Відмінності між версіями «Систематика (біологія)»

(→‎Посилання: Додано вміст)
Мітки: Редагування з мобільного пристрою Редагування через мобільну версію Розширене редагування з мобільного
(→‎Література: Змінено)
Мітки: Редагування з мобільного пристрою Редагування через мобільну версію Розширене редагування з мобільного
* Глущенко В. И., Акулов А. Ю., Леонтьев Д. В., Утевский С. Ю. Основы общей систематики: уч. пособие.-Харьков: ХНУ, 2004 {{ref-ru}}
* Джеффри Ч. ''Биологическая номенклатура''. Пер. с англ. М., 1980 {{ref-ru}}
* ''Жизнь животных'', т. 1. М., 1968 {{ref-ru}}
* ''Жизнь растений'', т. 1. М., 1974 {{ref-ru}}
* Заренков Н. А. ''Лекции по теории систематики''. М., 1976 {{ref-ru}}
* Основи зоологічної номенклатури та систематики : навч. посіб. для студ. біол. спец. вищ. навч. закл. / М. М. Ковблюк. - Сімферополь : ДІАЙПІ, 2008. - 148 с. - Бібліогр.: с. 137-144. - ISBN 978-966-491-028-3
* Систематика птиц : учеб. пособие / Харьк. нац. ун-т им. В. Н. Каразина ; [сост. Т. А. Атемасова]. - Харьков : ХНУ им. В. Н. Каразина, 2015. - 199 с. : рис. - ISBN 978-966-285-152-6
* Систематика тварин. Зоологічний довідник : навч. посіб. для студ. за напрямом підгот. 6.090201 "Вод. біоресурси та аквакультура" / Г. П. Воловик ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т водного госп-ва та природокористування. - Рівне : НУВГП, 2011. - 138 с. - Бібліогр.: с. 137-138.
* Систематика хордових тварин : Навчальний посібник з зоології для студентів природничо-географічного фак-ту / І. В. Марисова, Б. Ю. Кедров ; Ніжинський державний педагогічний університет імені Миколи Гоголя. - Ніжин : НДПУ ім. М. Гоголя, 2003. - 132 с.
4630

редагувань