Відмінності між версіями «Список українських енциклопедій»

Мітки: Редагування з мобільного пристрою Редагування через мобільну версію Розширене редагування з мобільного
Мітки: Редагування з мобільного пристрою Редагування через мобільну версію Розширене редагування з мобільного
* Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького: рік 2009 : довідник / Зіменковський Б.C., ред. — Львів: Наутілус, 2009. — 412 с. — ISBN 966-95745-9-5
* Професори Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького: 1784—2009. / Зіменковський Б.C., Ґжеґоцький М. Р., Луцик О. Д. — Львів, Наутілус, 2009. — 472 с., 618 іл. Видання друге, доповнене і виправлене. ([https://web.archive.org/web/20160327075809/http://www.meduniv.lviv.ua/files/history/Prof09.pdf PDF-файл])
* Професори Київського університету : біогр. довід. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; редрада: Л. В. Губерський (голова), О. К. Закусило, В. А. Бугров [та ін.] ; упоряд.: С. Ю. Алтухова, К. В. Бойко, І. В. Ващенко [та ін.]. – Київ : ВПЦ «Київ. ун-т», 2014. – 591 с. : фот.
* [[Києво-Могилянська академія в іменах: XVII—XVIII ст. : Енциклопедичне видання]] / За ред. В. С. Брюховецького — К. : Києво-Могилянська академія, 2001. — 736 с. ([http://elib.ukma.edu.ua/OA/Books/Kyivo-Mohylyanska_Akademiya_v_imenah.pdf PDF])
* [[Київська духовна академія в іменах: 1819-1924 (енциклопедія)|Київська духовна академія в іменах: 1819—1924]]. У 2-х т. / Упор. і наук. ред. М. Л. Ткачук; відп. ред. В. С. Брюховецький. — К. : Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2015-.
* Доктори наук, професори Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: довідк.-бібліогр. вид. / Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; уклад. : І. М. Конет, В. С. Прокопчук. — Кам'янець-Подільський (Хмельниц. обл.): Абетка-Світ: Зволейко Д. Г., 2013. — 511 с. : портр. ; 21 см. — Присвяч. 95-річчю з часу заснування ун-ту. — 100 пр. — ISBN 978-617-620-096-3
* Учені вузів Української РСР / Авт. кол. : В. М. Попов, В. І. Полурез, Ю. П. Дяченко; Ред. Л. А. Дашківська та ін. — К. : Вид-во Київ. ун-ту, 1968. — 516 с. : портр.
* Ректори Харківського університету (1805–2014) : біобібліогр. довід. : до 210-річчя від часу заснування ХНУ ім. В. Н. Каразіна / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна ; уклад.: В. Д. Прокопова, Р. А. Ставинська, М. Г. Швалб [та ін.] ; редкол.: В. С. Бакіров (голова), І. К. Журавльова, І. І. Залюбовський [та ін.] ; наук. ред. С. М. Куделко ; бібліогр. ред.: С. Б. Глибицька, С. Р. Марченко, Ю. Ю. Полякова. – Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2015. – 192 с.
* Почесні члени Харківського університету : біогр. довід. / авт.: Б. П. Зайцев, В. І. Кадєєв, С. М. Куделко [та ін.] ; редкол.: В. С. Бакіров (голова), І. О. Гірка, І. І. Залюбовський [та ін.] ; бібліографи: В. Д. Прокопова, С. Б. Глибицька, О. С. Журавльова [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2015. – 356 с.
* Харківський національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського, 1917—2017 : мала енциклопедія: у двох томах / [рдакційна колегія Т. Б. Вєркіна … [та ін.] ; редактор-упорядник Л. В. Русакова] ; Міністерство культури України. — Харків: Водний спектр Джі-Ем-Пі, 2017. — 2 т. : портр. — ISBN 9786177445370.
* Харківський національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського, 1917—2017 : мала енциклопедія: у 2 т. / [редкол.: Т. Б. Вєркіна та ін. ; ред.-упоряд. Л. В. Русакова]. — Харків: Водний спектр Джі-Ем-Пі, 2017. — Назва на корінці: ХНУМ імені І. П. Котляревського, 1917—2017.
: Т. 1 : Музичне мистецтво. — 736, [2] с. : фот., іл.
: Т. 2 : Театральне мистецтво. Загальноуніверситетські кафедри і підрозділи. — 426 с. : фот., іл.
* Хто є хто: Професори національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»: Довідник / Редкол. : О. В. Іванченко, Р. Г. Лук'янов та ін. — К. : Освіта, 1998. — 160 с. — ISBN 966-04-0390-9
* Хто є хто в Українській фармацевтичній академії: Бібліогр. збірник / Укладачі: В. П. Черних, О. І. Тихонов, І. А. Зупанець та ін.; М-во охорони здоров'я України, Укр. фармацевтична акад. — Х. : Основа, 1998. — 323 с. — (Наука).
: Вип. 4. — 2007. — 127 с. : іл., портр. — 5 000 пр. — ІSBN 978-966-8411-81-6
* Енциклопедія освіти Хмельниччини / Берека В. Є. та ін. — Хмельницький: ФОП Мельник А. А., 2017. — 448 с. — ISBN 978-617-7094-90-5 ([https://drive.google.com/file/d/0B6nl_pqnifGQckdRNGdSd3ZRc28/view PDF-файл])
* Харківський національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського, 1917—2017 : мала енциклопедія: у 2 т. / [редкол.: Т. Б. Вєркіна та ін. ; ред.-упоряд. Л. В. Русакова]. — Харків: Водний спектр Джі-Ем-Пі, 2017. — Назва на корінці: ХНУМ імені І. П. Котляревського, 1917—2017.
: Т. 1 : Музичне мистецтво. — 736, [2] с. : фот., іл.
: Т. 2 : Театральне мистецтво. Загальноуніверситетські кафедри і підрозділи. — 426 с. : фот., іл.
 
=== Промисловість, підприємництво, торгівля, товарознавство ===
4735

редагувань