Верховенство права: відмінності між версіями

м
[неперевірена версія][неперевірена версія]
(Виправлено джерел: 1; позначено як недійсні: 2. #IABot (v2.0beta15))
* Козюбра М. І. Верховенство права — основоположний принцип правової і політичної систем України // Прав. система України: історія, стан та перспективи. У 5 т. — Х.: Право, 2008. — Т. 1. Методологічні та історико-теоретичні проблеми формування і розвитку правової системи України / За заг. ред. М. В. Цвіка, О. В. Петришина. — С. 148—173.
* Оніщенко Н. М. Принцип верховенства права та верховенства закону: взаємовиключення чи взаємозумовленість? / Н. М. Оніщенко // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. — № 3. — 2010. — С. 3–7.
*Михайленко В. В. Реалізація засади верховенства права у кримінальному провадженні'': монографія''. Київ : Вид. «Паливода А.В.». 2019. 256 с.
*Нестерович В.Ф. [http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/12546/Nesterovych_Verkhovenstvo_prava.pdf?sequence=1&isAllowed=y Верховенство права та забезпечення прав людини на тимчасово окупованих територіях України] / В.Ф. Нестерович. Наукові записки НаУКМА. 2017. Т. 200. Юридичні науки. С. 85-92.
* Петришин О. В. Конституційний принцип верховенства права: у пошуках змісту // Теоретичні та практичні проблеми реалізації Конституції України: Тез. доп. та наук. повідомл. учасн. всеукр. наук.-практ. конф. (29-30 черв. 2006 р., м. Харків). — Х.: Нац. юрид. акад. України, 2006. — C. 53-61.
*Тертишник В. М. Верховенство права та забезпечення встановлення істини в кримінальному процесі України: монографія / В. М. Тертишник. — Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ; Ліра ЛТД, 2009.  – 432 с.
*Тертишник В. М. Від тоталітарності до правовладдя: доктринальні аспекти державотворення // Право.ua. 2017. №2. С. 5-11.
*Тертишник В. М''. Інтегративна модель засади верховенства права та її реалізація в розвитку доктрини й процесуальної форми змагального кримінального судочи''нства. Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2019. №3. С. 187-193. URL:  <nowiki>https://visnik.dduvs.in.ua/wp-content/uploads/2019/12/3-19-ua/31.pdf</nowiki>
* Шевчук С. Основи конституційної юриспруденції.&nbsp;— К.: Укр. центр правн. студій, 2001.&nbsp;— 302 с.
* Шевчук С. Принцип верховенства права  та найвища юридична сила  Конституції України  / С. Шевчук //  Право України. –  2011.&nbsp;— №&nbsp;5.&nbsp;— С. 175.