Відмінності між версіями «Шевченко Лариса Іванівна»

нема опису редагування
(Створена сторінка: '''Шевч́енко Лар́иса Ів́анівна''' - заслужений діяч науки і техніки України, доктор філо...)
 
'''Шевч́енко Лар́иса Ів́анівна''' - заслужений діяч науки і техніки України, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри історії та стилістики української мови Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, фахівець у галузі теорії, філософії, історії літературної мови, слов’янського мовознавства, термінознавства, функціональної стилістики, методики викладання української мови.
Народилася у 1949 році. У 1972 році закінчила Київський державний університет імені Тараса Шевченка. У 1981 році захистила кандидатську, а у 2002 році - докторську дисертацію за темою «Інтелектуалізація української літературної мови: лінгвістична та теоретико-епістемологічна аспектологія».
 
 
== '''Наукова діяльність''' ==
Шевченко Л. І. є автором понад 150 наукових праць з питань теорії мови, історії та стилістики української літературної мови (зокрема, монографій, словників), програм, тестів і методичних матеріалів.
З 1973 року викладає у [[Київському національному університеті імені Тараса Шевченка]]. Пройшла шлях від асистента до професора, звання якого здобула у 2003 році. З 1997 – завідувач кафедри історії української мови (з 2009 – кафедри історії та стилістики української мови) Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Шевченко Л. І. читає лекційні курси з дисциплін фундаментального циклу: «Стилістика і культура української мови», «Історія українського мовознавства», «Проблеми інтелектуальної еволюції української літературної мови», а також спецкурси для магістрантів і аспірантів Інституту філології «Мовні стилі як феномен національної культури», «Лінгвістичний дискурс сучасної епістемологічної проблематики», «Інтелектуальна еволюція української літературної мови», «Проблеми становлення стилів української літературної мови» та інші.
Упродовж 1982-1984 рр. викладала українську та російську мови в університеті Париж - VІІІ- Венсенн.
Шевченко Л. І. – член спеціалізованих вчених рад із захисту докторських і кандидатських дисертацій Київського національного університету імені Тараса Шевченка й [[Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні]] [[НАН України]], заступник голови Комітету славістів України, завідувач відділу лінгвістики Українського мовно-інформаційного фонду НАН України, секретар Української національної комісії з питань правопису, член Вченої ради Міжнародної школи україністики, науковий експерт з питань інтелектуальної власності Національного комітету Міжнародної торгової палати, член редколегій та співавтор наукових журналів «Мовознавство» НАН України і «Вісника Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика», головний редактор збірника наукових праць «Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика» (випуски 1-22), який входить до першого списку видань, затверджених ВАК України як фахові.
Під керівництвом професора Шевченко Л. І. було захищено одну докторську та вісім кандидатських дисертацій.
 
== '''Основні праці''' ==
 
=== '''Монографії''' ===
* Інтелектуальна еволюція української літературної мови : теорія аналізу : монографія. – К. : ВПЦ "Київський університет", 2001. – 478 с.
* Літературна мова у просторі національної культури / Відп. ред. Л.І. Шевченко. – К. : ВПЦ "Київський університет, 2004. – 135 с. (у співавторстві).
* Слов’янські мови і сучасний світ / Відп. ред. Л.І. Шевченко. – К., 2000 (у співавторстві).
 
=== '''Словники''' ===
* Англо-український словник міжнародного, порівняльного і європейського права : близько 70000 термінів / Упорядн. В.І. Муравйов [та ін] ; За ред. В.І. Муравйова, Л.І. Шевченко. – К. : Арій, 2010. – 608 с. (у співавторстві).
* Англо-український юридичний словник : Близько 75000 термінів / За ред. Л.І. Шевченко, В.І. Муравйова ; – М. : Рус. яз. ; К. : Арій, 2007. – 552 с. (Науковий переклад і редагування: Л.І. Шевченко, Л.В. Шулінова, О.І. Хом’якта ін.).
* Українсько-македонський, македонсько-український розмовник.. К. : Довіра, 2005. – 287 с. (у співавторстві).
 
=== '''Навчальні посібники''' ===
* Стилістика української літературної мови : тести, завдання, вправи : навчальний посібник / Л.І. Шевченко, Л.В. Шулінова. – К. : ВПЦ "Київський університет", 2004. – 191 с. (у співавторстві).
* Стилістика української літературної мови : функціональна діагностика тексту : навчальний посібник / Л.І. Шевченко, Л.В. Шулінова. – К. : ВПЦ "Київський університет", 2004. – 349 с. (у співавторстві).
 
=== '''Навчальні програми''' ===
* Контрольні тести до курсу "Методика викладання української мови в школі" для студентів філологічного факультету. – К., 1998. – 23 с. (у співавторстві з Л.В. Шуліновою).
* Методичні рекомендації до вивчення курсу "Основи культури мовлення і стилістики" (для студентів філологічних факультетів). – К., 1988. – 36 с.
* Програма спецсемінару "Історія функціональних стилів української літературної мови" // Програми спецкурсів та спецсемінарів для студентів філологічного факультету. – К. : ВПЦ "Київський університет", 2000. – К . : ВПЦ "Київський університет", 2000.
 
=== '''Наукові статті''' ===
* Деякі стилістичні проблеми метафоризації // Вісник Київського університету. Серія Журналістика. – 1974. – № 16. – С. 81-89.
* Діалектика наукового пошуку і проблеми інтелектуалізації української мови // Українське мовознавство. – 1991. – Вип. 18. – С. 3-5.
222

редагування