в формировании земледельческой культуры юга Украины в ХVIII в. //Аграрный рынок и его историческое развитие. ХХШ сессия Всесоюзн. симпоз. по изучению аграрной истории. Тезисы докладов и сообщений. - — М., 1991. - — Ч.2 (0,2 л.).
* До питання про стан національного самосвідомості на Слобідській Україні наприкінці ХVIII ст. //ІІ Всеукраїнська науково-теоретична конференція "Проблема історії національного руху на Україні (до 1917  р.). - — Тези доповідей та повідомлень. - — Київ-Миколаїв, 1991 (0,2 а.).
* Описи Харківського намісництва кінця ХVIII ст. /Упорядник і співавтор передмови. - — К., 1991 (28,56 а., співавт. В. А. Смолій, О.І.Гуржій).
* Заселение Донбасса в ХVІ-ХVIII вв. //Новые страницы в истории Донбасса.- Донецк: ДонГУ,1992.-В.1.
* Добыча соли в ХVII-ХVIII вв. как импульс к возникновению промышленности Донбасса // І Региональная конференція "Донбасс: прошлое, настоящее, будущее. Тезисы докладов и сообщений. - — Донецк, 1992.
* Як заселявся наш край // Культура Донбасу.- 1992.- №  2.
* Наш край у ХVIII ст. //Культура Донбасу, 1992. - —  43.
* Освоєння півдня України в ХVI-ХVIII ст. у вітчизняній історіографії. Тексти лекцій для студентів спеціальності 2008. - — Донецьк: ДонДУ, 1993.
* Основні етапи заселення та господарського освоєння земель Війська Запорозького //Тезисы докладов вузовской научной конферен. профессорско-преподавательского состава. Гуманитарные науки. - — Донецк: ДонГУ, 1993.
* Військово-землеробські поселення на півдні України у ХVIII ст. Тексти лекцій для студентів спеціальності 2008. - — Донецьк: ДонДУ, 1993.
* О взаимоотношениях запорожских и донских казаков в ХVІ-ХVIII вв. // Донбасс и Приазовье: Проблемы социального, национального и духовного развития. Тезисы докладов международной научно-практической конференции. - — Мариуполь, 1993.
* К вопросу о начальном этапе формирования рабочих кадров в Донбассе // ІІ Региональная научно-практическая конференция "Донбасс: прошлое, настоящее, будущее. Тезисы докладов и сообщений. - — Краматорск, 1993.
* Программа по истории Донецкого края для общеобразовательной школы. - — Донецк, 1993 (0,6 л., в соавт.).
* Історичне краєзнавство. Програма курсу. - — Донецьк, 1993. - — 1-2 ч. (2 а., у спіавт.).
* Города Донетчины в конце ХVIII в. //Летопись Донбасса. - — Донецк: Донбасс, 1994. - — Вып.2 (0,3 л.).
* Зміцнення впливу Росії в Північному Причорномор'ї після Переяславської Ради //300 лет Переяславской Рады. Международная научная конференция. Тезисы докладов и сообщений. - — Донецк: Научный центр, 1994 (0,2 л.).
* Торгові зв'язки півдня України в ХVІ-ХVIII ст. //Україна в минулому. Зб. статей. - — Львів-Київ, 1994. - — Вип..VІ (1,0 а.).
* Торські та Бахмутські соляні промисли в ХVII-ХVIII ст. // Новые страницы в истории Донбасса. - — Донецк, 1994. - — Кн.3 (1,0 а.).
* Козацькими дорогами Донеччини //Проблеми розвитку туризму в Україні і завдання відновлення історичної пам'яті народу, засобами туризму. Тези доповідей і повідомлень всеукраїнської науково-практичної конференції. - — Київ-Косів, 1994. - — Ч.2 (0,2 а.).
* Використання краєзнавчого матеріалу при вивченні історії України ХVІ-ХVIII ст. //Изучение истории Украины в учебных заведениях. Тезисы докладов и сообщений региональной научно-практической конференции. - — Донецк: ДонГУ, 1995.
* Козацтво Донецького краю. Бібліографічний покажчик. Вступна стаття і наукова редакція. - — Донецьк: ДОНБ, 1995 (у співав.).
* Из истории Донбасса. Учебное пособие для учеников 7-9 кл. средней общеобразовательной школы. - — Донецк: ОИПО, 1995 (в соавт.).
* История Донецкого края в документах и материалах (ХVII- нач. ХХ в. Материалы для учителей истории (упорядник і редактор). - — Донецьк: ОИПО, 1995 (в соавт.).
* Витоки краєзнавства Південно-Східної України //Історичне краєзнавство в Україні: традиції і сучасність. Матеріали УІІ Всеукраїнської наукової конференції. - — К., 1995. - — Ч.1.
* Козацтво на Донеччині //Рідний край. Історико-краєзнавчий альманах №  1. - — Донецьк, 1995.
* Перша печатка підприємств Донбасу //Там же.
* До питання про стан землеробської культури півдня України у ХVШ ст. //Питання аграрної історії України та Росії. Матеріали наукових читань, присвячених пам'яті Д. П. Пойди. - — Дніпропетровськ, 1995.
* Питання східних кордонів Війська Запорозького у творчій спадщині Д.І.Яворницького //Регіональне і загальне в історії. Тези міжнародної наукової конференції, присвяченої 140-річчю від народження Д.І.Яворницького та 90-літтю ХІІІ Археологічного з'їзду. - — Дніпропетровськ, 1995.
* Наступ на землі Війська Запорозького в період Нової Січі //Українська козацька держава: витоки та шляхи історичного розвитку. Матеріали IV Всеукраїнських історичних читань. - — Київ-Черкаси, 1995.
* Джерела про час заснування м. Артемівська //Новые страницы в истории Донбасса. - — Донецк, 1995. - — Кн.4.
* Про формування землеробської культури Степової України в ХVІ-ХVIII ст. //Вузівська конференція професорсько-викладацького складу. - — Донецьк, 1995 (0,1 а.).
* Південно-Східна Україна: короткі нариси з історії //Схід, 1995. - —  1 (1,0 а.).
* Влияние греков на социально-экономическое и культурное развитие юго-восточной Украины в 1775-18501775—1850 гг. (современная историография проблемы) //Украина-Греция: перспективы сотрудничества. Междунар. научно-практическая конференция. Тезисы докладов и сообщений. - — Мариуполь, 1996 (0,1 л.).
* Українська ландміліція //Південна Україна ХVIII-ХІХ ст. Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України ЗДУ. - — Запоріжжя, 1996. - — Вип.1 (0,6 а.).
* Населення Донеччини за переписом 1897  р. //Региональная научно-практическая конференция: Донбасс - — прошлое, настоящее, будущее. - — Донецк, 1996 (0,2, соавтор И.Корнацкий).
* До історії українських і сербо-хорватських зв'язків у другій половині XVIII ст.// Міжнародні зв'язки народів Європи.- Запоріжжя, 1996 (0,4, співавт. М. Панфьорова).
* Запорозька Січ у творчості О. Рігельмана // Запорозьке козацтво у пам'ятках історії та культури.- Запоріжжя: ЗДУ, 1997 (0,5 а.)
* Аграрные отношения в Украине конца XVIII - — первой пол. XIX вв. в современной историографии // Материалы Всеукраинской научной конференции по аграрной истории.- Черкассы: ЧДУ, 1997 (0,4, в соавторстве с М.Панфьоровой)
* Заселення запорізьких земель в 1776-1783 1776—1783 рр.// Матеріали наук. конференції проф.-викл. складу ДонДУ.- 1997 (0,2)
* Слов'яногірський комплекс як історична та природо-охоронна пам'ятка.// Матеріали 3-ї Всеукраїнської конференції "«Туризм в Україні: економіка та культура."»- К., 1997 (0,4, співавт. Н. Кірязєва).
* Картографічні матеріали Півдня України XVIII ст. // Зап. НТШ. - — Львів, 1997. - — Т. 231.
* Зміни в теріторіально-адміністративному поділі Донеччини наприкінці XVI- серед. XIX ст.// Новые страницы истории Донбасса.- Донецк, 1997.- Кн.5 (співавт. М.Панфьорова).
* Проблема східних кордонів володінь запорожців у другій половині XVII - — першій третині XVIII ст.// Запорозьке козацтво в український історії, культурі та національній самосвідомості. Матеріали міжнар. наук. конф. - — Київ-Запоріжжя, 1997.
* Проблеми краєзнавства Донеччини на сучасному етапі.// Матеріали обласного семінару "«Музейні засоби з краєзнавства"».- Донецьк: ДОКМ, 1998.
* Заселення Степової України в XVI- XVIIIXVI—XVIII ст.// Донецьк: Укр. центр, 1998. - — 124 с.
* Міста Донеччини в XVII- XVIIIXVII—XVIII ст.// Нові сторінки в історії Донбасу.- Донецьк, 1998.- Кн. 6.
* Перебудова помісного господарства в XVI- XVIIIXVI—XVIII ст. у Східній Європі у творчій спадщині Д.  Л.  Похилевича // Центральна і Східна Європа в XV- XVIIIXV—XVIII ст.- Львів, 1998.
* Основні етапи заселення Степової України в XVI- XVIIIXVI—XVIII ст. // Схід. - — 1998. - —  5.
* Проблеми народознавства Донеччини на сучасному етапі// Музейні засоби з народознавства. Матеріали обласного семінару.- Донецьк: ДОКМ, 1998.
* Наступ царату на землі Війська Запорозького// Схід, 1998.- №1№ 1-2, 3.
* До питання про час заснування м. Донецька//"«У истоков города Донецка"». Матер. науч.-практич. конф.-Донецк: ДОКМ, 1998.
* Методические указания к написанию курсовых и дипломных работ. Мариуполь: МГИ, 1998 (1,5, співавт. А.Гедьо).
* История родного края. 6-9 кл.- Донецк: Кардинал, 1998 ( 10 а., в соавт.)
* Історія рідного краю. Навч. програма для 7-11 кл.-Донецьк: Кардинал, 1998 (у співавт.).
* Східностепові українські говірки. Науково-навчальний посібник. - — Донецьк: ДонДУ, 1999 (у співавт.).
* Історія України. Посібник для абітурієнтів.- Донецьк: ДонДУ, 1999 ( 9,5 а., у співавт.).
* З приводу дискусії про час заснування деяких міст Донеччини// Історія України. Зб. ст.-К.: Наук. думка, 1999.- Т. 7 (0,4 а.).
* До питання про час заснування м. Маріуполя (історіографія і джерела проблеми)// Україна-Греція. Матеріали міжнар. конф. - — Маріуполь: МДІ, 1999 (0,3 а.).
* Кальміуська паланка. Схід.- 1999.-№  6 (0,6 а.).
* Землеробська культура України наприкінці XVIII ст. (за матеріалами топографічних описів) // Питання аграрної історії України та Росії XVIII- ХХ ст.- Дніпропетровськ: ДДУ, 1999 (0,5 а., співавт. І.Бондаренко).
* Північне Приазов'я наприкінці XVIII ст. (за мандрівними записками Й. Гільденштедта)// Вісник ДДУ. Сер. Б. Гуманітарні науки.- Донецьк, 1999.- №  1 (0,5 а., співавт. Н. Никифоренко).
* Село Маяки (2-а пол. XVII- XVIIIXVII—XVIII вв.)// Нові сторінки історії Донбасу.- Донецьк, 1999 (0,5 а., співавт. Н.Чепіга).
* Мандрівні записки Й. Гільденштедта як джерело з історії України 2-ї пол. XVIII ст.// Осягнення історії.- Острог- Нью-Йорк, 1999 (1,0 а., співавт. Н. Никифоренко).
* Матеріали Бахмутської і Торської слідчих комісій як джерело до історії Донбасу середини XVIII ст. Праці наук. конф. Дон НУ.- Донецьк, 2000 (0,3 а.).
* Мала енциклопедія козацтва// Донецьк, 2000.- (7,0 а., співавт.).
* Юнкер і Донбас// Нові стор. історії Донбасу.- Донецьк, 2000.- Кн. 8 (0,5 а.).
* Визвольна війна в топографічних описах України// Українська козацька держава.- Київ, 2000, Т.7 (0,5 а., співавт. І.Бондаренко).
* Історія України. Посібник для абітурієнтів (доповнене та перероблене видання).- Донецьк: ДонДУ, 2000 (10 а., у співавт.)
* Джерела до історії населених пунктів Донеччини XVI-XVIIIXVI—XVIII ст// Донецьк, 2001 (12,0 а.).
* До питання про методику визначення часу заснування поселень Степової України// Історія України, Т. 18. - — Київ-Донецьк, 2001 (0,5 а.).
* Святі гори // Довідник з історії України.- К.,2001.
* Кальміуська паланка// Наук. записки.- К.,2001.- Т. 6.
* Мандрівні записки Гільденштедта як джерело до історії Донеччини XVIII ст.//Історічні та політологічні дослідження.- Донецьк, 2002 (0,5 а.).
* Основні напрямки роботи Донецького відділення НДІК //Запорозька старовина.- К.-Запоріжжя, 2002.- Вип.2 (0,6 а.).
* Формування поліетнічного складу населення Донеччини в XVI-XVIIIXVI—XVIII ст. // Вісник ДонНУ.-2002.- Вип.2 (0,7 а.).
* Історична географія. Програма курсу і методичні поради.- Донецьк: ДонНУ, 2002 (2,0 а., у співавт.).
* Історія Слобідського козацтва в Топографічному описі Харківського намісництва І.Переверзєва// Донецький вісник НТШ.- Донецьк, 2003.-Т.4 (0,5 а.).
* Заселення Донеччини у XVI-XVIIIXVI—XVIII ст.- Донецьк, 2003 (11,6 а.).
* Матеріали РДАДА як джерело до історії Південно-Східної України XVIІ-XVIII ст. // Студії з архівної справи та документознавства.- К., 2003 (0,5 а.).
* Заселення Південної України в XVI-XVIIIXVI—XVIII ст. в російсько-українській історіографії XVIII - — першої половини ХІХ ст.// Вісник ДонНУ.- 2003.- №  2, сер. Б (0,5 а., у співавтор.).
* Соляні промисли Донбасу XVIІ-XVIII ст. в економіко-історичній літературі// Донецький вісник НТШ, т.5, - — Донецьк, 2004. - — (0,5 а., співавтор М. Литвиновська).
* Європейські технології в соляній промисловості Донбасу XVIII ст. // Донбасс: прошлое, настоящее, будуще.- Донецк,- 2004.- (0,3 а., співавтор М. Литвиновська).
* Найдавніші міста Донеччини (міфи і реальність)// Схід.- 2004.- вересень.
* Заселення і господарське освоєння Степової України в XVI-XVIIIXVI—XVIII ст. - — Донецьк, 2004.- 223 с.
* Історіографія та джерела до історії заселення і господарського освоєння Донбасу в XVI-XVIIIXVI—XVIII ст.// Вісник ДонНУ. - — 2004.- №  1 (0,5 а.)
* До питання про спадковість у науковій роботі студентів молодших курсів. Матеріали науково-методичної конференції ДонНУ. - — Донецьк, 2004 (0,3 а.)
* Підсумки та завдання МАН// Південно-Східна Україна (із стародавності у ХХІ ст.). Перша обласна історико-краєзнавча конференція учнівської молоді. Матеріали та тези доповідей. - — Донецьк, 2005 (0,2 а.)
* Найдавніші міста Донеччини// Кроки до успіху.- 2005, 26 березня (передрук із ж. Схід.- 2004, вересень).
* Соляні промисли Донеччини в XVIІ-XVIII ст.- Донецьк, 2005.- 136 с.(співавтор М. Литвиновська).
* Про стан землеробства на Донеччині у XVII-XVIIIстXVII—XVIIIст. // Донецький вісник НТШ, т.8. - — Донецьк, 2005 (0,5 а.).
 
== Джерела ==
 
* Василь Олексійович Пірко. Біобібліографія науковців Донбасу // Донецьке НТШ. 2005. 24 с. http://vesna.org.ua/txt/biblio/pirko.doc
[[Категорія:Діячі НТШ]]
[[Категорія:Науковці Донецького університету]]
[[Категорія:Народились 24 лютого]]
[[Категорія:Народились 1935]]
127 850

редагувань