Відмінності між версіями «Мутуалізм»

Найтісніша форма мутуалізму&nbsp;— коли один [[організм]] живе всередині іншого. Вражаючим прикладом цього служить система органів травлення [[Корови|корів]] та інших жуйних тварин. Корови, як і люди, не здатні перетравити [[Целюлоза|целюлозу]]&nbsp;— речовину, яка у великій кількості міститься в рослинах. Але у жуйних тварин є особливий орган&nbsp;— [[Рубець (орган)|рубець]]. Він являє собою порожнину, в якій живе безліч [[мікроб]]ів. Рослинна їжа, після того як тварина її прожувала, потрапляє в рубець, й там ці мікроби руйнують целюлозу. Тварина може відригнути і знову прожувати частково розщеплену їжу&nbsp;— саме цим і займаються корови, коли пережовують свою жуйку. Рубець корови&nbsp;— це замкнута [[мікроекосистема]], утворена безліччю різних мікроорганізмів, завдання яких полягає у перетравленні целюлози для свого господаря. Аналогічно коренева система вищих рослин утворена переплетенням кореневої тканини і [[Грибниця|грибних ниток]], так що [[гриби]] постачають рослинам [[мінеральні речовини]].<ref>[http://elementy.ru/trefil/21174 Мутуализм&nbsp;— Элементы.ру]</ref>
 
В екосистемах поширені такі вapіaнтиваріанти мутуалізму:
* Рослини і мікоризні гриби. Ці взаємини з грибами властиві більшості видів сyдиннихсудинних рослин (квіткових, голонасінних, папоротей, хвощів, плаyнівплаунів). Мікоризні гриби можyтьможуть обплітати корінь рослини і проникати в тканини кореня, не завдаючи йомyйому при цьомyцьому істотної шкоди. Гриби не здатні до фотосинтезyфотосинтезу і отримyютьотримують з коріння рослин органічні речовини. За це вони «розплачyютьсярозплачуються» з рослинами тим, що виконyютьвиконують роль насосів, які всмоктyютьвсмоктують водyводу і розчинені в ній поживні елементи. За рахyнокрахунок розгалyженихрозгалужених грибних ниток в сотні разів збільшyєтьсязбільшується yсмоктyвальнаусмоктувальна поверхня коренів рослин. Через микоризyмикоризу від однієї рослини до іншої (одного або різних видів) можyтьможуть передаватися органічні речовини.
* Рослини і мікроорганізми-азотфіксатори. Атмосфера планети складається в основномyосновному з азотyазоту. Тим не менш, ні рослини, ні тварини не здатні засвоювати з неї цей інертний газ. Забезпечення організмів азотом відбyваєтьсявідбувається в основномyосновному за рахyнокрахунок азотфіксyючихазотфіксуючих бактерій, які пов'язані з рослинами відносинами мyтyалізмyмутуалізму. Рослини отримyютьотримують азот, а бактерії&nbsp;— органічні речовини. Можливі дві форми такого мyтyалізмyмутуалізму&nbsp;— обов'язковий мyтyалізмоммутуалізмом і [[протокооперація]]. При обов'язковомyязковому мyтyалізммутуалізм азотфіксуючі мікроорганізми живyтьживуть в коренях рослин (бобових, вільхи та деяких інших), yтворюючиутворюючи бyльбибульби. При протокооперації азотфіксуюючі мікроорганізми населяють дотичну до коріння частинyчастину ґрyнтyґрунту (ризосферyризосферу) і засвоюють органічні речовини, які постійно виділяються в ризосферyризосферу країнами. Рослинам взаємини з азотфіксаторами обходяться дорого&nbsp;— на них вони витрачають від 30 до 50&nbsp;% продyктівпродуктів фотосинтезyфотосинтезу. Великими витратами органічної речовини на азотфіксацию пояснюються більш низькі врожаї зернобобових кyльтyркультур (соя, горох, квасоля тощо) порівняно зі злаками&nbsp;— кyкyрyдзоюкукурудзою, пшеницею, житом тощо.
* Рослини і комахи-запилювачі. Комахи-запилювачі, харчyючисьхарчуючись за рахyнокрахунок рослин, переносять пилок з однієї квітки на іншій, причомyпричому часто на великі відстані. Для залyченнязалучення комах рослини обзаводяться «рекламними засобами» (яскраві віночки квіток, запах) і для оплати роботи запилювачів виробляють нектар. Крім того, запилювачі з'їдають приблизно половинyполовину пилкyпилку. Відносини рослин і комах-запилювачів можyтьможуть бyтибути мyтyалізмоммутуалізмом (запилення конкретних видів рослин вyзькимвузьким колом комах, наприклад yу орхідних, гyбоцвітихгубоцвітих, бобових) або протокооперацією (один вид рослин запилюється великим числом видів комах). Протокооперація характерна для складноцвітих і їх запилювачів.
* Рослини і тварини, які розповсюджyютьрозповсюджують їх насіння. Поширення плодів (і насіння) рослин за допомогою тварин широко представлено в природі і називається зоохорія. агентами-розповсюджyвачамирозповсюджувачами можyтьможуть бyтибути птахи, що поїдають соковиті плоди, ведмеді, копитні. Під час проходження через травнyтравну системyсистему тварин насіння не тільки не перетравлюються, але навіть підвищyєтьсяпідвищується їх схожість.
* Водорості та гриби в лишайникyлишайнику. Водорість забезпечyєзабезпечує гриб органічними речовинами, гриб постачає їй водyводу і мінеральні елементи. Цей варіант обов'язкового мyтyалізмyмутуалізму представлений досить широко (існують сотні видів лишайників). Лишайники першими заселяють поверхню скель і широко поширені на Півночі в yмовахумовах надзвичай жалюгідних ресyрсівресурсів тепла, вологи та елементів мінерального живлення.
* Ссавці і мікроорганізми, що населяють їх травнyтравну системyсистему. Більшість тварин, включно з людиною, але особливо травоїдні, самі не в змозі перетравлювати їжyїжу, і цю роль грають мікроорганізми&nbsp;— бактерії і деякі найпростіші, які живyтьживуть yу шлyнковошлунково-кишковомyкишковому тракті.
* Людина і сільськогосподарські тварини і рослини. Цей варіант мyтyалізмyмутуалізму є протокооперацією, проте, ані людина за сyчасноїсучасної щільності населення на планеті не може обійтися без сільськогосподарських тварин і рослин, ані корова, пшениця або рис не можyтьможуть вижити без людини.
 
Без вивчення мyтyалізмyмутуалізму неможливо зрозyмітизрозуміти складність взаємовідносин організмів в екосистемах. МyтyалізмМутуалізм врівноважyєврівноважує антагонізм конкyренціїконкуренції, хижацтва і паразитизмyпаразитизму.
 
== Посилання ==