Відкрити головне меню

Зміни

== Джерела ==
* [http://www.zhitomir-region.gov.ua/rda_ruzhin.php?kerivn Сторінка на сайті ОДА]
 
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
 
1. Археологія Української РСР в трьох томах, К., 1985-1986 рр.
 
2. Археологічні пам’ятки УРСР т.І, К.,1946 р.
 
3. Антонович В.Б. “Археологическая карта Киевской губернии”, М., 1895 г.
 
4. Архив юго - западной России, изданный временной комиссией для разбора древних актов, ч .7, т.І, К., 1886 г.
 
5. Блюм Б.О., Заморський В.Л., Коляновський О.Б., Митюк О.І., Ружин. “Сторінки історії”, Житомир, 1991 р.
 
6. Винокур І.І., Материали черняховськой культуры, хранящиеся в Житомирском краеведческом музее, Советская археология, №4, 1959 г.
 
7. Винокур І.І., Історія та культура черняхівських племен, К., 1972 р.
 
8. Винокур І.І., Черняхівська культура: витоки і доля Кам’янець-Подільський, 2000р.
 
9. Войтенко А.Б., Іващенко О.М., Кузьмін О.С. та ін., Житомирщина.
 
Історичний нарис. Навчальний посібник, Житомир, 2003 р.
 
10. Грушевський М.С., Нариси істрії Київської землі від смерті Ярослава до кінця 14 століття, К., 1991р. Історія Української козаччини, ж.”Вітчизна” 1989 , №1-11.
 
11. Дорошенко Д.І., Нариси історії України, Львів, 1991 р.
 
12. Гончаров В.К., Археологічна розвідка по річці Роставиці, 1946 р.
 
13. Історія міст і сіл Української РСР. Житомирська область, К., 1973 р.
 
14. Коляновський О.Б., Гетьмани Ружинські. Штрихи до біографії, ж.”Сурма” , №1, 1995 р.
 
15. Костриця М.Ю., Кондратюк Р.Ю., Історико-географічний словник Житомирщини у трьох томах”, т.І Абрамок-Йосипівка-Житомир. 2002 р.
 
16. Літопис руський (переклад з давньоруського) Л.Є.Махновця, 1989р.
 
17. Ленчевський Л.С., Історія минулого Ружина, Житомир, 2000р.
 
18. Материалы иследования по археологии СССР №89, М., 1960 г.
 
19. Махорін Г.Л., Історія Ружинщини. Нариси і документи., Житомир, 2000р.
 
20. Махно Є.В., Ягнятинська археологічна експедиція А.П., т. ІІІ, К., 1952
 
21. Новицький И.П., Князья Ружинские, ж. “Киевская старина”, 1882 р.
 
22. Памятники истории и культуры Украинской ССР, К., 1977г.
 
23. Пассек Т.С., Периодизация трепольських поселений, К.,1950
 
24. Полонська - Василенко Н., Історія України, т.І. К., 1990
 
25. Похилевич И.П., “Сказания о населенных местностях Киевской губерниии”, К., 1864 г.
 
26. Повість минулих літ, Літопис, К. 1989 р.
 
27. Сквира. Сторінки історії, К.1989 р.
 
28. Старожитності Східної Волині першої половини І тисячоліття н.е. (праці комплексної експедиції Чернівецького державного університету), т.3., серія Археологічна, випуск І-й, Чернівці,
 
29. 1960 р.
 
30. Махорін Г.Л., Митюк В.О., “Уклін тобі, рідна школо” ( до 150-річчя Ружинської школи), К.1998 р.
 
31. Ямковий І.Т. ”Геноцид” Архівно-документальні нариси, - Житомир, 1999 р.
 
32. Карван С.Л., Іон Срулевич Винокур. Бібліографічний покажчик -Кам’янець-Подільський, 2000р.
 
33. Берека В.Є., Шоробура І.М. “З любов’ю до життя”, Хмельницький ГПІ, 2005 р.
 
{{Ружинський район|nocat=1}}
Анонімний користувач