Відмінності між версіями «Українська культура»

м
Мітки: Редагування з мобільного пристрою Редагування через мобільну версію
позначених візерунком за допомогою нитки й голки.
 
Народна вишивка — мистецтво, яке постійно розвивається. Це величезне багатство, створене протягом віків тисячами безіменних талановитих народних майстринь і майстрів.
 
Українське мистецтво вишивання має давнє походження, джерела якого сягають епохи [[Неоліт на території України|неоліту]].<ref>{{Cite news|title=Українська народна вишивка і її терміносистеми|url=http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=had_2010_1_21|work=Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв|date=2010|accessdate=2021-09-03|issn=1993-6400|pages=79–80|issue=1|first=Е. Б.|last=Щербина}}</ref>