Відкрити головне меню

Зміни

== Біографія ==
 
До 1978 року Найдек О. С. працював редактором у товаристві “Знання”, редагував брошуру завідувача Відділу проблем художнього розвитку мас в умовах розвинутого соціалізму І. Ф. Ляшенка, і той запросив його до Інституту[[Інститут ІМФЕмистецтвознавства, імфольклористики та етнології імені М. Т. Рильського НАН України|Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського АННАН України]]. Від цього починається вже академічний період творчого і життєвого шляху Олександра Семеновича.
1985-го року О. С. Найден захистив кандидатську дисертацію “Орнамент українського народного розпису” (оприлюднено як монографію 1989 р.), що вже не мала нічого спільного з офіційною тематикою відділу (мені з цим пощастило двома роками раніше, коли ми були учасниками 9-го міжнародного з’їзду славістів). На початку 1990-х при Києво-Могилянській академії Д. С. Наливайко очолив групу для дослідження барокової культури, куди ми разом увійшли. Та праця стала міцним підмурівком докторської дисертації, яку О. С. Найден захистив 1997 р., майже одночасно з В. Л. Скуратівським, у спеціалізованій раді з теорії мистецтва при Київській консерваторії.
 
== Твори ==