Відмінності між версіями «Мовчан Юрій Васильович»

нема опису редагування
Працював старшим лаборантом відділу фізіології вищої нервової діяльності Інституту фізіології ім. О. О. Богомольця АН України (1959—1960).
 
Більшу частну свого життя працював у Києві в [[Зоологічний музей імені М. М. Щербака|Зоологічному музеї]] (входив до складу [[Інститут зоології імені І. І. Шмальгаузена НАН України|Інституту зоології АН УРСР]] і згодом до [[Національний науково-природничий музей НАН України|Національного науково-природничого музею]]). Був одним з найактивніших створювачів сучасної експозиції [[Зоологічний музей імені М. М. Щербака|Зоологічного музею]] та іхтіологічних фондів ННПМ. Наглядач зоологічного музею Відділу хребетних Інституту зоології АН України (1960—1961); аспірант того ж Інституту (1961—1964). У 1966 р. успішно захистив дисертацію на здобуття вченого ступеню кандидата біологічних наук на тему «ВнутривидоваяВнутрішньовидова
изменчивостьмінливість морфологическихморфологічних признаковознак азовскоазово-черноморскихчорноморських популяцийпопуляцій севрюги иі русскогоруського осетра». У 1964—1974&nbsp;рр. він&nbsp;— молодший науковий співробітник, у 1974—1996&nbsp;рр.&nbsp;— старший науковий співробітник Інституту зоології АН України, з 1996&nbsp;р. (через переведення) по 2014&nbsp;р.&nbsp;— старший науковий співробітник Національного науково-природничого музею (Зоомузей) Національної АН України.<ref name="Збірник">Юрій Васильович Мовчан // Збірник праць Зоологічного музею. -&nbsp;— 2019. -&nbsp;— Т. 50. -&nbsp;— С. 80-84
</ref>
 
== Наукові дослідження ==
Займається дослідженнями [[Фауна|фауни]], [[Таксономія|таксономії]] і мінливості рибоподібних, переважно [[Променепері|променеперих]].
 
== Головні публікації ==
Ю. &nbsp;В. &nbsp;Мовчан автор понад 155 робіт з систематики, номенклатури, фауністики, біології та охорони міног і риб, у тому числі 7 монографій<ref name="Збірник"></ref>.
 
* Мовчан Ю. В., Смірнов А.&nbsp;І.&nbsp;Коропові. Част. 1. Плітка, ялець, гольян, краснопірка, амур, білизна, верховка, лин, чебачок амурський, підуст, пічкур, марена // [[Фауна України (довідник)|Фауна Украины]].&nbsp;— Київ: Наукова думка, 1981.&nbsp;— Том 8. Риби. Вип. 2.&nbsp;— 423 с.
* Мовчан Ю. В., Смірнов А.&nbsp;І.&nbsp;Коропові. Част. 2. Шемая, верховодка, бистрянка, плоскирка, абраміс, рибець, чехоня, гірчак, карась, короп, гіпофтальміхтис, аристихтис // Фауна Украины.&nbsp;— Київ: Наукова думка, 1983.&nbsp;— Том 8. Риби. Вип. 2.&nbsp;— 360 с.
* Мовчан Ю.&nbsp;В.&nbsp;Вьюновые, сомовые, икталуровые, пресноводные угри, конгеровые, саргановые, тресковые, колюшковые, игловые, гамбузиевые, зеусовые, сфиреновые, кефалевые, атериновые, ошибневые // [[Фауна України (довідник)|Фауна Украины]].&nbsp;— Киев: Наукова думка, 1988.&nbsp;— Том 8. Рыбы. Вып. 3.&nbsp;— 366 с.
* Мовчан Ю.&nbsp;В.&nbsp;Круглоротые, Рыбы // Редкие и исчезающие растения и животные Украины: Справочник.&nbsp;— Киев: Наукова думка, 1988.&nbsp;— С. 136—157.
* Мовчан Ю. В., [[Леонід Маніло|Манило Л. Г.]], Смирнов А. С., Щербуха А.&nbsp;Я.&nbsp;[[Каталог коллекций Зоологического музея ННПМ НАН Украины]]. Круглоротые и рыбы.&nbsp;— Киев: Зоомузей ННПМ НАН Украины, 2002.&nbsp;— 342 с.
* Мовчан Ю.&nbsp;В.&nbsp;Мінливість деяких важливих діагностичних мофрфологічних ознак у пічкурів (Gobio, Cyprinidae) та сучасних видовий склад цих риб у водоймах України // Збірник праць Зоологічного музею.&nbsp;— 2007.&nbsp;— №&nbsp;39.&nbsp;— С. 21-40.
* Новицкий Р.&nbsp;А.&nbsp;Мовчан Ю.&nbsp;В.&nbsp;Находка миноги украинской, Eudontomyzon mariae (Petromyzontida, Petromyzontidae), в речке Орель (бассейн Днепра) // Вестн. зоологии.&nbsp;— 2009.&nbsp;— Т.43, №&nbsp;6.&nbsp;— С. 528.
 
== Примітки ==
{{reflist}}
 
{{Biologist-stub}}