Відкрити головне меню

Зміни

нема опису редагування
* Антисуржик: Вчимося ввічливо поводитись і правильно говорити. Навч. видання / За заг. ред. О. Сербенської. – Львів, 1994. – 150 с. (у співавторстві)
* Словник-довідник з культури української мови. – Львів, 1996. – 368 с. [Авт. кол.: Д. Гринчишин, А. Капелюшний, О. Сербенська, З. Терлак].
* [[Українська мова]]. Практикум: Навч. посібник для студентів гуманітарних спеціальностей вищих закладів освіти. – К., 2000. – 384 с. Співавт.: Пазяк О. М., Фурдуй М. І., Шевченко Л. Ю.
* Актуальне інтерв’ю з мовознавцем: 140 запитань і відповідей: Наук.-популярне видання. – К., 2001. – 206 с. ( співавтор - Волощак М. )
* Практичний словничок нормативних висловів: Довідкове видання. – Львів, 2002. – 35 с.
* [[Культура]] усного мовлення. Практикум.– Львів, 2003. – 212 с. ; – К., 2004. – 216 с.
* [[Екологія]] українського слова. Практичний словник-довідник. – Львів, 2003. – 68 с. (у співавтор. М. Білоус).
* Мовний світ Івана Франка. Статті, роздуми, матеріали. Монографія. – Львів, 2006. — 372 c.
* Франкові думки про мову /Упор, і автор вступного слова О.Сербенська.– Львів, 2006. – 50 с.
* Основи телетворчості. Практикум. Навчальне видання. – [[Львів]], 2007. – 112 с. (у співавторстві).
 
== Журнальні публікації ==
* Про розроблення української юридичної термінології // Радянське право. – 1958. – Ч. 4. – С.106-112.
* З історії вивчення української юридичної термінології // Питання слов’янського мовознавства. – 1963. – Кн.7-8. – С.179-189.
* [[Іван Франко]] – видатний дослідник української фразеології // Українське літературознавство. – Львів, 1969. – Вип.7. – С.160-165.
* Вивчення складноскорочених слів (у 4 кл.) // Українська мова і література в школі. – 1971. – Ч.3. – С.69-71.
* Сучасна українська літературна мова (Методичні вказівки до вивчення курсу сучасної української літературної мови на І курсі за спеціальністю [[журналістика]]). – Львів, 1973. – 11с.
* Словник мови художніх творів Івана Франка (пробний зошит) // Іван Франко. Статті і матеріали: Респ. міжвідом. зб. – Українське літературознавство. – Львів, 1976. – Вип.26. – С.86-89.
* [[Рецензія]]. Трофимович К.К. Верхнелужицко-русский словарь. – М.; Бауцен: Русск. яз. – Нар. Изд-во Домовина, 1974 // Проблеми слов’янознавства. – 1977. – Вип.15. – С.126-130.
* Мова масово-політичної інформації: Нові дослідження українських вчених // Журналіст України. – 1980. – Ч. 11. – С.41-43.
* Активні словотворчі процеси в мові сучасної преси (Деякі питання іменникового словотвору) // Вісник Львів. ун-ту. Сер. Журналістика. – 1980. – Вип.11: Журналістика і життя. – С.89-95.
* Словник – настільна книга вчителя і учня // Українська мова і література в школі. – К., 1987. – Ч. 6. – С.33-38.
* Про культуру мови місцевої преси // Культура слова: Респ. міжвідом. зб. – К.,1988. – Ч. 35. – С.33-38.
* Журналістська творчість у концепції І.Франка // Українське літературознавство: Респ. міжвідом. зб.: Львів, 1989. – Вип.52: [[Іван Франко]]. Статті і матеріали. – С.75-80.
* [[Духовність]] – мірило праведноє // Культура слова. – К., 1990. – Вип. 39. – С.26-30.
* [[Мова]] засобів масової інформації і пропаганди як виразник культури соціальної сфери // Українська мова і сучасність: Зб. наук. праць. – К., 1991. – С.43-49.
* Рецензія. Василь Лизанчук. Навічно кайдани кували. Факти, документи, коментарі про русифікацію в Україні. – Львів, 1995. – 414 с. // Записки НТШ: Праці філологічної секції. – Львів, 1997. – Т. ССХХХІV. – С.674-679.
* Мова преси як естетичний стереотип епохи // Зб. праць кафедри української преси. – Львів, 2000. – Вип. 3. – С.311-318.
* Ефірне мовлення у взаєминах з усною мовою // Телевізійна й радіожурналістика: Зб. наук.-метод. праць. – Львів, 2002. – Вип. 4. – С.121-127.
* Рецензія. Надія Зелінська. Поетика приголомшеного слова. Українська наукова література ХІХ – початку ХХ ст. – Львів: вид-во „Світ”, 2003. – 352с. // Записки Наукового товариства імені Шевченка. – Т. ССХLVI. Праці філологічної секції.– Львів, 2003.– С.710–713.
* Факультет журналістики, [[українська мова]] і я – словесник україніст // Пам’ять століть. Україна. Історичний науковий та літературний журнал. – 2004. – №3-4. – С. 158 – 166.
* Мовлене [[слово]] у життєсвіті Івана Франка // Пресознавчі студії: історія, теорія, методологія. Збірник праць кафедри української преси і Дослідницького центру історії західноукраїнської преси. Вип. 1 (7). – Львів, 2006. – С. 78—92.
* [[Педагог]]. Учений. [[Патріот]]. Спогади про Вчителя // Юліан Редько (1905 – 1993): Статті. Спогади. Матеріали / Упоряд. Т. Кульчицька. – НАН України. ЛНБ ім. В. Стефаника. – Львів, 2006.– с. 335– 350.
* Соціолінгвістичні засади Івана Франка //Вісник НТШ. – Число 35.– 2006.– С. 14—17.
* Українська мова і соціум в інтерпретації Івана Франка // Вісник Львівського університету. Серія філологічних наук. – Львів, 2006. – Вип. 38. – 4.2. – С. 21 – 27.
* Пережите й передумане // Наливайко О. В калейдоскопі перепитій. – Тернопіль, 2007. – С. 77 – 89.
* Рецензія. Роксолана Зорівчак. Боліти болем слова нашого... – Львів, 2005. – 295 с. // Вісник Наукового товариства імені Тараса Шевченка. – 2007. – Ч. 38. – С. 54–56.
* Рецензія. [[Острозька Біблія]] / Опрацював та приготовив до друку єромонах архимандрит доктор Рафаїл ([[Роман Турконяк]]). – Львів, 2006. – 1006с. // Вісник Наукового товариства імені Тараса Шевченка. – 2007. – Ч. 38. – С. 52 – 53.
== Джерела ==