Східна філософія: відмінності між версіями

внутрішні посилання
(внутріішні посилання)
(внутрішні посилання)
Східна філософія зародилася практично одночасно з філософією Древньої Греції і є крупним і своєрідним пластом світової філософії. Найбільш загальноприйнятим є включення в дане поняття філософських традицій древнього Китаю і Індії як противага аналогічним традиціям античної Європи. Але, в цілому, сюди ж можна включити і світоглядні системи інших азіатських цивілізацій старовини, найбільш показними з яких були (є) Вавілон, Персія, Японія, пізніше - мусульманський світ. Найчастіше східній філософії приписуються наступні відмінні (від західної філософії) риси: [[релігія|релігійність]], [[Спіритуалізм|спиритуальність]], [[інтуїтивізм]], [[Інтроверсія - екстраверсія|інтровертність]] (зверненість до внутрішнього світу людини), [[песимізм]], єдність суб'єкта і об'єкта та інші.
== Філософія Індії і Китаю ==
Філософія як самостійна дисципліна виникає в середині I тисячоліття одночасно в трьох вогнищах древньої цивілізації - в Китаї, Індії і Древній Греції. Її народження супроводилося переходом від міфологічного світосприймання до світогляду, що спирається на знання, знайдене в інтелектуальному пошуку.