Відмінності між версіями «Список українських енциклопедій»

* Професори Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького: 1784—2009. / Зіменковський Б.C., Ґжеґоцький М. Р., Луцик О. Д. — Львів, Наутілус, 2009. — 472 с., 618 іл. Видання друге, доповнене і виправлене. ([https://web.archive.org/web/20160327075809/http://www.meduniv.lviv.ua/files/history/Prof09.pdf PDF-файл])
* Українська академія друкарства. Історико-біографічний довідник. 1930-2010 / О.В.Мельников. – Львів: Укр. акад. друкарства, 2010. – 589 с.
* Стасенко В.В. Спадкоємці першодрукаря. Словник митців випускників та викладачів кафедри графіки української академії друкарства Львів, 2010.
* Професори Київського університету : біогр. довід. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; редрада: Л. В. Губерський (голова), О. К. Закусило, В. А. Бугров [та ін.] ; упоряд.: С. Ю. Алтухова, К. В. Бойко, І. В. Ващенко [та ін.]. – Київ : ВПЦ «Київ. ун-т», 2014. – 591 с. : фот.
* [[Києво-Могилянська академія в іменах: XVII—XVIII ст. : Енциклопедичне видання]] / За ред. В. С. Брюховецького — К. : Києво-Могилянська академія, 2001. — 736 с. ([http://elib.ukma.edu.ua/OA/Books/Kyivo-Mohylyanska_Akademiya_v_imenah.pdf PDF])
4744

редагування