Відмінності між версіями «Теоретична біологія»

== Завдання теоретичної біології ==
Сімдесят п'ять років тому в "Теоретичній біології" Е. Бауер зауважив, що біологія не є прикладна фізика або хімія, що "всі спеціальні закони ..., які будуть відкриті окремими гілками біології, ... повинні виявитися спеціальними ... проявами загальних законів руху, властивих живій матерії <ref name = "bauer">Бауэр Э. С. Теоретическая биология. М.-Л.: Изд-во ВИЭМ, 1935. — 206 с.</ref> Задачу теоретичної біології, причому завдання якнайближче, Е. Бауер бачив в розробці загальних законів руху живої матерії. Завдання це, однак, не вирішене й досі. В якості аналога таких загальних законів Е. Бауер пропонував взятии побудову теоретичної фізики, наводячи приклади з механіки Ньютона і статистичної фізики.
 
== Про походження джерел нерівноважності ==
"... всі і тільки живі системи ніколи не бувають у рівновазі і виконують за рахунок своєї вільної енергії постійно роботу проти рівноваги ..."<ref name = "bauer">. Джерелом вільної енергії, за Е. Бауером, є нерівноважність молекулярної структури живого (синоніми - "робота структурних сил" або "структурна енергія"). Що ж служить джерелом нерівноважності "живої матерії"? По-перше, "за рахунок процесів вирівнювання активуються молекули їжі, і їх енергія послужить для підтримки цього стану" (мова йде про "активний, деформований стан молекул живої матерії"<ref name = "bauer">.<br>
Однак, за Е. Бауером, неминучим результатом обміну є зниження потенціалу вільної енергії нерівноважності: "чим обмін інтенсивніший, тим швидше виснажується вільна енергія, якою володіє жива матерія внаслідок деформованої, нерівноважної структури своїх молекул"<ref name = "bauer">; до того ж "при асиміляції використовується структурна енергія самої системи, необхідна для перебудови неживої, тобто маси, що не належить системі..."<ref name = "bauer">. При цьому виявляється, що загальна кількість енергії, що може бути асимільована організмом в процесі обміну речовин, обмежена. Ця кількість є видоспецифічним параметром організму ("константа Рубнера"<ref name = "bauer"><ref> Зотин А.И., Алексеева Т.А. Константа Рубнера как критерий видовой принадлежности жизни// Физиол. ж. 1984. Т.30.N 1.С.59-64</ref> і "пропорційна вільній енергії яйцевої клітини"<ref name = "bauer">.<br>
Тим самим, проблема джерела нерівноважності живої матерії не вичерпується за рахунок вільної енергії їжі - потрібне ще якийсь джерело нерівноважності, витрати якого регламентують можливість організму заповнювати втрати такої вільної енергії. По відношенню до цієї більш глибинної нерівноважності запропоновано декілька варіантів її виникнення в організмі:
* Закон незростання (або збереження) структурної енергії та передачі її від покоління до покоління;
* Можливість зовнішнього поповнення структурної енергії в момент зародження (або запліднення) яйцевої клітини додатково до пояснення бауеровської "теорії, за якою зародкові клітини з їх максимальним вихідним потенціалом утворюються ... за рахунок вмирання або, іншими словами, дисиміляції тканин тіла"<ref name = "bauer">;
* Відмова від неможливості прижиттєвого поповнення структурної енергії із зазначенням способів такого поповнення (наприклад, деякого механізму асиміляції її автотрофами і подальшого розповсюдження по трофічних ланцюгах в біосфері).<br>
У другому і третьому випадках, а також при інших, звичайно, можливі варіанти, що допускають поповнення організмами своєї структурної енергії, але залишається питання щодо джерел такого поповнення.
 
== Примітки ==
16 045

редагувань