Відмінності між версіями «Тертишник Володимир Митрофанович»

м
 
== Основні роботи ==
* Тертишник В. М. Кримінально-процесуальне право України: Навчальний посібник. К.: Юрінком Інтер, 1999 г. — ISBN 966-7302-86-5
* Тертишник В. М. Кримінально-процесуальне право України: Підручник.- 4-те вид. К.: А. С. К., 2003. — ISBN 966-539-420-7
* Тертишник В. М. Науково-практичний коментар до Кримінально-процесуального кодексу України.  К.: А. С. К., 2003. — ISBN 966-8291-15-8
* Тертишник В. М''.'' Зразки юридичних документів: Настільна книга слідчого: навчальний посібник [ для студ. вищ. навч. зал. ] . Київ: Правова  єдність'','' 2009. 344 с.
* Тертишник В. М. Верховенство права та забезпечення встановлення істини в кримінальному процесі України: Монографія. Дніпропетровськ: Ліра ЛТД, 2009. — ISBN 966-383-233-3
* Тертишник В. Законодавча влада України: концептуальні проблеми удосконалення. Бюлетень Міністерства юстиції України. 2011. №11. С. 48-53.
* Тертышник В. Аудит мужской души. Стихи.  Днепропетровск, 2013.
* Тертишник В. М. Реалізація правових позицій та прецедентної практики Європейського суду з прав людини в розв’язанні проблем кримінально-процесуального права України / В. М. Тертышник // Правова позиція. –  2016. – № 1 (16). – С. 7-13.
* Корнієнко М. В., Тертишник В. М.  Концептуальні проблеми процесуального інституту негласних слідчих (розшукових) дій. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія ПРАВО. Випуск 39. Том 2. 2016. С. 105-109. 
* Тертишник В. М. [https://jurkniga.ua/naukovo-praktichniy-komentar-kriminalnogo-procesualnogo-kodeksu-ukrayini-vidannya-15-te-/ Науково-практичний коментар Кримінального процесуального кодексу України]. Видання 12-те доповн. і перероб. К.:Алерта, 2016.810 с.
* Тертишник В. М. Доктрина та проблеми і ризики конституційної й судово-правової реформи в Україні. Суспільно політичні процеси. Науково-популярне видання Громадської організації «Академія політичних наук». К., 2016. Випуск 4.  С. 147-160.
* Тертишник В. М''.'' Мова і логіка закону. Право і суспільство.  2016. № 5. С. 36-42.
* ''Тертишник В. М.,'' ''Шемшученко Ю. С.'' Доктринальні проблеми забезпечення верховенства права в процесі конституційної й судово-правової реформи в Україні. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. Спецвипуск. Ч. 1 2017. С. 46-52.
*''Тертишник В. М.'' Істина «поза розумним сумнівом»: проблеми та колізії доказового права. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. 2017. №2. Т.1  С. 116-120.
*  Тертишник В. М''.'' Від тоталітарності до правовладдя: доктринальні аспекти державотворення. Право.ua. 2017. №2. С. 5-11.
*Tertysznyk V. Prawda po za wszelka watpliwosc -  doktrynalne problemy prava dowodowego // KELM – Wydawca. 2017. №1 (17). S. 267-277.
* ''VladimirТертишник TertyshnykВ. М.'' CivilizationalПравнича choiceдопомога aта stateфункція andзахисту problemsв ofкримінальному constitutionalпроцесі: reformгармонізація in Ukraine //доктрини. ''Правова позиція''. 20172018. № 1 (1810). С. 146-153.
*  Тертишник В. М''.'' Від тоталітарності до правовладдя: доктринальні аспекти державотворення. Право.ua. 2017. №2. С. 5-11.
* Тертишник В. М. Кримінальний процес України: підручник. – 7- ме вид., доповн. і перероб. К.: Алерта, 2017. 840 с.
*''Тертишник В. М.'' Правнича допомога та функція захисту в кримінальному процесі: гармонізація доктрини. ''Правова позиція''. 2018. № 1 (10). С. 146-153.
*Тертышник В. М. Верховенство права в сфере правосудия: алгебра процесса, или мои права моё богатство. ''Защита прав человека (Молдова-Болгария)''. Комрат. 2018. С. 225-232.
*Тертишник В. М., Кошовий О. Г''. Проблеми юридичної визначеності та конкуренції правових норм щодо зловживань на фондовому ринку''. Європейські перспективи. 2018. №2. С. 140-146.
*Тертишник В. М. ''«Squeeze-out» (сквіз-аут): юридична знахідка чи правничий офсайд на ринку капіта''лів. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. 2019. №1.  С. 164-167.
*Тертишник В. М''. Синергетика правового абсурду на теренах земельних реформ.'' Право.ua. 2019. №3. С. 5-10.
*Тертишник В. М. Воля в інтегративній системі засад правової держави. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. Спеціальний випуск, присвячений  Міжнародній науковій конференції «Актуальні проблеми вітчизняного права» в рамках VIII-x наукових читань, присвячених пам'яті В.М. Корецького. 2019.  Ч. 1.  С. 15-19.
*Тертишник В. М''. Інтегративна модель засади верховенства права та її реалізація в розвитку доктрини й процесуальної форми змагального кримінального судочи''нства. Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2019. №3.  С. 187-193.  <nowiki>https://visnik.dduvs.in.ua/wp-content/uploads/2019/12/3-19-ua/31.pdf</nowiki>
*Тертишник В. М. ''Синергетика абсурду: негативна селекція та інші проблеми формування громадянського  суспільства''. Європейські перспективи. 2019. №4. С. 5-10.