Відмінності між версіями «Факультет соціології і права НТУУ «КПІ»»

Редагування інформації та заміна на актуальну.
(Виправлено джерел: 1; позначено як недійсні: 0.) #IABot (v2.0)
(Редагування інформації та заміна на актуальну.)
Мітки: Візуальний редактор перше редагування
 
{{DISPLAYTITLE:Факультет соціології і права КПІ ім. Ігоря Сікорського}}
{{Картка:Факультет
|назва = Факультет соціології і права КПІ ім. Ігоря Сікорського
|Скорочена назва = ФСП КПІ імені Ігоря Сікорського
|Заклад = Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
|зображення = Герб фспФСП_КПІ_ім.jpg_Ігоря_Сікорського.png
|зображення_розмір = 100px200px
|зображення_підпис = ExТвій ipsoшлях fonteдо bibereуспіху!
|дата заснування = [[19962007]]||Кількість кафедр = 8
|Кількість кафедр = 8
|Доктори = 22
|Кандидати = 83106
|Студенти = 700650 <ref name = "profakultet">http://fsp.kpi.ua/about/pro-fakultet</ref>
|Сфера діяльності =
|приналежність = [[Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»|НТУУ «КПІ» ім. Ігоря Сікорського]]
|Декан = [[Мельниченко Анатолій Анатолійович|к. філос. н., доц. Мельниченко А.А.]]Анатолій Анатолійович
|Адреса = Україна, 03056, м.&nbsp; Київ, проспект Перемоги, 37, корпус&nbsp;корпуси 7 та 19
|веб-сторінка = [http://fsp.kpi.ua fsp.kpi.ua]
|e-mail =fsp.kpi.ua@gmail.com
|}}
 
'''Факультет соціології і права'''&nbsp;— один з факультетів [[Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»|Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»]]. Був заснований ву 19962007 році якшляхом Факультетоб'єднання соціології,факультету аправа вта 2007факультету році об'єднаний з Факультетом правасоціології.
 
== Напрями підготовки ==
Факультет готуєПідготовка фахівців за такими напрямамиспеціальностями:
*'''[https://fsp.kpi.ua/specialnosti/public-administration/ 281 Публічне управління та адміністрування]'''. Освітні програми:''' «'''Адміністративний менеджмент», «Електронне урядування».
* '''[[Соціологія]]''' (&nbsp;054). Спеціальність соціологія забезпечується кафедрою соціології. Завдання кафедри соціології&nbsp;— підготовка висококонкурентних фахівців на факультеті соціології та права та на інших факультетах КПІ, який є дослідницьким університетом №&nbsp;1 в Україні. Так само важливою є діяльність кафедри щодо розвитку фундаментальних, прикладних і практичних досліджень в галузі соціології та політології на основі світових та європейських стандартів й найкращих наукових традицій КПІ.
*'''[https://fsp.kpi.ua/specialnosti/pravo/ 081 Право]'''. Освітні програми: «Господарське та адміністративне право і процес», «Інформаційне право та право інтелектуальної власності».
* '''[[Соціальна робота]]''' (231). Соціальний працівник&nbsp;— це фахівець з надання соціальної допомоги різним категоріям населення. Соціальний працівник володіє фаховими знаннями з теорії та методів соціальної роботи, психології, соціології, психіатрії, правових  аспектів соціального захисту; володіє комунікативними навичками, вміє створювати «мережу допомоги» та керувати соціальними проектами, здатен здійснювати наукову діяльність.
*'''[https://fsp.kpi.ua/specialnosti/sociology/ 054 Соціологія]'''. Освітня програма: «Врегулювання конфліктів та медіація».
* '''[https://web.archive.org/web/20171026054033/http://fsp.kpi.ua/vstup/specialnosti/administration/ Публічне управління та адміністрування]''' (281). Спеціалізації:''' «'''Адміністративний менеджмент» та «Електронне урядування». Публічне управління та адміністрування&nbsp;— це діяльність, яка пов‘язана з вирішенням стратегічних завдань державних органів, підприємств, установ, організацій з урахуванням комплексу зовнішніх і внутрішніх факторів впливу і тенденцій розвитку в конкурентному середовищі, а також в певній галузі суспільного виробництва і держави в цілому.
* '''[https://fsp.kpi.ua/specialnosti/social-work/ 231 Соціальна робота]'''. Освітня програма: «Міжнародні соціальні проєкти та волонтерська діяльність».
* '''[[Правознавство|Право]] (081)'''. Готує бакалаврів, магістрів та докторів філософії з правознавства&nbsp;— спеціалізації «Інформаційне право та та право інтелектуальної власності» і «Бізнес-право».
 
== Структура та загальна характеристика факультету ==
 
=== Адміністрація ===
# '''Декан факультету'''&nbsp; Мельниченко Анатолій Анатолійович.
# '''Заступник декана із навчально-виховної та навчально-методичної роботи'''&nbsp; Попов Костянтин Леонідович.
# '''Заступник декана із наукової роботи'''&nbsp; Акімова Олена Андріївна.
# '''Заступник декана із магістерської підготовки, практики, працевлаштування та другої вищої освіти'''&nbsp; Коваль Олена Аркадіївна.
# '''Заступник декана із соціально-побутових питань'''&nbsp; Северинчик Олексій Павлович.
# '''Заступник декана із адміністтративноадміністративно-господарської роботи'''&nbsp; Блага Олена Володимирівна.
 
=== Кафедри ===
 
=== Підрозділи ===
* [https://web.archive.org/web/20160818104929/http://fsp.kpi.ua/pidrozdili/ndc-socioplyus/ Науково-дослідницький центр прикладної соціології «Соціоплюс»]
* Навчально-науковий центр інформаційного права і правових питань інформаційних технологій
* Юридична клініка «Defendo»
* [http://designlab.kpi.ua/ Лабораторія технічної естетики та дизайну «DesignLab.015»]
* Міжнародний центр розвитку ділової етики
 
=== Викладацький склад ===
'''На факультеті працюють:<ref name = "profakultet" />'''
* 22 докторівдоктори наук і професорів,
* ''83''106 кандидати наук і доцента,
* ''38'' старших викладачів, (інформація оновлюється)
* ''48'' викладачів (інформація оновлюється)
 
== Науково-дослідна робота ==
=== Видання ===
 
Інформація оновлюється.
Кафедрою соціології спільно з кафедрами права видається '''Вісник НТУУ «КПІ». Політологія. Соціологія. Право'''. Журнал є фаховим з [[Політологія|політичних]], [[Соціологія|соціологічних]] та [[Правознавство|правових]] наук.
=== Науково-практичні конференції та заходи ===
* '''Рік заснування:''' 2008
Інформація оновлюється.
* '''Періодичність:''' 4 рази на рік.
* '''Мова видання:''' українська, російська, англійська.
* '''Інтернет-сторінка видання:''' http://www.sociology.kpi.ua/journal
 
На кафедрі філософії факультету соціології і права здійснюється видання наукового часопису, який включений до переліку [[Вища атестаційна комісія України|ВАК]] України: '''Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»: Філософія. Психологія. Педагогіка'''
* '''Рік заснування:''' 2001
* '''Свідоцтво про державну реєстрацію:''' КВ №&nbsp;5589 від 05.11.2001.
* '''Фахова реєстрація у ВАК України:''' Постанова №&nbsp;1−05/6 від 12.06.2002.
* '''Проблематика:''' висвітлення питань філософії, психології, педагогіки.
* '''Галузь науки:''' філософські науки (09.00.02&nbsp;— [[діалектика]] та методологія пізнання; 09.00.03&nbsp;— [[соціальна філософія]] та [[філософія науки]]; 19.00.07&nbsp;— педагогічна та вікова [[психологія]]; 13.00.02&nbsp;— теорія та методика навчання з галузей знань).
* '''Періодичність''': 3 рази на рік.
* '''Мова видання''': українська, російська, англійська.
* '''Інтернет-сторінка видання:''' http://novyn.kpi.ua/
<br/>
Кафедрою історії видається збірник наукових праць «Сторінки історії»
* '''Рік заснування:''' 1989.
* '''Періодичність:''' Двічі на рік
* '''Проблематика:''' Історія України, Історія української культури, Історія науки і техніки.
* '''Свідоцтво про державну реєстрацію:''' КВ №&nbsp;5860 від 12 лютого 2002.
* '''Фахова реєстрація у ВАК України:''' Постанова Президії Вищої атестаційної комісії України від 12 травня 2002. №&nbsp;1&nbsp;— 5/6 перелік №&nbsp;10.
* '''Мова видання:''' Українська, російська
* '''Інтернет-сторінка видання:''' http://kafhistory.kpi.ua
 
=== Науково-практичні конференції та заходи ===
# Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та аспірантів «Дні науки ФСП».
# Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми управління».
# Міжнародна науково-практична конференція з соціології.
# Міжнародна юридична науково-практична конференція.
# Всеукраїнська науково-практична конференція «В.&nbsp;М.&nbsp;Глушков&nbsp;— піонер кібернетики».
# Міжнародна науково-практична конференція «Творчість у філософських вимірах».
'''Конференції з соціології'''
 
==== Дні науки ФСП ====
Щорічно на факультеті проводиться науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Дні науки ФСП». За тематикою конференції працює більше 20 секцій з різних галузей знання, а зокрема з філософії, культурології, соціології, історії, педагогіки, психології, менеджменту, права тощо. Також проводиться «Ярмарок проектів», на якому студенти представляють свої соціальні проекти, що в подальшому реалізуються на рівні університету. Традиційним є круглий стіл, на якому обговорюються актуальні проблеми суспільства та науки. Окрім того, в рамках Днів науки проводиться низка інших заходів: конкурс есе, кіноклуб, майстер-класи, воркшопи, тренінги тощо. За результатами роботи конференції видається збірка тез доповідей та збірка проектних пропозицій, представлених на «Ярмарку проектів».
 
==== Ільєнковські читання ====
У 2010 році Факультет соціології і права прийняв у себе щорічну науково-практичну конференцію «[[Ільєнковські читання]]», що проводиться з 1991 року. Конференція присвячена творчості відомого радянського філософа [[Ільєнков Евальд Васильович|Евальда Васильовича Ільєнкова]], який порушував у своїх працях проблеми формування особистості, мислення, фантазії, проблеми освіти, науки, політекономії, сутності мистецтва та інші. В рамках конференції відбулося 2 круглих столи: «Майстерня думки, про яку мріяв Ільєнков», присвячений проблемам освіти і педагогіки, та «Нема нічого практичнішого за гарну теорію».
 
==== Марксизм і сучасність ====
У 2009—2011 роках на базі факультету соціології і права відбулася серія із трьох науково-практичних конференцій «[[Марксизм]] і сучасність»: «Системна криза передісторії як предмет філософської рефлексії», «Контури прийдешнього у працях Ф. Енгельса», «Радянська філософія: вчора, сьогодні, завтра».
* '''«Досвід та перспективи застосування [[Загальнодержавна автоматизована система управління|загальнодержавних автоматизованих систем управління]] в соціально-економічній сфері»'''&nbsp;— круглий стіл-семінар, що відбувся 28 листопада 2012 року до 90-річчя з дня народження академіка [[Глушков Віктор Михайлович|В.&nbsp;М.&nbsp;Глушкова]].
* '''[[Космологія]] та космонавтика'''. Науково-практична конференція, що відбулася 12 травня 2012 року та була присвячена 20-річчю космічної агенції України
* '''Сучасні проблеми управління: перспективні ідеї та технології.''' Регулярна науково-практична конференція, присвячена проблемам організації та управління. Призначена для науковців, викладачів, аспірантів, студентів&nbsp;— всіх, хто займається проблемами управління.
* '''Конференція по творчості'''. Регулярна науково-практична конференція, присвячена проблемам творчості у широкому розумінні, у всіх його вимірах. Змістом конференції є філософські, культурологічні, соціологічні, правознавчі рефлексії з приводу феномену творчості у сучасному суспільстві та у перспективі подальшого розвитку.
* '''«Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави»'''
 
== Студентська діяльність ==
Інформація оновлюється.
=== Газета факультету соціології і права «Слог» ===
[[Файл:Газета фсп слог.png|150px|праворуч|thumb|Обкладинка номеру газети «Слог» за жовтень 2012&nbsp;р.]]
Перший номер факультетської газети вийшов 1 жовтня 1999 року. Проте до його виходу газета ще не мала офіційної назви. Було оголошено конкурс, і 20 грудня 1999 року побачив світ номер газети з назвою «Слог» (скорочено від СоціоЛОГ). Час найбільш активного становлення газети припадає на 2009—2012 роки. На сьогоднішній день газета виходить з періодичністю приблизно 1 раз на місяць. До складу редакції входять студенти та аспіранти факультету, також іноді публікуються статті викладачів, студентів з інших факультетів, інших навчальних закладів, відомих громадських діячів, журналістів тощо. Тематика номерів варіюється в залежності від актуальних інформаційних приводів. Традиційним є випуск номерів, присвячених святам&nbsp;— Новий рік, 8 березня, 9 травня, а також спеціальних випусків, присвячених подіям на факультеті: Дню першокурсника, конкурсам Міс та Містер факультету, Всеукраїнській олімпіаді з культурології тощо. У газеті публікуються результати опитувань студентів, аналітика, присвячена актуальним проблемам суспільства, освіти, молоді тощо, розважальні статті, інформація та новини факультету, студентська творчість та багато іншого.
 
=== Студентська рада ===
Створена у вересні 2008 року. Студентська рада ФСП є типовим прикладом студентського самоврядування: вона є формою самоорганізації студентів, що окрім надання можливості займатись самореалізацією, представляє та відстоює права своїх студентів.
До сфер діяльності Студентської ради відносяться:
* '''Організація культурно-масових заходів.''' Студентська рада займається організацією конкурсів та свят: Міс та Містер ФСП, День першокурсника, Дні факультету, speed dating, [[Хеловін|Halloween]], турніри з [[Покер|покеру]], гра в Мафію, [[Флешмоб|флешмоби]].
* '''Спорт'''. Чемпіонат з футболу між викладачами та студентами, чемпіонати з волейболу та боулінгу.
* '''Організація навчального процесу'''. Питання про придатність аудиторії, перенесення пар і&nbsp;т.&nbsp;д.
* '''Житлово-побутовий напрямок'''. Студрада допомагає контролювати процес поселення в гуртожитки, а також сприяє вирішенню питання про поліпшення житлових умов.
* '''Організації гуртків та клубів за інтересами'''. Прикладом цього напряму діяльності є вечори поезії та кінопокази.
<br/>'''Структура відділів Студентської ради''':
* культурно-масовий
* спортивний
* інформаційний
* науковий
* PR
* зовнішніх зв'язків
 
=== Радіо ФСП ===
Радіо ФСП&nbsp;— проект факультетського радіо, реалізований за підтримки Студентської Ліги ФСП. Засноване у вересні 2012 року. Радіо ФСП має близько 15 щотижневих програм, як пізнавальних так і розважальних. Також радіо використовується для інформування студентів щодо факультетських заходів та різних цікавих подій факультету. На сьогоднішній день всі шоу транслюються в прямому ефірі. Радіо ФСП звучить через гучномовці у навчальних корпусах факультету та в інтернеті на [http://fsp.kpi.ua сайті факультету].
 
== Центр прикладних соціологічних досліджень «Соціо+» ==
Інформація оновлюється.
 
== Примітки ==
 
== Посилання ==
# [http://fsp.kpi.ua Офіційний сайт Факультетуфакультету соціології і права КПІ ім. Ігоря Сікорського]
# [https://www.facebook.com/fspinform/ Facebook]
# [http://vk.com/fsp_kpi Вконтакті]
# [http://novyn.kpi.ua Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»: Філософія. Психологія. Педагогіка]
{{НТУУ КПІ}}
[[Категорія:Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут».]]
 
[[Категорія:Київський політехнічний інститут]]
[[Категорія:1996 у КиєвіФакультет]]
[[Категорія:Факультети КПІ]]
[[Категорія:Вища освіта]]
{{DEFAULTSORT:Факультет соціології і права КПІ ім. Ігоря Сікорського}}
__ОБОВ_ЗМІСТ__
__ІНДЕКС__
1

редагування