Відмінності між версіями «Давньогрецькі колонії Північного Причорномор'я»

* [http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/uztnu/zapiski/2006/law/uch_19_2l/gavrilenko.pdf ''Гавриленко О.А.''.Поняття і норми права власності в античних державах Північного Причорномор’я (кінець VІІ ст. до н.е. – перша половина VІ ст. н.е.) // Вчені записки Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського. – 2006. – Серія «Юридичні науки». – Т. 19 (58). - № 2. – С. 59-64.]
* [http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/vkhnu/Pravo/2008_817/28.pdf ''Гавриленко О.А.''.Поняття та види злочинів в античних державах Північного Причорномор’я // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. – № 817. – Серія «Право». – 2008. – Вип. 1(3). – С. 153-159. ]
* [http://dspace.uabs.edu.ua/bitstream/123456789/4276/1/2010_3.pdf ''Гавриленко О.А.''. Становлення основ бюджетного права античних держав північногоПівнічного причорномор’яПричорномор’я / О. А. Гавриленко // Актуальні проблеми правового регулювання фінансово-кредитних відносин в умовах кризи: практика правозастосування і шляхи її вдосконалення : зб.тез доп. за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції (4 - 5 червня 2010 року) / НБУ, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, ДВНЗ "УАБС НБУ". - Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 2010. - С. 15-18.]
 
{{Античні поселення Північного Причорномор'я}}
107

редагувань