Відкрити головне меню

Зміни

Repos ----dAb +>
--[[Користувач:OlegB|OlegB]] 22:52, 14 червня 2009 (UTC)
*Thank you for your welcome and invitation: [[Користувач:D.A. Borgdorff|D.A. Borgdorff]] by {{smile}} IP nr. [[Спеціальна:Contributions/86.83.155.44|86.83.155.44]] 00:54, 15 червня 2009 (UTC) | → → Een andere (en volgens mij waarschijnlijker) verklaring is dat Willem de jaloezie van diegenen die buiten wikipedia nog niets bereikt hebben, daadwerkelijk spuugzat was en dat twee andere wikipedianen die wel eens in die bibliotheek komen en daarom de naam herkenden, oprecht van mening waren dat het lemma behouden moest blijven. Let wel: http://www.dbnl.org/auteurs/auteur.php?id=hube007 laat zien dat WH wel degelijk E is. Het verklaart ook waarom ik (als niet-schuilnaampje) niet geblokkeerd ben, ik heb nog niets bereikt in het echte leven. Erik Warmelink 7 jun 2008 11:42 (CEST) - Je gaat overigens niet op specifieke verzoeken in, ik vroeg niet voor niets om openbaarmaking. De gebruiker-die-niet-genoemd-mag-worden-maar-die-de-andere-checkuser-is weet toch al wie ik ben (en jij kent me zelfs IRL), jouw ontwijkende antwoord maakt dat ik denk dat ik gebruiker: [[Bezorgde Wikipediaan]] zou kunnen zijn. - De operatie en de chemokuur waren vrij aardig te doen, de onzekerheid of ik mezelf nog wel ben, is heel wat erger. Erik Warmelink 8 jun 2008 00:53 (CEST) OIQ ??: <font color=darkred>dAb</font> 19:56, 2 липня 2009 (UTC)
== Per adres: Blokkade ==
Beste D.A. Borgdorff, vanwege je recente wijzigingen in andermans overleg en de [[Wikipedia:Arbitragecommissie/Zaken/Blokkade Dab|uitspraak van de Arbitragecomissie]] heb ik je geblokkeerd voor een maand. Ik hoop dat dit hierna niet meer nodig is en je je aan de uitspraak zult houden. Groet, [[Gebruiker:Erwin|Erwin]] 18 okt 2009 11:39 (CEST)
: Beste Erwin, het lijkt mij van belang dat u aangeeft welke edit u in strijd met de uitspraak van Arbitragecommissie aanmerkt. Mvg, [[Gebruiker:Lidewij C J.|Lidewij]] 18 okt 2009 12:00 (CEST)
::Beste Lidewij, dat is [http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Overleg_gebruiker:D.A._Borgdorff&diff=prev&oldid=18619846 deze]. [[Gebruiker:Mexicano|Mexicano]] 18 okt 2009 12:07 (CEST)
:::Hoewel de heer Borgdorff ook in de door Mexicano aangehaalde edit in een overlegbijdrage van een collega, is dat niet de reden van de blokkering. Zie [http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:Verzoekpagina_voor_moderatoren/RegBlok&curid=500715&diff=18622214&oldid=18614021&rcid=18901252 hier] voor het verzoek tot blokkade door Groucho, één van de leden van de arbitragecommissie. Vriendelijke groet, [[Gebruiker:Vinvlugt|Vinvlugt]] 18 okt 2009 12:12 (CEST)
::::Ja, echt een <{{PA verwijderd: '''[[dAb]]'''}}> [[Gebruiker:Fontes|Fontes]] 18 okt 2009 16:32 (CEST)
====H.t.h.l.: (met aanhef) - L.S.,====
Ván: D.A. Borgdorff - MASc <per mail.com> verzonden @ Arb-Com-leden op datum 31 oktober 2009 - 18:34 uur, met onderwerp: ''Naams-Zuivering en deblokkaden IP-nr & DA Borgdorff (t.b.l.v.: ArbCie-zaak)'' Op.Cit.:
 
:Daar ik over mijn verzoek:
*" ''het gesar nu te (laten) beëindigen, omdat mijn Naam "ir.D.A. Borgdorff - MASc PE" al sinds half oktober 2007 - begonnen met Dreigingen en Blokkadden door (pseudoniemen) Oscar - JacobH - MoiraMoira ... enzovoorts ... aan mijn adres, zelfs inclusief (volkomen ontoelaatbare) dossiervorming ten aanzien van mijn adres en immer gebruikt IP-nummer: 86.83.155.44'' "
nog steeds geen (INHOUDELIJKE) bevestiging heb ontvangen,
zie ik me (intussen - waarover U toch verwittigd is - dus: helaas) genoodzaakt in de aangekondigde fase verdere maatregelen te treffen.
Hoewel ik niet meer in de Raad zit, waar (-) benoemingen op Hoogleraarsposten werden voorbereid en geëvalueerd, hoef ik me toch óók weer niet door zo'n recent verschijnsel als deze Wikiwebsite (verder) in de luren te laten leggen. --
Ik had voorts en tijdig met het mediationverzoek van collega-alias *Bob.v.R * ingestemd, wat eveneens: helaas — doch zeker treffend en effectief, door boycot van deze zgn. *Moderatoren* de nek is omgedraaid.
Het nu al (twee =) 2 Jaar durend getreiter komt me (zoals eerder gezegd) dan ook - en echt de keel uit. Ook Uw reactie getuigt van weinig begrip: o.c.:
:>> Als Arbitragecommissie kunnen we nu weinig voor u doen. Uw blokkade werd
:>> op ons bevel opgeheven, onder voorwaarde dat u geen bewerkingen meer
:>> doet in andermans overlegbijdragen. U heeft zich daar niet aan gehouden,
:>> dan houdt het voor ons op. Over een maand mag u weer meedoen.
Behoudens (dienaren van) de Wet, kan ... niemand mij éénzijdig voorwaarden opleggen ... en in een soort *bevel* zonder enige kennelijke lastgeving mijnerzijds gemachtigd zijn namens, voor en/of tegen mij ... vonnis te trekken, zaken aan te spannen, tuchtrechterlijke uitspraken te doen, dan wel (nadere) overeenkomsten te sluiten, et cetera.
Ik wil Uw Cie best gehoor geven, maar dan moet er wel ordéntelijk gehandeld worden, en die lastercampagne aan mijn [= D.A. Borgdorff - e.i.]-adres van de baan met een openlijke rectificatie van de gemaakte fouten door en/of namens Uw organisatie, in casu: Wikipedia.NL
(-) D.A. Borgdorff
 
Op 30 oktober 2009 14:49 schreef D.A. Borgdorff <per mail.com> het volgende:
 
*..[...].. "' ... door al dat blokkeren en in archief (met dat kleuterslot) door Oscar c.s. vergrendelen van mijn *vele duizenden* IP-bewerkingen, raken (ook en zeker internationaal) de samenhangende geschiedenissen van al mijn edits onder IP-nr: 86.83.155.44 en de via/in Noorwegen afgeperste Naam: DA Borgdorff (vanuit Noorwegen) die daar, en in Frankrijk, etc. op instigatie van dezelfde Oscar en Moira is ge-oversighted, en verder op alle projecten <*gelocked*> met schending door vervreemding van Nota Bene mijn passwoord.
Men heeft *zelf* al tijden die rotzooi gemaakt en mij verhinderd deze miskleunen op orde te stellen, en de historie weer in samenhang te brengen. Ik ben thans die dossiers met dat pagina-beveiligings-gegoochel nu echt zat, en neem aan dat U mijn/deze E-mail nog bevestigt.
 
Nog steeds in afwachting als met groet in hoogachting,
(-) D.A. Borgdorff etc. ""
 
<<||>> Op.cit.: van D.A. Borgdorff -- MASc <per mail.com> aan "Bas v. B." <per mail.nl>
 
datum 30 oktober 2009 12:19
onderwerp Re: [Arbcom] De- en Reblokkaden
verzonden door mail.com <<||>>
 
L.S.: waarde Bas e.a. collega's,
 
.... ik heb Uw Commissie verzocht (spoedig) dat gesar van een paar jaar, waaronder de dossiervorming, blokkaden en gerommel met de archieven (etc. etc.) van mijn geliefd IP-nummer :Gebruiker: 86.83.155.44 aan te pakken, in plaats van mij nieuw moeilijkheden in de weg te leggen, waardoor mijn Naam verder in discrediet kan raken of wordt gesteld !
 
Iedereen kan zowel geregistreerd, dus onder (diens: nick) Name, evenals: niet ingelogd en zonder registratie - dus onder zijn IP-nr. *werken *...! - Denk als voorbeeld aan collega *Hartenhof * met zijn IP-nr. 62.194.97.185 van http://nl.wikipedia.org/wiki/Gebruiker:Hartenhof -- en/of (dichter bij huis) de moderator: Peter B , en diens IP-nr.: http://nl.wikipedia.org/wiki/Speciaal:Bijdragen/212.120.94.2
:-- Kortom ... vele --en nog veel meer-- voorbeelden te over.
 
Ik had reeds maatregelen aangekondigd, hoewel mijn en Gods molens dit *gedachtezaad* nog langzaam maaien, mede daar ik al gepensioneerd ben, en derhalve geen al te heftig temperament (meer) heb of hoef te hebben, wat (toch) bij veel jongeren blijkbaar nog al te snel & met machtswellust gepresenteerd moet worden ;-)
 
Een afschrift doe ik tevens de genoemde Admin toekomen.
 
Een nu serieuzere afhandeling had ik U al met aanbeveling (en lang genoeg) voorgesteld, zoals Uw ambtsvoorgangers ook te verstaan is gegeven.
 
Met beste groet en rest mij als gewoonlijk in hoge achting:
[ir.ing.] D.A. Borgdorff
----------------------------
Op 29 oktober 2009 17:11 schreef Bas v. B. <per mail.nl> het volgende:
 
Beste D.A. Borgdorff,
 
Tijdens een blokkade kunt u geen bijdragen/wijzigingen op Wikipedia doen. Dit houdt ook in dat u geen verweer kunt voeren tegen verwijderingen van pagina's. De arbitragecommissie heeft als taak het oplossen van conflicten, zij is niet aangesteld om boodschappen van gebruikers die geblokkeerd zijn n.a.v. een van haar zaken door te geven. U kunt een verzoek tot terugplaatsing doen tegen de tijd dat u weer gedeblokkeerd bent.
 
Mvg,
 
Bas
-----------
> Date: Thu, 29 Oct 2009 15:42:13 +0100 <
Beste Arbitrage-Cie-leden,
 
U heeft (thans) een probleem daar U mij nog niet heeft laten deblokkeren waardoor zonder mogelijke maatregelen mijnerzijds, (inmiddels) met een tussentijdse interventie ? mijn uitgebreide *Litteratuurlijst* (waar een [wiu2]-werksjabloon op was gezet) pardoes uit mijn IP-naamruimte vernietigd is / werd door verwijdering (waartegen ik me dus niet kon verweren). Terugplaatsen lijkt me wel het minste wat U kunt regelen.
Over deze gang zal ik me verder beraden.
 
Met hoge achting zij U evenwel immer gegroet:
*D.A. BORGDORFF (s.s.t.t)*
 
== Excuses voor zojuist gemaakte fout. ==
 
Beste D.A. Borgdorff,
 
Zojuist probeerde ik (ik wou even iets bekijken om mijn geheugen op te frissen) om uw blokkadelogboek in te zien. Dit deed ik bleek later op de verkeerde manier, ik had daarvoor een ander blokkadelogboek ingekeken, en had de gebruikersnaam aldaar in uw gebruikersnaam veranderd. Waarna ik op enter-toets drukte. Tot mijn grote schrik werd uw blokkade gewijzigd in de blokkade van de gebruiker waarvan ik daarvoor het blokkadelogboek inkeek. Ik heb dit zo snel mogelijk teruggedraaid.
 
Ik laat nog iemand kijken of ik de juiste tijd ingesteld heb. Mocht die onjuist zijn dan zal ik dat veranderen (of een andere moderator eventueel).
 
Zie [http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Speciaal:Logboeken&type=block&page=Gebruiker%3AD.A.+Borgdorff deze link].
 
Met vriendelijke groeten en vele malen excuses,
 
[[Gebruiker:Basvb|Bas]] 1 nov 2009 14:59 (CET)
:Okay, beste Bas ... no problema también, met begrip voor de complicaties van (sowieso) 3 Logboeken e.d., als het gedonder over zo'n 2 Jaar nu óók maar afgelopen is en verder in orde komt.
:Met vriendelijke groet terug: D.A. Borgdorff - &c. per 1 november 2009 - 16:00 uur (CET)
 
*Geachte Arb-Com-Leden,
..... het gepest blijft kennelijk maar doorgaan, blijkens de recente onderstaande ontwikkeling:
op de En:Wikipedia : http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=User_talk:Fram&diff=prev&oldid=324076124 (en het antwoord in vervolg): http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=User_talk:Fram&diff=next&oldid=324076124 .. [...] ..
 
Door de coulance heb ik (op verzoek) mijn passages op de "Saksische"-OP (laten) verwijderen, maar dit: éénrichting verkeer, zonder beantwoording Uwerzijds *Om nu tegen dat al twee jaar durende gesar en gestalk Maatregelen te treffen * is blijkbaar helemaal niet (serieus) in behandeling genomen, en van mijn bij U reeds in Wederbehandeling of Reconventie aanhangig gemaakte zaak is niet eens iets vernomen of genoteerd ??? -
 
Ik heb het gaarne aan U over willen laten om nu tijdig , en definitief met acties te reageren, om dit langdurig gepest aan te pakken, en zal (dus) helaas op (de mijn, niet juridische) eigen wijze reeds aangekondigde maatregelen (bijv. in de beroepssfeer, o.a.: Ministerie, Kantoor, Bedrijf) daar verder laten onderzoeken en implementeren, (mede) omdat ik echt niet (verder meer) met me laat sollen.
Met de meeste hoogachting:
D.A. Borgdorff - e.i. <br>
<< <small> In CC aan de initiator van deze bij U aangeleverde zaak,
waar ik (tot heden) ook nog niets van vernomen heb. </small> >>
*Kopie in uittreksel van afschrift: [[User:D.A. Borgdorff|D.A. Borgdorff]] 15. nóvember 2009 kl. 07:48 (UTC)
89

редагувань