Відмінності між версіями «Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова»

нема опису редагування
ISSN 2311-3405 (Print), ІSSN 2313-0415 (Online)<br/>
Видається 4 рази на рік.<br/>
Наукові статті публікуються у наступних галузях знань:<br/>
05. Соціальні та поведінкові науки (Спеціальність 051 Економіка);<br/>
07. Управління та адміністрування (Спеціальність 073 Менеджмент);<br/>
12. Інформаційні технології (Спеціальність 122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології);<br/>
13. Механічна інженерія (Спеціальність 135 Суднобудування; 132 Матеріалознавство; 131 Прикладна механіка);<br/>
14. Електрична інженерія (Спеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка; 142 Енергетичне машинобудування; 144 Теплоенергетика);<br/>
15. Автоматизація та приладобудування (Спеціальність 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології);<br/>
18. Виробництво і технології (Спеціальність 183 Технології захисту навколишнього середовища);<br/>
Історія суднобудування (публікації за цією галуззю знань не зараховуються як фахові для авторів).<br/>
Мова видання: українська, російська, англійська.<br/>
Головний редактор: Трушляков Є.І., канд. техн. наук, проф. НУК ім. адм. Макарова <br/>
 
'''Науково-виробниче та науково-популярне фахове видання «Shipbuilding & marine infrastructure»''' [http://smi.nuos.mk.ua/ http://smi.nuos.mk.ua/] (засновано у вересні 2014 р.)
Підтримує політику відкритого доступу.<br/>
ISSN 2409-3858 (Print), ІSSN 2519-1845 (Online)<br/>
Видається 2 рази на рік.<br/>
У журналі «Shipbuilding & marine infrastructure» публікуються науково-теоретичні (аналітичні), науково-практичні (експериментально-дослідницькі) та оглядові публікації у наступних галузях знань:<br/>
05. Соціальні та поведінкові науки (Спеціальність 051 Економіка);<br/>
07. Управління та адміністрування (Спеціальність 073 Менеджмент);<br/>
12. Інформаційні технології (Спеціальність 122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології);<br/>
13. Механічна інженерія (Спеціальність 135 Суднобудування; 132 Матеріалознавство; 131 Прикладна механіка);<br/>
14. Електрична інженерія (Спеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка; 142 Енергетичне машинобудування; 144 Теплоенергетика);<br/>
15. Автоматизація та приладобудування (Спеціальність 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології);<br/>
18. Виробництво і технології (Спеціальність 183 Технології захисту навколишнього середовища);<br/>
Історія суднобудування (публікації за цією галуззю знань не зараховуються як фахові для авторів).<br/>
Мова видання: англійська, російська, українська.<br/>
Головний редактор: Трушляков Є.І., канд. техн. наук, проф. НУК ім. адм. Макарова<br/>
 
Видається 4 рази на рік. <br/>
Видання містить статті з результатами досліджень за спеціальностями:<br/>
- кораблебудування;<br/>
- обробка матеріалів у машинобудуванні;<br/>
- галузеве машинобудування;<br/>
- електротехніка;<br/>
- інформатика;<br/>
- обчислювальна техніка та автоматизація;<br/>
- техногенна безпека;<br/>
- енергетика;<br/>
- машинобудування;<br/>
- економіка та управління підприємствами.<br/>
Мова видання: українська, російська, англійська.<br/>
Головний редактор: Трушляков Є.І., канд. техн. наук, проф. НУК ім. адм. Макарова<br/>
 
Видається 1 раз на рік.<br/>
Тематика: <br/>
- психологія і педагогіка;<br/>
- сучасні мови і пригладна лінгвістика;<br/>
- право;<br/>
- дизайн;<br/>
- фізична культура й олімпійський спорт;<br/>
- філософія;<br/>
- історія науки і техніки.<br/>
Мова видання: українська, російська, англійська.<br/>
 
Анонімний користувач