Харківський національний медичний університет: відмінності між версіями

(Актуалізація інформації згідно новим даним станом на червень 2021 року)
 
=== Перелік напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців ===
Галузь знань 22 “охорона здоров’я”,
ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 22 “ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я”,
 
СТУПІНЬСтупінь ОСВІТИосвіти '''«БАКАЛАВРбакалавр»''' за спеціальностями:
 
* технології медичної діагностики та лікування
* ТЕХНОЛОГІЇ МЕДИЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ
* фізична терапія, ерготерапія
* ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ, ЕРГОТЕРАПІЯ
* медсестринство
* МЕДСЕСТРИНСТВО
 
СТУПІНЬСтупінь ОСВІТИосвіти '''«МАГІСТРмагістр»''' за спеціальностями:
 
* медицина
- МЕДИЦИНА
* педіатрія
* стоматологія
* медсестринство
* технології медичної діагностики та лікування
* громадське здоров’я
* фізична терапія, ерготерапія
 
Галузь знань 23 “соціальна робота”,
- ПЕДІАТРІЯ
 
СТУПІНЬСтупінь ОСВІТИосвіти '''«БАКАЛАВРбакалавр»''' за спеціальністю:
- СТОМАТОЛОГІЯ
 
* соціальна робота
- МЕДСЕСТРИНСТВО
 
Галузь знань 28 “публічне управління та адміністрування”,
- ТЕХНОЛОГІЇ МЕДИЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ
 
СТУПІНЬСтупінь ОСВІТИосвіти '''«МАГІСТРмагістр»''' за спеціальністю:
- ГРОМАДСЬКЕ ЗДОРОВ’Я
 
* публічне управління та адміністрування
- ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ, ЕРГОТЕРАПІЯ
 
Галузь знань 01 “освіта/педагогіка”,
 
СТУПІНЬСтупінь ОСВІТИосвіти '''«МАГІСТРмагістр»''' за спеціальністю:
ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 23 “СОЦІАЛЬНА РОБОТА”,
 
* освітні, педагогічні науки
СТУПІНЬ ОСВІТИ «БАКАЛАВР» за спеціальністю:
 
'''Медичний фаховий коледж'''
* СОЦІАЛЬНА РОБОТА
 
освітньо-професійний ступінь «фаховий молодший бакалавр»:
 
223 МЕДСЕСТРИНСТВОмедсестринство за спеціалізацією:
ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 28 “ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ”,
 
СТУПІНЬ ОСВІТИ «МАГІСТР» за спеціальністю:
 
- ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ
 
 
ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 01 “ОСВІТА/ПЕДАГОГІКА”,
 
СТУПІНЬ ОСВІТИ «МАГІСТР» за спеціальністю:
 
- ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
 
=== МЕДИЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ===
ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНИЙ СТУПІНЬ «ФАХОВИЙ МОЛОДШИЙ БАКАЛАВР»:
 
223 МЕДСЕСТРИНСТВО за спеціалізацією:
 
«Лікувальна справа» (на основі 9 класів)
13

редагувань