Відмінності між версіями «Узбек Костянтин Минович»

 
==Творчий доробок==
* Узбек Костянтин Минович.. Антична математика і становлення системних підвалин філософського раціоналізму: дис... д-ра філос. наук: 09.00.09 / Інститут філософії ім. Г.С.Сковороди НАН України. — К., 2005. — 39с.
* К.М.Узбек, О.К.Щетиніна. Рефлексія античності в сучасній науці й філософії. Донецьк: Східний виданичий дім, 2010. - 212 с.
* К.М.Узбек. "Фрагменти побудови античної науки, філософії і культури. Донецьк: Східний виданичий дім, 2010. - 234 с.
* Узбек, Константин Минович. Развитие рациональности в античной математике и философии [Текст] : монография / К.М. Узбек ; Донецк. гос. ун-т экономики и торговли им. М. Туган-Барановского. - Донецк : [б. и.], 2003. - 368 с. - ISBN 966-7634-77-9
 
==Джерела==