Відмінності між версіями «Ландшафтознавство»

Змінено
(Змінено)
Мітки: Редагування з мобільного пристрою Редагування через мобільну версію Розширене редагування з мобільного
(Змінено)
Мітки: Редагування з мобільного пристрою Редагування через мобільну версію Розширене редагування з мобільного
* Ландшафтознавство: теорія і практика / Г. П. Міллер, В. М. Петлін, А. В. Мельник; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. - Л., 2002. - 172 c. - Бібліогр.: с. 156-169.
* ''Мельник А. В.'' Ландшафтний моніторинг / А. В. Мельник, Г. П. Міллер. — {{comment|К.|Київ}}, 1993. — 148 с.
* ''Мельник А.В''. Розвиток ландшафтознавчих ідей і ландшафтознавства в Україні / А.В. Мельник // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. Географ. – 2004. – Вип. 31. – С. 19−23.
* ''[[Міллер Гаврило Петрович|Міллер Г. П.]]'' Польове ландшафтне знімання гірських територій. — {{comment|К.|Київ}}, 1996. — 168 с.
* ''Міхелі С.В.'' Основи ландшафтознавства / С.В. Міхелі. - Кам’янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2002. – 186 с.
* ''Міхелі С.В.'' Історія розвитку українського ландшафтознавства (1805-1931 рр.) / С.В. Міхелі // Наук. часоп. НПУ ім. М.П. Драгоманова. Сер. 4: Географ.
і сучасність. – 2010. - Вип. 23. – С. 86-98.
* ''Міхелі С.В''. Концепція раціонального природокористування як чинник розвитку українського ландшафтознавства / С.В. Міхелі // Наук. зап. Тернопільськ. нац. пед. ун-ту. Сер.: Географ. – Тернопіль: СМП «Тайп». – 2010. – № 1 (Вип. 27). – С. 21-27.
* ''Міхелі С.В.'' Українське ландшафтознавство: зародження,
становлення, розвиток: Монограф. / С.В. Міхелі. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2014. – 416 с.
* Пізнання ландшафту: місце і простір. У 2-х т.  / [[Гродзинський Михайло Дмитрович|Гродзинський М. Д.]] — {{comment|К.|Київ}}, 2005.
* Польові географічні дослідження / [[Геренчук Каленик Іванович|Геренчук К. І.]], Е. М. Раковська, [[Топчієв Олександр Григорович|О. Г. Топчієв]]. — {{comment|К.|Київ}}, 1975. — 248 с.
* Стаціонарні геофізичні і геохімічні дослідження ландшафтів Київського Полісся / [[Гриневецький Володимир Трифонович|Гриневецький В. Т.]], [[Маринич Олександр Мефодійович|О. М. Маринич]], Л. М. Шевченко. — {{comment|К.|Київ}}, 1994. — 108 с.
 
 
* {{ref-ru}} Географический энциклопедический словарь. — М.: «Советская энциклопедия», 1988. — С. 157.
 
* {{ref-ru}} ''Видина А. А.'' Методические указания по полевым крупномасштабным ландшафтным исследованиям. — {{comment|М.|Москва}}, 1962. — 132 с.
* {{ref-ru}} ''Исаченко А. Г.'' Методы прикладных ландшафтных исследований. — Ленинград, 1980. — 222 с.
* {{ref-ru}} ''Макунина Г. С.'' Методы полевых физико-географических исследований: структура и динамика ландшафта. — {{comment|М.|Москва}}, 1987. — 115 с.
* {{ref-ru}} Методика ландшафтно-геофизических исследований и картографирования состояний природно-территориальных комплексов / Под ред. Н. Л. Беручашвили. — Тбилиси, 1983. — 199 с.
* {{ref-ru}} ''Миллер Г. П.'' Ландшафтные исследования горных и предгорных территорий. — Львов, 1974. — 202 с.
* {{ref-ru}} ''Пузаченко Ю. Г.'' Математические методы в экологических и географических исследованиях. — {{comment|М.|Москва}}, 2004. — 416 с.
* {{ref-ru}} ''Джонгман Р. Г. Г.'' Анализ данных в экологии сообществ и ландшафтов / Р. Г. Г. Джонгман, С. Дж. Ф. Тер Браак, О. Ф. Р. Ван Тонгерен / Пер. с англ. — {{comment|М.|Москва}}, 1999. — 306 с.
* {{ref-ru}} [[Шищенко Петро Григорович|Шищенко П. Г.]] Принципы и методы ландшафтного анализа в региональном проектировании. — {{comment|К.|Київ}}, 1999. — 284 с.
1114

редагувань