Тертишник Володимир Митрофанович: відмінності між версіями

м
[неперевірена версія][неперевірена версія]
Володимир Тертишник є популярним автором періодичних видань «Бюлетень Міністерства юстиції», «Урядовий кур'єр», «Юридичний журнал», «Юридична практика», «Віче», «Право і політика», «Право України», «Підприємництво, господарство і право», «Український юрист», «Право і суспільство», "Європейські перспективи", "Наше право", "Право.ua", «Верховенство права» та ряду зарубіжних видань. Наукові статті Володимира Тертишника сьогодні можна зустріти майже в кожному юридичному журналі, що видається в Україні.
 
Володимир Тертишник одноособовий автор підручника з кримінального процесу та Науково-практичного коментарію до Кримінально-процесуального кодексу України, який став лауреатом 4 Всеукраїнського конкурсу на найкраще юридичне видання. Його підручник бере участь у конкурсі на присудження Державної премії України.
 
Плідно працює над впровадженням наукових розробок в практичну діяльність, є розробником одного з проектів Конституції України, концепції нового КПК України, програми реформування юридичної освіти в Дніпропетровську, системного пакету пропозицій щодо змін і доповнень до законодавчих актів у сфері правосуддя.
 
Сучасні напрямки наукової діяльності — верховенство права, доктрина правової держави, концептуальні проблеми захисту прав і свобод людини, доказове право, слідчі дії, удосконалення досудового слідства та діяльності судової влади, процесуальна форма та процесуальні гарантії правосуддя, реалізація правових позицій Європейського Суду з прав людини у сфері правосуддя.
 
== Захоплення ==
Особистими захопленнями є поезія та живопис.
Особистими захопленнями є поезія та живопис. Активну науково-педагогічну роботу Володимир Тертишник поєднує з громадською правозахисною, виховною, мистецькою та спортивною діяльністю. Як фотохудожник-пейзажист, оприлюднив в інтернет-мережі серію своїх робіт «Мелодія Карпат», «Наш дім — земля», «Мій рідний край», «Красоти від природи», які відвідало понад 3 млн глядачів. Його пейзажні фото-роботи стали лауреатом конкурсу «Поштова марка: вчора, сьогодні, завтра».
 
Періодично друкує свої поетичні та літературні твори в журналі «Крила», «Я, студент», «Мост» и «Край городов», «Поет 2014 року» тощо. Видав збірку віршів «Аудит чоловічої душі» став членом союзу письменників та лауреатом музикального конкурсу Придніпров'я як поет-пісняр. Підтримує поетичні видання та молодих поетів, творчість яких проаналізована в унікальній статті « Моя мова кольорова — душі шляхетна колискова». Виступає редактором літературного журналу «Крила». За творчу діяльність єдиний з українських поетів нагороджений медаллю А. П. Чехова.
 
== Основні роботи ==
* Тертишник В. Законодавча влада України: концептуальні проблеми удосконалення. Бюлетень Міністерства юстиції України. 2011. №11. С. 48-53.
* Тертышник В. Аудит мужской души. Стихи.  Днепропетровск, 2013.
* Тертишник В. Гострі кути реформування кримінального процесу: сім раз… не для нас. Право і суспільство. 2012. №1. С. 259-262.
* Тертишник В. Суд присяжних: ростки і суть ідеї та її мімікрія при реформуванні кримінального судочинства України. Право України. 2012.№7.С. 274-278.
* Тертишник В. М. Інститут компромісу в кримінальному процесі . Вісник Академії митної служби України . Серія «Право». 2014.  № 1 (12) . С. 146-150.
* Тертишник В. М. Кримінальний процес України. Загальна частина: підручник. Академічне видання. Київ: Алерта, 2014. 440 с. (одноосібне авторство).
* Тертишник В. М. Кримінальний процес України. Особлива частина: підручник. Академічне видання. Київ: Алерта, 2014. 420 с. (одноосібне авторство).
* Тертишник В. М. Проблеми незалежності слідчого. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. 2015. №5. С. 117- 123.
* Тертишник В. М. Конституційна реформа: пошук нової парадигми українського конституціоналізму. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. 2015. №6. С. 52- 59.
* Тертишник В. М. , Ламанова І. С. Проблеми протидії посяганням на культурні цінності України. Право  і суспільство України. 2015. №5. С. 41-47.
* Теорія доказів: підручник для слухачів магістратури юридичних вузів / К. В. Антонов, О. В. Сачко, В. М. Тертишник, В. Г. Уваров. За загальною редакцією доктора юридичних наук, професора В. М. Тертишника. Київ: Правова єдність, 2015.
* Реабілітація жертв незаконних кримінальних переслідувань, політичних репресій та зловживань владою: підручник для слухачів магістратури юридичних вузів / В. В. Ченцов, В. М. Тертишник. Київ: Правова єдність, 2016  324 с.
* Тертишник В. М. Реалізація правових позицій та прецедентної практики Європейського суду з прав людини в розв’язанні проблем кримінально-процесуального права України / В. М. Тертышник // Правова позиція. –  2016. – № 1 (16). – С. 7-13.
* Корнієнко М. В., Тертишник В. М.  Концептуальні проблеми процесуального інституту негласних слідчих (розшукових) дій. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія ПРАВО. Випуск 39. Том 2. 2016. С. 105-109. 
* Тертишник В. М. Доктрина та проблеми і ризики конституційної й судово-правової реформи в Україні. Суспільно політичні процеси. Науково-популярне видання Громадської організації «Академія політичних наук». К., 2016. Випуск 4.  С. 147-160.
* Тертишник В. М''.'' Мова і логіка закону. Право і суспільство.  2016. № 5. С. 36-42.
* Тертишник В. М. Цивілізаційний вибір державотворення та проблеми конституційної реформи в Україні. Публічне право. 2016. № 4(24). С. 57-64.
* Корнієнко М. В., Тертишник В. М. Доктринальні проблеми інституту негласних слідчих (розшукових) дій. Міжнародний науковий журнал «Верховенство права». 2017. №1. С. 95-101.  
* ''Тертишник В. М.'' Правнича допомога та функція захисту в кримінальному процесі: гармонізація доктрини. ''Правова позиція''. 2018. № 1 (10). С. 146-153.
*Тертышник В. М. Верховенство права в сфере правосудия: алгебра процесса, или мои права моё богатство. ''Защита прав человека (Молдова-Болгария)''. Комрат. 2018. С. 225-232.
*Тертишник В. М., Кошовий О. Г''. Проблеми юридичної визначеності та конкуренції правових норм щодо зловживань на фондовому ринку''. Європейські перспективи. 2018. №2. С. 140-146.
*Тертишник В. М. ''Науково-практичний коментар Кримінального процесуального кодексу України''. Видання 15-те доповн. і перероб. / В. М. Тертишник. – К.: Правова єдність, 2018.  854 с.
* Тертишник В. М. ''Правнича допомога та захист у кримінальному процесі: Підручни''к / За заг. ред.  д.ю.н., академіка НАН України Ю. С. Шемшученко. Київ: Алерта, 2018. 480 с.
*Тертишник В. М. ''Презумпція невинуватості: інтегральна правнича засада та її застосування при виконанні функції захисту''. Правова позиція. 2018. №1 (20). С. 120-126. URL: <nowiki>http://legalposition.umsf.in.ua/archive/2018/1/14.pdf</nowiki>
*Тертишник В. М., Корнієнко М. В. ''White-Collar Crime в «модних піджаках''». Європейські перспективи. 2018. №3. С. 48-54.
*Тертишник В. М. ''Земля в національній доктрині державотворення.'' Наше право. 2019. №1. С. 5-10''.''
*Тертишник В. М. ''«Squeeze-out» (сквіз-аут): юридична знахідка чи правничий офсайд на ринку капіта''лів. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. 2019. №1.  С. 164-167.