Відмінності між версіями «Сполучна тканина»

нема опису редагування
'''Макрофаги''' - клітини в межах тканин, які походять від специфічних білих кров'яних тілець, моноцитів. Інша назва - гістіоцити. Це клітини з невеликим округлим ядром (їх є від 1 до 3) і цитоплазмою, що містить украплення у вигляді часток, пошкоджених ядер, ліпідів, бактерій, рідше цілих клітин. Їхній діаметр становить 20-60 мкм. Вони здатні до проліферації і поділяють їх на '''резиденті''' та '''рухливі'''. Не мають сталої форми. Їхня функція полягає втому, що вони беруть участь в утворені міжклітинної речовини.
 
'''Тучні клітини''' - це клітини які являють собою лейкоцити, отримані з плюрипотентних гемопоетичних клітин кісткового мозку, які завершають своє дозрівання в тканинах. Вони є практично у всіх групах хребетних; у людини вони мають округлу або овальну форму, діаметром 20-35 мкм. В собі мають багато мітохондрій та добре розвинений апарат Гольджі. За своїм складом вони подібні до базофільних гранулоцитів тому всередині наявні - гістамін ( викликає розширення капілярів крові та підвищує проникність капілярів) та гепарин ( потужний антикоагулянт крові). Локалізуються вздовж капілярів, під шкірою, в слизових дихальної і травної систем. Їхня функція є зв'язування та нагромадження в цитозолі сульфатів ( регуляція складу міжклітинної речовини ).
 
'''Плазмоцити''' - клітини лімфоїдної тканини, які виробляють імуноглобулін і розвиваються з клітин-попередниць В-лімфоцитів через більш молоді стадії. Ці клітини є невеликі, усього 7-10 мкм. Вони розміщені у мигдаликах, селезінці, лімфовузлах, печінці. У них наявні усі основні органели. Вони забезпечують утворення антитіл у відповідь на антиген. Плазмоцити пухкої сполучної тканини є мігрантами, які не розвиваються з первинної мезанхіми тієї частини тіла, де пізніше будуть функціонувати. Також, фактично, плазмоцити є імунологічно активованими В-лімфоцитами, які відповідають за синтез імуноглобулінів.
 
'''Перицити''' - це сполучнотканинні клітини зіркоподібної або відростчастої форми, що розташовані зовні від ендотелію капілярів. Вони забезпечують зміну ширини просвіту капіляра. Беруть участь у синтезі елементів базальної мембрани та позаклітинного матриксу, а також виділяють вазоактивні сполуки. Є скоротливими. Наявні усі основні органели ( мають дископодібне ядро).
 
'''Ендотеліальні клітини''' - утворюють ендотелій який є внутрішній шар клітин, який вистеляє капіляри, а також кровоносні і лімфатичні судини і порожнини серця. Ці клітини мають сплющену форму і містять усі основні органели. Вони швидко набухають і здатні міняти ширину просвіту каналу, виконують бар'єрну функцію.
 
'''Адипоцити -''' це є великі клітини (30 - 50 до 120 мкм), жирові клітини, які здатні накопичувати жир. Завдяки значному скупченню адипоцитів пухка сполучна тканина може перетворюватися на жирову. Вони є похідними мезенхімальних стовбурових клітин. Розміщуються вздовж капілярів та в окремих ділянках організму. Здатні синтезувати жирні кислоти із глюкози та амінокислот. Існує 2 типи:
 
- '''білі''', які майже не містять органели
 
- '''бурі''', які містять основні органели і включення глікогену та цитохроми
 
Основними функціями є запасання жиру, як високоенергетичної сполуки. У собі вони також накопичують бурий жир який окислюється для отримання тепла.
 
== Джерела ==
11

редагувань