Відкрити головне меню

Зміни

waar ik (tot heden) ook nog niets van vernomen heb. </small> >>
*Kopie uittreksel in afschrift: [[Користувач:D.A. Borgdorff|D.A. Borgdorff]] 10:20, 16 листопада 2009 (UTC)
 
== Gereformeerder Herblokkaden ==
 
In verband met commentaar op mijn *herblok*, wil ik me hier tot collega Rikipedia wenden, die tot voor kort nog begrip voor mijn visie kon opbrengen, maar helaas niet per E-mail-functie bereikbaar bleek. - Ik citeer daarbij uit de Engelse reactie begin Juni vorig Jaar:
User talk: Pediariki
From Wikipedia, .. >> The *free encyclopedia* ??
[edit] Seguir el pulso
Dear Sir Dmtri Nikolaj and Estimable mr. Rikipedia: I herewith like to really thank you for your helpfull support in the case of my recent astonishing blocking up from further editing again. In the mean time with best regards I remain faithfully yours: D.A. Borgdorff - e.i. - MASc. by 86.83.155.44 (talk) 14:15, 9 June 2008 (UTC)
Retrieved from "http://en.wikipedia.org/wiki/User_talk:Pediariki"
Inmiddels hebben zich in tamelijk snelle verandering nogal bedenkelijk gevaarlijke verschuivingen in het gevoerd beleid op onze Wikipediae voltrokken, mede gelet op Uw omgeslagen visie en het appreciëren van een *dwang tot stoken* ...?? - In dier voege wil ik nogeens mijn E-mail reactie @ de Heer Tjako van Schie voor het voetlicht brengen:
Op 19 november 2009 01:55 schreef D.A. Borgdorff -- MASc <per mail.com> het volgende:
Beste Tjako, leuk dat U weer terug bent, na die verre maar aangenaam verlopen *recital* op het Amerikaanse continent. Ook nog dank voor Uw begrip, hoewel ik echt betwijfel of men van kadaverdiscipline af kan stappen. Voor de objectiviteit heb ik U zo min mogelijk gestoord. (als aanvulling: Lidewij heeft er -- zoals steeds weer *bijna als enige* -- vrijwel *alles* van begrepen, de invloed der WOII, het gezeur met blokkaden, schandlijst die er nog immer staat, besmeuren van mijn Familie-Naam, volslagen onbegrip over o.a. het complexe Lemma: Van der Pol-vergelijking, wat [ook] durend werd tegengewerkt, anderen die allang niet meer in hoofdnaamruimte bijdragen als bijv. Pieter2, die niet gehinderd worden, enz. ... néé er spelen op de achhtergrond hele andere venijnige, zelfs fascistoïde vormen die collega Celloman toentertijd al zag, en je kunt zo wel blijven laveren, daar sta ik toch echt BOVEN hoor)
Ter verandering nu dan maar IN STRIKT vertrouwen ... nogeens een KOPIE van mijn hedendaagse krabbels. Ik blijf mijn lied'ren zingen als gewoon - [...] ..
---------- Doorgestuurd bericht ----------
Van: D.A. Borgdorff -- MASc Datum: 19 november 2009 01:31 uur
Op 18 november 2009 ca. 21 uur, schreef D.A. Borgdorff @ Kalsermar, Rododendron, Cumulus, Freaky Fries, evenals in Ccfr. D.A. Borgdorff en JandeFietser via deze Wiki-E-mail het volgende:
{ ZIE ONDER CC VAN WIKIPEDIA }
Feliz Cumpleaños, d.i. fijn : Cumulus, uit Uwe pen kwam (dit keer i.i.g.) de fijne regen die tegen m'n denk-Raam tikt, en niet die donderpreeken van deze Dwaze Maagden en Mannenbroeders en RK-zielsverwanten, die er nog steeds niets van weten te begrijpen ... dat elke Vogel, ook een Pluimvogel of Walgvogel, zingt naar diens wijze.
Dit bericht kan ook weer naar de Goede Verstaanders in Kopie verspreid worden, ter meerdere leringe, echter niet zoals in de opvattingen van den Heer S.Kroezen, en Zijne navolgers, of Epigonen, welke erna redekavelden op die MOD-paginae.
Wat heb je toch een raar soort Typen op die Wikipediae ... vind ik dan maar :-)
De allerbeste groeten toegewenst, ook aan Uwe naasten en vrienden, waar ik immer mezelve trouw blijf, dus voorts met de meest hooge achting:
(-) D.A. Borgdorff (s.s.t.t.)
*Op 19 november 2009 00:25 schreef Cumulus [per] Wiki {een reactie} ... "Beste Dr. Borgdorff, ..." vv. ... in antwoord op mijn eerdere mailzendingen, Op.Cit.:
L.S., aangezien ik niet geheel onverwacht maar wel weer pardoes *geblokt* ben (waar men maar zin in heeft.??) wil ik u nog gaarne ter aanvulling mailen, dat het zogenaamde *Weblog* van collega Jan de Fietser als volgt is gegeven:
<<[http://jandefietser.web-log.nl/]>>
Nota Bene: ""als het goed is kunnen nu bij elk berichtje dat is geplaatst op mn weblog reacties worden ingezonden."" - Met de U verschuldigde immer meest hoge achting post ik hier (alweer) mijn beste groeten in uiterst wellevende uiting onder verheven en respectvolle invocatiën: >> D.A. Borgdorff - e.i.
--
*Deze e-mail is verstuurd door D.A.. Borgdorff aan Cumulus door de functie "E-mail gebruiker" van de Nederlandstalige Wikipedia (nl.wikipedia.org). De e-mail is automatisch afgeleverd en de Wikimedia Foundation kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud. Indien deze e-mail ongewenste inhoud bevat of als u onbekend bent met de functie E-mail gebruiker, lees dan onderstaande informatie:
*De afzender heeft bij het verzenden geen enkele informatie ontvangen over uw e-mail account, en er is geen enkele verplichting op deze e-mail te antwoorden (voor meer informatie -engelstalig- zie ook http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:E-mailing_users).
89

редагувань