Відмінності між версіями «Шевченко Лариса Іванівна»

нема опису редагування
м (дoдана Категорія:Філологія з допомогою HotCat)
'''Шевч́енко Лар́иса Ів́анівна''' - — заслужений діяч науки і техніки України, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри історії та стилістики української мови Інституту філології [[Київський національний університет імені Тараса Шевченка | Київського національного університету імені Тараса Шевченка]], фахівець у галузі теорії, філософії, історії [[літературна мова | літературної мови]], слов’янськогослов'янського мовознавства, [[термінознавство |термінознавства]], [[функціональна стилістика | функціональної стилістики]], методики викладання [[українська мова | української мови]].
Народилася у 1949 році. У 1972 році закінчила Київський державний університет імені Тараса Шевченка. У 1981 році захистила кандидатську, а у 2002 році - докторську дисертацію за темою «Інтелектуалізація української літературної мови: лінгвістична та теоретико-епістемологічна аспектологія».
 
Народилася у 1949 році. У 1972 році закінчила Київський державний університет імені Тараса Шевченка. У 1981 році захистила кандидатську, а у 2002 році - — докторську дисертацію за темою «Інтелектуалізація української літературної мови: лінгвістична та теоретико-епістемологічна аспектологія».
== '''Наукова діяльність''' ==
 
Шевченко Л. І. є автором понад 150 наукових праць з питань теорії мови, історії та стилістики української літературної мови (зокрема, монографій, словників), програм, тестів і методичних матеріалів.
 
З 1973 року викладає у [[Київському національному університеті імені Тараса Шевченка]]. Пройшла шлях від асистента до професора, звання якого здобула у 2003 році. З 1997 — завідувач кафедри історії української мови (з 2009 — кафедри історії та стилістики української мови) Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 
Шевченко Л. І. читає лекційні курси з дисциплін фундаментального циклу: «Стилістика і культура української мови», «Історія українського мовознавства», «Проблеми інтелектуальної еволюції української літературної мови», а також спецкурси для магістрантів і аспірантів Інституту філології: «Мовні стилі як феномен національної культури», «Лінгвістичний дискурс сучасної епістемологічної проблематики», «Інтелектуальна еволюція української літературної мови», «Проблеми становлення стилів української літературної мови» та інші.
 
Упродовж 1982-1984 1982—1984 рр. викладала українську та російську мови в університеті Париж - VІІІ- Венсенн.
 
Шевченко Л. І. — член спеціалізованих вчених рад із захисту докторських і кандидатських дисертацій Київського національного університету імені Тараса Шевченка й [[ІнститутуІнститут мовознавства імімені О. О. Потебні НАН України | Інституту мовознавства імені О. О. Потебні]] [[НАН України]], заступник голови Комітету славістів України, завідувач відділу лінгвістики Українського мовно-інформаційного фонду НАН України, секретар Української національної комісії з питань правопису, член Вченої ради Міжнародної школи україністики, науковий експерт з питань інтелектуальної власності Національного комітету Міжнародної торгової палати, член редколегій та співавтор наукових журналів «Мовознавство» НАН України і «Вісника Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика», головний редактор збірника наукових праць «Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика» (випуски 1-22), який входить до першого списку видань, затверджених [[ВАК України]] як фахові.
 
== '''Наукова діяльність''' ==
Шевченко Л. І. є автором понад 150 наукових праць з питань теорії мови, історії та стилістики української літературної мови (зокрема, монографій, словників), програм, тестів і методичних матеріалів.
З 1973 року викладає у [[Київському національному університеті імені Тараса Шевченка]]. Пройшла шлях від асистента до професора, звання якого здобула у 2003 році. З 1997 – завідувач кафедри історії української мови (з 2009 – кафедри історії та стилістики української мови) Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Шевченко Л. І. читає лекційні курси з дисциплін фундаментального циклу: «Стилістика і культура української мови», «Історія українського мовознавства», «Проблеми інтелектуальної еволюції української літературної мови», а також спецкурси для магістрантів і аспірантів Інституту філології «Мовні стилі як феномен національної культури», «Лінгвістичний дискурс сучасної епістемологічної проблематики», «Інтелектуальна еволюція української літературної мови», «Проблеми становлення стилів української літературної мови» та інші.
Упродовж 1982-1984 рр. викладала українську та російську мови в університеті Париж - VІІІ- Венсенн.
Шевченко Л. І. – член спеціалізованих вчених рад із захисту докторських і кандидатських дисертацій Київського національного університету імені Тараса Шевченка й [[Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні]] [[НАН України]], заступник голови Комітету славістів України, завідувач відділу лінгвістики Українського мовно-інформаційного фонду НАН України, секретар Української національної комісії з питань правопису, член Вченої ради Міжнародної школи україністики, науковий експерт з питань інтелектуальної власності Національного комітету Міжнародної торгової палати, член редколегій та співавтор наукових журналів «Мовознавство» НАН України і «Вісника Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика», головний редактор збірника наукових праць «Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика» (випуски 1-22), який входить до першого списку видань, затверджених ВАК України як фахові.
Під керівництвом професора Шевченко Л. І. було захищено одну докторську та вісім кандидатських дисертацій.
 
== '''Основні праці''' ==
 
=== '''Монографії''' ===
* Інтелектуальна еволюція української літературної мови : теорія аналізу : монографія. — К. : ВПЦ "«Київський університет"», 2001. — 478 с.
* Літературна мова у просторі національної культури / Відп. ред. Л. І.  Шевченко. — К. : ВПЦ "Київський університет, 2004. — 135 с. (у співавторстві).
* Мовна ситуація в Україні та дискусії навколо українського правопису. — Київський проект Інституту Кеннана при Центрі Вудро Вільсона. — Київ, 2002. — 76 с. (у співавторстві).
* Слов’янські Слов'янські мови і сучасний світ / Відп. ред. Л. І.  Шевченко. — К., 2000 (у співавторстві).
 
=== '''Словники''' ===
* Англо-український словник міжнародного, порівняльного і європейського права : близько 70000 термінів / Упорядн. В. І.  Муравйов [та ін] ; За ред. В. І.  Муравйова, Л. І.  Шевченко. — К. : Арій, 2010. — 608 с. (у співавторстві).
* Англо-український юридичний словник : Близько 75000 термінів / За ред. Л. І.  Шевченко, В. І.  Муравйова ; — М. : Рус. яз. ; К. : Арій, 2007. — 552 с. (Науковий переклад і редагування: Л. І.  Шевченко, Л. В.  Шулінова, О. І. Хом’якта Хом'якта ін.).
* Англо-український, українсько-англійський юридичний словник : близько 70000 термінів / Упорядн. Л. І.  Шевченко, В. І.  Муравйов [та ін.] ; За ред. Л. І.  Шевченко, В. І.  Муравйова. — К. : Арій, 2010. (у співавторстві).
* Новий англо-український медичний словник / За ред. Ривкіна В. Л., Бенюмовича М. С. ; Відп. ред. Л. І.  Шевченко, В. І.  Шматко. — К. : Арій, 2007. — 784 с. (упорядники: Л. І.  Шевченко, О. І.  Ніка, Л. В.  Шулінова, О. І. Хом’як  Хом'як).
* Новий англо-український, українсько-англійський медичний словник : близько 24 000 термінів / Упоряд. Н. Р.  Мокіна ; За ред. Л. І.  Шевченко, В. І.  Шматка, В. В.  Лося / Науковий переклад і редагування : Л. І.  Шевченко, В. І.  Шматко, О. І.  Ніка, А. А. Дем’янюк Дем'янюк. — К. : Арій, 2009. — 480 с. (у співавторстві).
* Новий словник іншомовних слів. / Л. І.  Шевченко, О. І.  Ніка, О. І. Хом’як Хом'як, А. А. Дем’янюк Дем'янюк; За ред. Л. І.  Шевченко. — К. : Арій, 2007. –1480−1480 с. (у співавторстві).
* Новий українсько-англійський юридичний словник : близько 50 000 термінів / Упоряд. В. І.  Муравйов [та ін.] ; За ред. Л. І.  Шевченко, В. І.  Муравйова. — К. : Арій, 2009. — 528 с. (у співавторстві).
* Сучасний орфографічний словник української мови. З граматичними коментарями / Л. І.  Шевченко, О. І.  Ніка. — К. : Арій, 2007. — 402 с. (у співавторстві).
* Українсько-македонський, македонсько-український розмовник.. К. : Довіра, 2005. — 287 с. (у співавторстві).
 
=== '''Навчальні посібники''' ===
* Стилістика української літературної мови : тести, завдання, вправи : навчальний посібник / Л. І.  Шевченко, Л. В.  Шулінова. — К. : ВПЦ "«Київський університет"», 2004. — 191 с. (у співавторстві).
* Стилістика української літературної мови : функціональна діагностика тексту : навчальний посібник / Л. І.  Шевченко, Л. В.  Шулінова. — К. : ВПЦ "«Київський університет"», 2004. — 349 с. (у співавторстві).
 
=== '''Навчальні програми''' ===
* Контрольні тести до курсу "«Методика викладання української мови в школі"» для студентів філологічного факультету. — К., 1998. — 23 с. (у співавторстві з Л. В.  Шуліновою).
* Методичні рекомендації до вивчення курсу "«Основи культури мовлення і стилістики"» (для студентів філологічних факультетів). — К., 1988. — 36 с.
* Програма з історії української літературної мови для студентів Інституту філології. — К. : ВПЦ "«Київський університет"», 2003 (у співавторстві з О. І.  Нікою).
* Програма курсу "«Актуальні дослідницькі епістеми в українському мовознавстві"» для магістрантів спеціальності "«Українська мова та література, іноземна мова"» / Упоряд. д-р філол. н., проф. Шевченко Л. І. — К. : ВПЦ "Київський університет, 2009.
* Програма курсу "«Історія української літературної мови"» для студентів 3 курсу спеціальності "«Українська мова та література, іноземна мова"» / Ю. Б.  Дядищева-Росовецька, Л. І.  Шевченко, О. І.  Ніка. — К. : ВПЦ "«Київський університет"», 2009. (у співавторстві з Ю. Б.  Дядищевою-Росовецькою, О. І.  Нікою).
* Програма курсу "«Методика викладання української мови в середній школі"» для студентів філологічного факультету — К. : ВПЦ "«Київський університет"», 1998. — 23 с. (у співавторстві з Л. В.  Шуліновою).
* Програма курсу "«Мовні стилі як феномен національної культури"» для магістрантів філологічного факультету. — К. : ВПЦ "«Київський університет"», 1997. — 12 с. (Свідоцтво про державну реєстрацію прав автора на твір ПА №  904 від 13 січня 1998  р.).
* Програма курсу "«Основи культури мовлення і стилістики"» (для студентів філологічних факультетів університетів). — К. : Вища школа, 1990. — 70 с.
* Програма курсу "«Проблеми інтелектуальної еволюції української літературної мови"» для магістрів спеціальності "«Українська мова та література, іноземна мова"» / Упоряд. д-р філол. н., проф. Шевченко Л. І. — К. : ВПЦ "«Київський університет"», 2009 — 40 с.
* Програма курсу "«Стилістика і культура української мови"» для студентів спеціальності "«Українська мова та література, іноземна мова"» / Упоряд. д-р філол. н., проф. Шевченко Л. І. — К. : ВПЦ "«Київський університет"», 2009. — 27 с.
* Програма курсу "«Українська наукова мова (основний курс)"» для магістрантів університетів України / Упоряд. Л. І.  Шевченко, А. А.  Калєтнік, Д. В.  Дергач / За ред. д-ра філол. н., проф. Л. І.  Шевченко. — К. : ВПЦ "«Київський університет"», 2009 — 43 с. (у співавторстві з А. А.  Калєтнік, Д. В.  Дергачем).
* Програма спецкурсу "«Проблеми інтелектуалізації української літературної мови"» // Програми спецкурсів та спецсемінарів для студентів філологічного факультету. — К. : ВПЦ "«Київський університет"», 2000.
* Програма спецкурсу "«Тенденції розвитку української літературної мови"» // Програми спецкурсів та спецсемінарів для студентів філологічного факультету. — К. : ВПЦ "«Київський університет"», 2000. — К. : ВПЦ "«Київський університет"», 2000.
* Програма спецсемінару "«Історія функціональних стилів української літературної мови"» // Програми спецкурсів та спецсемінарів для студентів філологічного факультету. — К. : ВПЦ "«Київський університет"», 2000. — К . : ВПЦ "«Київський університет"», 2000.
 
=== '''Наукові статті''' ===
* Деякі стилістичні проблеми метафоризації // Вісник Київського університету. Серія Журналістика. — 1974. —  16. — С. 81-89.
* Діалектика наукового пошуку і проблеми інтелектуалізації української мови // Українське мовознавство. — 1991. — Вип. 18. — С. 3-5.
* Колір в ідіостилі Т. Г.  Шевченка // Українське мовознавство. — 1991. — Вип. 18. — С. 127-134127—134 (у співавторстві з О. Я.  Ярошевич).
* Концепція історії української літературної мови В. М. Русанівського та її вплив на розвиток української лінгвістики / Шевченко Л. І. // Життя у слові : Збірник наукових праць на пошану академіка В. М. Русанівського (1931- 20071931—2007). — К. : ВД Дмитра Бураго, 2011. — С.521-532.
* Літературна мова в культурній ідентифікації слов’янслов'ян історичний контекст і сучасність // Слов’янськіСлов'янські обрії : збірник наукових праць. — Вип. 3 / НАН України. Український комітет славістів. Нац. б-ка України ім. В. І.  Вернадського. — К., 2010. — С. 32-36.
* Логiка термiна "«iнтелектуалiзацiя мови у лiнгвiстичнiй теорiї"» // Терминологические чтения (Цикл 2). "«Проблемы языков для специальных целей, научной и профессиональной коммуникации"». — К., 1991. — Ч. 2. — С. 213-214213—214.
* Метафора і усна форма // Під прапором ленінізму. — 1976. —  9. — С. 78.
* Наукова біографія академіка НАН України В. М.  Русанівського в контексті дослідницьких ідей другої половини ХХ — початку ХХІ ст. / Л. І.  Шевченко // Актуальні проблеми української лінгвістики : теорія і практика. — К. : Київський університет, 2011. — Вип. 22. — С. 4-9.
* Порівняння у мові пропагандиста // Під прапором ленінізму. — 1976. —  8. — С. 78.
* Синонiмiя як об’єктоб'єкт стилiстичного вивчення. Проблематика, методика аналiзу // Вiсник Київського унiверситету. Серія Лiтературознавство. Мовознавство. — К., 1986. — Вип. 28. — C. 133-139133—139.
* Синонiмiя як об’єктоб'єкт стилiстичного вивчення. Функцiї синонiмiв у текстi // Вiсник Київського унiверситету. Серія Лiтературознавство. Мовознавство. — К., 1989. — Вип. 30. — С. 138-142138—142.
* Синонiмiя як об’єктоб'єкт стилiстичного вивчення. Функціонально- стилiстичнi пiдстави класифiкацiї // Вiсник Київського унiверситету. Серія Лiтературознавство. Мовознавство. — К., 1987. — Вип. 29. — С. 135-142135—142.
* Слов'янський контекст ідеї Івана Франка про націєтворчий статус української літературної мови / Л. І.  Шевченко // Актуальні проблеми української лінгвістики : теорія і практика : збірник наукових праць. — К. : Київський університет, 2011. — Вип. 22. — С. 10-18.
 
[[Категорія:Філологія]]
3

редагування