Відкрити головне меню

Зміни

<div class="reflist4" style="height: 300px; overflow: auto; padding: 3px" >
<table><tr><td width='50%'>
* Ключников Ю.В., Сабанин А.В. Международная политика новейшего времени в договорах, нотах и декларациях. Ч. 2. От империалистической войны до снятия блокады с Советской России.— М.: Литиздат НКИД, 1926.— V, 463 с.
* Михайловский Г. Н. Записки. Из истории российского внешнеполитического ведомства, 1914—1920 гг. В 2-х кн.— Кн. 2. Октябрь 1917 г.—ноябрь 1920 г.— М.: Междунар. отношения, 1993.— 688 с. (Россия в мемуарах дипломатов) ISBN 5-7133-0495-7 (Кн. 2) ISBN 5-7133-0493-0
* Мировий договір між Українською Народньою Республікою з одної сторони і Німеччиною, Австро-Угорщиною, Болгарією і Туреччиною з другої сторони.— Текст. Оригінал українською мовою.— [http://tsdavo.gov.ua/4/webpages/64203236.html Центральний державний архів вищих органів влади та управління України, ф. 2592, оп. 1, спр. 70, арк. 1-7 зв.]
17 923

редагування