Відмінності між версіями «Рівняння Арреніуса»

м
Рівняння Арренiуса, в якому передекспонентний фактор пропорційний до T<sup>n</sup>, де T [[термодинамічна температура]], n&nbsp;— емпірична стала:
: k= BT<sup>n</sup>exp(E<sub>a</sub>/RT), де k&nbsp;— константа швидкості реакції, B&nbsp;— незалежна від температури стала, E<sub>a</sub>&nbsp;— енергія активації, R&nbsp;— [[газова стала]].
 
==Арреніусівські параметри==
 
Параметри, що розраховуються за рівнянням Арреніуса на
основі даних залежності константи швидкості (коефіцієнта
реакції, чи її швидкості) від температури: енергія активації та
предекспонентний множник.
 
== Див. також ==