Метод найменших квадратів: відмінності між версіями

м
[неперевірена версія][перевірена версія]
: <math>\frac{\partial S}{\partial \beta_2}=0=20\beta_1 + 60\beta_2 -154.</math>
 
Це приводить нас до системи з двох рівнянь і двох невідомих, які називаються ''нормальними рівняннями''. Якщо цюРоз'язком [[Система лінійних алгебраїчних рівнянь|СЛАР]] розв'язати, отримуємобудуть
 
: <math>\beta_1=3.5</math>
: <math>\beta_2=1.4</math>,
 
Ізвідки рівнянняотримуємо <math>y=3.5+1.4x</math>, що є рівнянням прямої, яка проходить найближче до поданих чотирьох точок. Мінімальна сума квадратів [[похибка|похибок]] є <math>S(3.5, 1.4)=1.1^2+(-1.3)^2+(-0.7)^2+0.9^2=4.2.</math>
 
[[Файл:Linear least squares2.png|right|thumb|Результат підгонки сукупності спостережень <math>(x_i, y_i)</math> (червоним) [[Квадратична функція однієї змінної|квадратичною функцією]] <math>y=\beta_1+\beta_2x+\beta_3x^2\,</math> (синім). У лінійних найменших квадратах функція не повинна бути лінійною у своєму аргументі <math>x,</math> а лише щодо своїх параметрів <math>\beta_j,</math> які треба визначити для отримання найкращого результату]]