Відмінності між версіями «Цифровий ідентифікатор об'єкта»

* [[Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології]] 10.11.603
* [[Альгологія]] 10.15407
* [[Видавничий дім «Інтернаука»]] (<ref>inter-nauka.com)]]</ref>
* [[Вісник економіки транспорту і промисловості]]
* [[Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки]]
* [[Вісник Полтавської державної аграрної академії]]
* [[Вісник проблем біології і медицини]] 10.29254
* [[Єдине здоров’я та проблеми харчування України]] 10.33273/2663-9726
* [[Економіка харчової промисловості]]
* [[Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»]]
* [[Єдине здоров’я та проблеми харчування України]] 10.33273/2663-9726
* [[Здоров'я, спорт, реабілітація]] 10.5281
* [[Клінічна та профілактична медицина]] 10.31612
* [[Мікробіологічний журнал]] 10.15407
* [[Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту]]
* [[Наукове сходження:Біологічні науки]] | [[Наукове сходження:Медичні науки]] | [[Наукове сходження:Фармацевтичні науки]] 10.155787
* [[Нейрофізіологія]] 10.1007
* [[Ортопедія, травматологія та протезування]] 10.15674
* [[Проблеми радіаційної медицини та радіобіології]] 10.33145
* [[Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу]]
* [[Наукове сходження:Біологічні науки]] | [[Наукове сходження:Медичні науки]] | [[Наукове сходження:Фармацевтичні науки]] 10.155787
* [[Світ медицини та біології]] 10.26724
* [[Сучасна педіатрія]] 10.15574
* [[Український географічний журнал]]
* [[Український фізичний журнал]]
* [[Хірургія дитячого віку]] 10.15574
* [[Фармацевтичний журнал]] 10.32352
* [[Фармацевтичний часопис]] 10.11603
* [[Фізіологічний журнал]] 10.15407
* [[Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики]]
* [[Хірургія дитячого віку]] 10.15574
* [[Шпитальна хірургія. Журнал імені Л. Я. Ковальчука]] 10.11603
* [[Цитологія і генетика]] 10.3103
* [[Часопис «Філософія освіти»]] <ref>[https://philosopheducation.com/index.php/philed Philosophy of Education]</ref>
* [[Шпитальна хірургія. Журнал імені Л. Я. Ковальчука]] 10.11603
* [[Ядерна фізика та енергетика (журнал)|Ядерна фізика та енергетика]]